Центрів пмсд закони України

Уі „Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги
Центрів пмсд закони України

Скачати 129.37 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 129.37 Kb.

Нормативно-правові акти, що врегульовують функціонування

центрів ПМСД

Закони України:

від 07.07.2011 №3611-УІ „Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»;

від 07.07.2011 №3612-VI „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 30.12.2013 №977 „Деякі питання оплати праці медичних працівників що надають первинну медичну допомогу»;

від 17.08.1998 №1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 25.12.2012 №340 „Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

від 05.09.2012 №907 „Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

від 12.06.2013 №554 „Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

накази МОЗ України:

2011 рік

від 14.03.2011 №142 „Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 20 грудня 2013 р. № 1116);

від 20.05.201 1 №301 „Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я»;

від 29.06.2011 №384 „Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги»;

від 04.11.2011 №755 „Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»;

від 05.10.2011 №646 „Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Кгієві»;

від 04.11.2011 №756 „Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації»;

від 02.11.2011 №743 „Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»;

від 15.07.2011 №417 „Про організацію амбулаторної акушерсько- гінекологічної допомоги в Україні»;

від 13.04.2011 №204 „Про затвердження та впровадження примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання»;

від 16.09.2011 №595 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;

від 02.02.2011 №49 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»;

від 05.12.2011 №847 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 №49 „Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»;

від 11.11.2011 №777 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360″;

від 01.11.2011 №742 „Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення»;

2012 рік

від 14.02.2012 №110 „Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування»;

від 23.02.2012 №129 „Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

від 23.02.2012 №130 „Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню»;

від 23.02.2012 №131 „Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи»;

від 25.04.2012 №311 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі»;

від 26.04.2012 №313 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я»;

від 24.05.2012 №384 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»;

від 03.08.2012 №600 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії»;

від 03.08.2012 №601 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів»;

від 03.08.2012 №602 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті»;

від 05.09.2012 №907 „Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

і

від 28.09.2012 №751 „Про створення та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»;

від 29.10.2012 №845 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від

  1. №360″;

від 11.09.2012 №713 „Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу»;

від 02.11.2012 №866 „Про оцінку оснащеності лікувально- профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають перинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги»;

від 28.11.2012 №1095/955/119 „Про затвердження взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини» (спільний МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України);

від 21.12.2012 №1091 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» — скасований наказом МОЗ від 04.09.2014 №620 „Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»

20ЇЗ рік

від 14.01.2013 №16 „Про затвердження Методичних рекомендацій для лікарів загальної практики — сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування»;

від 25.01.2013 №56 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від

  1. №1″;

від 29.01.2013 №59 „Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюванням органів травлення»;

від 27.03.2013 №241 „Про затвердження Переліку станів та захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями»;

від 27.03.2013 №240 „Про затвердження Примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини»;

від 02.04.2013 №259 „Про затвердження Державних норм і правил „Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»;

від 22.05.2013 №410 „Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення»;

від 29.05.2013 №435 „Про затвердження форм первинної облікової документації *та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»;

від 01.06.2013 №460 „Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»;

від 12.06.2013 №554 „Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

17.06.2013 №511 „Про затвердження змін до наказу МОЗ України від 10 липня 2007 року №378″;

від 27.06.2013 №555 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних обструктивних захворюваннях легень»;

від 24.07.2013 №629 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу»;

від 31.07.2013 №665 „Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення»;

V від 05.08.2013 №686 „Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 „Охорона здоров’я» (затверджено кваліфікаційну характеристику лікаря ЗПСЛ та сестри медичної ЗПСМ);

від 16.08.2013 № 731 „Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Туберкульоз», затвердженого наказом МОЗ від 21.12.2012 №1091 „Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»;

від 10.09.2013 №793 „Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій — підрозділів центрів первинної медичної (медико- санітарної) допомоги»;

від 04.10.2013 №858 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360″;

від 08.10.2013 №868 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі»;

від 31.10.2013 №943 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлексній хворобі»;

від 29.11.2013 №1030/102 „Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні» (спільний МОЗ та НАМИ України);

від 29.1 1.2013 №1031 „Про затвердження порядку обліку та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологовому періоді»;

від 29.11.2013 №1034 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360″;

від 20.12.2013 №1116 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року „Про вдосконалення державної акредитації закладу охорони здоров’я»;

від 27.12.2013 №1150 „Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико- санітарної) допомоги та його підрозділів»;

2014 рік

від 15.01.2014 №34 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»;

від 02.04.2014 №233 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С»;

від 02.04.2014 №234 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при меланомі»;

від 02.04.2014 №235 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку передміхурової залози»;

від 02.04.2014 №236 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазіях та раку шийки матки»;

від 11.04.2014 №263 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному артриті»;

від 17.04.2014 №275 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті»;

від 17.04.2014 №276 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при епілепсіях»;

від 02.07.2014 №455 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента 8Т»;

від 16.07.2014 №499 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях»;

від 10.07.2014 №482 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від

01.06.2012 №419 (пілотний проект)»;

від 14.07.2014 №488 „Про затвердження Плану заходів МОЗ України стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на 2014 рік»;

від 21.08.2014 №585 „Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первиннбї медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів;

від 03.09.2014 №613 „Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті»;

від 08.09.2014 №620 „Про затвердження га впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»

від 10.09.2014 №638 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки»

попередні роки (до 2011 року)

від 23.02.2001 №72 „Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини»;

від 20.03.2008 №149 „Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»;

від 31.08.2004 №437 „Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до- шпитальному етапах»;

від 16.12.2003 №584 „Про затвердження правил зберігання та контролю якості лікарських засобів в ЛПЗ»;

від 21.01.2010 №11 „Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»;

від 27.08.2010 №728 „Про диспансеризацію населення»; від 19.12.1997 №359 „Про подальше удосконалення атестації лікарів (зі змінами та доповненнями);

від 17.03.1993 №48 „Про порядок направлення на стажування лікарів їх наступного допуску до лікарської діяльності»;

від 21.12.2010 №1146 „Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.1993 №48″;

від 23.11.2007 №742 „Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»;

від 27.12.1999 №302 „Про затвердження медичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»;

від 10.01.2006 №1 „Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» (зі змінами внесеними наказом МОЗ від 25.01.2013 №56);

від 29.12.2000 №369 „Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» зі змінами та доповненнями внесеними наказами МОЗ України від 25.03.2002 №112/139, від 10.01.2006 №1, від 13.02.2006 №67, від Г1.07.2007 №393, 10.10.2007 №629, від 14.02.2012 №П0, від 31.10.2012 №855, від 22.04.2013 №324, від 29.05.2013 №435);

від 10.07.2010 №378 „Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їх заповнення»;

від 27.12.2006 №898 „Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічною реакцією лікарських засобів, дозволених до медичного застосування»;

від 29.03.2002 №117 „Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 „Охорона здоров’я»

http://dozoda.dp.ua/site/index.php

http://dozoda.dp.ua/site/index.php?newsid=265

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий