Цінуй, людино, доброту природи! Все, що вона дарує щедро нам! Її ліси, поля, повітря, води

Донецької області, дізнаються про особливості її рослинного та тваринного світу; вивчати стан довкілля, вплив промислових викидів на повітря, усунення чинників забруднення навколишнього середовища; шукати шляхи захисту рідної природи
Цінуй, людино, доброту природи! Все, що вона дарує щедро нам! Її ліси, поля, повітря, води

Скачати 110.13 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 110.13 Kb.

Цінуй, людино, доброту природи!

Все, що вона дарує щедро нам!

Її ліси, поля, повітря, води –

То вільний і святий величний храм!!!

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Екологічні проекти надзвичайно поширені, вони зазвичай потребують залучення дослідницьких, наукових методів, інтегрованих знань із різних галузей науки. І наш проект „Природа Донбасу кличе на допомогу” є вагомим внеском у розвиток екологічного виховання нашого підростаючого покоління. Протягом реалізації проекту учні будуть досліджувати основні характеристики природи Донецької області, дізнаються про особливості її рослинного та тваринного світу; вивчати стан довкілля, вплив промислових викидів на повітря, усунення чинників забруднення навколишнього середовища; шукати шляхи захисту рідної природи; розробляти заходи щодо охорони довкілля.

Учителі й учні спілкуватимуться з природою та безпосередньо прийматимуть участь в її охороні, організують змістовне екологічно грамотне дозвілля на природі, братимуть участь у конкурсах, фестивалях, олімпіадах та ін. Тому що, саме шкільна екологічна освіта повинна стати базою для формування екологічної культури молодого покоління нашої держави, формування здорового способу життя та навичок екологічно доцільної поведінки.

Цей проект повинен дати можливість учням спробувати свої сили, використати знання в реальних справах, повинен навчити бути самостійним, уміти приймати рішення, уміти творити. Лев Толстой зазначив: „Якщо учень у школі не навчився творити самостійно, то і в житті він завжди буде лише наслідувати, копіювати…”

Тема проекту: «Природа Донбасу кличе на допомогу».

Мета проекту:

 • залучати учнів школи до вивчення та дослідження природи рідного краю; збагачувати знання учнів про природу рідного краю;
 • розвивати екологічну освіту як аспект гуманізації навчання та виховання;
 • розвивати екологічну компетентність школярів;
 • формувати екологічну культуру учнів школи, дбайливе ставлення до природи;
 • формувати зацікавлене ставлення до вивчення природи;
 • сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів;
 • розпочати створення нового типу сільської школи як затишного куточку живої природи;
 • залучати учнів до творчої діяльності засобами екологічних знань;
 • залучати учнів до процесу озеленення шкільної території та приміщень школи.

Значимість і актуальність проблеми.

Охорона природи, раціональне використання людиною її багатств – важлива загальнодержавна справа. Це обов’язок кожної людини.

Але посилюючий антропогенний вплив на навколишнє середовище привів до такого рівня взаємовідносин природи з людством, який ми називаємо екологічною кризою. Людина сучасна мало схожа на людину минулих століть. Як не парадоксально, оволодів найсучаснішими технологіями та технікою, вона все більш беззахисна перед силами Природи і в більшій мірі залежить від будь-яких порушень рівноваги природних сил.

Повинні минути тисячоліття, для того щоб людина, підійшовши до грані, відділяючої буття від небуття, все-таки зрозуміла: усі живі організми, в тому числі і вона сама, не існують самі по собі, а є тісно спаяним кільцем у загальному планетарному ланцюжку, який носить назву „навколишнє середовище”.

Взаємозв’язок між живими організмами і факторами навколишнє середовище є предметом вивчення екології, який являє собою порівняльно молоду гілку природознавства. Величезне світоглядне значення сучасної екології. Перш за все, вона дає людині не розрізнені знання, а цілісний погляд на навколишнє середовище, світ живої природи. Люди поступово почали забувати, що вони теж вийшли з цього світу, та протиставили себе навколишньому середовищу, створили своє технократичне суспільство. Екологія призвана повернути людству усвідомлення усіх форм життя на Землі. Формуюче нове екологічне мислення потребує розуміння єдності з природою, і людина як носій свідомості повинна нести відповідальність за Землю і за її майбутню еволюцію.

Англійська приказка каже: „У скляному будинку не кидають один в одного камінням.” Відношення до природи, до навколишнього середовища людини зміниться, якщо виникне усвідомлення, що дім, в якому ми живемо, не просто скляний – криштальний. Усім нам треба усвідомити, що тільки від нас залежить, чи зможуть наші діти та онуки дихати свіжим повітрям , чи не будуть литися на їх голови замість весняного дощу мутні потоки брудної води, чи будуть чути вони дзвінки співи птахів, чи зможуть вони торкнутися тієї тайни, яка скрита у кожній квіточці, у кожній гілочці, у кожній травичці…

Планета Земля – наш дім, дім для людини та для людства. Як поведе себе людина у цей критичний період своєї історії, залежить тільки від її самої.
Завдання проекту:

 • практична природоохоронна робота по збереженню природи рідного краю;
 • вивчення природи рідного краю (походи, експедиції, екскурсії, спостереження);
 • організація практичної діяльності учнів, спрямованої на дослідження природи рідного краю;
 • спрямування на вивчення стану довкілля, усунення чинників забруднення навколишнього середовища;
 • виведення учнів за рамки уроку, межі школи, в світ оточення природи, продовження розширення кругозору, розвиток кмітливості;
 • оволодіння формами і методами пошукової та творчої діяльності.

Типологія проекту.

 1. Домінуюча в проекті діяльність – інформаційна, екскурсійна, дослідницька, творча.
 2. Змістовний аспект проекту – еколого-натуралістичний.
 3. Предметна область – моно проект (в рамках однієї проблеми).
 4. Характер координації проекту — безпосередній.
 5. Характер контактів – серед учасників однієї школи.
 6. За часом проведення – довгостроковий.
 7. Форма результатів – захист у вигляді презентації, докладу, оформлення альбомів, папок.
 8. Кількість учасників – 86

Учасники проекту: учні школи, вчителі.
Автор проекту:

 • Ніколаєва Олександра Миколаївна – учитель біології Старогнатівської загальноосвітньої школи, керівник гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники».

Додаткове приладдя та матеріали: олівці, альбоми, лінійки, зошити, ручки, фотоапарат.

Очікувані результати.

 • Здійснення цілеспрямованого вивчення екологічних особливостей природи нашого місцевості.
 • Створення максимально сприятливих умов для екологічного, інтелектуального, морально-естетичного, духовного розвитку учасників проекту.
 • Надання можливості реалізувати творчі індивідуальні здібності, розкрити власний потенціал.
 • Вміння використовувати наукові методи дослідження для вирішення проблем.
 • Вміння узагальнювати та систематизувати одержані результати роботи.
 • Дослідження прикладів та співвідношень між даними, представлення даних в таблицях, графіках, малюнках.
 • Робити висновки, які підтверджуються науковими доказами.

Навчальні стандарти.

 1. Мати уявлення про різноманіття живих організмів у природі рідного краю, про загальні закономірності природи.
 2. Пояснювати ситуації змін екосистем та організмів.
 3. Уміти спостерігати та описувати природні явища.
 4. Пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини виникнення природних явищ.
 5. Досліджувати та пояснювати, як розповсюджуються організми у екосистемі.
 6. Спостерігати та пояснювати, як рослини реагують на сезонні зміни.

Навчальні цілі.

 1. Виявити фізико-географічну характеристику нашої місцевості.
 2. Описати ріки Донецької області.
 3. Вивчити рослинний та тваринний світ довкілля села.
 4. Зробити аналіз грунту.
 5. Розробити та провести заходи щодо охорони довкілля.

Напрямки методичної роботи:

  • Консультативно-методичний – надання консультативної допомоги учасникам проекту.
  • Інформаційний – представлення інформації за темою проекту;
  • Координаційний – координація діяльності екологічних підрозділів з питань впровадження дослідницької роботи, вироблення рекомендацій.
  • Просвітницький – підвищення культури ведення реалізації проекту, вивчення і впровадження.

  Шляхи реалізації проекту –

  1. Співробітництво з сільським лісним господарством.

  2. Участь у конкурсах, конференціях шкільного та районного рівнів.

  3. Вивчення природи рідного краю, особливостей довкілля села.

  4. Оформлення матеріалів, створення фотоальбомів, стендів, папок тощо.

  5. Підготовка та проведення екологічних екскурсій у природу.

  6. Підготовка та проведення свят та заходів на екологічну тематику.
  Результати реалізації проекту:

  • втілення ідеї або плану;
  • отримання естетичної насолоди;
  • здобуття нових знань та досвіду;
  • використання творчих здібностей.

  Проміжні результати (див. додатки):

  • Створення стенду „Екологічний вісник” (періодичне оновлення 1 раз на місяць).
  • Проведення акції «Посади квіточку».
  • В кабінеті біології створена виставка «Ефемероїди природоохоронного урочища «Ліс на граніті», занесені до Червоної книги України».
  • Підготовлено матеріал для презентації „Правила поведінки у природі”.
  • Підготовлено матеріал для листівок щодо охорони флори та фауни Донбасу.
  • Проведення акції «Пташина годівничка»
  • Видано буклет „Лісна красуня”
  • Створено презентацію „Крик природи” на вірш Р.Рождественського.
  • Створена фізико-географічна характеристика району дослідження.
  • Створений опис видового складу рослинного та тваринного світу Донбасу.

  Проведено такі заходи:

  • Літературно-екологічна вікторина для учнів 5-6 класів „Тайни богині Флори”
  • Пізнавальний урок для учасників еколого-натуралістичного гуртка «Лісна ботаніка».
  • Виховний захід для учнів початкових класів «Зустріч пернатих друзів».
  • Конкурс малюнків «Бережіть Землю!»
  • Конкурс плакатів «Ми та екологія».
  • КВК для учнів 7-9 класів «Знавці природничих наук».
  • Виставка робіт учнів з твердих побутових відходів «Друге життя речей».
  • Конкурс творів «Лісова казка».
  • Участь у Всеукраїнській екологічній акції ”Збережи ялинку”
  • Участь у Всеукраїнській екологічній акції „Збережемо первоцвіти”

  Напрямки діяльності

  Біологічний – вивчення природи рідного краю – рослинного та тваринного світу; виявлення природоохоронних первоцвітів лісу (екологічні тропи, походи, експедиції, екскурсії, спостереження); розробка заходів щодо охорони представників рослинного та тваринного світу Донбасу;

  Географічний – визначення фізико-географічної характеристики нашої місцевості; описання рік Донецької області; проведення аналізу грунту; розробка заходів щодо охорони грунту та водних ресурсів;

  Екологічний – вивчення стану довкілля, впливу промислових викидів на повітря, усунення чинників забруднення навколишнього середовища; розробка заходів щодо охорони повітря;

  Літературний (російською та українською мовами) – написання творів на екологічну тематику, складання віршів; добір висловлювань за екологічним напрямком;

  Інформаційний – видання листівок на захист природи; створення презентацій у програмі Microsoft Power Point за темою проекту.

  Виховний – підготовка та проведення екологічних загально шкільних та класних заходів, свят; нагородження грамотами та подяками активних учасників проекту.
  Навчальні предмети, з якими пов’язаний проект:

  • біологія
  • екологія
  • хімія
  • географія
  • російська мова та література
  • українська мова та література
  • інформатика.
  Етапи діяльності Зміст діяльності І ПІДГОТОВЧИЙ 1. Підготовка

  Визначення проблеми, теми, мети і завдань проекту

  Ознайомлення учнів з основними етапами проекту, пошук інформації, заява задуму, мотивація, постановка завдань, обирання об’єктів дослідження. Допомога учням зрозуміти характер майбутньої роботи над екологічним проектом. 2. Планування:

  а) джерел, засобів збору інформації (бібліотека, Інтернет, матеріали, зібрані самостійно);

  б) методів аналізу інформації;

  в) форм представлення результатів (презентація, проектна папка).

  Формулювання завдань і розробка плану дій; ідеї та пропозиції; будування схем, складання тез, написання рефератів, написання творів, створення презентацій, малювання листівок ІІ ПРАКТИКО-ВИКОНАВЧИЙ 3. Збирання інформації (окреслення завдань, вибір методів, зазначення термінів)

  Обговорення і вибір методів дослідження та пошук інформації, проведення екскурсій у природу, виявлення стихійних сміттєзвалищ (фотографування), спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент 4. Виконання роботи

  виконання проекту, реалізація запланованого в І етапі проекту..

  Визначена найефективніших шляхів розв’язання проблем, проміжні результати, узагальнення та обробка зібраної інформації, підбиття підсумків діяльності, формулювання висновків ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ 5. Аналіз та обробка інформації, формулювання висновків Оформлення кінцевого результату діяльності (таблиці, реферати, схеми, свята, презентації, проектна папка); узагальнення отриманого досвіду, аналіз роботи над проектом 6. Закінчення (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями) Колективне обговорення, оцінювання зусиль, використаних можливостей, творчого підходу; поширення інформації з даного питання серед громадськості.

  Закінчення

  Досвід проведення практичних робіт з вивчення та дослідження природи рідного краю викликав у вихованців велику зацікавленість до вирішення такої важливої проблеми, як чистота навколишнього середовища та захист представників рослинного та тваринного світу. Учні дуже відповідально поставились до всіх видів робіт. Учні дуже відповідально поставились до всіх видів робіт. Під час роботи учасники проекту виявили зацікавленість і досить високу продуктивність, здатність формулювати завдання своєї діяльності й розв’язувати їх кожний на своєму рівні. Їм сподобалось гортати сторінки книг, шукати інформацію в Інтернеті. Ознакою ефективності цієї діяльності є кінцевий продукт – проект і його презентація.

  Цілі, поставлені на початку нашої роботи частково досягнуті, завдання вирішуються, так як термін реалізації даного проекту може бути не просто довгостроковим, а навіть необмеженим. Тобто наша робота і надалі буде спрямована на створення комфортних умов у навколишньому середовищі, які викликають позитивні емоції та задоволеність досягнутими результатами.

  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка
  Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий