Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 030401 – «Правознавство»

Україні набуває все більшого розмаху: за даними експертів нині кількість споживачів психоактивних речовин сягає понад 500 тисяч осіб переважно молодого віку. У світі нині немає жодної країни, яка б могла доказово заявити

Частота хнн коливається в різних країнах в межах 100-600 на 1млн дорослого населення. В європі на 1млн населення 300 людей помирає від хнн

Периферичнi повiтряно-контузiйнi пошкодження барабанної перетинки, середнього та

Тема: «Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури. Законодавча база фізичної культури та спорту в Україні»

Актуальність проблеми: коротко розкривається професійна значимість теми, наводяться дані, спрямовані на формування позитивної мотивації її вивчення

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни

Навчальним планом зі спеціальності 091711 Технологія харчування, затвердженим Укоопспілкою від 22. 07. 02, передбачено виконання з дисципліни

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку клінічної онкології основною тенденцією є прагнення до виявлення злоякісних пухлин на ранньому етапі їх розвитку

Методичні розробки для викладачів для проведення практичних занять зі студентами