Б. М. Пухлик Методична розробка практичного заняття №1 для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики сімейний»

Тема: Принципи діагностики алергічних захворювань
Б. М. Пухлик Методична розробка практичного заняття №1 для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики сімейний»

Скачати 117.93 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 117.93 Kb. «Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №1

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний» .

  1. Тема: Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструментальні методи дослідження).
  2. Профілактика алергічних хвороб.

І. Учбові цілі:

1.1 З’ясувати рівень знань інтернів з будови та анатомо-фізіологічних особливостей імунної системи людини, імунної відповіді.

1.2 З’ясувати рівень базисних знань студентів з питань клініки, діагностики, лікування бронхіальної астми, алергічного дерматиту, риніту, імунодефіцитних станів.

1.3 Вміти зібрати поглиблений алергологічний та імунологічний анамнез і виявляти клінічні та лабораторні ознаки імунопатологічних станів.

1.4 Знати типи імунопатологічних реакцій по Джелу і Кумбсу.

1.5 Ознайомитись з протоколами надання допомоги хворим на імунозалежні

захворювання.

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Опитування студентів 60 хв. Обстеження хворих в поліклініці на прийомі 145 хв. Виявлення клініко-анамнестичних проявів порушень імунітету 60 хв. Обґрунтування клініко-імунологічного діагнозу у обстежених хворих 60 хв. Ознайомлення з документацією імунологічного та алергологічного кабінету 30 хв. Підведення підсумків заняття 10 хв.

ІІІ. Обладнання заняття: Учбові таблиці, кодограми по темі заняття: методика зібрання алергологічного та імунологічного анамнезу, методи імунологічного дообстеження хворих, структура імунопатології. Документація кабінету.

ІV. Література:

1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред Г. Лолора мл., Т. Фишера, Д. Адельмана. — М.: Практика, 2000. — 806 с.

2. Паттерсон Р., Грэмер Л, Гринберг П. Аллергические болезни (диагностика и лечение). — М.: ГЭОТАР, 2000. — 734 с.

3. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. — Київ, Вінниця., 2007. — 40 с.

4. Пухлик Б.М. Алергологія. – Вінниця – Нова книга – 240 с.

5. Пухлик Б.М. Конспект аллерголога. — Вінниця: ИТИ, 2008. — 95 с.

6. Canonica G.W., Passalacqua G. Non injection routes for immunotherapy // J. Allergy CHn

Immunol. — 2003. — 111. — 437-448.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології 30.08.2012 року.

Доцент І.В.Корицька

«Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №2

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний» .

  1. Тема: Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

І. Учбові цілі:

1.1 Знати та уміти отримати анамнестичні та об’єктивні дані, що застосовуються для діагностики алергічних захворювань.

1.2 Знати та уміти інтерпретувати дані додаткових методів обстеження, що застосовуються для діагностики алергічних захворювань (шкірні проби, провокаційні тести).

1.3 Знати класифікацію, сучасні види та форми алергенів.

1.4 Уміти сформулювати діагноз та провести диференційну діагностику між алергічними ринітами та іншими формами риніту.

1.5 Знати методи раннього виявлення та специфічної і неспецифічної терапії полінозу.

1.6 Ознайомитись з протоколами надання допомоги хворим на алергічні риніти (цілорічні та сезонні).

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Опитування студентів 40 хв. Обстеження хворих (денний стаціонар) 60 хв. Амбулаторний прийом хворих 120 хв. Робота в алергологічному маніпуляційному кабінеті 45 хв. Проведення диференційної діагностики між ринітами іншої етіології 40 хв. Обґрунтування діагнозів у обстежених хворих 50 хв. Призначення обстеженим хворим медикаментозної терапії 50 хв. Підведення підсумків заняття 20 хв.

ІІІ. Обладнання заняття:

Учбові таблиці по темі заняття: класифікація алергічних захворювань, календар цвітіння рослин в Україні, методи діагностики АЗ. Класифікація алергенів. Набори алергенів для терапії АЗ. Слайди по темі заняття.

ІV. Література:

1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред Г. Лолора мл., Т. Фишера, Д. Адельмана. — М.: Практика, 2000. — 806 с.

2. Паттерсон Р., Грэмер Л, Гринберг П. Аллергические болезни (диагностика и лечение). — М.: ГЭОТАР, 2000. — 734 с.

3. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. — Київ, Вінниця., 2007. — 40 с.

4. Пухлик Б.М. Алергологія. – Вінниця – Нова книга – 240 с.

5. Пухлик Б.М. Конспект аллерголога. — Вінниця: ИТИ, 2008. — 95 с.

6. Canonica G.W., Passalacqua G. Non injection routes for immunotherapy // J. Allergy CHn

Immunol. — 2003. — 111. — 437-448.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології 30.08.2012 року.

Доцент І.В.Корицька

«Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №3

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний»

  1. Тема: Алергічний риніт. Атопічний дерматит. Полінози. Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

І. Учбові цілі:

1.1 Знати та уміти отримати анамнестичні та об’єктивні дані, що характеризують харчову алергію, кропив’янку, алергічні дерматити.

1.2 Знати та уміти застосовувати дані додаткових методів обстеження, що застосовуються для діагностики.

1.3 Уміти сформулювати діагноз та провести диференційну діагностику між різноманітними формами кропив’янки , алергії на харчові продукти та ін..

1.4 Уміти ідентифікувати „винні” алергени при харчовій алергії.

1.5 Уміти надати невідкладну допомогу при набряку Квінке.

1.6 Уміти призначити елімінаційну дієтотерапію при харчовій алергії.

1.7 Ознайомитись з протоколами надання допомоги хворим на кропив’янку та при набряку Квінке.

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Обстеження хворих (денний стаціонар) 150 хв. Опитування студентів 30 хв. Аналіз даних додаткових методів обстеження 60 хв. Обґрунтування диференційної діагностики між різними формами кропив’янки, ферментопатіями 60 хв. Призначення лікування обстеженим хворим 70 хв Підведення підсумків заняття 10 хв

ІІІ. Обладнання заняття:

Учбові таблиці по темі заняття: класифікація кропив’янки, диференційна діагностика псевдоалергічних реакцій, алергії, методи діагностики, харчові алергії (слайди).

Апаратура, алергени для ідентифікацій харчової алергії, зразок ведення харчового щоденника.

ІV. Література:

1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред Г. Лолора мл., Т. Фишера, Д. Адельмана. — М.: Практика, 2000. — 806 с.

2. Паттерсон Р., Грэмер Л, Гринберг П. Аллергические болезни (диагностика и лечение). — М.: ГЭОТАР, 2000. — 734 с.

3. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. — Київ, Вінниця., 2007. — 40 с.

4. Пухлик Б.М. Алергологія. – Вінниця – Нова книга – 240 с.

5. Пухлик Б.М. Конспект аллерголога. — Вінниця: ИТИ, 2008. — 95 с.

6. Canonica G.W., Passalacqua G. Non injection routes for immunotherapy // J. Allergy CHn

Immunol. — 2003. — 111. — 437-448.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології 30.08.2012 року.

Доцент І.В.Корицька

«Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №4

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний»

  1. Тема: Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба. Анафілактичний шок. Набряк Квінке в небезпечних локалізаціях. . Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергічних реакцій.

І. Учбові цілі:

1.1 Знати та уміти виявити анамнестичні та об’єктивні дані, що характеризують медикаментозну алергію, інсектну алергію.

1.2 Знати та уміти застосовувати дані додаткових методів обстеження, що застосовуються для діагностики медикаментозної алергії, інсектної алергіії.

1.3 Уміти сформулювати діагноз та провести диференційну діагностику між різноманітними формами не переносності лікарських препаратів (в тому числі справжніми та удаваними алергічними реакціями на ліки) .

1.4 Уміти ідентифікувати „винні” алергени при медикаментозній та інсектній алергії.

1.5 Уміти надати невідкладну допомогу при анафілактичному шоці.

1.6 Ознайомитись з протоколами надання допомоги хворим на медикаментозну алергію та з протоколом невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Опитування студентів 45 хв. Обстеження хворих, аналіз даних додаткових методів обстеження 120 хв. Постановка шкірних проб 40 хв. Призначення лікування обстеженим хворим 60 хв Підведення підсумків заняття 15 хв

ІІІ. Обладнання заняття:

Учбові таблиці по темі заняття: класифікація побічної дії лікарських препаратів, методи діагностики медикаментозної алергії, невідкладна допомога при анафілактичному шоці. Алергени для ідентифікації інсектної алергії. Імунотермістор.

ІV. Література:

1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред Г. Лолора мл., Т. Фишера, Д. Адельмана. — М.: Практика, 2000. — 806 с.

2. Паттерсон Р., Грэмер Л, Гринберг П. Аллергические болезни (диагностика и лечение). — М.: ГЭОТАР, 2000. — 734 с.

3. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. — Київ, Вінниця., 2007. — 40 с.

4. Пухлик Б.М. Алергологія. – Вінниця – Нова книга – 240 с.

5. Пухлик Б.М. Конспект аллерголога. — Вінниця: ИТИ, 2008. — 95 с.

6. Canonica G.W., Passalacqua G. Non injection routes for immunotherapy // J. Allergy CHn

Immunol. — 2003. — 111. — 437-448.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології 30.08.2012 року.

Доцент І.В.Корицька

«Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №5

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний»

  1. Тема: „ Основні принципи лікування алергічних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Антигістамінові засоби, глюкокортикоїдна терапія, нестероїдні стабілізатори клітинних мембран, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори протеолізу.

І. Учбові цілі:

1.1 Знати види та методи імунокорекції

1.2 Знати та уміти застосовувати Імунотропні засоби.

1.3 Знати групи фармакопрепаратів для лікування АЗ (антигістамінні препарати І, ІІ, ІІІ поколінь, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори).

1.4 Знати види та методи специфічної імунотерапії АЗ різними видами алергенів.

1.5 Знати методи профілактики АЗ.

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Опитування студентів 30 хв. Обстеження хворих в поліклініці на прийомі 135 хв. Призначення фармакотерапії для лікування АЗ 60 хв Призначення хворим СІТ (різні види) 50 хв. Ознайомлення з документацією у хворих, яким проводиться СІТ 30 хв Підведення підсумків заняття 100 хв.

ІІІ. Обладнання заняття:

Учбові таблиці, кодограми по темі заняття. Апаратура, набори алергенів для СІТ, зразок ведення щоденника хворим, яким проводять СІТ, муляжі фармакопрепаратів.

ІV. Література:

1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред Г. Лолора мл., Т. Фишера, Д. Адельмана. — М.: Практика, 2000. — 806 с.

2. Паттерсон Р., Грэмер Л, Гринберг П. Аллергические болезни (диагностика и лечение). — М.: ГЭОТАР, 2000. — 734 с.

3. Протоколи надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. — Київ, Вінниця., 2007. — 40 с.

4. Пухлик Б.М. Алергологія. – Вінниця – Нова книга – 240 с.

5. Пухлик Б.М. Конспект аллерголога. — Вінниця: ИТИ, 2008. — 95 с.

6. Canonica G.W., Passalacqua G. Non injection routes for immunotherapy // J. Allergy CHn

Immunol. — 2003. — 111. — 437-448.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології 30.08.2012 року.
Доцент І.В.Корицька

«Затверджую»

Завідувач кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології

та алергології

проф. Б.М. Пухлик

Методична розробка практичного заняття №6

для лікарів-інтернів зі спеціальності «лікар загальної практики — сімейний»

 1. Тема:Клінічна імунологія.

Клітинний та гуморальний імунітет. Імунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів. Сучасні методи діагностики.

І. Учбові цілі:

1.1. Клітинний та гуморальний імунітет. Сучасні дані

1.2. Імунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів

1.3 Знати та уміти застосовувати Імунотропні засоби.

1.4 Знати групи фармакопрепаратів для лікування АЗ (антигістамінні препарати І, ІІ, ІІІ поколінь, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори).

ІІ. Етапи заняття:

Вступ до заняття 10 хв. Опитування студентів 30 хв. Обстеження хворих в поліклініці на прийомі 135 хв. Призначення фармакотерапії для лікування АЗ 60 хв Призначення хворим СІТ (різні види) 50 хв. Ознайомлення з документацією у хворих, яким проводиться СІТ 30 хв Підведення підсумків заняття 100 хв.

ІІІ. Обладнання заняття:

Учбові таблиці, кодограми по темі заняття. Апаратура, набори алергенів для СІТ, зразок ведення щоденника хворим, яким проводять СІТ, муляжі фармакопрепаратів.

ІV. Література:

 1. Г.Н. Дранник: Клиническая иммунология и аллергология. – К. – 2006.
 2. Г.Н. Дранник, Ю.А.Гриневич, Г. М. Дизик: Иммунотропные препараты. – Киев – 1994.
 3. Г. Лолор-младший, Т. Фитер – Клиническая иммунология и аллергология. – М. – 2000.
 4. Д.К. Новиков, П.Д. Новиков – Клиническая иммунология. – Витебск. – ВГМУ, 2006.
 5. Б.М. Пухлик: Руководство по практической иммунодиагностике и иммунотерапии. – Винница. – 1992.
 6. Е. Соколов: – Клиническая иммунология и аллергология. – М. – 1998.
 7. Рой Паттерсон, Лесли К. Грезмер Пол. Аллергические болезни (диагностика и лечение). – М., — 2000 г.
 8. Гущин: Антигистаминные средства. Пособия для врачей. – М. – 2000.
 9. Б.Н. Пухлик: Избранные статьи, лекции, практические рекомендации, важнейшие документы и передовой опыт. – Винница. — 2000.

Методрозробку переглянуто і затверджено на методичному засіданні кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергологі 30.08.2012 року.
Доцент О.Б.Бондарчук

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий