Вміння вчитися: організовувати свою навчальну діяльність у взаємодії з учителем, інформаційними засобами; виробляти навички дослідницької роботи та спостереження

Розвиваюча: продовжити формування умінь і навичок використовувати різні інформаційні джерела: інтернет, додаткову літературу при підготовці до уроку, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, розвивати монологічне мовлення учнів

Записати назви птахів, комах та інших лісних тварин, яких побачили на екскурсії

Что касается цитат из литературоведческих источников, то их учитель может употребить в качестве эпиграфов к теме, для углубления отдельных мыслей, высказанных учащимися в ходе обсуждения, а также при подведении итогов уроков

Повторити особливості основних класів неорганічних речовин: визначення, класифікацію, властивості

У школі видано накази № від «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів», № від р. «Про результати медогляду учнів

Мета: Дати основні поняття про смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих

Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Близько 90% інформації ми отримуємо через зір. Із зав’язаними очима, навіть у знайомій кімнаті, людина відчуває себе зовсім безпорадно. Люди з давніх давен намагалися пояснити природу світла і світлових явищ

Тема : Вода в природі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води в природі. Мета: Формувати поняття