Біологія (мікробіологія)

В клітинах сальмонел розрізняють: соматичний о-, джгутиковий н- І капсульний к-антигени, кожен з яких стимулює синтез специфічних антитіл. Знання антигенної будови бактерій використовується
Біологія (мікробіологія)

Скачати 0.7 Mb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 0.7 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7

Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 8 Імунологія Опис: Біологія (мікробіологія) Перелік питань: 1. ?В клітинах сальмонел розрізняють: соматичний — О-, джгутиковий — Н- і капсульний К-антигени, кожен з яких стимулює синтез специфічних антитіл. Знання антигенної будови бактерій використовується A. При культивування бактерій B. Для вивчення їх біологічних властивостей C. * Для встановлення виду бактерій D. Для визначення резистентності бактерій E. При визначенні токсигенних властивостей 2. В організмі є речовини і тканини, які в період ембріонального розвитку не контактували з лімфоїдною тканиною, а тому лімфоїдна система “не знає” про їх існування. Такі антигени називаються A. Ізоантигени B. Гаптени C. * Аутоантигени D. Гомоантигени E. Ембріональні антигени 3. Вкажіть, які лімфоцити є джерелом природніх поліспецифічних IgM аутоантитіл, відіграючи важливу роль у розвитку аутоімунної патології, та IgM з широкою перехресною активністю, які взаємодіють в основному з антигенами бактерій полісахаридного походження A. Плазмоцити B. * В1-лімфоцити C. В2-лімфоцити D. Гібридоми E. Лімфоцити кіскового мозку 4. Властивість клітини або організму захищатися від живих тіл або речовин, що несуть на собі ознаки чужорідної генетичної інформації називається імунітетом. Вкажіть центральний орган імунної системи. A. * Тимус B. Селезiнка C. Периферійна кров D. Пейєровi бляшки кишечника E. Лімфатичні вузли 5. Головний комплекс гістосумісності (ГКГ) — це система генів, яка контролює синтез антигенів, що визначають несумісність тканин при пересадках та індукують реакції відторгнення трансплантантів. Вірно все, КРІМ A. Його гени визначають біологічну індивідуальність організма B. Його гени розміщені на 6 парі хромосом C. * Антигени ГКГ І і ІІ класів розміщуються на всіх клітинах організма D. Гени третього класа кодують білки системи комплемента E. Антигени ГКГ ІІ класа зумовлюють взаємодію між клітинами імунної системи 6. Для активації Т-хелперів їм необхідно одержати відповідний сигнал від клітин, які переробляють і презентують антиген. Виберіть серед перерахованих ці клітини. A. * Макрофаги, В-лімфоцити B. Т-хелпери, В-лімфоцити

C. Дендритні клітини, Т-кілери

D. Природні кілери: NK i K-клітини E. Т-хелпери, Т-кілери 7. Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому призначили препарат — термостабільний білок, що міститься в людини в сльозовій рідині, слині, грудному молоці, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву A. Інтерферон B. Комплемент C. * Лізоцим D. Інтерлейкін E. Іманін 8. Комплемент- це складний комплекс білків (близько 20), які формують каскадну ферментну систему. Альтернативний шлях активації комплемента розпочинається з A. С1 приєднується до комплекса антиген-антитіло B. * С3b зв‘язується з ЛПС і пропердином C. С3 зв‘язується комплексом антиген-антитіло D. С1 приєднується до бактеріального ЛПС і пропердина E. С5 активується бактеріальними ЛПС 9. Патоген-асоційовані структури мікроорганізмів розпізнаються спеціальними рецепторами – образ розпізнавальними рецепторами. Вони генетично детерміновані, тому в невеликій кількості вони присутні на більшості клітин організму вже при народжені дитини. Після чого їх кількість збільшується? A. * після контакту з мікрофлорою B. після перенесених інфекційних захворювань C. після закінчення грудного годування D. після вакцинацій E. все вірно 10. Первинна імунна відповідь виникає при першому контакті з антигеном, тому антитіла, які при цьому синтезуються , повинні активно і швидко зв’язувати значну кількість антигену. Антитіла якого класу здатні це зробити? A. IgD B. * IgM C. IgG D. IgA E. IgE 11. Перехресні антигени мікробів і вірусів можуть стимулювати в організмі синтез антитіл, які пошкоджують відповідні тканини організму. Такі антитіла називаються: A. Гомоантитіла B. * Аутоантитіла C. Ізоантитіла D. Перехресні антитіла E. Тканинні антитіла 12. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найправильніше назвати такий вид імунітету? A. Типоспецифічний B. Гуморальний C. * Нестерильний

D. Природжений

E. Перехресний 13. ?Після перенесеного інфекційного захворювання виникає несприйнятливість до повторного зараження. Про наявність якого імунітету можна говорити? A. * активного природного імунітету B. Активного штучного імунітету C. Пасивного природного імунітету D. Пасивного штучного імунітету E. Природнього імунітету 14. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формування імунної відповіді? A. Активують NK-клітини B. Активують Т-кілери. C. * Забезпечують процесинт і презентацію антигену Т-хелперам D. Продукують імуноглобуліни E. Забезпечують процесинг і презентацію антигену Т-кілерам 15. Поверхневі структури цитомембран клітин, які індукують реакції відторгнення трансплантанта, одержали назву антигенів гістосумісності. Антигени гістосумісності І класу представлені на поверхні: A. Еритробластів B. Макрофагів і В-лімфоцитів C. * Всіх ядромістких клітин D. Т-хелперів E. Клітин ембріональної печінки 16. При алергічних станах має місце де грануляція тучних клітин і базофілів при умові утворення на їх поверхні комплексу імуноглобуліни-алерген. Який клас імуноглобулінів має рецептори для адсорбції на поверхні цих клітин? A. IgA B. IgM C. IgD D. * IgE E. IgG 17. При взаємодії імунокомпетентних клітин у залежності від того, чи має місце первинна, чи вторинна імунна відповідь, приймають участь різні антигенпрезентуючі клітини. Виберіть серед перерахованих ті антигенпрезентуючі клітини, які домінують у первинній імунній відповіді. A. Макрофаги B. В-лімфоцити C. * Дендритні клітини D. Природні кілери E. Мастоцити 18. При попаданні в організм вперше чужорідного антигену він реагує синтезом антитіл. Синтез яких імуноглобулінів починається майже одночасно, хоча концентрація одного з них зростає, а потім знижується швидше, ніж іншого? A. * IgM i IgG B. IgЕ i IgM C. IgG i IgA D. Ig M i IgA

E. Ig M i IgD

19. При попаданні чужорідного антигену в організм останній реагує синтезом антитіл. Який з перерахованих імуноглобулінів проникає через плаценту, зумовлюючи розвиток природного пасивного імунітету у новонародженого: A. Імуноглобуліни Е B. Імуноглобуліни А C. Імуноглобуліни М D. Імуноглобуліни D E. * Імуноглобуліни G 20. Природні кілери (NK) відіграють суттєву роль в протипухлинному і противірусному захисті організму. При взаємодії NK клітини з клітиною мішенню остання руйнується. Вкажіть, який механізм загибелі клітини-мішені. A. * Апоптоз B. Комплементзумовлений цитоліз C. Фагоцитоз D. Дія лімфотоксину E. Дія фактору некрозу пухлин 21. Суттю каскадної активації системи комплемента є те, що кожен із перших п’яти компонентів у результаті активації перетворюється на фермент, який розщеплює наступний компонент і надає йому властивостей фермента. Виберіть із наведених мембраноатакуючий комплекс комплемента A. С1-С2 B. * С5-С9 C. С1-С3 D. С2-С4 E. С4-С6 22. Т-кілери руйнуючи клітини, уражені вірусами, шляхом активації апоптозного механізму впорскують всередину клітин речовини, які активують клітинні каспази. Які з наведених субстанцій відіграють в цьому процесі провідну роль? A. Фактор некрозу пухлин, лімфотоксин B. * Перфорин, гранзини C. Гістамін. брадикідин D. Гранзини, ендонуклеази E. Комплемент, трансферин 23. У гуморальному імунітеті вирішальну роль відіграють імуноглобуліни. Виберіть із поданих нижче тверджень те, яке властиве імуноглобулінам класу A (IgA). A. У сироватці міститься незначна кількість. B. * За концентрацією поступається лише IgG. C. Концентрація найбільша з усіх імуноглобулінів.

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий