Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів

Укладач: О. О. Скаченко, зав сектору науково-методичної роботи бібліотеки кнукіМ
Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів

Скачати 423.99 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 423.99 Kb.

  1   2   3

Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека

ПАНОРАМА

ЖИТТЯ БІБЛІОТЕК

Збірник методичних матеріалів
Вип. 1

Київ – 2013
Укладач: О. О. Скаченко, зав. сектору науково-методичної роботи бібліотеки КНУКіМ

Панорама життя бібліотек : зб. метод. матеріалів / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2013. – Вип. 1. – 29 с.
Метою збірника є інформування про здобутки та кращий досвід роботи бібліотек ВНЗ системи культури і мистецтв України 1–2 р. а.

Призначений керівникам бібліотек училищ і коледжів культури України.

Передмова
Основними завданнями сектору науково-методичної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв на даний час є аналітико-прогностична, методична і консультативна діяльність, покликана забезпечити виявлення передових тенденцій розвитку бібліотечної справи і впровадження їх у роботу бібліотек ВНЗ культури і мистецтв 1–2 рівня акредитації.

З метою інформування бібліотекарів нашого об’єднання про здобутки та кращий досвід роботи, бібліотекою КНУКіМ у 2013 році розпочата підготовка збірки методичних матеріалів «Панорама життя бібліотек». До першого випуску видання увійшли наступні матеріали:

– «Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України у 2010–2011 н. р.» складений за матеріалами звітів бібліотек мережі. Висвітлено основні напрямки роботи бібліотек: рух фондів, заходи з популяризації літератури, статистичні показники обслуговування користувачів, організації довідково-бібліографічного апарату, кадрового складу та інші питання.

– Інформаційний бюлетень «Бібліотеки на сторінках ЗМІ» включає повнотекстові та бібліографічні матеріали про роботу бібліотек мережі, надруковані на сторінках місцевих періодичних видань протягом 2010–2012 років. Пропонуємо Вашій увазі інформацію про масові заходи, проведені у бібліотеках Канівського, Гадяцького, Тульчинського училищ культури. Бюлетень планується готувати постійно, тому чекаємо подібної інформації про роботу інших бібліотек нашого об’єднання.

– «Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 2012 році» містить перелік видань, підготовлених структурними підрозділами бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв у 2012 році. Складається з 2 частин: науково-методичні матеріали та науково-бібліографічні видання бібліотеки. Обрані видання будуть надіслані на електронну адресу керівників бібліотек відразу після отримання замовлення. Також пропонуємо переглянути документи на офіційному сайті КНУКіМ у розділі «Наукова робота», вкладка «Наукові видання бібліотеки».

До кінця січня на сайті КНУКіМ для перегляду буде представлено «Календар знаменних і пам’ятних дат 2013 року».

Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України

у 2010-2011 н. р. (складений за матеріалами звітів)
Бібліотеки – основні структурні підрозділи вишів, покликані сприяти всебічному розвитку майбутнього фахівця: з одного боку забезпечувати навчальний процес, а з другого – проводити просвітницько-виховну роботу.

Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв є методичним центром для мережі бібліотек училищ і коледжів культури України згідно наказу Міністерства культури України № 506 від 1982 р.

Станом на 2012 рік мережа бібліотек училищ і коледжів культури України об’єднує 28 бібліотек:

 • Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 • Волинського державного училища культури і мистецтв

ім. І. Ф. Стравінського

 • Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського
 • Дніпропетровського училища культури
 • Донецького училища культури
 • Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка
 • Калуського коледжу культури і мистецтв
 • Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв
 • Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. ради
 • Комунального вищого навчального закладу Київської обл. ради «Коледж культури і мистецтв»
 • Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв
 • Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури»
 • Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв
 • Львівського державного училища культури і мистецтв
 • Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша
 • Комунального закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обл. ради
 • Миколаївського коледжу культури і мистецтв
 • Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької
 • Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича
 • Комунального вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури»
 • Самбірського державного училища культури
 • Комунального навчального закладу Сумської обл. ради «Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського»
 • Теребовлянського вищого училища культури
 • Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича
 • Ужгородського коледжу культури і мистецтв
 • Обласного комунального закладу «Харківське училище культури».
 • Херсонського училища культури
 • Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С. Воробкевича»

Протягом 2010–2011 н. р. звіти про роботу надіслали 23 бібліотеки, в тому числі коледж культури і мистецтв Київської обл. ради, Мелітопольське, Харківське училища культури. На жаль, систематично не надсилають звітів бібліотеки Вінницького, Ніжинського, Миколаївського ВНЗ, Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв. У 2011 р. не надіслала звіту і бібліотека Волинського училища культури і мистецтв.

Є група бібліотек, звіти яких мають багато недоліків: не в повній мірі, з порушеннями заповнена статистична форма, не заповнені всі колонки звіту.

Робота більшості бібліотек училищ і коледжів культури у звітному році була спрямована на найповніше забезпечення навчально-виховного процесу. З цією метою використовувались загальноприйняті форми та методи роботи і впроваджувалися нові.

Станом на 01.01.2012 р. :

Книжкові фонди мережі бібліотек училищ і коледжів культури України склали 921 838 прим.

Кількість читачів по єдиному читацькому квитку – 16 321

Відвідуваність – 370 369

Книговидача – 670 201

Кількість штатних працівників – 60, з них – 31 мають вищу бібліотечну освіту.

Аналіз основних показників роботи бібліотек виявив наступні результати:

Фонд – основа функціонування бібліотеки навчального закладу. Від повноти фонду залежить сервіс бібліотечно-інформаційного задоволення.

Загальний фонд бібліотек училищ і коледжів культури України у 2011 р. становив 921 838 прим., що на 25 776 примірників більше показників 2010 р.

Найбільший фонд мають бібліотеки:

Одеського училища культури (98 154 прим.),

Коледжу Луганського ДІКіМ (87 858),

Сумського училища культури (77 177),

Чернівецького училища культури і мистецтв (68 363).

За складом, фонд має таку структуру (Рис.1):

учбова – 185 066

наукова – 26 447

художня література – 155 159

ноти – 325 525.

Рис.1. Структура фонду бібліотек училищ і коледжів культури України, 2011 р.
До книгозбірень у 2011 р. надійшло 13930 документів, що на 966 менше, ніж у 2010 р. Покажемо криву росту сумарного числа надходжень документів до бібліотек училищ і коледжів культури протягом 2009–2011 років.

Рис. 2. Графік росту сумарного числа надходжень документів до бібліотек училищ і коледжів культури України протягом 2009–2011 рр.
Лідерами з нових надходжень є бібліотеки Гадяцького (2528 прим.), Тульчинського (1230) училищ, Луганського (2030), Житомирського (1292) коледжів культури. Найменше книг одержали бібліотеки Херсонського (15 прим), Самбірського (20), Лозівського (50) училищ культури.

З фондів книгозбірень вишів за 2011 рік вибуло 16 540 документів, що становить 1,79% від загального обсягу. Найбільше вибуття відбулося у Луганському коледжі (3935 прим.), Одеському (0665), Гадяцькому (2265), Донецькому (1454) училищах.

У всіх бібліотеках об’єднання приділяється увага збереженню бібліотечних фондів, зокрема проведено вибіркові перевірки фондів згідно затверджених графіків переобліків, реставрувалися зношені книги.
Обслуговування користувачів є провідною і визначальною функцією діяльності бібліотек. Кількість користувачів, відвідувань, виданих документів показують результати діяльності бібліотеки, складають основу статистичних показників, формують рейтинг бібліотеки.

Кількість читачів за єдиною реєстрацією за досліджуваний період збільшилась і становить 16 321 осіб проти 13 818 у 2010 р. (рис. 3).

Рис. 3. Сумарна кількість зареєстрованих користувачів бібліотек училищ і коледжів культури за 2009–2011 рр., осіб

Малий ріст кількості зареєстрованих користувачів відбувся у бібліотеках Лозівського (314 у 2011 проти 301 у 2010), Львівського (388 у 2011 проти 386 у 2010), Мелітопольського (483 у 2011 проти 474 у 2010), Олександрійського (408 у 2011 проти 402 у 2010) училищ. Відсутнє зростання у Сумському училищі культури (701 зареєстрований користувач у 2010 та 2011 рр.)

Найбільше користувачів за єдиним реєстраційним обліком серед мережі бібліотек коледжів та училищ культури у 2011 році зафіксовано у бібліотеках Луганського коледжу (1808) та Ужгородського училища культури (1514).

У 2011 р. кількість читачів, обслужених всіма підрозділами бібліотек зменшилась і становить 69 369 користувачів (74 890 осіб у 2010 р.).

З табл. 1 видно, що у порівнянні з 2010 р. кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами у 2011 р. майже не змінилася у бібліотеках Гадяцького, Лозівського, Олександрійського, Сумського, Теребовлянського, Херсонського училищ, Кам’янець-Подільського коледжу культури. Значне зменшення кількості обслужених користувачів зафіксоване у бібліотеці Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв (–9593).

Таблиця 1

Кількість користувачів, обслужених усіма

підрозділами бібліотек училищ і коледжів культури України

за 2010 і 2011 роки

Назва бібліотеки 2010 2011 Ріст Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича — — — Волинського державного училища культури і мистецтв

ім. І. Ф. Стравінського

— — — Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського 987 1007 +20 Дніпропетровського училища культури 6071 7033 +962 Донецького училища культури 1147 1208 +61 Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка 908 1385 +477 Калуського коледжу культури і мистецтв 520 586 +66 Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 566 591 +25 Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. ради 1719 1779 +60 Комунального вищого навчального закладу Київської обл. ради «Коледж культури і мистецтв» 9103 10115 +1012 Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв — — — Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури» 301 314 +13 Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв 43376 33783 –9593 Львівського державного училища культури і мистецтв 575 622 +47 Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша 608 574 –34 Комунального закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обл. ради — — — Миколаївського коледжу культури і мистецтв — — — Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької — — — Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича 864 2148 +1284 Комунального вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури» 800 809 +9 Самбірського державного училища культури 535 520 –15 Комунального навчального закладу Сумської обл. ради «Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського» 867 877 +10 Теребовлянського вищого училища культури 1192 1244 +52 Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича — 1300 — Ужгородського коледжу культури і мистецтв — — — Обласного комунального закладу «Харківське училище культури» — — — Херсонського училища культури 1979 1984 +5 Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С. Воробкевича» 1005 1490 +485

Примітка: бібліотеки, що не подали даних у цій графі, позначені «–«

Кількість відвідувань – важливий показник для бібліотеки, адже вся наша діяльність спрямована на читача, на виконання його вимог, запитів, формування його особистості.

Рис.4. Сумарна кількість відвідувань бібліотек училищ і коледжів культури України, 2009–2011 рр., осіб
Згідно надісланих звітів, найбільша кількість відвідувань у бібліотеках Луганського (63721 особа), Київського обласного (22445) коледжів, Донецького (24032), Ужгородського (22154) училищ; у 6-ти бібліотек цей показник менший 10 тис.
Показник книговидачі – абсолютний показник, який формує такі відносні показники як читаність і обертаність. Важливим елементом при книговидачі є популяризація літератури, тут велику роль відіграє обізнаність фонду бібліотекарем, його компетентність, старанність.

Загальна книговидача мережі бібліотек училищ і коледжів культури за 2011 рік становить 670201 прим., що на 44632 прим. менше, ніж у 2010 році.

Як видно з табл. 2, в 11 бібліотеках спостерігається зниження показника книговидачі.
Таблиця 2

Показники книговидачі бібліотек училищ і коледжів культури України за 2010 та 2011 рр.

Назва бібліотеки 2010 2011 Ріст Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича — — — Волинського державного училища культури і мистецтв

ім. І. Ф. Стравінського

— — — Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського 41731 31594 -10137 Дніпропетровського училища культури 21171 25333 +4162 Донецького училища культури 37752 37109 -643 Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка 55010 54100 -910 Калуського коледжу культури і мистецтв 19100 19790 +690 Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 17905 17902 -3 Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. ради 34000 33800 -200 Комунального вищого навчального закладу Київської обл. ради «Коледж культури і мистецтв» 25779 26254 +475 Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв — — — Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури» 3791 3821 +30 Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв 101982 86092 -15890 Львівського державного училища культури і мистецтв 18360 18929 +569 Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша 16539 16899 +360 Комунального закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обл. ради 25324 28470 +3146 Миколаївського коледжу культури і мистецтв — — — Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької — — — Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича 17906 18131 +225 Комунального вищого навчального закладу «Олександрійське училище культури» 59086 51610 -7476 Самбірського державного училища культури 15745 17243 +1498 Комунального навчального закладу Сумської обл. ради «Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського» 33141 32201 -940 Теребовлянського вищого училища культури 20779 18980 -1799 Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича — 25450 — Ужгородського коледжу культури і мистецтв 37879 37586 -293 Обласного комунального закладу «Харківське училище культури» — — — Херсонського училища культури 36547 36551 +4 Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С. Воробкевича» 49102 32446 -16656

Примітка: бібліотеки, що не подали даних у цій графі, позначені «–«
Сучасна університетська книгозбірня є не тільки інформаційно-освітнім, а й культурно-виховним центром. Інформаційно-масова та інформаційно-бібліографічна діяльність мережі бібліотек училищ і коледжів культури України у звітному році була спрямована на виховання духовності, формування у молоді позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей, популяризацію видань про сьогодення України.

Протягом 2011 р. бібліотеки вишів провели 460 різноманітних просвітницьких заходів, які відвідали 16727 користувачів. Найчастіше використовувалися такі форми роботи з читачами: різноманітні години (літературознавчі, роздумів, духовного спілкування), вечори (пам’яті, історичного портрета, літературні), читацькі конференції, уроки-реквієми, бесіди, огляди. А саме: 45 – літературних вечорів; 32 – літературно-мистецькі зустрічі; 13 – презентацій книг; 33 диспути; 217 – інші масові заходи. Важливим напрямком інформаційної роботи бібліотек були Дні інформації, Дні науки, Дні кафедр (86 заходів).

Серед кращих за кількістю проведених інформаційно-масових заходів – бібліотеки Донецького, Самбірського, Луганського, Калуського, Херсонського навчальних закладів (43, 42, 40, 39, 34 відповідно).

У 2011 році спостерігається зниження показників інформаційно-бібліографічного обслуговування. За 2011 рік бібліотеками надано користувачам 15 604 довідок (у 2010 р. – 15 622).

Рис. 4. Видова структура наданих бібліографічних довідок у бібліотеках училищ і коледжів культури України у 2011 р.
Важливою складовою інформаційно-бібліографічної роботи є інформування науковців та керівництва про наявні ресурси. Тут попереду бібліотека Гадяцького училища, яка у звітному році обслужила 105 абонентів ВРІ та 16 ДОК. По 25 абонентів ВРІ обслужили бібліотеки Тульчинського і Харківського училищ культури. 34 абоненти ДОК обслужила бібліотека Кам’янець-Подільського коледжу (24 – ВРІ).

Послуги МБА надають 6 бібліотек (Донецького, Канівського, Лозівського, Самбірського, Харківського, Чернівецького училищ культури). Через МБА у бібліотеці Донецького училища культури обслужені 32 користувача.

В останні роки пріоритетним напрямком діяльності бібліотек училищ і коледжів культури стало удосконалення системи обслуговування користувачів на основі запровадження сучасних інформаційних технологій.

Комп’ютерний парк бібліотек училищ культури постійно оновлюється. Наразі, 19 бібліотек мережі мають 37 комп’ютерів (у 2010 р. – 25). Поповнення відбулося у бібліотеках Житомирського і Львівського (+4 комп’ютери), Гадяцького (+ 2), Сумського (+2), Донецького, Олександрійського, Теребовлянського, Тульчинського (+1) училищ. Найбільше, 7 комп’ютерів, має бібліотека Сумського училища культури, по 4 – Гадяцького, Житомирського та Львівського арт-коледжу.

Технологічною основою останніх перетворень в бібліотеках є програмне забезпечення, яке дає змогу автоматизувати весь спектр бібліотечних процесів. У 6-ти бібліотеках мережі використовують програмне забезпечення ІРБІС (Київський обласний та Ужгородський коледжі, Дніпропетровське, Канівське, Олександрійське, Сумське училища), 2 – УФД-Бібліотека (Львівський коледж, Мелітопольське училище). Гадяцьке училище культури використовує ПЗ «Коха», Калуський коледж – ПЗ «Бібліограф».

Доступ до мережі Інтернет мають 4 бібліотеки: Донецького, Канівського, Мелітопольського училищ, Калуського коледжу.

Електронну адресу мають бібліотеки Житомирського коледжу, Теребовлянського училища.

Аналізуючи роботу мережі бібліотек училищ і коледжів культури України не можна не сказати про кадровий потенціал бібліотекарів, які у складних умовах сьогодення примножують багатства бібліотек і присвячують своє життя вихованню та освіті нового покоління. Всього в штаті 23 бібліотек об’єднання (що надіслали відповідні дані) нараховується 60 працівників, у т.ч. з вищою бібліотечною освітою – 31.

Висновки

Найбільш повні звіти надіслали бібліотеки Гадяцького, Донецького, Житомирського, Канівського училищ культури, Київського обласного коледжу.

Удосконалення бібліотечної роботи залежить від того, яке місце займає бібліотека в суспільстві. Попри всі негаразди бібліотечні фонди в училищах і коледжах все ж таки зросли. Комплектування здійснювалось, хоча бажано було б, щоб фонди більше поповнювались новою літературою, періодичними виданнями, оскільки вони є джерелом інформації про новітні результати наукових досліджень, стан та перспективи освітньої та культурної галузей.

Для кращого задоволення запитів наших читачів слід збагатити бібліографічне обслуговування складанням бібліографічних списків літератури.

Більшість бібліотек потребує комп’ютерного забезпечення, впровадження нових інформаційних технологій. Підключення до Інтернету забезпечить відкритий доступ до інформації, зокрема вихід на сайти відомих бібліотек, що сприятиме самоосвіті та вдосконаленню професійних навичок.

Зважаючи на вищевказане, можна зробити висновок, що бібліотеки мережі училищ і коледжів культури добре розуміють свою місію і завдання, які ставить перед ними сучасна система освіти. Вони ясно бачать свої подальші перспективи і прагнуть найефективніше виконувати своє основне завдання по створенню надійної інформаційної бази для подальшого удосконалення навчального процесу та розвитку науки, розширення доступу до інформації всім бажаючим.

Додаток 1

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий