Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування

Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування.”
Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування

Скачати 119.99 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 119.99 Kb. “Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба

Протокол №____ від ______________200 р.
Протокол №____ від ______________200 р.

МетодичнІ вказівки № ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування.”

Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин

Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.

Чернівці 2008

Тема: Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість — 6 год.

Актуальність теми: Дозування ЛЗ має велике значення при виготовленні та прийманні ЛЗ, а також при виготовленні важливу роль відіграють шляхи введення ЛФ.

2. Навчальні цілі:

2.1. Студент повинен знати:

  • Типи ваг, які застосовуються в аптечній практиці. Будова рецептурних (тарирних) і ручних терезів, межа їх точності.

— Метрологічні характеристики терезів: стійкість, точність, чутливість, постійність показань.

— Державна перевірка терезів.

— Правила зважування на ручних і рецептурних терезах сипких, рідких і в’зких (густих) речовин.

— Догляд за терезами і важками.

— Визначення відносної помилки зважування. Чинники, які впливають на її величину.

— Правила дозування за об’ємом.

2.2 Вміти:

  • Перевіряти основні метрологічні характеристики технічних терезів 2-го класу точності, які використовуються в аптеці
  • Працювати з рецептурними і ручними терезами при зважуванні різних за агрегатним станом ЛР.
  • Визначати відносну помилку при зважуванні різних наважок на рецептурних і ручних терезах.
  • Калібрувати нестандартний краплемір
  • Працювати з циліндрами, мензурками, мірними колбами, бюретками, піпетками.

3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
  • Попередні:

1. Фармакологія

Рецепт, правила виписування, дози

Виписувати ЛФ на рецептурних бланках, перевіряти дози сильнодіючих речовин

  • Наступні:

1. ОЕФ
2. Латинська мова

Рецептурні бланки, їх форми, правила зберігання

Основи латинської термінології

Оцінювати правильність оформлення рецепту

Читати рецепт латинською мовою

Зміст

Для дозування лікарських засобів використовують два способи: відважування та відмірювання рідин мірними приладами і краплями.

Дозування за масою проводять на терезах Мора і аптекарських ручних, які за точністю показань належать до категорії технічних терезів другого класу. Для зважування, що не потребують високої точності, застосовують ваги: настільні і звичайні, циферблатні і сотенні.

Незалежно від конструкції терези повинні мати основні метрологічні якості:

1. Під стійкістю терезів розуміють здібність терезів, виведених із стану рівноваги, повертатися в початковий стан після декількох коливань.

2. Постійність показань терезів визначається збіжністю результатів кількох послідовних зважувань того самого вантажу, зроблених на даних терезах у тих самих умовах.

3. Точність терезів визначається їх здатністю показувати правильні співвідношення між зважуваним тілом і стандартним вантажем (важелем).

4. Під чутливістю терезів розуміють їх здатність давати помітне відхилення від положення рівноваги при незначній зміні навантаження.

Придатність терезів до роботи контролюється один раз на рік представниками місцевих органів, які займаються питаннями стандартизації. При цьому на коромисло терезів наноситься клеймо з позначенням року перевірки. Аналогічно перевіряються та клеймують важки.

За одиницю маси приймають 1 г. В рецептах слова “грам” або його позначення “Г” опускається.

1,0 — один грам 0,0001 — один дециміліграм

0,1 — один дециграм 0,00001 — один сантиміліграм

0,01 — один сантиграм 0,000001 — один мікрограм

0,001 — один міліграм

Правила зважування на ручних і рецептурних терезах

1. Перед початком зважування необхідно переконатися, що терези в належному стані.

2. Перевірити можливість зважування, тобто необхідно знати дві величини — граничне навантаження, допустиме для даних терезів і мінімальне навантаження, при якому ці терези діють точні покази.

3. Перед початком роботи терези протирають серветкою змоченою 3% розчином перекису водню, або спирто-ефірною сумішшю у співвідношенні 1:1.

4. Для зручності гирі і важки переміщають на ліву шальку терезів, а зважувальний вантаж — на праву.

5. Тарувати слід банку — банкою, флакон — флаконом, пакет — пакетом, або сипкими речовинами (дробом, піском), які поміщені у відповідні вмістилища.

6. Після кожного відважування лікарської речовини шийку і корок штангласу, а також ручні терези витирають марлевою серветкою одноразового використання. Витирати рушником заборонено!

7. При зважуванні лікарських чи допоміжних речовин їх назви асистент читає тричі: знімаючи з полички, при визначенні маси і при поверненні штангласу на місце. Відрахунок маси важок проводиться двічі — на початку зважування і по його закінченні. Одночасно брати для зважування дві речовини забороняється.

8. Для відважування отруйних лікарських речовин (стрихніну нітрату, солей ртуті), речовин з різким запахом (йодоформу), а також барвних речовин (метиленового синього, рибофлавіну) користуються окремими терезами.

9. Крім сипучих лікарських речовин на тарифних терезах, зважують також в’язкі (вазелін, ланолін) та рідкі речовини з великою питомою вагою (пергідроль, гліцерин та інші).

10. Існують певні відмінності при зважуванні на ручних і тарифних терезах, а також при дозуванні сипучих, в’язких і рідких речовинах.

11. Відважування сипучих речовин: сипкі лікарські речовини в кількості від 5 г і більше, які відпускаються без змішування їх з іншими речовинами, зважуються на тарифних терезах безпосередньо в паперових пакетах.

Іноді сипкі речовини відважують на паперову капсулу, а потім висипають у пакети, або в ступку для подальшої операції.

12. Сипкі речовини до 5 г відважуються на ручних вагах.

13. Відважування рідин: Зважування рідин складається з двох послідовних операцій: тарування порожньої склянки і зважування рідин.

Якщо рідина не потребує наступної спеціальної обробки, то її зважують безпосередньо заздалегідь відтарований флакон. Він повинен бути чистим, простерилізованим, сухим. Остання вимога абсолютно обов’язкова при відпусканні олій, масел, ефіру, хлороформу та інших рідин, що не змішуються з водою.

14. Відважування в’язких речовин. В’язкі речовини (ланолін, вазелін та інші) відважують на тарованих терезах у банки за допомогою шпателя. Якщо вони потребують послідуючих операцій (мазі та інші), їх зважують на капсулах або безпосередньо у ступці.

Визначення похибок зважування

Щоб зробити висновок наскільки вірно обрані терези для визначення маси речовини, треба визначити точність зважування або відносну похибку (у %).

Приклад: Розрахунок відносної похибки при зважуванні 0,9 г натрію хлориду на однограмових ручних терезах.

У табл. знаходимо похибку, допустиму при наважці 0,9 г через те, що наважка дуже близька за значенням до найбільш допустимого навантаження даних терезів (ВР-1) і менше 1/10 найбільш допустимого навантаження або ненавантажених терезів, то допустима похибка буде 0,005 г (5 мг). Складаємо пропорцію (визначаємо похибку зважування (Х), яка буде дорівнювати 0,05 %

0,9 — 0,005

100 — х х = 100 х0,005 / 0,9 = 0,55

При зважуванні на цих терезах меншої кількості речовини відносна похибка збільшується

Наприклад, при зважуванні наважки 0,1 г натрію хлориду відносна похибка складає  3 мг

0,1 — 0,003

100-х х = 100 х 0,003 / 0,1 = 3

Об’ємний метод дозування рідких інгредієнтів при виготовленні ліків в аптечній практиці широко застосовується. Цей метод дозування рідин є екологічний і значно спрощує та полегшує працю фармацевта. Згідно ДФ Х та наказу № 197 прийнята вагооб’ємна система вимірювання, тобто, коли зазначається ваговий вміст речовини в певному об’ємі. Крім того, треба врахувати, що всі рідкі ліки для внутрішнього вживання хворі приймають не за вагою, а за об’ємом (ложками, краплями і т.д.) або мілілітрами — для ліків, які вводяться з допомогою шприца.

Через те, що відносна точність приладів, застосовуваних для відмірювання різних розчинів за об’ємом, залежить від температури та ряду інших факторів, тому слід додержуватись таких вимог:

1. Відмірювати розчини вимірювальними приладами при такій температурі, яка відповідає температурі їх градуювання (20 0С).

2. Рівень відмірюваної рідини, якщо вона прозора і змочує поверхню скла, визначають за нижнім меніском, маючи на увазі, що око того, хто вимірює, перебуває на рівні меніска і вимірювальний прилад — у точно вертикальному положенні, бо інакше це приведе до помилок. Рівень вимірюваної барвної рідини визначається за верхнім меніском.

3. Відмірювати малі об’єми розчинів у широких вимірювальних приладах недопустимо.

4. Застосовувати вимірювальні прилади тільки старанно вимиті і обезжирені.

5. Відмірену рідину не слід виливати дуже швидко, бо вона не встигає повністю стікати із стінок вимірювального приладу. Щоб уникнути неточностей, треба виливати не менше ніж 20 секунд.

Для вимірювання води та інших рідин, що мають однакову з нею густину, застосовують циліндри, мензурки, мірні колби, бюретки, піпетки. Густі, в’язкі, питомо важкі рідини, як правило дозують за вагою.

Об’єм, якість скла і умови градуювання мірного посуду встановлені Комітетом стандартів, мір та вимірювальних приладів. Мірні прилади градуюються при + 20 0С.

Мірний посуд калібрують на виливання (мірні циліндри, бюретки і піпетки) або на вливання (колби). В першому випадку при виливанні з посудини повинен витікати номінальний об’єм рідини. В другому випадку посуд повинен вміщувати номінальний об’єм рідини, тобто стільки мілілітрів, скільки зазначено в мірній посудині. Мірні колби бувають різної місткості і найчастіше вони застосовуються при виготовленні ін’єкційних розчинів. Можна готувати безпосередньо у мірній колбі. Слід зазначити, оскільки там є лиш одна мітка відмітки об’єму, то розчини готуються лише доведенням до об’єму. Мензурки і мірні циліндри — для відмірювання порівняно великих кількостей рідини, коли не потрібна особлива точність. Готувати у циліндрах не дозволяється. Бюретки служать для точних відмірювань води і розчинів і у вигляді бюреткової системи застосовуються в аптеках для виготовлення ліків з концентрованих розчинів. Градуйовані піпетки застосовуються для відмірювання невеликих об’ємів рідин і бувають різної місткості.

До складу багатьох ліків дуже часто входять різні рідини в малих кількостях, в тому числі і сильнодіючі. Ці рідини в кількостях до 2 г відмірюють краплями. Вага крапель різних рідин неоднакова і залежить від поверхневого натягу, питомої ваги рідини, діаметру отвору краплеміра, ступеня наповнення рідиною. Для відмірювання рідин, зазначених у рецепті в краплях, а також при відпуску отруйних, сильнодіючих та інших рідких лікарських засобів, прописаних у малих кількостях, Державна фармакопея рекомендує користуватись стандартним (нормальним) краплеміром. При капанні нормальним краплеміром при t 200С з 1 г дистильованої води виходить 20 крапель (вага однієї краплі дорівнює 0,05). Крім нормального краплеміра, для відмірювання неотруйних рідин застосовують звичайні піпетки. У цих випадках проводять калібрування емпіричного краплеміру.

Для цього на ручних терезах визначають вагу 200 крапель. Припустимо, що вага дорівнює 40, отже, число крапель в 1 г дорівнює 200/4 = 50 крапель.

1 крапля приблизно дорівнює 0,02 грам 4/200 = 0,02.

На етикетці штанглазу, до горлишка якого прикріплюють піпетку, додатково роблять відмітки: 1 крапля = 0,02

1,0 = 50 краплям.

Відмірювання при прийманні ліків

Відомо, що всі рідкі ліки для внутрішнього, так і в значній мірі для зовнішнього вживання при їх застосуванні відмірюються об’ємними мірами. Звичайно ліки у вигляді рідин призначаються для приймання ложками:

столова = 15 мл десертна = 10 мл чайна = 5 мл

Точніші результати відмірювання ліків при прийманні можна одержати, користуючись стандартними градуйованими мензурками, скляночками, ложечками (які додаються до упаковки препарату). Ліки, які дозуються краплями, переважно відпускаються у флаконах, які мають спеціальні крапельниці.

Калібрування нестандартних краплемірів

Калібрування піпетки проводять по відповідній рідині при п’ятикратному визначенні маси 20 крапель рідини. Знаходять середню масу 20 г. Наприклад, середня маса 20 г настойки конвалії дорівнює 0,31 г

Тоді: 0,3 г-20 кр х = 20х1/0,31 = 64 кр

1 г- х

Відповідно, в 1 г настойки конвалії міститься 64 краплі за емпіричним каплеміром. За ДФ ХІ т.2 с.134 знаходимо, що в 1 г настойки конвалії 56 стандартних крапель.

Звідси.: 56 стан. кр. — 64 нест. кр х = 64/56 = 1,1 нест. кр

1 стан. кр — х нест. кр 1 ст. кр. = 1,1 нест. кр.

Для визначення кількості нестандартних крапель в 1 мл настоянки конвалії використовують одержане співвідношення. За табл. крапель ДФ ХІ т.2 ст. 134 знаходимо, що в 1 мл настоянки конвалії за стандартним краплеміром міститься 50 крапель.

50 х 1,1 = 56 нестанд. кр

0,1 мл = 5,5 нестанд. кр

На флакон, до якого прикріпляють калібровану піпетку додають етикетку:

Tinctura Convallariae

1 ст кр = 1,1 нест. кр.

0,1 мл = 5,5 нест кр

Відповідно, маси за прописом виписано 20кр-беруть 22гр (20х1,1=22кр), а 0,6мл-33 кр.

3.2. Рекомендована література:

Навчальна

— Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. — 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. — 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. — 9-е изд. — М.: Медгиз, -1961. — 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. — Харків: Оригінал, 1995. — 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. — Т.1. — М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. — М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. — Харків: Прапор, 1995. — 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

— Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. — 1995. — № 1-2. — С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. — 1995. — № 5-6. — С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой — 2-е изд. — М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів…

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

7. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Типи терезів і ваг, що використовуються в аптечній практиці.

2. Конструкція ручних терезів, типорозміри.

3. Конструкція тарирних ваг.

4. Метрологічні якості терезів.

5. Правила дозування за масою, сипких, в’язких і рідких речовин.

6. Догляд за терезами і важками.

7. Об’ємний метод дозування рідин.

8. Вимоги, яких слід дотримуватися при дозуванні розчинів.

9. Правила дозування за об’ємом

10. Відмірювання при прийманні ліків.

11. Калібрування нестандартних краплемірів.

4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

„Прилади та апаратура для дозування.”

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий