Державні будівельні норми україни будинки І споруди заклади охорони здоров’Я

Козловський Л. М.); Гсеу моз україни (лікар-інспектор Скрипник А. П.); Унгц моз україни
Державні будівельні норми україни будинки І споруди заклади охорони здоров’Я

Скачати 5.02 Mb.

Сторінка 1/40 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 5.02 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   40

ДБН В.2.2-10-2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.2.2-10-2001

Держбуд України

Київ – 2001

РОЗРОБЛЕНІ AT медінвестпроект (арх. Касперт І.М.

— керівник; інж. Граб М.М.; арх. Лелеко О.Д.;

інж. Лісненко Л.О.; інж. Молдакова Л.М.;

інж. Мошненко Г.П.; інж. Стацевич В.І.;

інж. Пивовар П.М.; канд. Мед. наук Прокопович О.С.; лікар Чередник Є.В.)

за участі ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. арх. Куцевич В.В.);

ЗАТ НВП медінжсервіс (інж. Бура Н.Т.,
інж. Козловський Л.М.); ГСЕУ МОЗ України (лікар-інспектор Скрипник А.П.); УНГЦ МОЗ України (доктор мед.наук Акименко В.Я., канд. Мед. наук Янко Н.М.)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків та споруд Держбуду України (канд. арх. Муляр Л.Х., арх. Авдієнко О.П., арх. Коротков В.Є., арх. Яценко Г.П., інж. Шестак В.П.) ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України від 4 січня 2001 р. № 2 і введені у дію з 1 квітня 2001 р.

© «Укрархбудінформ»

ВСТУП

Ці Норми є складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки і споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди. Основні положення «.

Дані Норми за необхідності можуть доповнюватись Посібниками з проектування окремих видів і типів закладів охорони здоров’я.

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-10-2001 “Заклади охорони здоров’я, затверджена наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 і введена в дію з 1 квітня 2005 року

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: “згідно зі СНіП 2.01.02” замінити словами: «згідно ДБН В.1.1-7», далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: “висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м” замінити словами: «умовною висотою до 26,5 м включно».

Пункт 6.1. Слова: “вимоги ДБН В.2.2-9 (п.3.11)” замінити словами: «вимоги ДБН В.2.2-9 (пункт 3.11, 3.15)».

Пункт 7.63. Позначення “СНіП 2.04.08” замінити на: «ДБН В.2.5-20».

Пункт 7.68. доповнити другим абзацом:

“Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлюватися з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних по токсичності продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).”

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум’я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)

Пункт 11.3. Слова: “згідно з п.4.4” замінити словами “згідно з 4.3”

Додоток Б. Рядок “СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение” замінити рядком “ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання”.

Рядок “СНіП 2.01.02-85 Противопожарные нормы” замінити рядком “ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

Рядок “Правила пожежної безпеки в Україні” замінити рядком “НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні”.

Доповнити додаток Б рядками:

“ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспостранение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)”
Додаток В доповнити таким терміном та його визначенням:

“Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В 1.1-7”

ПОПРАВКА ДО ОПУБЛІКОВАНИХ ЗМІН ЧИННИХ НД

На підставі офіційної інформації, що надійшла до редакції після виходу з друку 4-го номеру журналу «БІС» за 2004 рік, вноситься ПОПРАВКА до опублікованих у ньому

Зміни № 1 ДБН В.2.2-7-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-8-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-10-2001:

Надруковано Повинно бути

«НАПБ А.01.001-95» «НАПБ А.01.001-2004»

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДБН В.2.2-10-2001

На заміну СН 535-81

Дані Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Перелік видів будинків і споруд закладів охорони здоров’я наведений у додатку А.

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання в цих Нормах, наведений у додатку Б.

Терміни та їх визначення наведені у додатку В.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   40
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий