Тема лабораторного заняття

Відділ покритонасінні. Класи дводольних і однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо
Для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальність „Фармація

Скачати 130.75 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 130.75 Kb. Тематичний план лекцій

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2015-2016 н.р.

з/п

Тема лекції Кількість

годин

1. Відділ покритонасінні. Класи дводольних і однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо. 2 2. Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: гамамелідіди, діленіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо. 2 3. Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: розіди, астериди, ламіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо. 2 4. Клас однодольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо. 2

Всього 8

Тематичний план лабораторних занять

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2015-2016 н.р.

з/п

Тема лабораторного заняття

Кількість

годин

1.

Розділ 4. Характеристика основних груп рослин: нижчих фототрофів, грибів, лишайників, вищих спорових та голонасінних рослин, їх представників, що мають медичне значення. Будова і функції генеративних органів покритонасінних рослин, їх таксономічні і діагностичні ознаки, розмноження рослин

Вищі спорові рослини. Вивчення рослин відділів мохоподібні, хвощоподібні, плауноподібні, папоротеподібні, бурі водорості (ламінарія), ціанобактерії (спіруліна),

2

2. Відділ голонасінні. Клас хвойні Вивчення рослин родин гінкгові, соснові, кипарисові, ефедрові. Здача гербарного мінімуму 2 3. Відділ покритонасінні. Вивчення морфології генеративних органів: квітка, суцвіття 2 4. Відділ покритонасінні. Вивчення морфології генеративних органів: плід, супліддя, насінина. 2 5. Розділ 5. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди, гамамелідіди, діленіїди, розіди. Представники родин та їх значення для медицини і фармації.

Вивчення систематики відділу покритонасінні. Клас дводольні. Підклас ранункуліди: вивчення рослин родин макові, жовтецеві, барбарисові, лимонникові

2

6. Підклас каріофіліди: вивчення рослин родини гречкові, гвоздикові 2 7. Підклас гамамелідіди: вивчення рослин родин букові, березові, горіхові 2 8. Підклас диленіїди: вивчення рослин родин капустяні, кропивові, мальвові , коноплеві 2 9. Підклас диленіїди: вивчення рослин родин вересові, липові, гарбузові, клузієві

10. Підклас розіди: вивчення рослин родин розові, валеріанові, льонові 2 11. Підклас розіди: вивчення рослин родин бобові, рутові, миртові, маслинкові, гіркокаштанові 2 12. Підклас розіди: Вивчення рослин родини селерові (зонтичні), калинові, бузинові і жостерові. Здача гербарного мінімуму 2

13.

Розділ 6. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: айстериди, ламіїди. Клас однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки однодольних рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх значення для медицини і фармації. Основи екології, ценології і географії рослин

Підклас айстеріди: вивчення рослин родини айстрові (складноцвіті)

2

14. Підклас ламіїди: вивчення рослин родини ясноткові (глухокропивні) 2 15. Підклас ламіїди: вивчення рослин родин пасльонові, ранникові 2 16. Підклас ламіїди: вивчення рослин родин барвінкові, шорстколисті, подорожникові 2 17. Клас однодольні. Підклас ліліїди: вивчення рослин родин конвалієві, мелантієві, цибулеві 2 18. Клас Клас однодольні. Підклас ліліїди: холодкові, амарилісові, тонконогові (злакові). Здача гербарного мінімуму 2 19.

Вивчення основ екології, ценології і географії рослин. Рослинні ресурси лікарських рослин України. Охорона рослинного світу, раціональне використання і збереження ресурсів лікарських рослин.

2

38

Тематичний план самостійної роботи

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2015-2016 н.р.

з/п

Тема самостійної роботи

Кількість годин 1. Систематика рослин, основні поняття. Сучасні філогенетичні системи фототрофів і грибів. Таксономічні категорії та таксони. Ботанічна номенклатура. Принципи і методи класифікації рослинних організмів. Поняття про хемосистематичні ознаки. Поняття про нижчі і вищі рослини, їх ознаки і класифікація. 2 2. Характеристика відділу ціанобактерії. Вивчити і описати особливості будови, поширення склад біологічно активних речовин, використання в фармації, медицині і інших галузях представників ціанобактерій: носток, осциляторія, анабена. 2 3. Характеристика водоростей відділів червоні, зелені і бурі. Вивчити і описати загальну характеристику справжніх водоростей, їх живлення, розмноження, екологію, значення і використання представників: відділу зелені водорості: хлорелла, вольвокс, хламідомонада, спірогіра, улотрикс; відділу бурі водорості: ламінарія, фукус; відділу діатомові водорості: пінулярія 2 4. Характеристика відділу гриби, класів аскоміцети і базидіоміцети. Вивчити і описати будову вегетативного тіла, живлення, розмноження, значення і використання представників класу зигоміцети: мукор, фітофтора; класу аскоміцети: дріжджі, ріжки; класу базидіоміцети чага, їстивні гриби (печериці, сироїжки, лисички, білі гриби, маслюки, опеньки) і отруйні гриби (мухомор, бліда поганка, сатанинський гриб); класу дейтероміцети: пеніцил, аспергіл. 2 5. Характеристика відділу лишайники. Вивчити і описати морфологічні типи лишайників за будовою слані, їх розмноження, живлення, роль в природі і практичне значення представників: кладонія, уснея, ягіль 2 6. Відділ мохоподібні, плауноподібні, хвощоподібні, папоротеподібні. Вивчити, описати морфологію і зарисувати цикл розвитку чергування поколінь і зміну ядергних фаз: зозулиного льону, селягінели селягінеловидної 2 7. Відділ голонасінні. Вивчити морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: тису ягідного – родини тисові 2 8. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас магноліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: магнолії великоквіткової – родини магнолієві; лавру благородного, камфорного дерева або лавру камфорного – родини лаврові; глечиків жовтих, латаття білого – родини німфейні 3 9. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ранункуліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: аконіту джунгарського, аконіту каракольського, аконіту білоустого; сону (прострілу) великого та рутвиці малої, чорнушки дамаської, дельфінію сплутаного – родини жовтецеві 3 10. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас каріофіліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: остудника голого і шорсткого – родини гвоздикові 2 11. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: чаю китайського – родини чайні; фіалки триколірної, фіалки польової, фіалки запашної – родини фіалкові. 3 12. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: півонії незвичайної – родини півонієві; верби білої, тополі чорної, осики – родини вербові; первоцвіту весняного – родини первоцвіті; рицини звичайної, секурінеги кущистої, молочаю смолоносного – родини молочайні; шоколадного дерева – родини стеркулієві 3 13. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: яблуні домашньої, гравілату міського приворотню, лавровишні лікарської, терену колючого, гадючника шестипелюсткового, г. в’язолистого – родини розових 3 14. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: бадану товстолистого – родини ломикаменеві; родіоли рожевої, каланхое перистого, очитка великого – родини товстолисті; смородини чорної і червоної – родини агрусові; росички круглолистої – родини росичкові. 3 15. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: винограду культурного – родини виноградові; маслинки вузьколистої – родини маслинкові; жень-шеню, аралії маньчжурської, елеутерококу колючого, заманихи високої – родини аралієві. 3 16. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сої щетинистої, арахісу підземного, видів леспедеци: леспедеци головчастої, л.двоколірної, л.копіїчної; козлятника лікарського, солодушки альпійської і жовтіючої – родини бобові 3 17. Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ламіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: хінного дерева червонокіркового, кавового дерева аравійського, марени красильної, підмаренника справжнього – родини маренові; якірців сланких – родини паролистові; льонка звичайного – родини ранникові; розмарину справжнього, шавлії мускатної – родини ясноткові 3 18. Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: роду лілія, роду рябчик, роду тюльпан – родини лілійні; луківки надморської, гіацинту – родини гіацинтові; діоскореї ніпонської, діоскореї кавказької, діоскореї багатокитицевої – родини діоскорейні. 3 19. Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: алое деревовидного – родини асфоделеві; півників германських, півників жовтих – родини півникові; зозулинця чоловічого та шоломоносного, любки дволистої – родини зозулинцеві. 3 20. Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин:ананасу посівного – родини бромелієві; банану загостреного – родини бананові; осоки парвської – родини осокові; тростини цукрової – родини тонконогі (злакові); ситника стиснутого – родини ситникові 3 21. Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас арециди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: кокосової, фінікової та олійної пальм – родини пальмові; лепехи звичайної (аїру тростинного) – родини ароїдні 2 22. Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас алісматиди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сусаку зонтичного – родини сусакові; стрілолисту звичайного (стрілолистого), частухи подорожникової – родини частухові 2 23. Елементи екології, фенології і географії рослин: мета, завдання, методи і об’єкти дослідження. 2 24. Охорона рослинного світу, раціональне використання, збереження та поновлення ресурсів лікарських рослин. Поняття про природно-заповідні території, Червону книгу, міжнародні організації та їх законодавчу діяльність. 2

Всього 60

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий