Аналіз стану здоров’я дітей І дорослих в україні

Мета: ознайомити учнів з станом здоров’я дітей і дорослих в Україні, виховувати дбайливе ставлення дітей до свого здоров’я
Аналіз стану здоров’я дітей І дорослих в україні

Скачати 46.7 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 46.7 Kb. Тема: АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Мета: ознайомити учнів з станом здоров’я дітей і дорослих в Україні, виховувати дбайливе ставлення дітей до свого здоров’я.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Існує чітко виражений взаємозв’язок між станом здоров’я людей та рівнем хімічного й радіологічного забруднення середовища.

Якість атмосферного повітря України однозначно неза­довільна. Частота вроджених вад розвитку дітей у містах із забрудненням атмосфери в три-чотири рази вища, ніж у відносно чистих. У районі металургійних центрів Дон­басу, Кривбасу, м. Комсомольська Полтавської області хвороби органів дихання в дітей реєструється вдвічі чистіше, порівняно з відносно чистими районами. У Сіверодонецьку, Рубіжному, Черкасах, де домінує хімічна промисловість, загальний рівень захворюваності населення на 25-40 % вищий. Крім високої захворюваності органів дихання, тут багато хвороб алергічного, онкологічного ха­рактеру, вад розвитку. В Рубіжному захворюваність дітей на злоякісні новоутворення у 6-8 разів вища за середню, а в Кременчуці —- у 5-7 разів більше захворювань крові.

Дослідження, проведені Міністерством охорони здо­ров’я України, свідчать, що в зонах інтенсивного викорис­тання пестицидів, інших продуктів хімізації сільського господарства загальна захворюваність населення значно вища. Найзначнішими є зміни в частоті патології нервової системи, органів кровообігу, дихання, травлення, особливо у віці після 40 років. Установлено пряму кореляційну за­лежність між частотою злоякісних новоутворень і асорти­ментним індексом застосовуваних пестицидів.

На радіаційно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях опинилось близько 1,5 млн. населення. Понад 150 тис. осіб, у тому числі майже 60 тис. дітей, уражені дозою, вищою за допустиму, з них 18 тис. дітей — понад 200 бер. Більш ніж 110 тис. жителів України, в основному молоді, брали участь у ліквідації наслідків аварії в 30-кілометровій зоні та безпосередньо на ЧАЕС і дістали різні дози опромінення, з них близько 8 тис. — понад 500 бер.

Останніми роками загальний рівень захворюваності населення України зріс майже на

30 %, у тому числі на цукровий діабет і бронхіальну астму — у 2,1 раза, на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки — 1,9 раза, на стенокардію — у 8,6 раза, гострий інфаркт міокарда — у 2,6 раза. Зросла кількість таких захворю­вань, як злоякісні новоутворення, тиреотоксикоз, психічні розлади, отит хронічний.

Це наслідок впливу на людину таких нових чинників, як забруднення навколишнього середовища радіонуклі­дами, стресові ситуації, недоброякісне і неповноцінне харчування, зумовлених різким погіршенням соціально-економічного становища країни в 90-х роках минулого століття. Зросла кількість вроджених аномалій розвитку, хвороб крові та кровотворних органів, захворювань на хронічний бронхіт, туберкульоз, жовчнокам’яну хворобу в усіх категорій населення, а в жінок у кілька разів частішими стали хвороби сечостатевої системи та анемії. Відзначається тенденція до поширеності гіпер- і гіпо­функції щитовидної залози (у вагітних — у 8,8 раза); виявляється схильність до спадкових хвороб тощо.

Важливим критерієм інтегральної оцінки здоров’я населення є показник захворюваності дітей. За даними НДІ педіатрії, акушерства і гінекології та НДІ соціальної гігієни і управління охорони здоров’я, загальна захво­рюваність юнаків-підлітків і дівчат-підлітків у 1999 р. становила відповідно 81,3 % і 82,8 %. Щороку близько 40 тис. жінок не доношують вагітність (7,8 % від загальної кількості); нормальні пологи становлять у середньому 32 %. Ускладнені та передчасні пологи спричинюють понад 50 % випадків захворювань і смертності дітей раннього віку. Близько 70 % новонароджених мають ті чи інші відхи­лення у стані здоров’я, а серед контингенту дитячих дошкільних закладів таких дітей близько 80 %. Серед школярів перша група здоров’я (здорові діти) відзнача­ється лише у 25-35 % дітей; добре здоров’я мають лише 10 % випускників шкіл.

За даними статистичної звітності Міністерства охорони здоров’я України, зростає ураженість підлітків багатьма захворюваннями. На обліку лікувально-профілактичних закладів МОЗ України в 2002 р, перебувало 66,3 % міських і 33,7 % сільських дітей. Останніми роками здоров’я під­літків істотно погіршилося внаслідок поширення захворю­вань сечостатевої і серцево-судинної систем, анемії. У дів­чат-підлітків у 1,4 раза збільшилась кількість запальних хвороб статевих органів, у 2,5 раза — розладів менстру­ацій. За окремими захворюваннями показники поширено­сті їх серед підлітків перевищують показники дорослого населення (ожиріння — на 50 %, захворювання органів дихання — на 33 %).

Катастрофічне зниження життєвого рівня більшості на­селення внаслідок соціально-економічної кризи 90-х років XX ст., не вирішені досі екологічні проблеми, загострені наслідками Чорнобильської катастрофи, соціально-психо­логічний дискомфорт серйозно вплинули на демографічну ситуацію в Україні: знизились середня тривалість життя і народжуваність, зросла загальна й дитяча смертність, збільшилась міграція.

На початку нового тисячоліття Україна за тривалістю життя чоловіків посідала 29-те місце в Європі й 49-те у світі, а жінок — 27-ме і 39-те місця відповідно. Різке зни­ження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків — приблизно на три, а у жінок — на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов’язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильсь­кій АЕС та соціально-економічними проблемами.

Україна належить до країн з низькою народжувані­стю. Рівень народжуваності давно не забезпечує простого відтворення населення. Підвищується рівень смертності — один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їх праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров’я.

Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге — злоякісні новоутворення, третє — нещасні випадки, отруєння та травми, четверте — хвороби органів дихання. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, СНІДу, нещасних випадків і травм як у чоловіків, так і в жінок.

Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед дітей до одного року, і хоча вона істотно зменшилась в останні роки, про­те все ще залишається вдвічі вищою, ніж у розвинених країнах світу. Цей показник свідчить про низький стан соціального благополуччя нашого суспільства.

Підсумовуючи короткий аналіз техногенно-еколо­гічної ситуації та стану здоров’я населення України, слід зробити висновок, що надзвичайно важливою є орі­єнтація людини на збереження природи і себе як частини цієї природи.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

  1. Розкажіть про стан здоров’я дітей і дорослих в України.
  2. Вкажіть основні причини смертності.
  1. Домашнє завдання.

Конспект, реферат.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий