Дніпропетровська державна медична академія

Завідуючий кафедрою, професор В. О. Кондратьєв
Дніпропетровська державна медична академія

Скачати 369.42 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 369.42 Kb.

  1   2   3

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

                                  

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                   Перший проректор

                                   професор Т.О.Перцева

                                   _______________________

                                 “____”_____________2010 р. 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА з дисципліни «ПЕДІАТРІЯ»

для студентів  5 курсу медичних факультетів за спеціальностями

                                 7.110101 – лікувальна справа,

                                 7.110104 – педіатрія, 

                                 7.110105 – медико-профілактична справа

План навчального процесу

 

Курс,

на якому викладається дисципліна

 
Семестри Кількість годин / кредитів  
Вид контролю Всього Аудиторних СРС   Лекції Практичні заняття  
V  
IX-X  
120/4  
10  
80  
30 Поточний та підсумковий модульний контроль.

 

Робочу програму склали: зав. кафедрою професор В.О.Кондратьєв,

доцент Л.П.Бадогіна 
Програму затверджено на засіданні кафедри

“_____”_______________2010р., протокол №_____ 

Завідуючий кафедрою, професор                                        В.О.Кондратьєв 
Програму ухвалено на засіданні  предметної методичної комісії з педіатрії

“_____”_________________2010р., протокол №_____ 

Голова предметної комісії, професор                                 О.Є.Абатуров. 
Програму затверджено на ЦМК ДДМА 

“_______” _______________2010р., протокол №_____ 

  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Програма з педіатрії для студентів вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» – 7.1100101, «Педіатрія» – 7.1100104, «Медико-профілактична справа» – 7.1100105 напряму підготовки «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, що затверджені наказом МОЗ України від 16.04.03 №239 та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02 №221, згідно  вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженого Наказом МОЗ України №52 від 31.01.2005р. Навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 років.

       Кінцеві цілі з дисципліни „педіатрія” для зазначених спеціальностей  є однаковими, тому складена єдина програма з педіатрії. Згідно навчального плану вивчення дисципліни здійснюється в VII-X семестрах протягом четвертого — п’ятого років навчання.

       У IX-X семестрах студенти вивчають захворювання новонароджених, ендокринної та кровотворної систем у дітей.

       Програма структурована, складається з модулів, змістових модулів, тем відповідно до вимог розробки навчальних програм  навчальних дисциплін (Наказ МОЗ України № 492 від 12.10.2004 р. «Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»). 

   

  МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

        Кінцеві цілі навчальної дисципліни «педіатрія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:

  1.  Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань ендокринної та кровотворної систем у дітей, хвороб новонароджених.

  2. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених захворювань ендокринної та кровотворної систем у дітей, хвороб новонароджених.

  3. Визначати особливості захворювань новонароджених дітей.

  4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу захворювань ендокринної та кровотворної систем у дітей, хвороб новонароджених.

  5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених захворювань ендокринної та кровотворної систем у дітей.

  6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними захворюваннями ендокринної та кровотворної систем.

  7. Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз при типовому перебігу хвороб новонароджених та захворювань ендокринної та кровотворної систем у дітей.

  8. Здійснювати оцінку прогнозу при захворюваннях ендокринної та кровотворної систем у дітей, хворобах новонароджених.

  9.   Демонструвати володіння етичними і деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

  СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА МОДУЛІ

           ТА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 

  МОДУЛЬ  2.  Неонатологія, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

  Змістові модулі:

  7. Недоношені діти

  8. Найбільш поширені неінфекційні захворювання новонароджених

  9. Перинатальні інфекції

  10.Хвороби системи крові у дітей

  11.Хвороби ендокринної системи у дітей 

  2. Структурний план підготовки з навчальної дисципліни „педіатрія”

  на  V курсі 

  Структура навчальної дисципліни Кількість годин / з них Рік навчання Види контролю Всього годин / кредитів Аудиторних СРС Лекц. Практ.   120/4 10 80 30 5   Модуль   2.  

    1   2   3
  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка
  Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий