Будова і життєдіяльність тварин

Систематична категорія, що розташована між царством і класом, в зоологічній систематиці називається
Будова і життєдіяльність тварин

Скачати 0.87 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.87 Mb.

  1   2   3   4   5

Тема І: «Будова і життєдіяльність тварин»
І варіант.
І рівень.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Зоологія — це наука, яка вивчає:
а) живу природу; б) звірів, птахів, риб, в) звірів; г) тварин.
2. До царства Тварини належать:
а) сосна, б) печериця; в) сова; г) стафілокок.
3. Тварини поглинають поживні речовини переважно шляхом:
а) всмоктування; б) фотосинтезу; в) заковтування; г) дихання.

4. Систематична категорія, що розташована між царством і класом, в зоологічній систематиці називається:

 а) відділом; б) типом; в) рядом; г) надкласом.
5. До складу клітин тварин НЕ входить:
 а) ядро, б) цитоплазма; в) плазматична мембрана; г) клітинна стінка.
6. Клітини якої тканини зображені на малюнку?
 а) епітеліальної, б) сполучної; в) м’язової; г) нервовою.

ІІ рівень.
Виберіть дві правильні відповіді.
1. Назвіть гетеротрофів:
а) медуза, б) дуб; в) білий гриб; г) яблуня; д) чапля.
2. Назвіть тварин, у яких прямий розвиток:
а) жаба; б) метелик; в) собака; г) ящірка; д) жук
3. Виберіть правильні твердження.
А) Сполучна тканина сприймає подразнення і забезпечує реакцію організму на них.

Б) Тварини, для яких характерен непрямий розвиток, народжуються не схожими на

    дорослу особину.
В) Дихальна система забезпечує організм киснем.
4. Вставте пропущені слова:
А) У риб ______________ тип кровоносної системи.  

Б) Зовнішній скелет мають ______________________.

Дайте короткі відповіді на запитання.
5. Назвіть стадії непрямого розвитку тварин з неповним перетворенням.

6. Що таке ендоцитоз?

ІІІ рівень.
1. Установіть відповідність між типами тканин і особливостями їх будови та функціями.

Тканина Особливості будови, функції А. Епітеліальна 1. Утворює головний і спинний мозок Б. Сполучна 2. Міжклітиенної речовини дуже багато В. М’язова 3. Міжклітинної речовини дуже мало Г. Нервова 4. Клітини здатні скорочуватися

5. Виконує захисну і видільну функцію

6. Утворює кістки

2. Знайдіть і виправте біологічні помилки.
А. Близькі роди тварин об’єднуються в ряди, а ряди – в родини.
Б. Більшість тварин розмножаються статевим шляхом, наприклад, брунькуванням.
В. Майже у всіх тваринних клітинах відсутні лізосоми.

ІV рівень.
1. Доведіть на якому-небудь прикладі пристосованість тварин до грунтового середовища життя. Напишіть переваги грунтового середовища.

Тема І: «Будова і життєдіяльність тварин»
ІІ варіант.
І рівень.
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Наука, яка вивчає тварин, називається:
а) фізіологія; б) зоологія; в) анатомія; г) ботаніка.
2. До царства Тварини належить:
а) бузина, б) баобаб; в) боровик; г) моль.
3. Тварини живуть:
а) лише на землі, б) тільки під. землею, в) тільки під водою; г) на землі,
    під землею, під водою.
4.Систематична категорія, що розташовується між родиною і видом, в
     зоологічнії систематиці називається:
а) родом; б) підвидом; в) рядом; г) підтипом.
5. До складу клітини тварин входить:
  а) ядро, б) хлоропласт; в) вакуоль; г) клітинна стінка.
6. Клітини якої тканини зображені на малюнку?
  а) епітеліальної, б) сполучної; в) м’язової; г) нервової

 ІІ рівень.


Виберіть дві правильні відповіді.
1. Особливості сполучної тканини:
а) виконує функцію всмоктування, б) майже немає міжклітинної речовини; в) клітини розташовані в міжклітинній речовині; г) покриває поверхню тіла; д) утворює кістки.
2. Назвіть тварин, у яких непрямий розвиток:
а) горобець; б) шимпанзе, в) метелик; г) бабка; д) кінь
3. Виберіть правильні твердження.
А) Зв’язок організму з зовнішнім середовищем забезпечує нервова система.
Б) Гетеротрофи здатні утворювати органічні речовини з неорганічних.
В) Тварини, у яких прямий розвиток, народжуються схожими на дорослу особину.

4. Вставте пропущені слова:

А. Для амеби характерний ___________________ тип розмноження.
Б. У заплідненні приймає участь чоловіча статева клітина ________________

Дайте короткі відповіді на запитання.
5. Назвіть стадії непрямого розвитку тварин з повним перетворенням.
6. Що таке екзоцитоз?

ІІІ рівень.
1. Установіть відповідність між клітинними органелами та їх функціями.

Органела Особливості будови і функції А. Апарат Гольджі 1. Відбувається синтез білка Б. Рибосома 2. Утворює лізосоми В. Митохондрия 3. Здійснює дихання клітини Г. Клітинний центр 4. Упаковує речовини

5. Бере участь у поділі клітини

6. Забезпечує клітину енергією

2. Знайдіть і виправте біологічні помилки.
А. М’язова тканина здатна до сприйняття подразнень і забезпечує реакцію на них організму.
Б. Близькі ряди об’єднуються в типи, а типи в родини.
В. Для амеби характерна вроджена поведінка, а саме таксис.

ІV рівень.

1. Доведіть на якому-небудь прикладі пристосованість тварин до водного середовища життя. Напишіть переваги водного середовища.

Тема ІІ. «Найпростіші. Губки. Багатоклітинні ».
І варіант.
І рівень
Виберіть одну правильну відповідь.
1) Інфузорія-туфелька переробляє проковтнуті частинки їжі за допомогою:
а) війок; б) псевдоніжок; в) травних вакуолей; г) скоротливих вакуолей.
2) Амеба належить до:
а) саркодових; б) інфузорій; в) джгутикових; г) споровиків.
3) До захворювань, які викликають найпростіші, належить:
а) холера, б) СНІД; в) малярія; г) запалення легенів.
4) Шкірно-м’язові клітини кишковопорожнинних слугують для:
а) пересування; б) внутрішньоклітинного травлення; в) захисту від ворогів;
г) регуляції процесів життєдіяльності.
5) За характером харчування кишковопорожнинні:
а) всеїдні; б) паразити; в) хижаки; г) рослиноїдні.
6) Основну роль в утворенні коралових рифів грають:
а) поодинокі корали, б) колоніальні корали; в) вапнякові губки; г) сидячі медузи.
ІІ рівень
Виберіть дві правильні відповіді.
1) Назвіть одноклітинних тварин:
а) коренерот; б) евглена зелена; в) португальський кораблик; г) амеба протей; д) гідра.
2) Назвіть тварин, у яких одна скоротлива вакуоль:
а) амеба протей; б) евглена зелена; в) гідра прісноводна; г) інфузорія-туфелька; д) актинія.
3) Назвіть тварин, у яких немає нервових клітин:
а) медуза аурелія; б) гідра; в) евглена зелена; г) актинія; д) інфузорія-туфелька.
4) Виберіть правильні твердження:
А) одноклітинні тварини — прокаріоти.
Б) деякі одноклітинні тварини (інфузорії, амеби) мають два типи ядер
В) одноклітинним тваринам характерний тільки гетеротрофних спосіб харчування.
Г) у кишковопорожнинних є щупальця
Д) для гідри характерна двобічна симетрія тіла
5) Вставте пропущені слова в реченні
А) Тіло найпростіших складається з ………….. клітини.
Б) Органели руху найпростіших — це ……………………………..
6) Дайте коротку відповідь на питання: Що таке циста?

ІІІ рівень.
1) Напишіть систематичне положення евглени зеленої.
2) Установіть відповідність між назвами клітин гідри і їх функціями.

Назва клітини Функції клітин 1. Шкірно-м’язові А. Захист, добування їжі 2. Жалкі Б. Внутрішньоклітинне травлення 3. Нервові В. Подразливість 4. Залозисті Г. Регенерація 5. Травні Д. Рух 6. Проміжні Е. Виділяють травні соки і виливають їх у кишкову порожнину

ІV рівень.
1) Водойма, яку населяли найпростіші, висохла. Пройшов дощ, заповнив його, у водоймі знову з’явилися одноклітинні тварини. Як пояснити це явище? Як найпростіші реагують на зміни умов існування?

Тема ІІ. «Найпростіші. Губки. Багатоклітинні ».
ІІ варіант.
І рівень
Виберіть одну правильну відповідь.
1) Амеба протей захоплює частинки їжі за допомогою:
а) війок; б) псевдоніжок; в) травних вакуолей; г) скоротливих вакуолей.
2) Евглена зелена належить до:
а) саркодових; б) інфузорій; в) джгутикових; г) споровиків.
3) Інфузорія-туфелька здатна до:
а) автотрофного харчування; б) гетеротрофного харчування; в) авто-і гетеротрофного харчування; г) не харчується.
4) Травлення у гідри здійснюється за допомогою клітин:
а) нервових, б) залозистих; в) шкірно-м’язових; г) статевих.
5) Жалкі клітини гідри слугують для:
а) пересування; б) внутрішньоклітинного травлення; в) захисту від ворогів;
г) регуляції процесів життєдіяльності.
6) «Морськими квітами» називають тварину:
а) евглену зелену; б) актинію; в) аурелію; г) гідру прісноводну.
ІІ рівень
Виберіть дві правильні відповіді.
1) Назвіть вільноживучих найпростіших:
а) малярійний плазмодій; б) амеба протей; в) інфузорія-туфелька;
г) амеба дизентерійна; д) гідра прісноводна.
2) Назвіть характерні ознаки типу Кишковопорожнинні:
а) наявність жалких клітин, б) наявність кровоносної системи; в) наявність нервових клітин; г) тверде тіло; д) дихальні клітини.
3) Які з перелічених тварин належать до підцарства Найпростіші:
а) аурелія; б) гідра; в) евглена зелена; г) актинія; д) інфузорія-туфелька.
4) Виберіть правильні твердження:
А) для одноклітинних тварин характерно тільки нестатеве розмноження.
Б) скоротливі вакуолі зустрічаються тільки у інфузорій.
В) гідра розмножується брунькуванням.
Г) нервові клітини гідри входять до складу ектодерми.
Д) медузи ведуть прикріплений спосіб життя.
5) Вставте пропущені слова в реченні.
А) Тіло гідри складається з ……………. шарів клітин.
Б) Неперетравлені рештки їжі у гідри виділяються через ……………………..
6) Дайте коротку відповідь на питання: Що таке регенерація?
ІІІ рівень.
1) Напишіть систематичне положення інфузорії-туфельки.
2) Установіть відповідність між назвами тварин і їх будовою.

Назва тварини Особливості будови 1. Амеба звичайна А.Немає постійної форми тіла 2. Евглена зелена Б. Має два типи ядер 3. Інфузорія-туфелька В. Міксотроф

Г. Має світлочутливе вічко

Д. Характерне статеве розмноження

Е. Запасна речовина — крохмаль

ІV рівень.
1) Восени, при настанні несприятливих умов, гідри зникають з водойм, але наступної весни вони з’являються знову. Звідки? Поясніть.

Тема ІІІ. Черви.
І варіант.

І рівень

Виберіть одну правильну відповідь
1) Виберіть тварину, яка належить до плоских червів:
а) бичачий ціп’як; б) аскарида; в) дощовий черв’як; г) п’явка.
2) У кільчастих червів кровоносна система:
а) замкнута, б) незамкнута; в) відсутня; г) змішана.
3) Органи виділення у кільчастих червів:
а) протонефридиї; б) метанефридиї; в) видільні залози; г) відсутні.
4) Сіметрія тіла у плоских червів:
а) променева; б) відсутня; в) двобічна; г) радіальна.
5) У круглих червів:
а) кишкова порожнина, б) відсутня порожнина тіла; в) первинна порожнина тіла;

г) вторинна порожнина тіла.
6) Печінковий сисун мешкає:
а) в печінці, б) в товстому кишечнику; в) в тонкому кишечнику; г) в шлунку.

ІІ рівень.
1) Виберіть правильні твердження:
А) плоскі черви — тришарові тварини.
Б) у круглих червів немає анального отвору.
В) у кільчастих червів вторинна порожнина тіла.
Г) всі черви паразити.
2) Назвіть кільчастих червів:
а) п’явка, б) ехінокок; в) нерєїс; г) бичачий ціп’як; д) дощовий черв’як.
3) У яких хробаків вторинна порожнина тіла?
4) Допишіть речення:
А. Серце у кільчастих червів ………………………………..

Б. Дихання у кільчастих червів відбувається ……………………….

5) Хто може бути проміжним господарем печінкового сисуна?
6) Назвіть вільноживучих червів:
а) п’явка медична; б) свинячий ціп’як; в) планария молочно-біла; г) черв дощовий;

д) печінковий сисун

ІІІ рівень.
1) Розподіліть червів за типами
1. Тип Кільчасті черви
2. Тип Круглі черви
3. Тип Плоскі черви
А. Нерєїс Г. Планарія молочно-біла
Б. Гострик Д. Аскарида людська
В. Ціп’як свинячий Е. Турбелярія
2) Знайдіть і виправте біологічні помилки:
А) Хоча у круглих червів немає дихальної системи, але у них вперше з’явилася кровоносна система
Б) Планарія — паразит, який живиться кров’ю риб.
В) Дощові черв’яки — роздільностатеві форми.

ІV рівень.
1) Які пристосування до паразитизму у печінкового сисуна?

Тема ІІІ. Черви.
ІІ варіант.

І рівень.
Виберіть одну правильну відповідь
1) Вкажіть, яка тварина НЕ паразитує в організмі людини:
а) біла планария; б) аскарида; в) гострик; г) ехінокок.
2) Визначте, який шар клітин з’явився у черв’яків в процесі еволюції:
а) мезодерма, б) ектодерма; в) ентодерма; г) дерма
3) У кільчастих червів порожнина тіла:
а) відсутня; б) первинна; в) вторинна; г) змішана.
4) У круглих червів неперетравлені рештки їжі виводяться через:
а) ротовий отвір; б) скоротливі вакуолі; в) видільні трубочки; г) анальний отвір.
5) Проміжним господарем печінкового сисуна є:
а) людина; б) прісноводні риби; в) велика рогата худоба; г) малий прудовик.
6) Біла планарія живе:
а) в озерах, б) морях; в) лісах; г) кишечнику людини.

ІІ рівень.
1) Виберіть правильні твердження:
А. Аскариди не мають органів прикріплення.
Б. Кровоносна система у кільчастих червів незамкнута.
В. Органи виділення кільчастих червів — метанефридиї.
Г. Більшість плоских червів — роздільностатеві.
2) Назвіть паразитичних черв’яків:
а) бичачий ціп’як; б) аскарида свиняча; в) гострик; г) нерєїс; д) біла планарія.
3) У яких червів первинна порожнина тіла?
4) Виберіть представників класу Малощетінкові черви:
а) бичачий ціп’як; б) трубочник; в) палоло; г) дощовий черв’як; д) гострик.
5) Допишіть речення:
А. Покрови круглих черв’яків представлені ……………………………

Б. Молочно-біла планарія харчується …………………………

6) Де у дощового черв’яка розташован поясок?

ІІІ рівень.
 1) Розподіліть черв’яків по класах
А. Клас Війчасті черви 1. Зелена планарія 4 Печінковий сисун
Б. Клас Сисуни 2 Трубочник 5. Дощовий черв’як
В. Клас Малощетінкові черви 3. Турбелярія 6. Молочно-біла планарія.
2) Знайдіть і виправте біологічні помилки:
А. Травна система плоских червів складається з ротового отвору, трьох гілок кишечника і анального отвору
Б. Недостатньо кулінарно оброблена риба — джерело зараження людської аскаридою.
В. Протонефридії — видільні клітини кільчастих червів

ІV рівень.
1) Які пристосування до паразитизму у аскариди людської?

Контрольна робота № 1.
І варіант
І рівень.
Виберіть одну правильну відповідь
1. До царства Тварини належать:
а) сосна, б) печериця; в) сова; г) стафілокок.
2. До складу клітин тварин НЕ входить:
а) ядро, б) цитоплазма; в) плазматична мембрана; г) клітинна стінка.
3. Евглена зелена належить до: а) саркодових; б) інфузорій; в) джгутикових; г) споровиків.
4. Жалкі клітини гідри слугують для:
а) пересування; б) внутрішньоклітинного травлення; в) захисту від ворогів;
г) регуляції процесів життєдіяльності.
5. Сіметрія тіла у комах:
а) променева; б) відсутня; в) двобічна; г) радіальна.
6. На малюнку зображена: а) сколопендра, б) мокриця, в) креветка, р) дафнія.

ІІ рівень.
1. Виберіть правильні твердження:
А) одноклітинні тварини — прокаріоти.
Б) деякі одноклітинні тварини (інфузорії, амеби) мають два типи ядер
В) для гідри характерна двобічна сіметрія тіла
2. Вставте пропущені слова в речення
А) Тіло членистоногих захищено ………………………………………
Б) Порожнина тіла членистоногих називається ……………………………..
Виберіть дві правильні відповіді.
3. Назвіть паразитичних найпростіших:
а) малярійний плазмодій; б) амеба протей; в) інфузорія-туфелька;
г) амеба дизентерійна; д) гідра прісноводна.
4. Які з перелічених тварин належать до підцарства Найпростіші:
а) аурелія; б) гідра; в) евглена зелена; г) актинія; д) інфузорія-туфелька.
5. Кровосисні комахи — це:
а) кліщ собачий; б) клоп-черепашка, в) клоп солдатик; г) комар звичайний;
д) гедзь бичачий.
6. Серце є у:
а) аскариди, б) хруща; в) планарії молочно-білої; г) павука домового; д) бачачого ціп’яка.
ІІІ рівень.
1. Розподіліть представнмків класу Комахи по рядам
1. Ряд Клопи, або Напівтвердокрилі
2. Ряд Лускокрилі, або Метелики
3. Ряд Прямокрилі
4. Ряд Двокрилі
5. Ряд Перетинчастокрилі
Назви комах:
А. Махаон. Б. Джміль. В. Капустянка. Г. Гедзь бичачий. Д. Клоп-солдатик. Е.Коник зелений. Ж. Мураха рудий.З. Муха зелена. І. Комар малярійний. К. Шовкопряд тутовий.
2. Знайдіть і виправте біологічні помилки:
А. Органи виділення річкового рака знаходяться в черевці.
Б. На черевці у павуків знаходяться три пари кінцівок.
В. Кровоносна система комах замкнена і складається з трикамерного серця і артерій
ІV рівень.

1. У чому подібність у будові ракоподібних і павукоподібних? На що вказує подібність у будові?

Контрольна робота № 1.

ІІ варіант
І рівень.

Виберіть одну правильну відповідь
1. До царства Тварини належить: а) бузина, б) баобаб; в) боровик; г) моль.
2. До складу клітини тварин входить:

а) ядро, б) хлоропласт; в) вакуоль; г) клітинна стінка.

3. Амеба належить до: а) саркодових; б) інфузоріяй в) джгутикових; г) споровиків.
4. Шкірно-м’язові клітини кишковопорожнинних слугують для:
а) пересування; б) внутрішньоклітинного травлення; в) захисту від ворогів;
г) регуляції процесів життєдіяльності.
5. Сіметрія тіла у плоских червів:

а) променева; б) відсутня; в) двостороння; г) радіальна.

6. На малюнку зображений: а) клоп; б) краб; в) кліщ; г) каракурт.

ІІ рівень.
  1. Виберіть правильні твердження.
  А) Сполучна тканина сприймає подразнення і забезпечує реакцію організму на них.
  Б) Тварини, для яких характерен непрямий розвиток, народжуються не схожими на
      дорослу особину.
  В) Дихальна система забезпечує організм киснем.
  2. Вставте пропущені слова:
  А) У кільчастих червів ______________ тип кровоносної системи.
  Б) Зовнішній скелет мають ______________________.
Виберіть дві правильні відповіді.
3. Назвіть одноклітинних тварин:
а) коренерот; б) евглена зелена; в) португальський кораблик; г) амеба протей; д) гідра.
4. Назвіть тварин, у яких одна скоротлива вакуоля:
а) амеба протей; б) евглена зелена; в) гідра прісноводна; г) інфузорія-туфелька; д) актинія.
5. Мальпігієві судини — це орган виділення:
а) дощового хробака, б) метелики; в) павука-хрестовика; г) краба камчатського;

д) раку річкового
6. Тіло річкового рака складається з:
а) голови; б) головогрудей; в) черевця; г) грудей; д) тіло злите
ІІІ рівень.
1. Розподіліть представників класу Комахи по рядам
1. Ряд Жуки
2. Ряд Лускокрилі, або Метелики
3. Ряд Прямокрилі
4. Ряд Двокрилі
5. Ряд Перетинчастокрилі
Назви комах:
А. Овод бичачий. Б. Комар малярійний. В. Муха кімнатна. Г. Саранча. Д. Коник.

Е. Бджола медоносна. Ж. Мураха чорний. З. Оса. І. Довгоносик ягідний. К. Білянка капустяна.

2. Знайдіть і виправте біологічні помилки:
А. Тіло річкового рака, так само як і у більшості павуків, складається з голови, грудей і черевця.
Б. У павуків ротовий апарат смоктального типу, тому вони живляться переважно рідкою їжею.
В. Органи дихання більшості наземних комах представлені трахейними зябрами.
ІV рівень.
1. У чому подібність у будові комах і павукоподібних? На що вказує подібність у будові?

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий