Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления мчс россии по Свердловской области

Фз о защите информации, который рассматривает проблемы защиты информации и задачи защиты информации, а также решает некоторые уникальные вопросы защиты информации

Напрямки діяльності галузі охорони здоров’я області, серед інших нормативно-правових документів та загальнодержавних пріоритетів, визначено наступними регламентуючими документами

Лекція №1 Основні завдання та проблеми клінічної імунології та алергології. Принципи функціонування імунної системи, клініко-лабораторна оцінка її розладів

Нормативно-правовий акт, дотримання якого перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин

Розділ Постатейний огляд реалізації Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок в Україні

Кз

Наукова інформація це сукупність будь-яких відомостей про стан і зміни параметрів об’єктів дослідження, що відповідають ознакам наукового знання

Протягом звітного року Банк виконував банківські операції згідно ліцензії Національного банку України №194 від 17 квітня 2002 року та письмового дозволу Національного банку України №194-3 від 09 січня 2004 року (з додатком)