Бондаренко Гульнара, керівник гуртка Студії раннього розвитку «Дошколярик»

Ма. Останнім часом все частіше забруднюються І стають неживими водойми, втрачають родючість ґрунти, збіднюється флора І фауна, випадають кислотні дощі це тривожний сигнал, який закликає розумно ставитися до оточуючого нас світу
Бондаренко Гульнара, керівник гуртка Студії раннього розвитку «Дошколярик»

Скачати 175.27 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 175.27 Kb.

Бондаренко Гульнара, керівник гуртка Студії раннього розвитку «Дошколярик» Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва

Природа тендітна й ранима. Останнім часом все частіше забруднюються і стають неживими водойми, втрачають родючість ґрунти, збіднюється флора і фауна, випадають кислотні дощі — це тривожний сигнал, який закликає розумно ставитися до оточуючого нас світу. У зв’язку з цим тема екологічного виховання зараз актуальна як ніколи.

Людина — частина природи: вона не може жити поза нею, не може порушувати закони, за якими існує навколишній світ. Тільки навчившись жити в повній згоді з природою, ми зможемо краще зрозуміти її таємниці, зберегти найдивніше творіння природи — життя на землі.

У дошкільному віці у дитини формується розуміння взаємозв’язку людини і природи, закладається особиста модель ставлення до навколишнього середовища. Для того щоб у дитячій свідомості виникло і закріпилося почуття співчуття до живої природи, інтерес до навколишнього світу рослин і тварин, керівникам необхідно правильно організувати екологічне виховання дошкільнят.

Що ж таке екологічне виховання? Це складний педагогічний процес. Він формує систему ставлення людини до самої себе з позиції її ставлення до природи.

Мета екологічного виховання — формування людини нового типу з новим екологічним мисленням, яка здатна усвідомлювати наслідки своїх дій по відношенню до навколишнього середовища і вміє жити у відносній гармонії з природою.

Екологічне виховання повинно починатися змалку, тому що набуті в цей час знання можуть у майбутньому перетворитися на міцні переконання. Якщо воно буде розпочато в дошкільному віці, то велика ймовірність того, що маленька людина не виросте «байдужим споживачем» природних ресурсів.

Використання різноманіття форм і методів роботи, пізнавально-практичного інтересу дитини, потенціалу її мислення дає можливість формування у дітей гуманного пізнання світу природи в процесі гри. Дошкільник озброюється системою екологічних знань, набуває практичного досвіду, вчиться пізнавати світ прекрасного і пробує свої сили в його збереженні і примноженні.

Гра-заняття. Цей тип організованої діяльності є провідним в житті малюка. Робота з екологічного виховання дітей може вестися в ході сюжетно-рольових ігор: «Овочевий магазин», «Зоомагазин», «Ветеринарна аптека».

Видовищні заходи. Екологічні розваги, свята по сезонах, виставки сприяють емоційному сприйняттю інформації, спонуканню берегти багатство природи рідного краю. До таких заходів належать: «Хвала хлібу», «Осінні усмішки», «Кришталева зима», «Граки прилетіли», «Здрастуй, літо червоне!».

Робота з сім’єю. Для розкриття батькам поняття «екологія для малюків» можна провести дні відкритих дверей, екологічні акції, туристичні походи, подорожі, Дні доброти.

Праця. Цю форму роботи керівник реалізує в практичній діяльності в зеленому куточку, під час участі в екологічних акціях: «Підгодуємо птахів», «Ліхтарики надії» з нагоди відзначення річниці пам’яті аварії на Чорнобильській атомній станції, «Краса і затишок студійної оселі».

Виготовлення книжок-саморобок «Екологічні казки» у спільній діяльності дітей з батьками дозволять активізувати розумову діяльність дітей у вигадуванні сюжету і оформленні книжкових сторінок. Дітям пропонується оформити такі книги, як: «Казка про цікаву козявочку», «Як подорожувала крапелька», «Казка про квітку Росянку».

Одним із найефективніших методів екологічного виховання є екологічні ігри. Під час проведення ігор формується турботливе ставлення до природи. Ігри та вікторини екологічної тематики стимулюють інтерес вихованців до проблем навколишнього середовища і надають заняттям яскравого емоційного забарвлення.

У них розв’язують і реалізують цілу низку різних проблем комплексного навчання та виховання. Ігри — чудове доповнення до навчально-виховного процесу, адже вони спрямовані на розвиток різних видів діяльності особистості: фізичної, психічної та інтелектуальної. Залежно від мети, яку ставить перед собою педагог, ігри можуть бути різноманітними: імітаційними, на увагу і спостережливість, на швидкість реакції та координацію рухів, для розвитку творчих здібностей та ін.

Головна мета екологічних ігор: розвинути потребу в спілкуванні з природою, опанувати норми екологічно грамотної поведінки, усвідомити багатогранну цінність природи, сформувати потребу в природоохоронній діяльності, почуватися частинкою природи, Землі та Всесвіту.

Серед змістових і організаційних методів екологічного виховання дошкільників особливе місце займає бесіда. Екологічне виховання, в першу чергу, націлене на виховання у дітей культури ставлення до навколишнього середовища, а виховання, за переконанням В. О. Сухомлинського, — перш за все постійне духовне спілкування керівника та вихованця. Саме бесіда виявляє моральну позицію дитини в її ставленні до тварин, рослин, людей. Виховувати почуття, ставлення — це означає словом та ділом викликати у дитини певну реакцію, спеціально створити певну ситуацію або використати природну обстановку.

Саме участь у бесіді, індивідуальній або колективній, надає дитині можливість зрозуміти доцільність вибору того чи іншого зразка поведінки, мотиви свого або чужого вчинку. Під час бесіди гуртківець повинен зробити висновок, що екологічно допустимо, а що — ні, що є моральним і гуманним, а що — аморальне та жорстоке. Важливо, що дітям не дають рецепт поведінки у готовому вигляді, а поступово, через зміст та низку запитань, завдань, відповідей підводять дитину до висновків.

Екологічні екскурсії — один із методів вивчення предмета екології. Разом із тим їх можна розглядати як заняття у живій природі. Проводять такі екскурсії з різною метою і в різних біогеоценозах: у лісі, парку, на луках, поблизу боліт і озер. Об’єктами вивчення при цьому є рослинний і тваринний світ, абіотичні умови природного середовища. Під час екскурсії вихованці вчаться спостерігати за об’єктами та явищами, аналізувати їх, робити висновки й узагальнення.

Кожна екскурсія планується заздалегідь. Для того щоб її провести, педагог сам повинен добре знати особливості обраного ландшафту: його географічне розташування, кліматичні умови, експозицію і рельєф, ґрунти, характерних представників флори і фауни, пристосування їх до умов існування тощо. Знаючи це, керівник розробляє інструктивні картки-завдання для окремих гуртківців і цілих груп. За такими інструкціями вихованці краще орієнтуються на місцевості, ефективніше виконують завдання і пізнають навколишній світ.

Прикладом тренінгових вправ є екологічні казки. Гуртківцям пропонують згадати якісь факти або події свого життя, пов’язані з природою (асоціації можуть бути як позитивними, так і негативними), які вразили їх настільки, що залишились у пам’яті. Приблизно через 10 хв. роздумів можна починати слухати «екологічні казки». Для допомоги вихованцям доречно запропонувати папір, олівці або фломастери.

Дидактична казка — один із різновидів навчальних текстів, що доцільно використовувати в роботі з гуртківцями. Екологічними називаються казки, які можна аналізувати з природоохоронного погляду. У пригоді стануть чимало відомих фольклорних чи авторизованих творів. Практично будь-яка відома казка може стати екологічною, якщо змінити відповідним чином певні деталі, сюжетну лінію або й окремих персонажів.

Метод проектів. Що таке проект? Проект – процес, який просувається до певної мети, призводить до змін, має чіткі часові рамки, передбачає створення робочої групи і завжди проходить низку чітко визначених етапів : постановка проблеми, планування (допускає гнучкість та зміни під час його виконання), реалізація, оцінка результатів. Метод проектів передбачає : сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Старші дошкільники до завершення проекту навчаться встановлювати зв’язки, проводити паралелі, бачити помилки в діяльності, дізнаються шляхи їх виправлення. Вони зможуть порівняти результат експерименту, екологічного проекту з попередньо поставленим завданням, об’єктивно прокоментувати результат збігу їх гіпотези з отриманими даними. Діти підведуть підсумок марності або ефективності своєї роботи і поставлять перед собою завдання досягти нового рівня.

Екологічне виховання дошкільнят — трудомісткий багатогранний процес пізнання природи, що представляє собою формування основних пріоритетів екологічної культури шляхом тісного переплетення знань, практичної діяльності і духовного начала кожної дитини. Починаючи роботу на першій сходинці освіти у формі ігрової діяльності, ми формуємо у дитини потребу дбайливого доцільного витрачання природних багатств, виховуємо почуття персональної відповідальності за їх збереження і примноження.

ДОДАТОК А

Екологічні ігри

«Тук-тук»

Правила. Виходять з кола тільки ті діти, яких призначає керівник.

Хід гри. Діти сидять у колі; четверо (з ними вихователь домовляється про це перед грою) зображують різних тварин (кішку, собаку, корову, коня). Ці діти стоять за колом. «Кішка» підходить до кола і стукає: «Тук-тук-тук». Діти запитують: «Хто там?» «Кішка» відповідає «няв-няв-няв». «Це кішка», – відгадують діти і питають: «Хочеш молока?» «Кішка» входить в середину кола і робить вигляд, що п’є молоко. За кішкою до кола підходить «собака», і аналогічні питання та відповіді повторюються. Далі стукають інші тварини. Гра повторюється 2-3 рази.

«Магазин»

Матеріал. Картопля, буряк, цибуля, горох, помідори, огірки, квасолю, моркву, або яблука, сливи, груші, вишні, малина, смородина.

Правила:

 1. Вітатися з продавцем і дякувати за покупку.
 2. Правильно і чітко називати овочі та фрукти, які хочеш купити.

Хід гри. Керівник говорить: «Давайте влаштуємо магазин. У магазині багато різних овочів або фруктів. Продавцем призначимо Кирила, а ми всі будемо покупцями. Розглянемо, які овочі (фрукти) є в нашому магазині і назвемо їх ». Далі пояснює правила гри: «Ми з вами по черзі будемо заходити в магазин і бажаємо зробити покупки. Спочатку я зайду в магазин ». Керівник заходить в магазин, вітається і просить продати картоплю. «Продавець» дає картоплю (кладе на стіл). Потім заходять діти, а керівник стежить за виконанням правил гри.

Рухливі екологічні ігри

«Буде дощ»

Правила:

 1. Виходять тільки ті діти, яких називає керівник.
 2. Сідати на стільчики тільки після слів керівника «буде дощ».

Хід гри. Гра проводиться в залі. Діти сидять на стільчиках, розставлених у два ряди, спинками один до одного. Вибирається ведучий. Перший ведучий – керівник – підходить до дітей і запитує, які «овочі» або «фрукти» тут «лежать» (діти домовляються між собою). Потім починає ходити навколо дітей і розповідає: «Влітку дуже здорово встати рано і піти на ринок. Чого там тільки немає! Скільки овочів, фруктів! Очі розбігаються. Ось і я одного разу встала рано і пішла на ринок купити овочів, щоб зварити борщ. Спочатку купила картоплю, потім морквини, темно-червоного буряка. А ось і головки капусти. Треба взяти одну! Поруч лежать пучки зеленої цибулі. Візьму і її в свою сумочку. Ну а без помідорів хіба буде смачним борщ? Ось лежать круглі, червоні, гладенькі помідорчики. »

Діти-«овочі», яких називає керівник, встають і йдуть за нею. Коли керівник придбав всі потрібні овочі, каже: «Ось смачний борщ буде! Треба поспішати додому, а то … дощ буде »!

Почувши «кодову фразу», діти розбігаються і сідають на стільчики. Кому не вистачило місця, той стає ведучим.
ДОДАТОК Б

Екологічна казка

«Сила Дощу та Дружби» (казка про цілющій силі води)

Над галявиною кружляла стривожена Бджілка.

— Як ж-ж-же бути? Дож-ж-чекаючи ні вже-ж-же багато днів.

Вона оглянула галявину. Понуро опустили свої голівки дзвіночки. Ромашки склали білосніжні пелюстки. З надією дивилися в небо пониклі трави. Весело перемовлялися між собою берізки і рябинки. Їх листочки поступово з ніжно-зелених перетворювалися в брудно-сірі, жовтіли на очах. Важко стало Жучкам, Стрекозам, Бджілкам і Метеликам. Знемагали від спеки у своїх теплих шубах, ховаючись в нори, і не звертаючи один на одного уваги, Заєць, Лисиця і Вовк. А Дідусь Ведмідь заліз у тінистий малинник, щоб хоч там врятуватися від палючого сонця.

Набридла спека. А Дощу все не було.

— Дідусь Ведмідь, — прожужжала Бджілка, — подскаж-ж-жи, як бути. Немає порятунку від ж-ж-спеки. Дож-ж-ждик, напевно, забув про нашу калюж-ж-жайку.

— А ти знайди вільний Вітер — вітерець, — відповів старий мудрий Ведмідь, — він гуляє по всьому світу, знає про все, що робиться на світі. Він допоможе.

Полетіла Бджілка на пошуки Вітерця.

А той пустував в цей час в далеких країнах. Ледве-ледве знайшла його Бджілка, розповіла про біду. Поспішили вони на забуту Дощиком галявину, а по дорозі прихопили з собою легку Хмаринку, відпочивальники на небосхилі. Не відразу зрозуміло Хмарка, чому потривожили його Бджілка і Вітерець. А коли побачило засихає ліси, поля, луки, нещасних тварин, захвилювалося:

— Допоможу галявині і її мешканцям!

Нахмурилось Хмарка і перетворилося…в дощову Хмаринку. Хмаринка почала роздуватися, застилаючи собою все небо.

Дулась — дулась, поки не вибухнула теплим літнім Дощем.

Дощик танцював по ожила галявині. Він йшов по Землі, і всі навколо

харчувалося ВОДОЮ, блищало, раділо, співала ГІМН ДОЩУ І ДРУЖБУ.

А Бджілка, задоволена і щаслива, в цей час сиділа під широким листям Кульбаби і думала про ЦІЛЮЩОЇ СИЛИ ВОДИ і про те, що часто ми не цінуємо цей дивовижний дар природи.

ДОДАТОК В

Дидактичні ігри

Що шкідливе і корисне для природи (води)?

(Гра з перфокартами.)

Мета: Звернути увагу дітей на ставлення людини до об’єктів природи (води). Закріпити правила поведінки в природі. Виховувати дбайливе ставлення до води.

Матеріал: Перфокарти, на яких зображено дії людини, що завдають шкоди природі (воді) та застосування води у корисних цілях.

Ігрова дія: Відзначити різними знаками (наприклад, різного кольору або форми) позитивний і негативний вплив людини на природу (воду).

«Де сніжинки?»

Мета: Уточнити і розширити уявлення дітей про сніг. Допомогти дітям зрозуміти, чому при зміні температури сніг змінює свої властивості. Розвивати мислення інтерес до зимових явищ до неживої природи.

Матеріал: Картки із зображенням різних станів води: водоспад, річка, калюжа, лід, снігопад, хмара, дощ, пар, сніжинка, крапля, град; чотири картки із зображенням чотирьох часів року.

Хід гри:

Діти йдуть хороводом навколо розкладених по колу карток. На картках зображені різні стани води: водоспад, річка, калюжа, лід, снігопад, хмара, дощ, пар, сніжинка, крапля і т.д.

Під час руху по колу вимовляються такі слова:

Ось і настало літо.

Сонце яскравіше засвітило.

Стало спекотніше припікати,

Де сніжинку нам шукати?

З останнім словом усі зупиняються. Ті, перед ким розташовується потрібні картинки, повинні їх підняти і пояснити свій вибір. Рух продовжується зі словами:

Нарешті прийшла зима:

Зима, завірюха, холоду.

Виходьте погуляти.

Де сніжинку нам шукати?

Знову вибирають потрібні картинки і пояснюється вибір.

Ускладнення: Лежать 4 обруча із зображенням чотирьох часів року. Діти повинні рознести свої картки за обручам, пояснивши свій вибір. Деякі картки можуть відповідати декільком порами року. Висновок робиться з відповідей на питання:

— В який час року, вода в природі може перебувати в твердому стані? (Зима, рання весна, пізня осінь.)

ДОДАТОК Г

Робота з батьками

Педагогічні ситуації

І. Поки мама розмовляла зі знайомою, 4-річний син зірвав на клумбі квіти. Мати сварить його. Малюк плаче. Запитання до батьків:

1. Проаналізуйте поведінку дитини та матері: чи відповідає реакція матері вчинку дитини.

2. Чи дійсно вчинок дитини був упередженим. Обґрунтуйте свою думку. Якими могли бути причини вищевказаного вчинку 4-річної дитини?

II. Весна «заполонила» все подвір’я сонцем, світлом! Подвір’я сьогодні схоже на мурашок — стільки людей. Новосели приводять до порядку територію.

Працюють лише дорослі. Діти від п’яти до семи років і старші зайняті своїми справами. Працюють їхні мами, тата, бабусі та дідусі.

— Який з нього працівник? Він і лопату ще тримати не вміє! — говорить батько шестирічного Сашка.

А ось тато п’ятирічного Андрійка доручив сину підносити кілочки, потримати шнур. Його друзі Сергійко та Наталочка очищують ґрунт від каміння.

Запитання до батьків:

1. В чому полягає виховне значення праці дітей для інших?

2. Чи залучаєте ви дитину до участі у суспільно-корисній праці? Покажіть це на прикладах.

IІІ. Мама і донька повільно йшли тихою вулицею, прогулюючись. Мама тримала дівчинку за руку, та кожна з них була сама по собі. Донька, щоправда, робила спроби «зав’язати» з мамою розмову:

— Подивись, мамусю, які у дерева великі руки.

Мама нічого не відповідала, а донька вже розглядала великий камінь, що лежав на узбіччі.

— Ці дірочки — камінцеві очі, так? Він через них бачить?

— Чого ти, Марійко, тільки не вигадуєш. Поки гуляєш з тобою, стомишся більше, ніж від будь-якої роботи. Іди спокійно.

Марійка підкорилась, ішла спокійно і вже не бачила ні «камінцевих очей», ні «рук дерев».

Запитання до батьків:

1. У чому педагогічна цінність спільних прогулянок батьків з дітьми?

2. Як їх організувати і провести так, щоб вони мали пізнавальну і виховну користь?

3. Чи ефективна прогулянка матері з дочкою в описаній ситуації? Обґрунтуйте свої судження.

ДОДАТОК Ж

Екологічні екскурсії

Тема: «Осінь: зміни в живій і неживій природі»

Мета:

Освітня:

 • Закріпити знання дітей про характерні особливості цієї пори року.
 • Тренувати дітей у розрізненні та вмінні знаходити за вказівкою педагога знайомі дерева в осінньому вбранні (береза, клен, каштан).
 • Уточнити знання дітей про життя комах і птахів (птахів стає менше, багато відлетіли на південь, комахи сховалися).
 • Формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
 • Спонукати дітей користуватися словами і фразами, які позначають ознаки осені.

Розвиваюча: розвивати мовлення, пам’ять, мислення, уяву, увагу, слухову, зорову, рухову пам’ять, дрібну моторику. Розвивати у дітей інтерес до живої природи, емоційну чуйність.

Виховна:

 • Виховувати у дітей любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природи.
 • Викликати живий інтерес до змін, що відбуваються в природі.

Обладнання: таблички, картинки із зображенням сонця і хмари, дивовижний кошик.

Попередня робота: бесіда про осінь з розгляданням ілюстрацій; повідомлення про екскурсію; інструктаж поведінки на вулиці, по дорозі в парк.

Хід екскурсії

Керівник: Яка сьогодні погода?

Діти: Холодно (тепло). Йде дощ. (Дощу немає.) І т.п.

Керівник: Яка пора року?

Діти: осінь.

Керівник: Як ви це зрозуміли? За якими ознаками?

Діти: Стало прохолодніше. Люди одягаються тепліше. Листя змінило свій колір і опадає.

Керівник: Дивіться. Що це? (показує по черзі зображення сонця і хмари).

Діти: Це сонце. Це хмара.

Керівник: Будемо грати.

Гра «Сонечко і хмара»

Педагог показує картинки, діти виконують ігрові дії. Сонце — діти гуляють. Хмара — діти йдуть додому: піднімають руки над головою, зображуючи дах будинку.

Керівник звертає увагу дітей на сухе листя, їх колір, розмір, форму.

Керівник: З якого дерева лист? Покажи, Вадим (Саша, Карина та ін.).

Діти показують потрібні дерева, називаючи їх.

Гра «1, 2, 3 — до дерева біжи».

Діти біжать до названого дерева.

Після рухомої гри діти з вихователем збирають листя, плоди каштана в корзину, щоб віднести їх до групи.

Потім керівник просить дітей постояти тихо і прислухатися до звуків у парку.

Керівник: Послухайте. Птахи співають?

Діти: Ні, птахи відлетіли.

Керівник: Де жук?

Діти: Жука немає. Жук сховався.

Наприкінці екскурсії запропонувати дітям помилуватися красою парку, прочитати вірші про осінь.

Після повернення з парку керівник уточнює, де були діти, чи сподобалося їм. Кошик з листям і плодами каштана поміщається в куточок природи.

ДОДАТОК К

Світ навколо тебе. Довкілля

Бесіда про довкілля

Мета: розширювати поняття дітей про довкілля. Розвивати вміння і навички правильної поведінки в довкіллі. Виховувати спостережливість, усвідомлення того, що людина — частина природи.

Керівник

Йдемо в гості до природи.

Є в ній різна дивина:
В небі — зорі, в ріках — води,
В полі — квіточка ясна.
А зимою є сніжинка,
Літо дощик принесе,
Є метелик і пташинка —
І таке цікаве все!

Росла собі людина і поступово пізнавала дивовижний і чарівний світ. Брала від природи все: повітря — щоб дихати, водичку — щоб пити, а рослини — щоб їсти. Людина була дуже спостережлива і навчилася багато чого від рослин і тварин та й сама почала вдосконалювати свій світ. Вона навчилася добувати вогонь, приручила тварин, навчилася захищатися від хижих звірів і полювати, будувати житло, знаходити і готувати собі їжу, яка зробила б її сильнішою.

І чим краще людина пізнавала світ, тим більше будувала будинків, мостів, доріг, змінюючи у такий спосіб природне середовище, своє довкілля. І нині вона живе у гарних будинках, що захищають її від холоду, вітру і дощу, а під рукою в неї — світло, вода, тепло. А ще людину оточують розумні речі — це радіо, телефон, телевізор, магнітофон, мікрохвильова піч, пральна машина, газова та електрична плита, комп’ютер і т. д. І все це навколишнє середовище, серед якого ми живемо. Тепер це наше довкілля.

Що таке довкілля?

Все, що є навколо тебе:
Сонечко, хмаринка, небо,
І пісок, каміння, води,
Й люди — часточка природи.
Поле, гори і травичка,
Ліс, повітря і водичка,
Бджілка, пташечка і зорі,
Вільний вітер на просторі,
Квіточки і різне зілля —
Це, дитино, й є довкілля!

А тепер поміркуймо, чи можемо ми обійтися без цього чарівного довкілля.

Спочатку проведемо такий дослід: вдихнемо повітря багато-багато, а тоді закриємо руками носик і ротик, подивимося, на скільки нам його вистачить. Чи довго ви протрималися? Ні, треба швидше вдихнути.

Отже, довкілля — це насамперед повітря! Вся наша земна куля вкрита повітрям. Ми його не помічаємо, але коли б воно раптом зникло, то не змогли б прожити і кількох секунд, бо відразу закипить уся вода на Землі, а промені Сонця спалять усе живе. Саме повітря захищає нас від згубної дії сонячних променів. Повітря має масу, але ми її не відчуваємо, воно нам не заважає. Навіть коли йдемо, воно розступається перед нами і відразу заповнює звільнене місце. Та коли швидко рухатися, його можна відчути. Якщо просунути долоньку у відчинене віконце автомобіля, що рухається, тоді відчуємо його тиск.

Повітря необхідне людині, тваринам і рослинам, щоб дихати, а отже, жити.

Ми не можемо уявити собі довкілля без води. Бо вода — це життя. Вона є у всьому живому. Люди і більшість тварин складаються з води. Вода велику площу земної поверхні. Кількість її не змінюється, а от води, придатної для живих організмів, стає все менше і менше, тому що людина забруднює воду відходами промислової діяльності.

Тому запам’ятайте: воду треба берегти, очищати ріки, розчищати джерельця і струмочки, не забруднювати берегів.

А яким сумним було б довкілля без рослин! Голе каміння, пісок розпечений і клуби пилу… Це зовсім неприваблива картина. Інша річ — квітучі поля, співучі ліси, степи, гаї і діброви! Рослини не лише милують зір, вони ще й очищають повітря та воду. Недаремно їх називають легенями планети. А разом з тваринним світом рослини годують людину. Отже, чим більше ми посадимо лісів, садів, гаїв, дібров, тим гарнішим і чистішим буде довкілля, в якому ми живемо.

А ще людина повинна розумно використовувати природні багатства, тобто давати природі можливість відновлювати свої сили.

Пам’ятай!

 • Не можна спалювати опале листя, бо воно забруднює повітря, що ним ми дихаємо.
 • Не можна мити транспортні засоби біля водоймищ, криниць, колонок, бо це забруднює воду, що її ми п’ємо.
 • Не можна кидати будь-де папірці, пластикові пакети, пляшки, бляшанки, баночки та інші відходи, бо це засмічує землю, на якій ми живемо.

А тепер поміркуйте, чому треба постійно провітрювати кімнату, в якій ви спите; клас, де цілий день навчаєтеся з друзями; спортивну залу, де ви бігаєте і стрибаєте? (Відповіді дітей.) ОБЕЖЕДЕЙКО пропонує відгадати загадки.

Загадки

Куди ступи — всюди маєш.
Хоч не бачиш, та вживаєш. (Повітря)

Всі його люблять, всі його чекають,

А хто подивиться, кожен скривиться. (Сонце)

Торох-торох, розсипався горох,

А почало світати — нічого збирати. (Зорі і небо)

Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць і зорі)

Текло, текло та й лягло під скло. (Вода і лід)

Що без леза та без зуба розтина міцного дуба? (Блискавка)

Мене просять і чекають, а як з’явлюсь — утікають. (Дощ)

Кольорові коромисла через річку повисли. (Веселка)

Світ навколо нас дуже привабливий і цікавий. Живемо у ньому, немов у рідній домівці, бо ми теж частинка цієї природи. А щоб тобі було тут затишно і добре, то треба поводитися мудро, оберігати довкілля, бо без нього ми не зможемо жити. Треба допомагати природі відновлювати свої сили.

Ти це можеш!

 • Посади деревце, щоб очищало повітря.
 • Посій квіточки, щоб милували твій зір.
 • Розчисти джерельце, воно чекає твоєї допомоги.
 • Зроби з татусем шпаківню чи дуплянку для пташок.
 • Змайструй годівничку для птахів на зиму.
 • Люби цей світ, він просить захисту і любові!

Поміркуй! Ти живеш у місті чи в селі і тебе оточує довкілля. А це означає, що машини, що їх створила людина, допомагають їй у житті. Але, на жаль, усі вони мають властивість зношуватись і виходити із ладу, у такий спосіб викликаючи небезпечні ситуації. А для того щоб боротися з такими ситуаціями, люди придумали спеціальні служби:

101 102 103 104

Уважно поглянь на ці цифри і скажи, що означає кожна з них і для чого їх треба знати. Назви служби, що відповідають поданим телефонним номерам.

Довкілля

Все, що довкола тебе є:

Поля і гори, й ріки —
Все на святій землі твоє
Від роду і довіку.
Це ліс, що піснею дзвенить,
Коли весна прилине.
Метелик, що на цвіт летить
До кущика калини.
Гаряче сонечко вгорі,
А в нічку зорі ясні.
І клен крислатий угорі,
І зірочки прекрасні.
Струмок і чисте джерело,
Моря і океани…
І небо, холод і тепло,
І дощики, й тумани.
Верба, що сумно до ставка
Спустила довге гілля.
А в небі хмаронька легка —
Все це і є довкілля!
Он звір, он пташечка летить.
Жучок заліз на зілля.
Усе прийшло у світ, щоб жить.
Усе це й є довкілля!

Перевір себе!

Запитання для бесіди:

 • Що таке довкілля?
 • Чому людині необхідне чисте повітря?
 • Чи може все живе у природі обійтися без води?
 • Яку роль відіграють рослини?
 • Які розумні речі оточують нас?
 • Які служби придумали люди, щоб захистити себе від небезпеки?
 • Які телефонні номери відповідають цим службам?

(Автор Красоткіна Надія Григорівна)

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий