Дипломної освіти «Затверджую»

Основною метою семінару є забезпечення глибокого і всебічного аналізу ключових проблем навчального курсу та навчання слухачів навикам творчого та практичного застосування отриманих знань
Дипломної освіти «Затверджую»

Скачати 475.13 Kb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 475.13 Kb.

  1   2   3   4   5

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис
2015

Вступ

Семінарське заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, яке проводиться у формі обговорення попередньо визначених тем і є ефективною формою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною літературою, опрацювання відповідної правозастосувальної практики. Основною метою семінару є забезпечення глибокого і всебічного аналізу ключових проблем навчального курсу та навчання слухачів навикам творчого та практичного застосування отриманих знань.

Теми семінарських занять розміщені в послідовному порядку і відповідають тематиці занять, передбачених робочою навчальною програмою для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «Медичне право України».

У кожній темі семінарського заняття вміщено перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються тематики семінарського заняття; запитання для самоконтролю та тестові завдання.

Відповіді на теоретичні запитання готуються слухачем самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються семінарського заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час семінарського заняття слухач, при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань, повинен надати аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на відповідні джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю та тестові завдання покликані сприяти слухачеві у засвоєнні ним отриманих знань як під час лекційного заняття, так і за результатами опрацювання теоретичних запитань, що вміщені до плану семінарського заняття. Кожен тест містить 5 варіантів відповідей, один із яких є правильний. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути аргументованими. Вибір форми (усна чи письмова) виконання тестових завдань та надання відповідей на запитання для самоконтролю здійснюється слухачем на власний розсуд. Під час семінарського заняття слухач повинен бути готовим до розв’язання як тестових завдань, так і надання правильних відповідей на запитання для самоконтролю.

У результаті закінчення курсу слухач повинен знати: міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я; 2) національні нормативно-правові акти (чинні та проекти) у галузі охорони здоров’я; 3) систему прав людини в галузі охорони здоров’я; 4) права та обов’язки ключових суб’єктів медичних правовідносин; 5) поняття і види юридичної відповідальності за вчинення «медичних правопорушень»; 6) поняття і класифікацію дефектів надання медичної допомоги (лікарська помилка, нещасні випадки, професійні злочини), а також медико-правове значення ятрогенної патології та ускладнення; 7) страхування у царині охорони здоров’я; 8) процедуру роботи із запитами різних суб’єктів звернення; 9) систему управління галуззю охорони здоров’я; 10) господарську діяльність у сфері охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсу слухач повинен уміти: 1) застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; 2) забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства України; 3) забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України; 4) створювати умови для забезпечення прав пацієнтів; 5) захищати свої та очолюваного закладу, структурного підрозділу права та законні інтереси в необхідному обсязі; 6) дотримуватись і поважати права пацієнтів.
Тематичний план семінарських занять

підготовки лікарів циклів тематичного удосконалення

Тема Кількість годин 1. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Практика Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я. 2 2. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я 2 3. Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників 2 4. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація 2 5. Контроль якості медичної допомоги 2 Усього 10

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий