России от 23. 07. 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сфере здравоохранения»

Мій секрет успіху в умінні зрозуміти точку зору іншої людини і дивитися на речі і з його, і зі своєї точок зору. Вони стали своєрідним дороговказом у моїй майбутній управлінській діяльності, на шляху становлення директора ліцею

Одна из целей изучения латинского языка – овладение медицинской терминологией. В пособии изложен материал, необходимый для овладения основными анатомическими, фармацевтическими и клиническими терминами, а также содержится материал

Нфекційні хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії

«Русский язык. Теоретический курс» или «Современный русский язык», именно эти циклы и должны стать предшествующими данной дисциплине

Визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від сиптомних та синдромних особливостей їх клінічних проявів

З якого терміну вагітності глюкокортикоїди істотно не впливають на синтез сурфактанту в легенях плода?

В організмі людини, в органах, тканинах, клітинах ідуть безперерв­ні процеси утворення складних речовин із простіших, а також одночасно з цим відбувається розпад, окиснення складних органічних речовин