Аналіз роботи за минулий рік, завдання на навчальний рік за 2014

Юрівський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» Білогірського району Хмельницької області знаходиться за адресою 30225, село Юрівка, вулиця Леніна Розрахований на 20 місць, а відвідує 30 дітей
Аналіз роботи за минулий рік, завдання на навчальний рік за 2014

Скачати 155.16 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 155.16 Kb.
 1. Аналіз роботи за минулий рік,

завдання на навчальний рік

за 2014-2015 н.р.

П Л А Н

1. Загальна частина

2. Аналіз педагогічної діяльності

3. Аналіз медичної роботи

4. Адміністративно-господарська робота

5. Робота з батьками

6. Заключення

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Юрівський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» Білогірського району Хмельницької області знаходиться за адресою 30225, село Юрівка, вулиця Леніна,1. Розрахований на 20 місць, а відвідує 30 дітей.

Дошкільний навчальний заклад «Пролісок» функціонує з 15.02.2007 року. Дошкільний заклад є навчальним закладом загального розвитку. 19 грудня 2013 року було відкриття нового приміщення, де охоплено 18 дітей дошкільного віку.

Установа діє згідно Статуту дошкільного закладу та Положення про дошкільний заклад. Згідно висновку Хмельницької обласної адміністрації Управління освіти та науки дошкільного закладу с. Юрівка видано свідоцтво про державну атестацію . Протягом 2014 – 2015 навчального року вся робота дошкільного закладу була спрямована на реалізацію основних положень Закону України «Про освіту », «Про дошкільну освіту». Відповідно до цих документів у дошкільному закладі проводилася чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок з урахуванням їх вікових особливостей та вимог програми «Українське дошкілля». Також велика увага приділялася фізичному розвитку дітей та покращенню їхнього стану здоров’я.

Мережа груп та режим їх роботи

Відомості Показники 1. Мова навчання Українська 2. Кількість груп 1 різновікова 1 3. Режим роботи

8-годинний 1 4. Кількість вихованців 30 5. Охоплено дітей підготовкою до школи 13 6. Кількість педагогічних працівників 2 7. Кількість працівників ДНЗ 4

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, вихователь спільно з батьками працювала над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

За цей навчальний рік було прийнято 11 дітей. Дошкільний заклад відвідують діти сіл Юрівки, Шуньки і Великих Калетинець. Контроль за відвідуванням дітьми дошкільного закладу веде вихователька групи.
Кадровий склад дошкільного закладу включає в себе:

 • керівник ДНЗ на 1 ставку – Лисак Ольга Ростиславівна;
 • вихователька ДНЗ на 1 ставку – Зотіна Ольга Борисівна;
 • помічник вихователя ДНЗ на 1 ставку – Безручук Раїса Василівна;
 • кухар ДНЗ на 1 ставку – Вербіцька Валентина Борисівна.

2. АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, збереження індивідуальності дитини. Педагогічними кадрами дошкільний заклад забезпечений. Педагоги закладу брали участь у роботі методичних об’єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.

Юрівський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» укомплектований педагогічними кадрами:

 • 1 керівник;
 • 1 вихователь.

Освітній рівень педагогів

Функціонування дошкільної освіти у 2014 – 2015 навчальному році регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти, програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою старшого дошкільного віку «Впевнений старт» ; статут дошкільного закладу та річний план роботи дошкільного закладу на 2014-2015 навчальний рік.

Протягом навчального року дошкільний заклад працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Навчальний план, складений на основі програм, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та програми «Українське дошкілля». Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

З метою виконання «Програми розвитку освіти», досягнення належного рівня якості освіти, колектив дошкільного навчального закладу намагається зберігати пріоритети охорони життя , зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, збереження їхнього своєчасного та повноцінного різнобічного розвитку, психологічного комфорту. Доказом виконання цього є щоденна робота виховательки дошкільного навчального закладу. Це заняття, розваги, дні здоров’я, спортивні естафети, валеологічні дні, трудове вікове навантаження та інше.

Протягом 2014-2015 навчального року в нашому дошкільному закладі були проведені цікаві свята:

1. Свято «Прийди, до нас Святий Миколаю та Дідусю Морозу»

2. Свято мамине чудове « Матусь вітають малюки»

3. «Великодні дзвони»

4. «До побачення дитсадок».

Тематичні розваги:

1. «Дарунки осені».

2. Свято – розвага «Один, два, три ялиночка світи!»

Тематичні дні:

1. День захисту дітей.

З 20 по 24 квітня в дошкільного навчального закладу було проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності», під час якого проводилися конкурси-огляди дитячих робіт. 23 квітня було проведено День цивільного захисту.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася також під час тематичного, комплексного та інших видів контролю, які були спрямовані на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги вихователю.

Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі було безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групі та надання відповідної допомоги, настанов вихователю щодо усунення наявних недоліків. Надавалась конкретна допомога вихователю — це бесіди, методичні наради та консультації, відвідування занять вихователя. Наслідки здійснення контролю відображаються в наказах, діловому щоденнику аналізу освітньо-виховного процесу.

Готовність до школи

Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я».

Основними показниками фізичної готовності дітей до навчання розглядалася сформованість їх фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості.
Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам’ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма).Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу — 11 дітей, достатній рівень – 2.
Психологом Юровецької ЗОШ Ι-ΙΙΙ ст. було проведено обстеження загально- пізнавальних умінь та навичок дітей у старших дошкільників. Результати свідчать про те, що вищий рівень мають 11 вихованців, 2 – достатній.

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователь створює умови для активного спілкування дітей, обміну думками. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду, виразному читанні віршів.

Аналіз показників готовності дітей до навчання в школі у 2014-2015 н.р.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

ДНЗ і ЗОШ

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з школою. Традиційно так склалося, що дошкільний заклад тісно співпрацює з Юровецькою ЗОШ І-ІІІ ступенів. Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільного навчального закладу проводиться студія художньої праці «Бджілка». На заняттях гурткової роботи вихователь, Ольга Борисівна, навчала дітей використовувати папір різного формату, товщини та кольору; створювати художні композиції з природного матеріалу; познайомила дітей з основними вишивальними швами.

2 червня в нашому ДНЗ було відзначено Міжнародний день захисту дітей. Було проведено конкурс на кращий малюнок «Ми щасливі у своїй сім’ї».

Протягом навчального року велика увага приділялася естетичному оформленню установи.

Юрівський ДНЗ працює над проблемою «Економічне виховання дошкільнят». Проводяться різні сюжетно-рольові ігри. Де діти вчаться бути лікарем – пацієнтом, продавцем – покупцем, банкіром – клієнтом та інше.

Вихователька ДНЗ старається організувати навчально-виховний процес з врахуванням здібностей дитини, нахилів, інтересів, рівня їх інтелектуального, фізичного і психологічного розвитку.

15 квітня 2015 року на базі Юрівського дошкільного закладу було проведено методичне об’єднання вихователів на тему: «Українське народознавство».

Протягом року було проведено акцію «Голуб миру» та «Малюнок пораненому», проводилися заняття мужності.

Дошкільний заклад забезпечено необхідним матеріалом з усіх розділів програми, який систематизований та використовується за призначенням.

Фахові журнали, а це – «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» виписано бухгалтерією Юрівської сільської ради.

Навчально-методичну літературу та деякі посібники придбано за власні кошти педагогів.

Тарифікація в дошкільному закладі 2014 – 2015 навчального року проводилася згідно Єдиної тарифної сітки, тобто оклади і ставки працівників залежать від розряду. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам було оплачено одноразову матеріальна допомога на оздоровлення та помічнику вихователю та кухарю було виплачено матеріальну допомогу відповідно до законодавства.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватися, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Працює Інтернет сайт Юрівського дошкільного навчального закладу «Пролісок». Тепер ми маємо можливість спілкуватися з Вами використовуючи Інтернет, що дуже зручно в наш час. Наш сайт в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку дитини.

На нашому сайті Ви зможете:

 • Дізнатися останні новини ДНЗ та його досягнення;
 • Знайти інформацію про ДНЗ та його колектив;
 • Ознайомитися із життям дітей у ДНЗ;
 • Переглянути фотоматеріали.

3. АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ РОБОТИ

Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Санітарно-гігієнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

— контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

— здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

— здійснюється щотижневий огляд дітей фельдшером ФАПу.

Один раз на рік діти дошкільного віку проходять медичний огляд в Білогірській районній центральній лікарні.

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

На літньо-оздоровчий період складається перспективне меню, яке погоджується з Ізяславським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідемстанції у Хмельницькій області.

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Питанню якісного харчування приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється керівником закладу. Періодичний контроль проводять санепідемстанції,організації по захисту прав споживачів. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ , відповідають вимогам державних стандартів,супроводжуються накладними ,сертифікатами якості. Спостерігається ефективність харчування, проводиться визначення аналізу фізичного розвитку, одночасно з цим враховуються абсолютні показники приросту маси тіла, 2 рази в рік заноситься в таблицю. Кожен місяць визначається хімічний склад та енергетична цінність продуктів, для визначення калорій,які споживають діти.

Харчування в ДНЗ трьохразове. Батьківська плата становила 5,00 грн. за один дітодень. Є пільгова категорія – це багатодітні сім’ї, 16 дітей харчувалися на 50 %, що становить 2,50 грн. за один день відвідування дошкільного закладу.

1 раз в місяць проводиться спостереження за проведенням фізичного навантаження в ДНЗ та ведеться медико-педагогічний контроль. Спостерігається вміння дітей виконувати вправи і чітко їх показувати .

Працівники ДНЗ два рази на рік проходять медичне обстеження. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм дезактин та медикаменти першої допомоги закуповуються працівниками за бюджетні кошти.

Протягом року саме турбота про здоров’я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров’я.

У 2014-2015 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу та виявлення причин невідвідування дітьми дошкільного закладу.

Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження проценту безпричинного невідвідування дітьми ДНЗ, а колектив ДНЗ вважає необхідним розпочати поглиблене вивчення інноваційних технологій щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Результативність роботи вихователя засвідчив, що у вихователя ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому дане питання залишається на контролі .
4. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

У роботі ДНЗ адміністративно-господарська діяльність посідає важливе місце. Керівник установи створює оптимальні умови для роботи колективу і дітей.

На початок кожного року складається перспективний річний план централізованих закупівель товарів, робіт і послуг, який погоджується з сільським головою. Бухгалтером — спеціалістом сільської ради складається кошторис на поточний рік.

Протягом поточного навчального року було проведено внутрішній та зовнішній поточний ремонт приміщення дошкільного закладу. Проведено побілку приміщення дошкільного закладу, пофарбовано підлогу у навчальному класі, харчоблоці.

В ДНЗ розроблено графік планових інструктажів, згідно якого в установі проводяться інструктажі по техніці безпеки, по пожежній безпеці, на робочих місцях, по дотриманню санітарних норм. Проводиться перевірка знань по охороні праці та санмінімуму.

Юрівський ДНЗ постійно працює над розвитком матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку.

У 2014 році за бюджетні кошти було придбано:

 • принтер, Інтернет;
 • постільну дитячу білизну, рушники;
 • іграшки.

За спонсорські кошти (Благодійний фонд «Зміцнення громад») було придбано дидактично-розвивальний матеріал.

За допомогою батьків було придбано іграшки для різних видів ігор дітей.

5. РОБОТА З БАТЬКАМИ

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти проблеми сімейного виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. Тому взаємодії з родинами вихованців, було пріоритетним завданням роботи дошкільного навчального закладу у 2014-2015 н.р.

У роботі з батьками ми використовували різні форми, що сприяли зближенню вихователя і батьків, допомагали наблизити сім’ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину

Велику увагу у дошкільному закладі приділялося співпраці з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу, активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу.

Протягом року у роботі з родиною впроваджувались різні форми роботи.

Колективні:

 • «Дні відкритих дверей»;
 • спільні родинно-спортивні свята, ярмарки;
 • звіт завідувача про роботу ДНЗ.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки.

Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік є розширити участь родини у діяльність дошкільного закладу, розвивати художньо-естетичні здібності дітей, підготувати дитину до школи як особистість.

6. ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03р. за №305, навчальний рік в дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи на рік, який схвалює педагогічна рада Юровецької ЗОШ I — III ступенів, затверджує керівник ДНЗ і погоджується з Білогірським відділом освіти, молоді та спорту РДА. У плані відображається:

 1. Аналіз роботи за минулий навчальний рік, основні завдання на наступний навчальний рік.
 2. Методична робота з кадрами:
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • удосконалення професійної творчості;
 • самоосвіта;
 • педагогічна рада;
 • атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району.
 1. Робота методичного кабінету.
 2. Організаційна робота:
 • робота з батьками;
 • взаємодія з установами, організаціями.
 1. Адміністративно-господарська діяльність:
 • створення розвивального життєвого простору дитини;
 • загальні збори, рада закладу, виробничі наради;
 • інструктажі.
 1. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

Аналізуючи роботу ДНЗ за минулий навчальний рік, вважаю, що роботу педагогічного колективу можна оцінити добре. В подальшому спрямувати педагогічну діяльність на формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, забезпечити державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Проте в роботі дошкільного закладу залишається ще ряд невирішених проблем.

Отже, виходячи з цього дошкільний заклад буде у 2014– 2015 навчальному році працювати над виконанням таких проблем:

 1. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
 2. Охоплення 100% дітей дошкільною освітою.
 3. Здійснення оздоровчої функції ДНЗ шляхом формування здоров’язберігаючого середовища та валеологічної культури учасників навчального процесу.
 4. Про формування патріотичного виховання дошкільників.
 5. Про формування економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 6. Наступність та перспективність між початковою та дошкільною ланками освіти.

~ ~

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий