Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014

Кришемінська Лідія Дмитрівна – директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014

Скачати 2.5 Mb.

Сторінка 1/16 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 2.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014

(позначення стандарту)

Професія: Продавець продовольчих товарів
Код: 5220
Кваліфікація: продавець продовольчих товарів

3, 4, 5-го розрядів
Видання офіційне

Київ — 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 24 » жовтня 2014 р. № 1212

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014

(позначення стандарту)

Професія: Продавець продовольчих товарів
Код: 5220
Кваліфікація: продавець продовольчих товарів

3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ — 2014

Авторський колектив

Кришемінська Лідія Дмитрівна – директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Ніколіна Валентина Василівна — заступник директора з навчальної роботи Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Деревлюк Вікторія Володимирівна — заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Ратушна Марина Олександрівна — методист Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Сафонова Світлана Петрівна – викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Коваль Світлана Юріївна – викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Капура Тетяна Василівна — викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Уварова Валентина Михайлівна – майстер виробничого навчання Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Донцова Лариса Іванівна – директор ДП «Фуршет-Центр» супермаркет «Народний».

Струков Олег Анатолійович – директор ТОВ «ФОРА».
Науковий консультант

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.
Рецензенти

Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва КНТЕУ, к.т.н., доцент.

Слатвінська Лідія Якимівна – голова Київської міської професійної спілки працівників, підприємств торгівлі, ресторанного господарства, послуг та суміжних сфер діяльності.

Лемішко Ірина Андріївна – керівник служби персоналу ТОВ «Ректайм Центр».
Керівники проекту

Супрун В’ячеслав Васильович — директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович — начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошніченко Катерина Борисівна — директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «5220 Продавець продовольчих товарів», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16.

*Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до ст.32 Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та від 16 листопада 2011 р. №1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти», і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

— освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника;

— типовий навчальний план;

— типові навчальні програми;

— критерії кваліфікаційної атестації випускників.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Продавець продовольчих товарів» (Випуск № 65 «Торгівля та громадське харчування», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 серпня 1999 р. № 918), з врахування особливостей галузі, впровадження сучасних технологічних процесів, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок продавця продовольчих товарів. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень», Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Типовий навчальний план державного освітнього стандарту передбачає наступність і поглиблення вивчення дисциплін, що забезпечує його гнучкість та відсутність дублювання у темах та змісті. Резерв часу, як варіативна складова може змінюватись навчальним закладом за потреби. За рахунок резерву часу рекомендовано вивчення іноземної мови або мови національних меншин регіону.

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

— предмет «Інформаційні технології вивчаються за згодою підприємств.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на підставі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників, навчальна програма з підвищення кваліфікації може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння попереднього рівня кваліфікації з робітничої професії Продавець продовольчих товарів.

У разі необхідності, зазначені у типовому навчальному плані терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Професійно-практична підготовка може здійснюватись у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств торгівлі. Виробнича практика, як правило, проводиться безпосередньо на робочому місці продавця продовольчих товарів на підприємствах.

Планування навчально-виробничого процесу, його організація та контроль здійснюється на підставі Положення «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 № 711/12585.

На базі загальної структури типового навчального плану навчальний заклад розробляє робочі навчальні плани з урахуванням умов навчального закладу, попиту ринку праці та вибору учня (слухача).

Загальна структура типового навчального плану побудована на модульному підході й складається з модулів, які є професійно завершеними, а саме:

М1 – навчальний модуль, який надає можливість опанувати професію Продавець продовольчих товарів 3-го розряду. Він складається з окремих модулів, перший з яких М1.0 є узагальнюючим та базовим для вивчення всіх наступних шести модулів. Модулі М1.1, М1.2, М1.3, М1.4, М1.5, М1.6 надають можливість вивчення спеціалізацій продавця продовольчих товарів 3-го розряду за окремими групами продовольчих товарів.

М2 — навчальний модуль, який надає можливість опанувати професію Продавця продовольчих товарів на рівні кваліфікованого робітника 4-го розряду. Він складається з окремих модулів, перший з яких М2.0 є узагальнюючим та базовим для вивчення всіх наступних шести модулів. Модулі М2.1, М2.2, М2.3, М2.4, М2.5, М2.6 надають можливість вивчення спеціалізацій продавця продовольчих товарів 4-го розряду за окремими групами продовольчих товарів.

М3 – навчальний модуль, який надає можливість підвищити кваліфікацію на базі модулів М1 та М2 і опанувати професію Продавець продовольчих товарів на рівні 5-го розряду.

Навчання завершується підсумковою кваліфікаційною атестацією відповідно до Положення «Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерством освіти України від 31.12.1998 № 201/469 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.1999 № 124/3417.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, погоджується з підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Після завершення навчання випускнику, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється відповідний кваліфікаційний рівень, видається диплом або свідоцтво кваліфікованого робітника державного зразка, у разі підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення робітничої кваліфікації та присвоюється відповідний рівень кваліфікації.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014

(позначення стандарту)

Професія: Продавець продовольчих товарів
Код: 5220
Кваліфікація: продавець продовольчих товарів

3-го розряду

Видання офіційне

Київ — 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навча льного закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

  1. Професія: 5220 Продавець продовольчих товарів

2. Кваліфікація: продавець продовольчих товарів 3-го розряду

  1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність товарів, терміни зберігання товарів даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт.

Повинен уміти: приймати товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні прилавкових вітрин. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Спеціалізації

Продавець плодоовочевих товарів

Повинен знати: асортимент плодоовочевих товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу плодоовочевих товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації плодоовочевих товарів; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі плодоовочевих товарів; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі плодоовочевих товарів.

Повинен уміти: приймати плодоовочеві товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання плодоовочевих товарів за кількістю та якістю. Готувати плодоовочеві товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати плодоовочеві товари видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця плодоовочевих товарів до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність плодоовочевих товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати плодоовочеві товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації плодоовочевих товарів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі плодоовочевих товарів. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
Продавець хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду

Повинен знати: асортимент хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду.

Повинен уміти: приймати хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду за кількістю та якістю. Готувати хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і мед видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації плодоовочевих товарів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі хліба, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів і меду. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
Продавець бакалійних товарів

Повинен знати: асортимент бакалійних товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу бакалійних товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації бакалійних товарів; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі бакалійних товарів; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі бакалійних товарів.

Повинен уміти: приймати бакалійні товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання бакалійних товарів за кількістю та якістю. Готувати бакалійні товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати бакалійні товари за видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця бакалійних товарів до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність бакалійних товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати бакалійні товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації бакалійних товарів. Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі бакалійних товарів. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
Продавець молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових

Повинен знати: асортимент молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу товарів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових.

Повинен уміти: приймати молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, яйця курячі харчові; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових за кількістю та якістю. Готувати молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, яйця курячі харчові до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, яйця курячі харчові за видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, яєця курячі харчові до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих харчових. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Продавець м’яса і м’ясопродуктів

Повинен знати: асортимент м’яса і м’ясопродуктів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу м’яса і м’ясопродуктів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації м’яса і м’ясопродуктів; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі м’яса і м’ясопродуктів; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі м’яса і м’ясопродуктів.

Повинен уміти: приймати м’ясо і м’ясопродукти; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання м’яса і м’ясопродуктів за кількістю та якістю. Готувати м’ясо і м’ясопродукти до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати м’ясо і м’ясопродукти за видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця м’яса і м’ясопродуктів до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність м’яса і м’ясопродуктів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати м’ясо і м’ясопродукти до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації м’яса і м’ясопродуктів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі м’яса і м’ясопродуктів. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Продавець риби і риботоварів

Повинен знати: асортимент риби і риботоварів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; форми і методи обслуговування покупців, правила продажу риби і риботоварів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації риби і риботоварів; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі риби і риботоварів; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі риби і риботоварів.

Повинен уміти: приймати рибу і риботовари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання риби і риботоварів за кількістю та якістю. Готувати рибу і риботовари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати рибу і риботовари за видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця риби і риботоварів до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність риби і риботоварів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати рибу і риботовари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації риби і риботоварів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі риби і риботоварів. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Продавець напоїв і тютюнових виробів

Повинен знати: асортимент та відмінні ознаки тютюнових виробів; асортимент напоїв класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність, терміни зберігання, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності напої та тютюнових виробів, правила розшифрування штрихового коду товарів, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання напоїв та тютюнових виробів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, форми і методи обслуговування покупців, правила продажу напоїв і тютюнових виробів, правила торговельного обслуговування населення; порядок проведення інвентаризації напоїв і тютюнових виробів; основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни у відділі напоїв і тютюнових виробів; вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт у відділі напоїв і тютюнових виробів.

Повинен уміти: приймати напої і тютюнові вироби; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання напоїв і тютюнових виробів за кількістю та якістю. Готувати напої і тютюнові вироби до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати напої і тютюнові вироби за видами, відмінними ознаками з дотриманням правил товарного сусідства. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Готувати робоче місце продавця напоїв і тютюнових виробів до роботи: встановлювати і перевіряти справність реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність напоїв. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати напої та тютюнові вироби до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації напоїв і тютюнових виробів. Брати участь в оформленні зовнішніх та внутрішніх вітрин у відділі напоїв і тютюнових виробів. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

4. Загальнопрофесійні вимоги

4.1. Раціонально та ефективно організовувати роботу в секції, відділі, торговому залі.

4.2. Дотримуватись норм торгово-технологічного процесу.

4.3. Постійно підвищувати культуру обслуговувати.

4.4. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

4.5. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

4.6. Знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків.

4.7. Володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

  1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Продавець продовольчих товарів 3-го розряду.

  1. Сфера професійного використання випускника

Оптова та роздрібна торгівля.

  1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання регулюється законодавством.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий