Деякі теоретично можливі експерименти нездійснені внаслідок низького рівня розвитку експериментальної техніки це

Деякі теоретично можливі експерименти нездійснені внаслідок низького рівня розвитку експериментальної техніки – це
Деякі теоретично можливі експерименти нездійснені внаслідок низького рівня розвитку експериментальної техніки це

Скачати 0.55 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.55 Mb.

  1   2   3   4   5

1. Деякі теоретично можливі експерименти нездійснені внаслідок низького рівня розвитку експериментальної техніки – це: A. характер моделювання B. властивість моделювання C. * недолік моделювання D. перевага моделювання E. всі відповіді вірні 2. Cистемні дослідження – науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих «точок» – одужання пацієнта, розвиток можливих ускладнень тощо є для доказової медицини: A. Дослідницькою основою B. * Методологічною основою C. Науковою основою D. Базою E. Навчальною основою 3. Cтруктури, у яких кожен елемент системи з’єднаний окремою лінією зв’язку з деяким центральним елементом це: A. деревоподібні довільні B. мережеві C. деревоподібні послідовні D. * деревоподібні радіальні E. деревоподібні ієрархічні 4. Cукупність елементів і зв?язків, що визначають внутрішню будову й організацію об?єкта як цілісної системи — це: A. система B. * стуктура C. моделювання D. модель E. адекватність 5. Альтернативним підходом до аналізу медичної інформації, котрий набуває все більшої популярності, є аналіз із статистичним узагальненням даних який називається… A. Систематичний аналіз B. Системний аналіз C. Підсумковий аналіз D. * Мета-аналіз E. Проміжний аналіз 6. Багаторівневі структури, у яких дотримується принцип підпорядкованості нижчих рівнів вищим це: A. деревоподібні довільні B. мережеві C. деревоподібні послідовні D. деревоподібні радіальні E. * деревоподібні ієрархічні 7. Більш складні системи і комплекси взаємозалежних моделей – це: A. моделі першого типу B. моделі другого типу C. моделі третього типу D. моделі четвертого типу E. * моделі п’ятого типу 8. Біологічні моделі – це… A. * моделі, що використовуються при вивченні загальних біологічних закономірностей, методів лікування, дії фармакологічних препаратіві т.д. B. фізичні пристрої, що мають поведінку, подібну до поведінки об’єкта, що досліджується C. різні системи, за допомогою яких моделюютьсяінформаційні процеси в живому організмі D. сукупність формул і рівнянь, які описують властивості досліджуваного об’єкта E. немає вірної відповіді 9. В доказовій медицині лікарі використовують A. засади експериментальної медицини B. інтуїцію та індивідуальну здатність лікаря до передбачень наслідків надання медичної допомоги C. * як індивідуальний клінічний практичний досвід, так і найкращі доступні клінічні докази D. лише найкращі доступні клінічні докази E. лише індивідуальний клінічний практичний досвід 10. В медицині і біології не застосовують моделі : A. біологічні B. фізичні C. кібернетичні D. математичні E. * логістичні 11. Велику групу експериментів, пов’язаних з дослідами на людині, варто відхилити з морально-етичних міркувань – це: A. характер моделювання B. властивість моделювання C. * недолік моделювання D. перевага моделювання E. всі відповіді вірні 12. Взаємодіють із зовнішнім середовищем, обмінюючись речовиною, енергією і інформацією системи: A. ізольовані B. закриті C. * відкриті D. неізольовані E. привідкриті 13. Види зв’язку між елементами системи A. Диференціальний, інтегральний, лінійний B. Детермінований, ймовірносний, залежний C. Функціональний, лінійний, експоненціальний D. * Стохастичний, функціональний, причинний E. Причинний, ймовірносний, лінійний 14. Втручання в біологічні системи іноді має такий характер, що неможливо встановити причини змін, що з’явилися – це: A. характер моделювання B. властивість моделювання C. * недолік моделювання D. перевага моделювання E. всі відповіді вірні 15. Граничними випадками розв’язку системи імунного захисту організму є A. * Летальне закінченння і субклінічна форма захворювання B. Хронічна форма захворювання та летальне закінчення C. Гостра форма захворювання і субклінічна форма D. Гостра форма захворювання і летальне закінчення E. Хронічна та субклінічна форми захворювання 16. Деревоподібні ієрархічні структури систем це: A. довільні структури, у яких відсутні контури і петлі B. структури таких систем, у яких елементи зв’язані між собою декількома шляхами C. найпростіші структури, у яких зв’язок між елементами здійснюється тільки одним шляхом і тільки в одному напрямку D. структури, у яких кожен елемент системи з’єднаний окремою лінією зв’язку з деяким центральним елементом E. * багаторівневі структури, у яких дотримується принцип підпорядкованості нижчих рівнів вищим 17. Деревоподібні послідовні структури систем це: A. довільні структури, у яких відсутні контури і петлі B. структури таких систем, у яких елементи зв’язані між собою декількома шляхами C. * найпростіші структури, у яких зв’язок між елементами здійснюється тільки одним шляхом і тільки в одному напрямку D. структури, у яких кожен елемент системи з’єднаний окремою лінією зв’язку з деяким центральним елементом E. багаторівневі структури, у яких дотримується принцип підпорядкованості нижчих рівнів вищим 18. Деревоподібні радіальні структури систем це: A. довільні структури, у яких відсутні контури і петлі B. структури таких систем, у яких елементи зв’язані між собою декількома шляхами C. найпростіші структури, у яких зв’язок між елементами здійснюється тільки одним шляхом і тільки в одному напрямку D. * структури, у яких кожен елемент системи з’єднаний окремою лінією зв’язку з деяким центральним елементом E. багаторівневі структури, у яких дотримується принцип підпорядкованості нижчих рівнів вищим 19. Деревоподібні структури систем це: A. * довільні структури, у яких відсутні контури і петлі B. структури таких систем, у яких елементи зв’язані між собою декількома шляхами C. структури між елементами яких не існує зв’язку D. структури, із паралельним зв’язком E. немає правильної відповіді 20. Для забезпечення гідного рівня медичної допомоги A. слід враховувати пріоритети системи охорони здоров’ящодо надання медичної допомоги у кожному конкретному випадку B. слід враховувати пріоритети системи охорони здоров’ящодо надання медичної допомоги у кожному конкретному випадку C. слід враховувати пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я D. необхідно враховувати лише пріоритети хворих E. * слід враховувати як потреби хворих, так і пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я 21. Для розпізнавання захворювання потрібне вміння підсумовувати отримані при обстеженні хворого дані, згруповувати їх за спільністю причин, визначити їхній взаємозв’язок і на основі всього цього зробити висновок, який називається …? A. Діагностичний алгоритм B. * Діагноз C. Діагностика D. Прогностична модель E. Логічний аналіз 22. Для чого використовують поняття системи: A. для вивчення фундаментальних задач медицини B. для дослідження живих організмів C. для вивчення складних явищ D. для вивчення складних об?єктів E. * всі відповіді вірні 23. До властивостей систем відносять: A. цілісність B. подільність C. ізольованість D. розмаїття E. * всі відповіді вірні 24. До деревоподібних системи не відносяться: A. довільні деревоподібні B. послідовні C. радіальні D. ієрархічні E. * мережеві 25. До моделей другого типу належать: A. функціональні моделі, що виражають, як правило, прямі залежності між відомими і невідомими величинами B. * моделі, представлені системою C. моделі оптимізаційного типу D. імітаційні моделі E. більш складні системи і комплекси взаємозалежних моделей 26. До моделей п’ятого типу належать: A. функціональні моделі, що виражають, як правило, прямі залежності між відомими і невідомими величинами B. моделі, представлені системою C. моделі оптимізаційного типу D. імітаційні моделі E. * більш складні системи і комплекси взаємозалежних моделей 27. До моделей першого типу належать: A. * функціональні моделі, що виражають, як правило, прямі залежності між відомими і невідомими величинами B. моделі, представлені системою

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий