Діагностико-результативний

Форми, методи і прийоми вивчення, аналізу й оцінки функціонування виховної системи. Діагностика учнів та учнівських колективів
Діагностико-результативний

Скачати 437.29 Kb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 437.29 Kb.

  1   2

5. П’ятий компонент – діагностико-результативний

Включає в себе такі елементи:

1. Критерії, показники і результативність виховної роботи.

2. Форми, методи і прийоми вивчення, аналізу й оцінки функціонування виховної системи. Діагностика учнів та учнівських колективів.

Виховна система нашої школи направлена на формування соціального досвіду вихованців і враховує:

 • соціальне замовлення різноманітних людських спільнот;
 • рівень сформованості у школярів соціальних компетенцій і досвіду;
 • особливості школи: умови, традиції, склад педагогічного колективу та матеріальну базу.

Школа для дитини є життєвим простором, а не «експериментальним майданчиком» майбутнього життя. Тому вся діяльність нашої школи вибудовується таким чином, щоб сприяти становленню особистості як творця власного життя, усвідомленого вибору нею власного життєвого шляху. Саме тому важливою є результативність та передуюча усьому процесу виховання діагностика.

5.1.Діагностика і анкетування

Діагностика і анкетування на виявлення творчих задатків і нахилів проводиться у школі щорічно. Ось деякі матеріали:

ДІАГНОСТИКА САМООЦІНКИ

Пропонуємо учням поставити слово «я» в один iз 8 кружечкiв:

я

Якщо «я» буде стояти в першому чи другому кружечку — висока самооцiнка. Якщо «я» буде стояти у сьомому чи восьмому кружечку — низька самооцiнка.

Якщо «я» буде стояти в 3 – 6 кружечках – самооцінка в нормі.

Дiагностика лiдерських якостей

Намалювати фiгуру людини

iз трикутникiв, квадратiв і кругiв.

Лiдерськi здiбностi, комунiкативнiсть,

генератори iдей, органiзатори.

Емоцiйнi, комунiкатори, емпатія

Гарнi професiонали, педантичнi виконавцi.

Чим бiльше трикутникiв, тим бiльше лiдерських здiбностей.

За допомогою цього тесту виявляємо групу лiдерiв у класi.

Визначення рівня вихованості
Інструкція

1. Оцінити подані якості за допомогою трьохбальної системи:

3 бали – високий рівень розвитку

2 бали – середній рівень розвитку

1 бал – низький рівень розвитку

У учнів 1 – 5 класів оцінювання проводить класний керівник, в 6 – 11 класах учні самостійно дають відповіді на запитання анкети, яку потім систематизує і обробляє дані класний керівник.

Перелік якостей:

Суспільно — політична активність

Почуття патріотизму

Почуття громадянської відповідальності

Ощадливість

Допитливість

Працьовитість

Гуманність

Цілеспрямованість

Вимогливість до себе

АНКЕТА

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ

№ ПОКАЗНИКИ ВИХОВАНОСТІ БАЛИ І.Суспільно — політична активність 1. Добре знає і вміє оцінювати політичні події 3 бали 2. Знає і правильно оцінює політичні події 2 бали 3. Політично недостатньо поінформований, не вміє оцінювати деякі політичні події, політичними подіями не цікавиться 1 бал Почуття патріотизму 1. Цікавиться історією та культурою України 3 бали 2. Мало цікавиться історією та культурою України 2 бали 3. Інколи цікавиться культурою та історією України, або не цікавиться історією та культурою України 1 бал Почуття громадянської відповідальності: 1. Добре знає закони, виявляє самостійність, виступає проти порушників дисципліни 3 бали 2. Знає і дотримується законів, підтримує боротьбу з порушниками правопорядку 2 бали 3. Недостатньо знає закони, потребує додаткового контролю з боку дорослих, порушує поведінку, потребує постійного контролю 1 бал ІУ. Ощадливість 1. Ощадливо ставиться до особистого і суспільного надбання, бере участь у охороні природи та економії народного надбання 3 бали 2. Бережливо ставиться до особистого та державного майна 2 бали 3. Недостатньо бережливий, марнотратний 1 бал V.Допитливість 1. Усвідомлює суспільне значення знань,

добре вчиться, допомагає товаришам

3 бали 2. Добре вчиться, бере участь

у пізнавальній діяльності школі

2 бали 3. Вчиться не ретельно, вчиться погано, не цікавиться процесом пізнання 1 бал VI. Працьовитість 1. Усвідомлює особисте та суспільне значення праці, виявляє творчість, береться за будь-яке завдання 3 бали 2. Бере участь у трудових акціях, відповідальний 2 бали 3. Виконує трудові завдання при наявності спонукань з боку дорослих, самостійно працювати не любить, часто ухиляється від роботи 1 бал VІІ. Гуманність 1. Присікає грубість, недоброзичливе ставлення до людей 3 бали 2. Піклується про людей, але не втручається в конфліктні ситуації 2 бали 3. Допомагає навколишнім за дорученням вчителя, колективу, недоброзичливий, брутальний 1 бал VIII. Цілеспрямованість 1. Усвідомлює, ким і яким хоче бути. Намагається багато знати у галузі обраної професії 3 бали 2. Усвідомлює, ким хоче стати, але завзятості в здобуванні знань у сфері обраного фаху не виявляє 2 бали 3. Чітко не уявляє, ким хоче стати, у виборі професії зважає на поради товаришів, рекомендації сім’ї, до подальшого навчання не готується 1 бал ІХ Вимогливість до себе і. Об’єктивно оцінює свої пізнавальні можливості і риси характеру, наполегливо працює над собою 3 бали 2. Оцінює все об’єктивно, недостатньо працює над собою 2 бали 3. Несамокритичний, самооцінка завищена, потребує постійної стимуляції з боку старших, негативно сприймає оцінки своїх навчальних можливостей

1 бал

0-9 балів — низький рівень вихованості

10-18 балів — середній рівень вихованості

18 — 27 балів — високий рівень вихованості

Діагностичний тест „Здібності учня”

Інструкція: Учням видаються контрольні листи з номерами запитань, поруч з якими учень повинен вписати знак „+”, якщо відповідь позитивна, або знак „-” при негативній відповіді. Зміст запитань зачитує вчитель.

Контрольний лист

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Питання

 1. Ти з задоволенням відвідуєш спортивні секції?
 2. Чи організував би однокласників на створення фантастичного проекту „Школа майбутнього”?
 3. Міг би тривалий час займатися кресленням або шаховою комбінацією?
 4. Чи зацікавишся гіпотезою про перебування на Землі прибульців із Всесвіту?
 5. Чи маєш бажання зробити експонат (макет, діораму) для виставки в школі?
 6. Зумів би придумати і розіграти мімічну сцену на запропоновану тему, наприклад, „На прийомі у зубного лікаря”?
 7. Чи будеш сперечатися з тими, хто діє по принципу „Моя хата з краю…”
 8. Складеш невеличку розповідь „Таємниці поруч”?
 9. Ти любиш слухати музику і ритмічно танцювати під неї?
 10. Чи робив ти в дитинстві різні скульптури із снігу?
 11. Знаєш кращого футбольного бомбардира України?
 12. А президентом класу ти хотів би бути?
 13. Чи доцільно використовувати мікрокалькулятори при проведенні математичних диктантів?
 14. Тебе цікавить, чи можна продовжити життя людини до 200 років?
 15. Чи маєш бажання допомогти батькові відремонтувати праску?
 16. Зміг би промовити слово або фразу у різних сценках з різною інтонацією (не менше 5 варіантів), наприклад: ”Подумайте”, „Ввійдіть!”.
 17. Чи можлива передача думки на відстані?
 18. Складеш коротеньку казку про те, як Коцький та лисиця вчилися танцювати?
 19. Подобається грати на музичному інструменті?
 20. Чи хотів би зробити композицію із квітів на шкільне свято „Золоті фантазії осені”?
 21. Чи придумував ігри в дитинстві і верховодив у них?
 22. Чи зміг би ти організувати „Трудовий десант” для прибирання шкільної території?
 23. Любиш грати в шашки чи шахи?
 24. А чим будуть харчуватися люди в майбутньому тебе цікавить?
 25. З бажанням виготовив би шпаківню для птахів?
 26. Зміг би розіграти сцену із життя літературного героя?
 27. Ти любиш розмовляти з незнайомими людьми?
 28. Взяв би участь у конкурсі „Кращий лист ровесникові із США”?
 29. Подобається тривалий час виконувати музичні п’єси?
 30. Чи є бажання зробити гарні новорічні прикраси і ялинкові іграшки?
 31. Був би учасником сюїти туристичних ігор чи змагань?
 32. Ти любиш енергійно працювати разом з іншими?
 33. Одержуєш задоволення, вирішивши складну математичну задачу?
 34. Чи задумувався, як птахи знаходять дорогу додому?
 35. Чи цікавить тебе, що вміють робити кібернетичні машини?
 36. Зможеш зобразити пантомімою куплет із популярної пісні, наприклад, „Ой у лузі калина”?
 37. Тобі подобається допомагати ровесникам розібратися в їхніх проблемах?
 38. Любиш складати вірші?
 39. Ти цікавишся новинами музичної літератури?
 40. Чи одержуєш задоволення, відвідавши художні виставки?
 41. Хотів би бути репортером „Спортивної хроніки” у похилому віці?
 42. Організував би екскурсію по своєму місту для друзів з-за кордону?
 43. З усіх шкільних факультативів (гуртків) надав би перевагу математичному?
 44. Чи допомагав ти птахам перезимувати?
 45. Ти ламав іграшки, щоб подивитись, що в середині?
 46. Любиш співати?
 47. Ти задумуєшся над долею людей, героїв улюблених книг?
 48. Хотів би допомогти вчителю української літератури у складанні вікторини „Якщо хочеш бути здоровим”?
 49. Цікавишся музичними телепередачами?
 50. Із задоволенням виготовив би ляльки, бутафорії, декорації для шкільного лялькового театру?

Поради щодо обробки результатів та їх аналізу

Кожен стовпчик по вертикалі характеризує один із напрямків здібностей розвитку особистості:

І — фізичні (спортивні) (1,11,21,31,41)

ІІ — організаторські (2,12,22,32,42)

ІІІ – математичні (3,13,23,33,43)

ІV — природничі (4,14,24,34,44)

V — конструкторсько-технічні (5,15,25,35,45)

VІ — артистичні (6,16,26,36,46)

VІІ — комунікативні (7,17,27,37,47)

VІІІ –філологічні(8,18,28,38,48)

ІХ — музичні (9,19,29,39,49)

Х — художньо-образотворчі (10,20,30,40,50)

При обробці даних підраховується сума позитивних відповідей по кожному стовпчику.

Формування творчих здібностей (Анкетування)

Твердження

1.Я легко пристосовуюся до людей, ідей та умов.

2.Мені подобається вирішувати стандартні задачі.

3.Мені здається, я б краще створював чи конструював нове, ніж поліпшував би, чи удосконалював старе.

4.Зазвичай я обережний, коли маю справу з колективом.

5.У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підсказок друзів.

6.Ніколи не намагався змінити стосунки між собою та моїми друзями.

7.Часто я стримувався від висунення ідей, пропозицій, хоча і мав їх.

8.Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні рішення завдань.

9.Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.

10.Для мене характерне прагнення реалізовувати одночасно кілька ідей, вирішувати кілька проблем.

11.Нерідко я один вступаю в суперечку з однолітками або старшими.

12.Легко погоджуюся і підкоряюся думці інших.

13.У мене часто виникають оригінальні ідеї.

14.Мені подобається виконувати роботи за розробленим планом, схемою, інструкцією.

15.Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.

16.Я волію виконувати роботи по-новому, хоча знаю, що це пов’язане з ризиком бути незрозумілим товаришами, старшими.

17.Я зазвичай працюю без істотних змін, відхилень від тих рекомендацій, які дають учителі, батьки.

18.Мені нерідко доводилося виправдовувати свої дії інструкціями, правилами або авторитетами.

19.Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.

20.Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору

Інструкція.

Номери питань анкети записуються у вигляді двох стовпців:

I -3,5,8,9,10,11,13,15,16,19,20.

II1,2,4,6,7,12,14,17,18.

У першому стовпці за кожну відповідь «так» ставиться 2 бали, у другому – 2 бали ставиться за відповідь «ні».Рівень сформованості загальних творчих здібностей визначається так:

33-40 балів – дуже високий рівень;

26-33 балів – високий рівень;

13-25 балів – середній рівень;

6-12 балів – низький рівень;

0-5 балів – дуже низький рівень

5.2. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ

Про дієвість системи виховної роботи школи свідчить результативність учнів у різних заходах: шкільних, районних, обласних і всеукраїнських.

У школі створено банк даних здібних і обдарованих учнів, банк результативності участі у заходах а також зведений рейтинг.

У школі діє шкільна банківська система та розроблена власна грошова одиниця – гривеник. Протягом року учні школи «заробляють» гроші, а вкінці року підбиваються підсумки. На святі останнього дзвоника відбувається нагородження і відзначення шкільних лідерів: республік і учнів особисто. Кращі заносяться до Банку здібних і обдарованих. Матеріали про переможців, їх фото висвітлюються на шкільній «АЛЕЇ ЗІРОК».

Участь учнів школи у різноманітних заходах і конкурсах

Рік Назва Напрямок Учасник Клас Місце 2005

районні

«Історія рідного краю у назвах, легендах, переказах» Географія Краєзнавчий гурток 9 1

2005

обласні «Історія рідного краю у назвах, легендах, переказах» Географія Краєзнавчий гурток 9 Участь Саду мого дивосвіт Біологія Шикор О. 9 3 Квітникарство і озеленення Біологія Екологічний гурток 8 -11 3 Найкращого майстра народних ремесел Трудове навчання Черненко А.

Колбун І.

10

10

2

4

2005

Всеукр.

Що ви знаєте про чотири хвилі української еміграції до Канади і США Англійська мова Лінгвістичний гурток 10-11 Лауреат 2006

обласні

Знаю, вмію, дію Біологія Шикор О. 10 2 Школа – мій рідний дім Біологія Екологічний гурток 8 -11 Участь Найкращого майстра народних ремесел Трудове навч. Колбун І 11 2 2006

Всеукр.

Мій рідний край – моя земля Біологія Шикор О. 10 1 2007

обласні

Знаю, вмію, дію Біологія Шикор О. 11 3 Саду мого дивосвіт Біологія Гайдар К., Перепелиця 9

10

Участь Турнір юних географів Географія Компанієць В. 10 7 Найкращого майстра народних ремесел Трудовенавчання Гарус Є.

Вовк В.

10

6

2

2

2008

районні

Конкурс імені Петра Яцика Українська мова Шиєнко М. 3 3 Конкурс юних майстрів слова Українська мова Шиєнко М. 3 1 Школа – мій рідний дім Біологія Екологічний гурток 8 -11 1 Конкурс екологічних агітбригад І тур Біологія Екологічний гурток 8 -11 3 Турнір юних географів Географія Мун Т. Яницька Д. 9 Участь 2008

обласні

Школа – мій рідний дім Біологія Екологічний гурток 8 -11 1 Саду мого дивосвіт Біологія Перепелиця Н. 11 1 Турнір юних географів Географія Мун Т. 9 5 Найкращого майстра народних ремесел Трудове навчання Вовк В. 7 1 2008

Всеукр.

Зліт юннатів секції «Квітникарство». М. Київ Біологія Перепелиця Н. 11 1 «Колосок» Природничий Шиєнко М.

Процик Л.

Черненко Л.

Подолкін М.

3

4

4

5 Золотий сертиф.

Срібний сертиф.

2009

районні

Турнір юних географів Географія Мун Т. 10 1 Юні поети Українська мова Величко В. 3 4 Конкурс на найкращого знавця творчого шляху Т.Г.Шевченка Українська мова Вовк В. 7 3 2009

обласні

Знаю, вмію, дію Біологія Іщенко О. 8 Лауреат Найкращого майстра народних ремесел Трудове навчання Вовк В.

Шмигельський В

8

3

1

2

2009

Всеукраїнські

«Левеня» Фізика Грабко А.

Овчаренко І. Перепелиця Н.

10

10

11

Участь   «Кенгуру» Матема-тика Вовк В.

Черненко О.

7

6

Сертиф. «Відмін-ний результ»

2010 районні

Конкурс дослідницьких творчих робіт «Моє здоровя – в моїх руках» Фізична культура Величко В. Шмигельський В.

Пастушенко Єл.

Фандєєва В.

4

4
4

4 2 місце Конкурс «Всі професії важливі – вибирай на смак» Громадянське виховання Шмигельський В. 4 1 місце Конкурс дослідницьких творчих

робіт «Моє здоровя – в моїх руках»

Фізична культура Шиєнко М. 2 1 місце Конкурс англійських стінгазет Англійська мова

1 місце Конкурс «Моя перша англійська книжка» Англійська мова Загородіна Д 6 1 місце Змагання з настільного тенісу Фізична культура команда

1 місце Змагання зі спортивного туризму Фізична культура команда

2 місце Конкурс «Знавці олімпійського руху» Фізична культура Караваєв В. Шмигельсь-кий В. 9

4

участь Конкурс імені Петра Яцика Українська мова Богів А. 5 1 місце Конкурс імені Тараса Шевченка Українська мова Богів А. 5 1 місце Конкурс екологічних бригад Біологія

участь Конкурс «А у нас в квартирі газ» Українська мова Подолкіна Д 7 1 місце Конкурс «Вони захищали Батьківщину» Українська мова Пастушенко Є. 4 1 місце 2010

обласні

Конкурс «На кращого майстра народних ремесел» в номінації «різьблення по дереву» Трудове навчання Вовк В.

Шмигельсь-кий В

9

4

3

2

Конкурс «Золотий колобок» Англійська мова

участь 2010

Всеукраїнські

 

«Левеня» Фізика Грабко А.

Овчаренко І.

Вовк В.

11

11

8

Участь «Кенгуру» Матема-тика Вовк В.

Черненко О.

Гайдар Я. Грабко І.

Вовк Вал.

8

7

3

3

3

Сертиф. «Відмінний результ» Конкурс «Русский медвежонок» Російська мова Процик О. 8 участь Конкурс «Пазл» Англійська мова Подолків Є. 1 1місце Конкурс проектів від видавництва Мак- Міллан Англійська мова Припута Т. Іщенко О. 10

10

2 місце Конкурс «Вивчаємо Британію – вивчаємо англійську» Англійська мова Припута Т. Іщенко О. 10

10

Лауреа

ти

2011 районні Конкурс «Всі професії важливі – вибирай на смак» Громадянське виховання Грабко І. Гайдар Я. 4 участь Конкурс читців Українська літертура Станчук А. 11 участь Змагання з настільного тенісу Фізична культура Вовк В. 10 1 місце Конкурс малюнка «Ми зразкові пішоходи – ви зразкові водії» Образотворче мистецтво Шикор О. 3 участь 2011

обласні

Конкурс «На кращого майстра народних ремесел» в номінації «Різьблення по дереву» Трудове навчання Вовк В.

Шмигельсь-кий В

10

5

3 місце

2 місце

Конкурс «Люби і знай свій рідний край» Трудове навчання Вовк В.

Шмигельсь-кий В

10

5

1 місце

2 місце

2011

Всеукраїнські

«Кенгуру» Матема-тика Вовк Вол.

Вовк Вал.

Шикор О.

Гайдар Я .

10

4

3

4

1 місце

Конкурс «Русский медвежонок» Російська мова

участь Конкурс «Пазл» Англійська мова Подолків Є 2 1 місце

Конкурс «Лукоморье» Російська мова

участь Конкурс імені Петра Яцика Українська мова

участь

5.3. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КРИНИЧАНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

У виховній та позакласній роботі Криничанська школа керується Законом України «Про освіту», працює над виконанням загальнодержавної та регіональної програми “Обдаровані діти – надія України”, над науково-методичною проблемою “Розвиток творчого потенціалу учнів»

В умовах величезних змін у соціальному, економічному житті України постала проблема у сфері виховання, мета якого — формувати людину. Провідною ідеєю системи виховної роботи школи є виховання активної творчої особистості, самовдосконалення, збагачення культурного та інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

На сучасному етапі естетичне виховання розглядається як соціальне, громадянське виховання, спосіб самореалізації особистості. Оскільки саме краса повинна спасти світ, тому всю структуру роботи розглядаємо з позиції естетичного виховання. Побачити красу у звичайному, буденному — ось завдання нашої школи. Також важливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє краєзнавча робота. Людина може впевнено рухатися у майбутнє тільки тоді, коли досконало знає своє минуле, звичаї, традиції рідного краю. Саме тому концепцією школи і стало естетичне та краєзнавче виховання.

Працюючи над концепцією виховного закладу, педагогічний колектив організував і проводить різноманітні виховні заходи. Серед них мали місце і традиційні – свято Першого та Останнього дзвоника, свято, присвячене Дню Учителя, новорічне свято, День Збройних Сил України, свято Соборності України, День Захисника Вітчизни, свято 8 Березня, День Святого Валентина, День Святого Миколая, День Перемоги, День Матері, День Сім’ї, Річниця Чорнобильської катастрофи, День народження СПОУ,День туризму.

Головним напрямком виховної роботи з учнями є розвиток творчої особистості учнів.

Одними із напрямків роботи школи є громадянське виховання. На уроках, класних годинах вивчаються державні символи, учні писали реферати “Символи Української державності”, проводився день самоуправління , вивчається рівень вихованості учнів. Важливе місце для адаптації учнів до соціального середовища є правова освіта, яка забезпечується не лише курсом правознавства у 9 класі, а й систематичною виховною роботою з даного напрямку. Бесіди «Основи правових знань», класні години «Мої права та обов’язки» пройшли у всіх класах початкової та середньої ланки.

Головним завданням родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. В школі проводяться родинні свята до дня 8 Березня, до Дня матері. Велика увага надається вивченню родоводу. Діти дізнаються більше про родичів — учасників Великої Вітчизняної війни. Результатом стало написання рефератів, творів з даної теми. Учні 8 класу працюють над створенням проекту «Повсякденне життя моєї сім’ї на тлі історичної епохи» Заслуговує на увагу робота з батьківською громадськістю класних керівників.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань, постійно перебувати в центрі уваги колективу. Проводяться класні години на морально-етичні теми, розв’язання конфліктних ситуацій між дітьми старшого віку.

Мета напрямку “ Формування здорового способу життя ” – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Педагогічним колективом проводиться робота у цьому напрямку: проходить свято Дня здоров’я, тиждень фізкультури,олімпійський урок, тиждень безпеки дитини, конкурси малюнків, змагання з футболу, шахів, “Веселі старти ”, змагання, присвячені Дню Збройних Сил України, розроблено та проведено загальношкільні та класні заходи з попередження пташиного грипу, попередження вживання алкогольних напоїв, інфекційних захворювань тощо.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, мали місце бесіди, зустрічі з батьками, відвідування вдома .

Переважна більшість школярів приймає активну участь у різноманітних заходах. Протягом 2007-2012 років понад 40 % учнів школи брали участь в різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Через систему позакласної та гурткової роботи, співпраці з районним Будинком дитячої та юнацької творчості, обласним еколого – натуралістичним центром, обласним художньо-мистецьким центром «Веселка», обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. Особливо висока активність при проведені загально шкільних змагань, туристичних походів, екскурсій. Учні дотримуються Статуту школи.

Роль учнівського самоврядування в системі управління школою постійно зростає. Це є прояв демократизації освіти, умова формування громадянської позиції.

Учнівським та педагогічним колективом школи обрана ефективна структура учнівського самоврядування Союз Автономних Піонерських Республік. Вироблена власна модель організації шкільного самоврядування та відпрацьована у практичній діяльності.

Вищим органом учнівського самоврядування є учнівські збори, яким підзвітні виконавчі органи – Міністерства. Вони вирішують найбільш важливі питання і затверджує діючі органи самоврядування. Проводиться така форма роботи двічі на рік: у вересні – установча (завдання на новий навчальний рік), у травні – звіт виконавчих органів.

Напередодні звітно – виборчих зборів педагогічними працівниками та учнями школи проводяться дебати, дискусії, ділові ігри з проблем учнівського самоврядування для визначення основних напрямків діяльності та змісту роботи, прав і обов’язків виконавчих органів.

Тому і стало одним із головних завдань педагогічного колективу школи – створення необхідних умов для розвитку особистості дитини.

Школа має Статут, програму, плани.

Один раз на два роки проводяться вибори Президента САПР, які складаються з чотирьох етапів: висування кандидатів від учнів 9 – 11 класів, період агітації, обрання президента, інавгурація.

Виконавчим органом учнівського самоврядування є Кабінет Міністрів, який складається з 6 Міністерств: освіти (Вовк Володимир, Вовк Валерій, Черненко Лідія, Величко Віталій), культури (сіренко Оксана, Рябенко Катерина, Фадєєва вікторія, Гуріна Олена); охорони здоров’я (Томенко Ростислав, Шмигельський Володимир, Яницький Денис, Рибалка Сабіна), громадянського виховання (Процик леонід. Николаєнко Юрій, Пордолкін Михайло, Пальчик Антон); закордонних справ (Подолкіна Діана, Кисіль Ірина, Пастушенко Єлизавета, Рибалка Ельміра, Мотузко Ірина); інформації ( Філіпова Лілія, грабко Ілона, Кириліна Тетяна, Рибалка Владислав, Пастушенко Єлизавета). Даний орган самоврядування обирається учнями 5 – 11 класів на основі прямих виборів, шляхом відкритого голосування на учнівських зборах.

Право прийняття рішень від імені учнівського колективу отримав Президент САПР (Фадєєва Каріна) та Рада САПР Звичайно, без підтримки і допомоги вчителів учнівське самоврядування малоефективне, тому і у Президента і у Міністрів є вчителі – наставники (Подолкіна О.В., Пархоменко Л.П., Шмигельська В.М., Вовк Л.Г.) вони допомагають учням у вирішенні проблем, підтримують дитячу ініціативу, не нав’язують точку зору, а разом обмірковують справи.

В школі створено власний банк «Успіх». Розроблено власну систему грошових одиниць (гривники), якими нагороджуються учні під час проходження шкільних, районних, обласних та республіканських конкурсів та олімпіад. В кінці року визначається найбагатший вкладник та нагороджується на святі Останнього дзвоника.

На повному самоврядуванні планується робота шкільної газети «Криниченька» керівник – наставник – Пархоменко Л.П. та головний редактор Філіпова Лілія .

Проводиться організаційна робота: анкетування учнівських колективів та тестування по виявленню організаторських здібностей учнів, визначення лідерів в класних колективах та їх ставлення до дитячого самоврядування.

Відповідно до планів роботи проходять ряд цікавих різноманітних за своїми формами заходів. Охоплено такою структурою дитячого самоврядування 26 школярів школи — 32 % від загальної кількості учнів.

Весь зв’язок керівників та безпосередніх виконавців, організація загальношкільних заходів здійснюється в школі через лідерів дитячих колективів. Однією із важливих ланок роботи учнівського самоврядування в школі є організація цікавого, змістовного дозвілля (шкільні вечори відпочинку, гурткова робота, клуби вихідного дня) та тимурівський рух (допомога ветеранам), клуб «Пошук» (керівник Пархоменко Л.П.).

З ініціативи дітей проводяться шкільні конкурси «Інтелектуал року», «Лідер року», «Громадсько — активний клас року».

Всіх учнів залучають до планування позашкільної виховної роботи. З найперших кроків створення учнівського самоврядування останнє слово завжди було за школярами.

Самоврядування дитячого колективу є невід’ємною складовою виховної системи школи. В школі об’єднано учнівське самоврядування та піонерську організацію «Молодість» в одну структуру САПР «Молодість», який працює за об’єднаними законами: піонерськими та учнівськими, має свою структуру. Учні САПР працюють над впровадженням кращих традицій української родини, проводять сімейні свята («Ми з татом спортсмени»), вогників («Міс Весна», день святого Валентина, «Від усієї душі»), організовують конкурси «Алло! Ми шукаємо таланти!», «Ну – мо, дівчата!», Свято казки, «Юні дипломати», дні самоврядування , які проходять на День Вчителя та 8 Березня.

Традиційними в роботі дитячих осередків стали акції «Пам’ять», «Ветеранське подвір’я» , «Ветеран живе поруч», «Людина з планети Старість». Допомога надається ветерану Великої Вітчизняної війни Фандєєву Миколі Григоровичу та вдові Рябенко Антоніні Михайлівні.

Для 35 учнів 1 – 4 класів створена «Барвінкова країна» , яка діє за власним планом роботи.

Традиційним для школи стало проведення дня учнівського самоврядування. В цей день учні виконують функції управління школою, навчально-виховним процесом, в повному об’ємі замінюючи вчителів, класних керівників, вихователів, а також директора та його заступників. Такі дні самоврядування корисні не тільки для учнів (формування відповідальності, ініціативи), а й для педагогів (мають можливість побачити себе, у виконанні

Система національного виховання Криничанської СЗШ включає в себе комплекс цільових державних та регіональних програм

 • “Діти України ”,
 • “Обдаровані діти – надія України ”
 • “Творча обдарованість ”
 • Громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності
 • Військово-патріотичне виховання

Основне завдання шкільних програм національного виховання полягає в захисті людини в дитячі роки, коли відбувається становлення особистості, поліпшення становища дітей, захисту материнства та дитинства в конкретних умовах життя і діяльності. Особливого значення мають питання соціального захисту, валеологічна робота, ліквідації негативних наслідків екологічної кризи та її впливу на здоров’я дітей.

Завдання національного виховання полягає також в отримані дітьми освіти, суспільному вихованні дітей які залишились без піклування батьків, або проживають у складних умовах, запобігання дитячої злочинності.

Сприяння у створені відповідних матеріально – побутових, соціальних умовах навчання та виховання сільської молоді, що сьогодні відстає по багатьом показникам у порівнянні зі змістом також вимагає комплексного вирішення.

В школі сформовані традиції проведення урочистих свят, вечорів, класних заходів, пов’язаних з звичаями національної культури, народними ремеслами, національною історичною спадщиною. Використання традицій народної педагогіки, сімейного виховання впроваджуються в практику роботи класних керівників, у роботі з батьками.

Педагогічним колективом визначені і сплановані основні завдання національного виховання. В роботі враховуються психологічні особливості учнів і професійні та особистісні якості вчителів — класних керівників. В школі створюються дитячі не політичні організації та формується самоврядування. Педагогічний колектив здійснює виховання з питань естетичної культури особистості, екологічної орієнтації та фізичного розвитку. Формуються загальнолюдські моральні якості школярів.

Важливим місцем у виховній роботі закладу є формування в учнів загальнолюдських моральних та духовних цінностей. В річному плані роботи школи, планах виховної роботи школи та класних керівників виділені дані напрямки діяльності. Серед заходів Криничанської СЗШ, які проводяться у становленні та формуванню загальнолюдських цінностей, слід виділити наступні:

— шефська допомога ветеранам, вдовам та дітям війни, що проводиться в рамках тимурівської роботи;

— вшанування воїнів-інтернаціоналістів та учасників бойових дій в рамках військово-патріотичного виховання;

— відзначення Дня матері, Міжнародного жіночого дня;

— проведення циклу заходів щодо вшанування людей праці, похилого віку, інвалідів тощо;

— цикл класних та позакласних заходів, етичного напрямку, міжособистісного спілкування, взаємоповаги між людьми.

Форми і методи роботи застосовуються різноманітні («Коло друзів», благодійні акції, тощо)

Рівень сформованості загальнолюдських і духовних цінностей здійснювався через аналіз планів виховної роботи, матеріали виховних заходів, співбесіда з педагогом-організатором, класними керівниками, учнями, анкетування, спостереження.

Школа забезпечена нормативними документами про мову. Педагогічний і учнівський колективи дотримуються норм єдиного мовного режиму. Учні забезпечені підручниками та довідковою літературою. Здійснюється контроль за викладанням української мови. Оформляються інформаційні матеріали та інтер’єр школи з використанням державної символіки, українських мотивів у класах, коридорах та ін. В закладі діє загальнодержавна програма «Розвитку та функціонування української мови», відповідно до якої створено шкільну програму. Щорічно учні школи приймають участь в міжнародному конкурсі ім. П.Яцика, у всеукраїнських та регіональних конкурсах, присвячених ювілею класиків української літератури «Рідне слово», «Літературна спадщина», Днів слов’янської писемності. До шевченківських свят приурочується проведення тижня рідної мови і літератури. В класах проходять літературні години, конкурси читців, учні пишуть власні вірші, твори.

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий