Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібник

Лозенко Наталія Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст другої категорії
Содержание
 1. ЗМІСТ
 2. Вступ
 3. 4
 4. Вступ
Бриндюк Ганна Петрівна викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Електронний навчально-методичний посібник

Скачати 5.94 Mb.

Сторінка 1/40 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 5.94 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   40
Укладачі:

Лозенко Наталія Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст другої категорії;

Жмуренко Надія Володимирівна – викладач економічних дисциплін, викладач вищої категорії, «викладач – методист».

Рецензент: Бриндюк Ганна Петрівна – викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Електронний навчально-методичний посібник підготовлений згідно типовою програмою дисципліни «Фінанси підприємств» зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва», затвердженої НМЦ від 17 березня 2010 року.

Підручник містить програму курсу; методичні рекомендації щодо вивчення тем за навчальним посібником; теоретичний матеріал, поданий за темами; опорні конспекти у вигляді структурно-логічних схем; запитання для самоконтролю, тести; теми для індивідуальних робіт; додатки, які вміщують нормативні акти, бланки фінансової та податкової звітності; практичні завдання; варіанти класної контрольної роботи; глосарій; перелік рекомендованої літератури.

Навчальний матеріал посібника створено для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації і тих, хто бажає поглибити знання із дисципліни «Фінанси підприємств».

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової

комісії агро — економічних дисциплін

Протокол № ____ від ______________2013 р.

Голова комісії _______________ Г.П.Бриндюк

ЗМІСТ

Вступ

4

 1. Правила користування електронним посібником
6
 1. Тематичний план вивчення дисципліни
11
 1. Методичні рекомендації щодо вивчення тем дисципліни
13
 1. Інформаційний матеріал за видами навчальних занять
68
 1. Опорні конспекти (структурно-логічні схеми) за видами занять

285

 1. Теми індивідуальних робіт

305
 1. Тести за темами
307
 1. Варіанти класної контрольної роботи
338
 1. Залік з дисципліни
349
 1. Глосарій
360
 1. Література
379
 1. Додатки
380

Вступ

Невід’ємною складовою соціально-орієнтованої ринкової економіки є ефективно функціонуюча ланка фінансової системи – фінанси підприємств. Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без належного оздоровлення та розвитку базової ланки економіки, основаної на ефективному фінансовому управлінні господарською діяльністю підприємств.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

Підручник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни «Фінанси підприємств» від 17.03.2010 р., яка спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними фінансовими інструментами, специфікою діяльності фінансових інститутів, які виступають учасниками на різних сегментах ринку фінансових послуг.

Предметом дисципліни «Фінанси підприємств» є система економічних та грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами.

Засвоєння основних положень дисципліни дає можливість студентам підготуватися до поглибленого вивчення основних напрямів в управлінні фінансовою діяльністю, фінансового менеджменту підприємств.

Мета дисципліни — формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання:

1. з’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організація фінансової діяльності підприємств;

2. набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень,

прибутку і його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку, визначення потреби в обігових коштах,джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

3. оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємства.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі;
 • структурні частини фінансових послуг України, їх зміст;
 • законодавчі аспекти функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг;
 • економічні методи і способи формування фінансових ресурсів;
 • джерела формування фінансових ресурсів;
 • систему оподаткування підприємств;
 • способи і форми розрахунків;
 • фінансове планування;
 • оцінку фінансового стану підприємств.

Уміти:

 • застосовувати основні категорії, поняття, формули в практичній діяльності для аналізу конкретної економічної ситуації;
 • здійснювати різні ринкові операції.

Даний електронний посібник розроблено для забезпечення більш ефективної роботи над вивченням даної дисципліни студентами-заочниками.

Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс призначений забезпечити можливість студентам самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс.

Переваги даного електронного посібника перед традиційними видами посібників:

По-перше – вивчення матеріалу може бути не пов’язане з часовими рамками (аудиторними заняттями);

По-друге – дозволяє розвивати навички самостійної роботи студентів;

По-третє – структура посібника допомагає встановлювати контроль над вивченням відповідних тем дисципліни;

В-четвертих – використання гіперпосилань, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої;

У-п’ятих – теоретичний матеріал доповнений випливаючими підказками.

Навчальний посібник буде корисним майбутнім фахівцям з фінансів, оскільки дасть їм теоретичне підґрунтя для більш ефективної реалізації їх практичного досвіду. Доступна та проста мова викладу дає змогу опанувати складний матеріал з фінансів підприємств усім зацікавленим особам.

Слід врахувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити систему чинних нормативно-правових актів щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання, яка перебуває в постійному розвитку. Студенти самі повинні стежити за розвитком і оновленням фінансового законодавства.

Зміст

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   40
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий