Державні санітарні правила для річкових суден України дсп 7 048-99

Призначення та застосування Державних санітарних правил для річкових суден
Державні санітарні правила для річкових суден України дсп 7 048-99

Скачати 1.58 Mb.

Сторінка 1/13 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 1.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13

7. Гігієна транспорту

7.4. Водний транспорт

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА

для річкових суден України ДСП 7.7.4.048-99
1. Загальні положення

1.1. Призначення та застосування Державних санітарних правил для річкових суден (в подальшому Правил).

1.1.1. Дані Правила визначають провідні вимоги до обладнання суднових приміщень і систем життєзабезпечення при проектуванні, будівництві та капітальному ремонті, а також гігієнічні вимоги до утримання суден під час їх експлуатації.

1.1.2. Вимоги Правил розповсюджуються на всі річкові самохідні та несамохідні судна, що експлуатуються на внутрішніх водоймищах, а також на інші плавучі об’єкти, прирівняні до них за винятком:

— військових кораблів та суден;

— риболовецьких суден;

— спортивних суден та човнів.

1.1.3. На несамохідних суднах, що експлуатуються без екіпажу, вимоги Правил, крім окремо обумовлених для них вимог, розповсюджуються тільки відносно суднових відведень та транспортування вантажів.

1.1.4. На суднах змішаного плавання («річка-море») вимоги Правил стосуються тільки вимог щодо суднових відведень у водоймищах при плаванні у внутрішніх водах. Всі інші вимоги до таких суден повинні відповідати вимогам «Державних санітарних правил для морських суден України».

1.1.5. Дані Правила набувають чинності з дня затвердження.

1.1.6. Технічні проекти суден, які будуть представлені на погодження до установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України після зазначеного строку, повинні бути виправленими у відповідності з вимогами цих Правил.

1.1.7. Судна, побудовані до затвердження цих Правил, повинні бути приведені в відповідність з ними по системах водопостачання, суднових відведень, вентиляції, а також обладнанню суднових приміщень в строки, погоджені судновласником з установами санітарно-епідеміологічної служби в вигляді планових завдань.

1.1.8. З затвердженням цих Правил слід вважати втратившими чинність «Санитарные правила для речных судов СССР» N 4058-85.

1.2. Контроль та відповідальність за додержанням Правил

1.2.1. Відповідальність за додержанням вимог цих Правил покладається на судновласників та установи, що виконують проектування, будівництво і капітальний ремонт суден, а під час експлуатації — на судновласника та безпосередньо на капітана судна.

1.2.2. Контроль за виконанням вимог Правил покладається на установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України, здійснюючих нагляд на об’єктах водного транспорту, а в разі їх відсутності — на санітарно-епідеміологічні установи, на території яких експлуатуються судна.

1.2.3. Міністерства, відомства, юридичні особи, проектні установи, а також підприємства суднобудування та судноремонту зобов’язані інформувати установи санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті про плануємі роботи з проектування, будівництва, переобладнання та ремонту і представляти на розгляд і погодження технічну документацію на виконання зазначених робіт.

1.2.4. Порядок і обсяг подання технічної документації до установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України визначені в Положенні про запобіжний державний санітарний нагляд при проектуванні, будівництві, переобладнанні, ремонті і прийманні в експлуатацію суден, інших об’єктів та споруд, прирівняних до них N. 7.7.4.017-99 від 09.02.99 р.

1.2.5. Установи санітарно-епідеміологічної служби в разі відповідності судна вимогам Правил видають судновій адміністрації (судновласникові) «Суднове санітарне свідоцтво на право плавання» (додаток 1), дійсне на протязі одного року. Експлуатація судна без «Суднового санітарного свідоцтва…» або в разі закінчення строку його чинності не дозволяється.

1.2.6. Відповідальність за зберігання «Суднового санітарного свідоцтва…» та вчасне відновлення строку його чинності покладається на капітана судна.

1.2.7. Відповідальність за вихід судна в плавання без наявності «Суднового санітарного свідоцтва…» покладається на судновласника та капітана судна.

1.2.8. На кожному судні повинні бути слідуючі документи:

— Суднове санітарне свідоцтво на право плавання;

— Санітарний журнал (або окремий розділ в «Єдиній книзі оглядів судна»);

— Санітарні правила для річкових суден України;

— Свідоцтво міжнародного зразка про дератизацію чи звільнення від неї;

— Свідоцтво Регістру про дозвіл на перевезення судном певної кількості пасажирів (для пасажирських суден).

1.3. Категорійність суден

1.3.1. Всі судна за станом санітарно-технічного їх обладнання, відповідно до вимог Правил та умов їх експлуатації, поділяються на чотири категорії, а саме:

I категорія — судна, які побудовані або реконструйовані для виконання рейсів тривалістю більше 24 годин;

II категорія — судна, які побудовані або реконструйовані для виконання рейсів тривалістю від 16 годин, але не більше 24 годин;

III категорія — судна, які побудовані або реконструйовані для виконання рейсів тривалістю від 8 годин, але не більше 16 годин;

IV категорія — судна, які побудовані або реконструйовані для виконання автономного плавання тривалістю не більше 8 годин.

Примітка: категорійність роз’їзних суден, суден технічного флоту та швидкісних суден визначається в кожному окремому випадку, враховуючи їх призначення та умови експлуатації.

1.3.2. Відповідальність за експлуатацію суден з порушенням їх категорійності (по більш високій категорії, чим визначено проектом), покладається на судновласника.

Примітка: тимчасова експлуатація судна по більш високій категорії, чим визначено проектом, в кожному окремому випадку повинна бути погоджена з установою санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті порту приписки судна з відміткою про це в Судновому санітарному свідоцтві на право плавання.

1.4. Визначення та термінологія

1.4.1. Судно нового проекту — судно, технічний проект якого подано на погодження до установи санітарно-епідеміологічної служби більше ніж через 3 місяці після набуття чинності цих Правил.

1.4.2. Судно-самохідні та несамохідні судна і споруди, призначені для експлуатації і виробничої діяльності на водному просторі, відповідно до їх конструктивних особливостей.

1.4.3. Самохідне судно — судно, що має двигун для самостійного руху.

1.4.4. Несамохідне судно — судно, що не має двигуна і самостійно рухатися неспроможне.

1.4.5. Швидкісне судно — судно, що має проектну швидкість руху більше 30 км/год.

1.4.6. Допоміжне судно — судно, призначене для виконання допоміжних потреб флоту (пожежні, рятувальні, лоцманські, криголамні, портового флоту і т. інш.).

1.4.7. Наливні судна (танкери) — судна, призначені для транспортування рідких вантажів наливом (сирої нафти та нафтопродуктів всіх видів, інших вогненебезпечних рідин технічного призначення), а також води і харчових продуктів.

1.4.8. Вантажо-пасажирське судно, що призначене для перевезення вантажів і не більше 12 пасажирів.

1.4.9. Пасажирське — судно, спеціально призначене для перевезення більше 12 пасажирів.

1.4.10. Технічного флоту — судно, призначене для днопоглиблюючих робіт і підтримки фарватеру в заданому стані (земснаряди, землесоси, шаланди, мотозавозні і т. інш.).

1.4.11. Мале судно — вантажні судна вантажовмістимістю менше 300 т; всі судна довжиною менше 25; буксири та штовхачі з осадкою менше 1 метра.

1.4.12. Екіпаж — всі особи, зараховані в штат судна і пов’язані з діяльністю даного судна враховуючи персонал, що обслуговує як екіпаж, так і пасажирів.

1.4.13. Пасажири — особи, прийняті на борт судна для їх перевезення і які не виконують ніяких робіт, пов’язаних з експлуатацією судна.

1.4.14. Суднові приміщення — всі приміщення, передбачені проектом судна в надбудовах або корпусі судна, які мають певне призначення та обладнання і визначені про це написами (номерами) на кожному із них.

1.4.15. Житлові приміщення екіпажу — приміщення, призначені для постійного проживання членів екіпажу.

1.4.16. Каюти пасажирів — приміщення, призначені для розташування пасажирів під час рейсів (на пасажирських та вантажо-пасажирських) на судні.

1.4.17. Громадські приміщення екіпажу — приміщення для харчування, відпочинку та розваг тільки для членів екіпажу.

1.4.18. Громадські приміщення пасажирів — приміщення для харчування, відпочинку, розваг та ігор пасажирів.

1.4.19. Приміщення харчоблоку — на суднах I і II категорій, а також на всіх пасажирських суднах зазначені приміщення, призначені для приготування страв.

1.4.20. Вахтові приміщення — приміщення, призначені для відпочинку членів екіпажу, зігрівання страв та харчування членів екіпажу на суднах III — IV категорії.

1.4.21. Приміщення медичного призначення — приміщення, що забезпечують умови для виконання лікувальних та профілактичних заходів на судні.

1.4.22. Санітарно-побутові приміщення — приміщення для побутового обслуговування членів екіпажу та пасажирів, які мають відповідне обладнання згідно до їх призначення.

1.4.23. Санітарно-гігієнічні приміщення — приміщення, спеціально обладнані для забезпечення умов додержання членами екіпажу та пасажирами особистої гігієни.

1.4.24. Санітарний блок — приміщення санітарно-гігієнічного призначення, що мають в своєму складі унітаз, душ (ванну) та умивальник.

1.4.25. Санітарний вузол — приміщення санітарно-гігієнічного призначення, які мають в своєму складі кабіну з унітазом та умивальник.

1.4.26. Санітарний одяг (санодяг) — виробничий одяг працівників харчоблоку та персоналу, що має доступ до харчових продуктів при виконанні вантажних робіт з ними.

1.4.27. Спеціальний одяг (спецодяг) — виробничий одяг членів екіпажу, що застосовується при виконанні ними суднових робіт, пов’язаних з можливим забрудненням, намоканням, переохолодженням чи перегріванням.

1.4.28. Виробнича зона — простір висотою до 2000 мм над рівнем площі, де знаходяться постійні робочі місця.

1.4.29. Виробничі приміщення — приміщення, призначені для розташування майстерень для ремонту обладнання та пристроїв, для забезпечення стабільної роботи двигунів, механізмів, систем і т. інш.

1.4.30. Приміщення енергетичного відділення — приміщення, в яких розташовані суднові енергетичні агрегати, котли, двигуни і механізми, що виробляють електроенергію та пар для забезпечення руху судна і роботи систем та пристроїв.

1.4.31. Центральний пост управління (ЦПУ) — відокремлене від енергетичного відділення звукоізольоване приміщення, в якому розташовані контрольні прилади, засоби індикації, пристрої для управління судновими двигунами та допоміжними механізмами.

1.4.32. Пост управління вантажними операціями (ПУВО) — відокремлене приміщення, до якого виведені контрольні прилади, засоби індикації та пристрої для управління вантажними операціями на суднах, призначених для транспортування рідинних вантажів та скраплених газів.

1.4.33. Службові приміщення — приміщення, призначені для виконання робіт по керуванню судном, забезпечення зв’язку та контролю за судновими механізмами і системами, а також ведення відповідної документації, пов’язаної з роботою судна.

1.4.34. Адміністративні приміщення — приміщення, призначені для виконання суднових канцелярських робіт по господарській діяльності судна, пов’язаних з вантажними та транспортними операціями.

1.4.35. Кондиціонування повітря — комплекс технологічних засобів обробки повітря, що подається в суднові приміщення і забезпечує підтримання певних мікрокліматичних показників в обслуговуємих приміщеннях.

1.4.36. Кондиціонування літнє — створення комфортних умов повітряного середовища в обслуговуємих приміщеннях через охолодження подаваємого повітря та зниження його відносної вологості.

1.4.37. Кондиціонування зимове — створення комфортних умов повітряного середовища в обслуговуємих приміщеннях через нагрівання та зволоження подаваємого в приміщення повітря.

1.4.38. Повинно — означає безумовне виконання вимог Правил.

1.4.39. Рекомендується — означає, що дане рішення оптимальне, але для виконання не обов’язкове.

1.4.40. Допустимо — означає, що дане рішення можливе, але воно не являється кращим.

Частина перша.

ВИМОГИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ, БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ СУДЕН

2. Суднові приміщення

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Ці Правила передбачають розподіл суднових приміщень на такі групи:

— житлові — каюти та блок-каюти;

— громадські приміщення;

— приміщення харчоблоку;

— санітарні приміщення;

— медичного призначення,

— службові та виробничі приміщення;

— вантажні приміщення;

— приміщення для зберігання матеріалів суднового забезпечення.

2.1.2. Розташування суднових приміщень повинне забезпечувати зручне пересування між ними, вільний прохід до рятувальних засобів і обладнання боротьби за живучість судна.

2.1.3. Взаємне розташування кают і приміщень, в яких здійснюється виробнича діяльність екіпажу, повинне забезпечувати найзручніший шлях між ними.

2.1.4. Не дозволяється використовувати для розміщення кают громадських приміщень, приміщень медичного призначення і приміщення, які не ізольовані від впливу високих і низьких температур, проникнення високих рівнів шуму, випаровувань, газів, неприємних запахів та завищених рівнів вібрації.

2.1.5. Висота суднових приміщень повинна бути не менше 2000 мм.

2.1.6. На дверях всіх приміщень повинен бути напис (номер) про їх призначення.

2.1.7. Використання синтетичних матеріалів у житлових, громадських, службових приміщеннях, а також у приміщеннях медичного призначення, харчоблоків, провізійних коморах та вантажних приміщеннях, призначеннях для транспортування харчових вантажів, дозволяється тільки таких, які мають на це дозвіл органів охорони здоров’я України.

При цьому обов’язково повинні бути враховані межа допустимого насищення приміщень кожним із матеріалів (кв.м/куб.м і кг/куб.м), а також температурні режими приміщень та мінімальний обмін повітря під час експлуатації приміщень.

2.1.8. Обладнання приміщень залежить від їх функціонального призначення та характеру обладнання відносно ергономічності його та рівня комфортності.

Рівень комфортності обладнання приміщень, рівень автоматизації і ергономічності обладнання на вимогу замовника або за погодженням з ним може змінюватися, але не нижче рівня встановленого цими Правилами.

2.2. Житлові приміщення

2.2.1. На всіх суднах, на яких передбачається постійне перебування членів екіпажу, а також на суднах, на яких передбачається перевезення пасажирів в рейсах тривалістю більше 16 годин, повинні бути передбачені житлові приміщення з відповідною кількістю ліжок.

2.2.2. Для використання як житлові приміщення для членів екіпажу і пасажирів не дозволяється використовувати слідуючі приміщення:

— що не мають природного освітлення, вентиляції та опалення;

— що призначені для розташування механізмів та вантажів;

— не ізольовані від впливу високих та низьких температур, завищених рівнів шуму та вібрації, електромагнітних полів (радіохвиль), проникання води та пару, запахів і газів, що виділяються працюючими двигунами, котлами та охолоджуючим устаткуванням;

— безпосередньо граничащими з приміщеннями, призначеними для зберігання небезпечних і токсичних матеріалів чи вантажів, які можуть завдати шкоду здоров’ю людини;

— приміщень, які не відокремлені газонепроникними переборками чи палубами від приміщень малярних, акумуляторних, ліхтарних, пожежних станцій або сполучених з ними загальними приміщеннями.

2.2.3. Не дозволяється обладнання житлових приміщень над цистернами для пального без влаштування між ними горизонтального кофердаму висотою не менше 600 мм, а також поряд з такими цистернами без влаштування вертикального кофердаму шириною в одну шпацію.

2.2.4. На нафтоналивних суднах, а також суднах, призначених для транспортування скраплених газів та токсичних вантажів, перевезення пасажирів і обладнання житлових приміщень для них забороняється.

2.2.5. Приміщення для проживання членів екіпажу повинні бути ізольованими від приміщень для пасажирів.

В окремих випадках на пасажирських суднах може бути дозволене проживання обслуговуючого персоналу в пасажирських відсіках, при умові виділення для нього окремих житлових приміщень.

2.2.6. Обладнання виходів із житлових приміщень безпосередньо на відкриту палубу забороняється.

2.2.7. Двері кают не повинні розташовуватися поблизу виходів із приміщень харчоблоку, приміщень медичного призначення та санітарних приміщень.

2.2.8. Житлові приміщення екіпажу

2.2.8.1. На всіх суднах I і II категорій повинні бути передбачені житлові приміщення для членів екіпажу з особистими місцями (ліжками, ліжками-канапами) для кожного із них.

2.2.8.2. На суднах III категорії повинні бути передбачені приміщення відпочинку вахтових членів екіпажу, а при необхідності і для підвахтового складу з місцями для лежання та рундуками для зберігання особистої білизни та одягу.

2.2.8.3. На суднах IV категорії повинні бути передбачені вахтові приміщення з місцями для сидіння з розрахунку на 2/3 кількісного складу екіпажу.

2.2.8.4. Корисний обсяг приміщень для проживання членів екіпажу повинен бути не менше 6 куб.м на кожного із них.

Примітка: корисний обсяг приміщення визначається шляхом виключення із загального обсягу приміщень об’єм меблів, шахт, трубопроводів і кабелів у коробах та повітропроводів, які знаходяться або проходять через приміщення.

2.2.8.5. Кожне житлове приміщення, залежно від його призначення, повинне мати відповідне меблювання та обладнання.

2.2.8.6. Одномісні каюти повинні мати слідуюче мінімальне обладнання та меблі — ліжко з ширмами із зовнішніх боків і надголовним місцевим освітленням, письмовий стіл, крісло або стілець і табуретку, що складається, полицю для книжок, шафу для одягу (розмірами: по висоті — на висоту приміщення, по ширині — не менше 400 мм, глибиною не менше 500 мм), два крючки для одягу, полицю або шафу для туалетних речей, умивальник з підведенням холодної та гарячої води питної якості, дзеркало із надзеркальним освітленням, розетку для електробритви, держак для графина для води і склянок, загальне та місцеве освітлення (на столі), радіотрансляційні прилади, електровентилятор (при відсутності системи кондиціонування повітря), кошик для паперів, попільницю, штатне місце (рундук) для зберігання індивідуальних рятувальних засобів.

В разі створення особистих санітарних вузлів все обладнання відносно особистої гігієни із приміщення каюти переноситься до приміщень санвузлів.

2.2.8.7. У двомісних каютах їх обладнання подвоюється за винятком письмового стола, місцевого освітлення на ньому, електровентилятора, умивальника і дзеркала до нього, книжкової полиці, кошика для паперів та попільниці.

2.2.8.8. За погодженням з замовником або на безпосередню його вказівку перелік обладнання приміщень кают може бути збільшеним.

2.2.8.9. Вахтові приміщення повинні бути обладнані м’якими диванами чи ліжками з рундуками для зберігання білизни та індивідуальних рятувальних засобів, відповідно кількості підвахтового складу, столом і стільцями, шафами для одягу, умивальником з підведенням холодної та гарячої води питної якості та дзеркалом з наддзеркальним освітленням, держаками для графину і склянок, гачками для рушників, кошиком для паперів, попільницею.

2.2.8.10. На всіх самохідних суднах, а також на суднах технічного флоту, які не мають систем кондиціонування повітря, вікна (ілюмінатори) житлових і громадських приміщень та зовнішні двері коридорів повинні бути обладнані протимоскітними сітками.

2.2.8.11. У каютах екіпажу слід передбачати обладнання не більше двох спальних місць. Трьох — та чотирьохмісні каюти, як виняток, можуть передбачатися для проживання тимчасового складу екіпажу.

2.2.8.12. Спальні місця слід розташовувати перпендикулярно до борту судна.

Розташування ліжок більше ніж у два поверхи забороняється.

2.2.8.13. Розміри ліжкових рам та диванів повинні відповідати діючим стандартам, але відстань між внутрішніми краями огороджень не повинна бути менше 1900 х 600 мм. На малих та швидкісних суднах дозволяється ці розміри зменшувати до 1850 х 600 мм.

2.2.8.14. Ліжка повинні обладнуватися на рівні не нижче 400 мм від палуби, відстань між нижнім і верхнім ліжком та між верхнім ліжком і підволокою повинна бути не менше 750 мм.

2.2.8.15. У випадках розташування ліжок вздовж борту чи зовнішніх стін надбудов між ними і ліжком повинна бути передбачена відстань не менше 75 мм, а борт і стіни мати посилену теплоізоляцію.

2.2.8.16. У каютах командирського складу пропонується крім ліжок встановлювати дивани для відпочинку.

На суднах змішаного плавання (річка-море) дивани необхідно встановлювати обов’язково перпендикулярно до ліжок.

При обладнанні кутових диванів для лежання одна із його частин повинна бути не менше 1900 х 600 мм. Розміри диванів для сидіння не регламентуються.

2.2.8.17. Ширина проходів в каютах між подовжнім боком ліжка і паралельною переборкою чи паралельними ліжками повинна бути не менше 700 мм у одномісній каюті і не менше 800 мм у двомісній.

2.2.8.18. У три- та чотиримісних каютах ширина проходу повинна бути не менше 850 мм.

При розташуванні ліжок з одного боку від проходу ширина його може бути зменшена до 750 мм. При цьому зазначена ширина проходу повинна бути забезпечена на протязі 2/3 довжини ліжка.

2.2.9. Житлові приміщення пасажирів

2.2.9.1. На суднах, призначених для перевезення пасажирів, повинні бути передбачені для цього відповідні умови.

2.2.9.2. На суднах I та II категорій для пасажирів повинні бути передбачені каюти відповідної класності зі спальними місцями для кожного.

Обладнання пасажирських кают, в тому числі і туристичного класу, визначається замовником, враховуючи призначення судна та умов його експлуатації.

2.2.9.3. Площа палуб класних кают визначається замовником, але не повинна бути меншою, ніж визначено в таблиці 1.

Мінімальні площі кают для пасажирів на 1 чоловіка (кв.м)

Таблиця 1

Найменування приміщень Категорійність суден I II Каюти люкс Не нормується не нормується Каюти I класу (одномісні) 3,8 3,4 Каюти I і II класу (двомісні з одноярусними ліжками) 2,3 2,0 Каюти II класу (двомісні з двоярусними ліжками) 1,6 1,6 Каюти туристичного класу (виключно для чотиримісних) 1,6 1,1

2.2.9.4. На суднах III категорії обладнання кают для пасажирів та їх кількість визначається замовником.

При обладнанні пасажирських кают повинні бути передбачені умови для задовільного відпочинку пасажирів під час їх перебування на судні.

Для позакаютних пасажирів повинні бути передбачені пасажирські салони, обладнані місцями для зручного сидіння за кількістю всіх зазначених пасажирів.

2.2.9.5. При обладнанні на суднах III категорії пасажирських кают їх площа повинна бути не меншою площі, передбаченої для кают II класу суден II категорії, а площа на кожного пасажира в пасажирських салонах не повинна бути меншою площі, передбаченої для місць в каютах туристичного класу на суднах II категорії.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий