Біологі я білет №1

Охарактеризуйте біологію як науку про живу природу. Які основні методи використовують для дослідження живої природи? Наведіть приклади застосування біологічних знань у практичній діяльності людини
Біологі я білет №1

Скачати 85.13 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 85.13 Kb. Б І О Л О Г І Я

Білет № 1 1. Охарактеризуйте біологію як науку про живу природу. Які основні методи використовують для дослідження живої природи? Наведіть приклади застосування біологічних знань у практичній діяльності людини. 2. Назвіть характерні особливості класу Ссавці. За якими ознаками людина відрізняється від інших представників класу Ссавці? 3. Що таке здоров’я? Які чинники сприяють збереженню здоров’я людини?

Білет № 2 1. Охарактеризуйте загальну будову клітини. Порівняйте будову рослинної та тваринної клітини. 2. Яку роль в організмі відіграють вітаміни і які наслідки їх відсутності? 3. Що спричиняє викривлення хребта і розвиток плоскостопості? Як запобігти цим захворюванням опорно-рухової системи?

Білет № 3 1. Розкрийте взаємозв’язок будови і основних функцій тканин людини. 2. Охарактеризуйте царство Тварини, роль тварин у природі та в житті людини. 3. Яких правил гігієни розумової діяльності слід дотримуватися?

Білет № 4 1. Охарактеризуйте організм людини як біологічну систему. Як здійснюється нервова, ендокринна ті імунна регуляція фізіологічних функцій? 2. За якими ознаками царство Рослини відрізняється від інших царств живої природи? Яке значення рослин у природі та в житті людини? 3. Що таке гіподинамія та як впливає рухова активність на здоров’я людини?

Білет № 5 1. Охарактеризуйте різні види імунітету та визначте їх значення в житті людини. 2. У чому полягає значення живлення? Розкрийте особливості живлення рослин (мінеральне та повітряне живлення). 3. У чому полягає небезпека опіків та обморожень? Як надати першу допомогу при опіках та обмороженнях?

Білет № 6 1. Поясніть взаємозв’язок складу крові та її функцій. 2. Охарактеризуйте пристосованість риб до життя у воді. 3. Які ознаки перегрівання? Як надати першу допомогу при тепловому та сонячному ударах?

Білет № 7 1. Охарактеризуйте роль ендокринної системи в регуляції функцій організму людини. 2. Розкрийте особливості грибів (будова, поширеність і різноманітність). Яке значення грибів у природі та в житті людини? 3. Як надати першу допомогу при різних видах кровотеч?

Білет № 8 1. Обґрунтуйте взаємозалежність будови та функцій органів зору людини. 2. Як організми взаємодіють між собою у середовищі? Наведіть приклади форм співіснування організмів. 3. З якою метою застосовують вакцини і лікувальні сироватки? Як можна підвищити захисні властивості організму?

Білет № 9 1. Охарактеризуйте особливості будови серця у зв’язку з його функціями. 2. Як використовують знання про процеси життєдіяльності рослин у догляді за ними? 3. Чому під впливом алкоголю і наркотиків особистість людини деградує?

Білет № 10 1. У чому полягає значення дихання? Розкрийте взаємозв’язок будови та функцій органів дихання людини. 2. Яку роль відіграють представники найпростіших у природі та житті людини? 3. Що таке СНІД і в чому полягає небезпека цього захворювання? Профілактика інфікування ВІЛ.

Білет № 11 1. Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення. 2. Охарактеризуйте лишайники як симбіотичні організми (будова тіла, живлення). Яке значення лишайників у природі та в житті людини? 3. Як попередити захворювання серцево-судинної системи людини?

Білет № 12 1. Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії. 2. Поясніть, які особливості покритонасінних рослини сприяли їх поширенню на Землі. 3. Чим спричинюються захворювання зубів та які їх наслідки? Як запобігти захворюванням зубів?

Білет № 13 1. Розкрийте на конкретному прикладі механізм формування навичок та їх удосконалення. 2. Охарактеризуйте пристосованість птахів до польоту і життя у різних умовах середовища. 3. Які ознаки харчового отруєння? Яку першу допомогу слід надати при харчовому отруєнні? Як запобігти харчовим отруєнням.

Білет № 14 1. Обґрунтуйте взаємозв’язок у функціонуванні кровоносної та дихальної систем в організмі людини. 2. Які рослини та тварини вашої місцевості занесені до Червоної книги України? Поясніть необхідність збереження природного біорізноманіття та етичного ставлення до тварин. 3. Як можна розвивати пам’ять?

Білет № 15 1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів травлення. 2. Назвіть основні систематичні категорії. Розкрийте принципи класифікації рослин на прикладі покритонасінних. 3. Яких правил гігієни органів зору слід дотримуватися?

Білет № 16 1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини. 2. Поясніть як пристосовані паразитичні черви до існування в організмі хазяїна. Як впливають паразитичні черви на організм людини? Як запобігти зараженню паразитичними червами? 3. Які причини і наслідки йододефіциту? Профілактика йододефіциту.

Білет № 17 1. Охарактеризуйте периферичну нервову систему, роль соматичного і вегетативного відділів. 2. У чому полягає біологічне значення розмноження? Порівняйте статеве і нестатеве розмноження. Розкрийте особливості вегетативного розмноження рослин та його практичне застосування. 3. Яке значення має раціональне харчування для збереження здоров’я людини? Назвіть принципи раціонального харчування.

Білет № 18 1. Як здійснюється виділення із організму кінцевих продуктів обміну? Поясніть роль нирок і шкіри у цьому процесі та особливості їх будови у зв’язку з функцією виділення. 2. Охарактеризуйте пристосування плазунів до життя на суходолі. 3. Яких правил гігієни органів слуху необхідно дотримуватись?

Білет № 19 1. Чим визначається поведінка людини? Поясніть пристосувальну роль та причини індивідуальних особливостей поведінки людини. 2. Розкрийте особливості будови водоростей та їх значення. 3. Яку першу допомогу слід надати при укусах отруйних тварин, що поширені на території України?

Білет № 20 1. Охарактеризуйте будову і функції центральної нервової системи (спинного мозку, головного мозку та його відділів). 2. Які представники членистоногих тварин є переносниками збудників хвороб людини? Як запобігти хворобам, що переносяться членистоногими? 3. Які ознаки захворювання на цукровий діабет? Які чинники сприяють виникненню цукрового діабету? Профілактика цукрового діабету.

Білет № 21 1. Обґрунтуйте значення шкіри в пристосуванні організму до умов навколишнього середовища. 2. Назвіть загальні ознаки бактерій. Охарактеризуйте їх роль у природі й у житті людини. 3. Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм?

Білет № 22 1. У чому полягає значення обміну речовин? Поясніть взаємозв’язок пластичного й енергетичного обміну. 2. Розкрийте особливості будови та розмноження вищих спорових рослин (на прикладі мохів та папоротей). Назвіть ускладнення їх будови порівняно з водоростями та поясніть чим вони зумовлені. Яке значення вищих спорових рослин у формуванні торфу, кам’яного вугілля? 3. Як уникнути захворювань органів дихання? Профілактика захворювання на туберкульоз.

Білет № 23 1. Охарактеризуйте сон як функціональний стан організму. У чому полягає біологічне значення сну? 2. Назвіть середовища існування організмів. Як впливають чинники середовища на організми? Чому діяльність людини вважається чинником середовища? 3. Як куріння впливає на організм людини?

Білет № 24 1. Поясніть значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища. 2. Розкрийте особливості будови і процесів життєдіяльності земноводних як мешканців двох середовищ. 3. Як надати першу допомогу при ударах, вивихах та переломах?

Білет № 25 1. Розкрийте роль біологічних ритмів у житті людини. 2. Дайте характеристику голонасінних рослин. Яке значення голонасінних рослин у природі та в житті людини? 3. Чим спричинюються хвороби, що передаються статевим шляхом та які їх наслідки? Як запобігти хворобам, що передаються статевим шляхом?

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий