Будова скелета людини. Розвиток та сполучення кісток

Навчальна: вивчити будову скелета людини, розвиток та сполучення кісток. Навчитися називати і розпізнавати на малюнках типи з'єднання кісток
Будова скелета людини. Розвиток та сполучення кісток

Скачати 75.06 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 75.06 Kb. План – конспект уроку для учнів 9 класу

Тема: Будова скелета людини. Розвиток та сполучення кісток.

Мета

Навчальна: вивчити будову скелета людини, розвиток та сполучення кісток. Навчитися називати і розпізнавати на малюнках типи з’єднання кісток, відділи скелета людини; характеризувати типи суглобів; пояснювати особливості скелета людини зумовлені прямоходінням.

Розвивальна: розвинути знання, уміння, навички робити аналіз, порівняння скелета людини і скелета хребетних тварин, робити висновки та ін.

Виховна: сприяти формуванню правильної постави та ін.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи: словесні (бесіда, розповідь, лекція), наочні (ілюстрування, демонстрування), та ін.

Прийоми: робота з підручником, з дошкою, з’ясування значення терміна.

Обладнання: плакати «Скелет людини», «Будова хребта», «Будова черепа», «Типи з’єднання кісток», «Типи суглобів».

Поняття і терміни: шов, суглоб, череп, хребет, грудна клітка, скелет кінцівок.
Структура уроку

 1. Організаційний етап — 1-2 хв.
 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності — 10 хв.
 3. Вивчення нового матеріалу — 20 хв.
 4. Узагальнення систематизація, і контроль знань, умінь, навичок — 10 хв.
 5. Домашнє завдання — 2 хв.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Привітання з учнями, налаштування їх на роботу, перевірка підготовки до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Учні відповідають на питання вчителя.

 1. Пригадайте і назвіть основні відділи скелета у хребетних тварин.
 2. Назвіть особливості будови хребта
 3. Назвіть особливості будови кінцівок хребетних тварин.

2.Вивчення нового матеріалу.

З’єднання кісток

Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі (суглоби) з’єднання кісток. Нерухомо з’єднані, наприклад, кістки черепа. Це досягається завдяки такому з’єднанню кісток, як шов (мал.1,1), коли численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої.

Мал.1. Типи з’єднання кісток: 1 — нерухоме (шов); 2 — напіврухоме; 3 — рухоме (суглоб)

Напіврухомі з’єднання утворені хрящовими проміжками. Так з’єднані між собою хребці (мал.1,2). Завдяки здатності хрящових проміжків стискуватися і розтягуватися забезпечується певна рухливість хребта. Під час стрибків, ходіння хрящі діють як амортизатори, тобто пом’якшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу.

Рухоме з’єднання кісток — це суглоб (мал.1,3). У суглоба опуклість (головка) однієї кістки входить у западину другої. Поверхні, що дотикаються, вкриті гладеньким (гіаліновим) хрящем, який значно зменшує тертя між кістками і полегшує рухи.

Кожний суглоб зовні оточений суглобовою сумкою, що утворена міцною сполучною тканиною. До сумки прикріплені зв’язки і м’язи.

У суглобовій сумці є рідина, яка виділяється в порожнину суглоба і діє як мастило, зменшуючи тертя в суглобах.

Розрізняють суглоби одно-, двох- і трьохосьові.

Одноосьові суглоби (мал.2,1) (наприклад, ліктьовий) здійснюють рухи в одному напрямку.

Двохосьові (мал.2,2) (наприклад, колінний) — у двох напрямках.

Трьохосьові (мал.2,3) (наприклад, кульшовий) — у трьох напрямках.

Мал.2. Види суглобів: 1 — одноосьовий; 2 — двохосьовий; 3 — трьохосьовий

Будова скелета людини

Скелет людини складається зі скелетів голови, тулуба, кінцівок (верхніх і нижніх) (мал.3).

Мал.3. Скелет людини: 1 — скелет голови; 2 — скелет тулуба

Скелет голови, або череп, складається з двох відділів: мозкового та лицьового (мал.3,1). До мозкового відділу черепа входять найбільші непарні кістки — потилична і лобова та парні -тім’яна і скронева. Через великий отвір потиличної кістки порожнина черепа з’єднується з каналом хребта. Кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви.

Скелет лицьового відділу черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні виличні, верхньощелепні та непарна нижньощелепна кістки. Нижня щелепа — єдина рухома кістка черепа.

Скелет тулуба складається з хребта і грудної клітки. Хребет утворюють 33-34 хребці: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових хребців, що зрослися в одну кістку — крижі, і 4-5 куприкових хребців (мал.4,1). Кожний (крім першого шийного) хребець має тіло, дугу і відростки (мал.4,2).

Мал.4. Відділи хребта (1), будова хребців (2)

Найдовший остистий відросток відходить від середини дуги хребця назад. Між тілом хребця і його дугою є отвір. Отвори всіх хребців утворюють канал хребта, у якому міститься спинний мозок. У процесі розвитку людини формуються чотири плавні вигини хребта, яких немає у тварин. Ці вигини сприяють збереженню рівноваги, пом’якшують поштовхи, яких зазнає тіло при ходінні, стрибках.

Хребці різних відділів хребта мають відмінності у формі та розмірах. Їхні розміри збільшуються від шийного до поперекового відділу. Перший шийний хребець, який називають атлантом, не має тіла і побудований з двох дуг. Другий шийний хребець — епістрофей — має зубоподібний відросток, який входить в отвір між дугами першого хребця. Навколо зубоподібного відростка обертається голова. Це місце хребта дуже вразливе щодо пошкодження.

Грудна клітка утворена грудиною (грудинною кісткою), 12 парами ребер і грудними хребцями (мал. 3). У зв’язку з вертикальним положенням людини її грудна клітка знизу розширена.

Ребра — це плоскі дугоподібні кістки, їхні задні кінці рухомо з’єднані з хребцями грудного відділу хребта. Сім пар ребер (з 1-ї по 7-му) з’єднуються хрящами з грудиною; наступні три пари (8-ма-10-та) ребер, приєднуючись своїм хрящем до хряща попереднього ребра, утворюють реберну дугу; останні дві пари (11-та і 12-та) ребер не доходять до дуги і вільно закінчуються в товщі м’язів черевної стінки. Такі з’єднання кісток грудної клітки дають змогу змінювати її об’єм під час дихання, що забезпечує вдих і видих.

Скелет кінцівок складається зі скелета пояса і скелета вільних кінцівок. Пояс верхніх кінцівок включає в себе парні кістки трикутних лопаток і з’єднаних з ними ключиць. На зовнішньому куті лопатки є заглибина (ямка), в яку входить головка плечової кістки, утворюючи плечовий суглоб.

Скелет вільної верхньої кінцівки (руки) (мал.3) складається з трьох відділів: плеча, передпліччя і кисті. Плече утворює плечова кістка, що у верхній частині з’єднується з лопаткою, а в нижній — з кістками передпліччя, утворюючи ліктьовий суглоб. Передпліччя складається з двох кісток: ліктьової і променевої. З передпліччям з’єднується кисть, утворена кістками зап’ястка, п’ястка та фалангами пальців. Нижній кінець променевої кістки утворює променезап’ястковий суглоб з трьома кістками верхнього ряду зап’ястка. Зап’ясток складається з двох рядів коротких дрібних кісток (їх вісім), до складу п’ястка входять п’ять довгих кісток. Фаланги утворюють скелет пальців. Перший, або великий, має дві фаланги, решта пальців — по три. Великий палець протиставлений іншим, що дає змогу людині виконувати дрібні і точні рухи.

Пояс нижніх кінцівок утворюють парні тазові кістки та крижова кістка (мал.3). Спереду тазові кістки з’єднуються, утворюючи напівсуглоб, так зване лобкове зрощення, а ззаду (з крижовим відділом хребта) — малорухливий суглоб. Завдяки прямоходінню таз у людини міцний і широкий. На кожній тазовій кістці є кульшова западина, до якої входить головка стегнової кістки, утворюючи кульшовий суглоб.

У скелеті вільної нижньої кінцівки (ноги) виділяють стегно, гомілку і стопу. Стегно складається з масивної стегнової кістки, гомілка — великогомілкової та малогомілкової кісток (мал.3). Стопа утворена сімома короткими кістками передплесна, серед яких найбільшими є п’яткова та таранна кістки, п’ятьма довгими кістками плесна і кістками пальців (їх така сама кількість, як і в руці). Стопа має склепінчасту будову, що полегшує поштовхи під час ходіння, бігу, стрибків. До складу нижньої вільної кінцівки входить і надколінок — невелика трикутна кістка.

Самостійна робота

Група № 1 повинна скласти опорний конспект про

 1. -суглоби одно-, двох- і трьохосьові;
 2. нерухомі, напіврухомі та рухомі (суглоби) з’єднання кісток.

Група №2 повинна скласти опорний конспект будови скелета черепа

Група №3 повинна скласти опорний конспект будови скелета тулуба

Група №3 повинна скласти опорний конспект будови скелета верхньої і нижньої кінцівки.

Конспект учні оформляють за своїм бажанням ( схеми, таблиці та ін.).

 1. Узагальнення і систематизація матеріалу.

З’єднання кісток може бути нерухоме (шви), напіврухоме (хребці за допомогою хряща) і рухоме (суглоби). Скелет людини складається з відділів: скелета голови, тулуба, кінцівок. Вертикальне положення тіла, вигини хребта, склепіння стопи і особливо будова кисті людини — основні відмінності її скелета від скелета тварин.

Тест

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть ряд кісток, які складають мозковий відділ черепа:

а) клиноподібна, потилична, лобова, тім’яні і скроневі;

б) клиноподібна, потилична, лобова, виличні і верхньощелепні;

в) виличні, нижньощелепна, лобова, тім’яні і скроневі;

г) клиноподібна, верхньощелепні, лобова, тім’яна і скроневі.

 1. Виберіть складові грудної клітки:

а) ребра;

б) грудина;

в) грудні хребці;

г) лопатка.

 1. Виберіть тип з’єднання кісток черепа:

а) нерухомий;

б) напіврухомий;

в) рухомий.

 1. Знайдіть відповідність між відділами скелета вільної верхньої кінцівки та кістками, які їх утворюють:

Відділи скелета:

Плече;

Передпліччя;

Кисть.

Кістки, що їх утворюють:

А — ліктьова;

Б — кістки п’ястка;

В — фаланги пальців;

Г — плечова;

Д — променева;

Е — кістки зап’ястка.

Завдання 2.

1. Сконструюйте відповідь у вигляді таблиці «Відмінності в будові скелета людини і вищих хребетних тварин». Поясніть, чим вони зумовлені.

2.Дайте відповіді на дидактичні картки.

1 – віріант: 1, 3 – картки.

2 – варіант: 2, 4 –картки.

4. Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок.

Вчитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, звертає увагу на позитивні і негативні моменти уроку, виставляє оцінки за активність на уроці.

5. Домашнє завдання.

1. § 11, 12 ст.35 – 42, + відповіді на питання вкінці параграфів.

Книга: А.Степанюк, Н.Міщук, Т. Гладюк та.ін. – «Біологія 9 клас»,

Тернопіль / ВИДАВНИЦТВО «Підручники і посібники» — 2009 р.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий