У плевральному аспіраті хворого С. виявили еритроцити 5-6 у полi зору, нейтрофiли 80%, лiмфоцити 20%, мiсцями мезотелiальнi клiтини. Цiлком iмовiрно це

Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один

Цель дисциплины овладение студентами знаниями об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития и исходов патологических процессов, отдельных болезней и болезненных состояний, в том числе в тканях полости рта

Вважає себе хворим протягом 1-1,5 років. Турбує виражена слабкість, поганий апетит, нудота. Схуд за 1 рік на 10 кг. Шкіра гіперпігментована. Темні складки шкіри, соски. Пульс – 60/хв. Ат – 80/50 мм рт ст

Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?

У 70-річного хворого – висока гіперліпемія і схильність до тромбоутворення. Що у даному випадку сприяє тромбоутворенню?

Метою даної наукової роботи була розробка комплексного підходу до вирішення важливої науково-технічної задачі відтворення гетерозиготного генотипу (гібриду) рослин

Над легеневими полями коробковий відтінок перкуторного звуку, при аускультації – шумне свистяче дихання. Кашель малопродуктивний, з відходженням в’язкого, прозорого мокротиння. Тони серця чисті, ясні

Характеристика фармацевтичного ринку. Вивчення ринку лікарських засобів. Товар і товарна політика фармацевтичних підприємств