№6 Завдання для самостійної праці і самоконтролю Дослідження ролі спинного мозку в регуляції рухових функцій організму

Яке значення має той факт, що в процесі еволюції тварин все більша частина волокон низхідних шляхів не безпосередньо закінчується у спинному мозку на а-мотонейронах
№6 Завдання для самостійної праці і самоконтролю Дослідження ролі спинного мозку в регуляції рухових функцій організму

Скачати 0.76 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.76 Mb.

  1   2   3   4

До інструкції №6 Завдання для самостійної праці і самоконтролю

Дослідження ролі спинного мозку в регуляції рухових функцій організму
Дайте відповіді на питання:

1) Яке значення має той факт, що в процесі еволюції тварин все більша частина волокон низхідних шляхів не безпосередньо закінчується у спинному мозку на а-мотонейронах (прямий моносинаптичний зв’язок), а зв’язується з ними через інтернейрони (прямий поліси-наптичний зв’язок)?

2) Які з низхідних шляхів активізують переважно флексорні, а які екстензорні мотонейрони спинного мозку? Чим можна пояснити той факт, що в процесі еволюції більшість низхідних шляхів стали переважно активізувати саме флексорні мотонейрони?

3) Чи однакова тривалість спінального шоку у жаби та мавпи? Про що це свідчить?

4) Як і чому зміниться тонус м’язів тварин при видаленні головного мозку? Як це впливає на здатність тварин зберігати антигравіта-ційну позу?

Виберіть правильну відповідь:

1. В експерименті на жабі провели перерізку між заднім і спинним мозком. Який характер м’язового тонусу і яка поза спостерігаються у тварини?

A. М’язовий тонус слабкий, поза пасивна

B. М’язовий тонус посилений, поза активна

C. М’язовий тонус не змінився, поза пасивна

D. М’язовий тонус посилений, поза пасивна

Е. М’язовий тонус слабкий, поза активна

2. У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни встановлено в зоні іннервації задніми корінцями?

A. Втрата рухових функцій

B. Послаблення тонусу м’язів

C. Посилення тонусу м’язів

D. Втрата чутливості

Е. Втрата чутливості і рухових функцій

3. В результаті дослідження провідникової функції спинного мозку виявили активуючі впливи низхідних шляхів на мотонейрони м’язів-згиначів. Який з наведених шляхів здійснює цю функцію?

A. Руброспінальний

B. Вестибулоспінальний

C. Передній спіноцеребелярний

D. Задній спіноцеребелярний

Е. Латеральний спіноцеребелярний

4. У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміни спостерігатимуться в зоні іннервації цими корінцями?

A. Втрата рухових функцій

B. Втрата чутливості

C. Послаблення тонусу м’язів

D. Посилення тонусу м’язів

Е. Втрата чутливості і рухових функцій

5. Який з низхідних шляхів спинного мозку активує переважно мотонейрони м’язів-розгиначів?

A. Кортикоспінальний

B. Вестибулоспінальний

C. Ретикулоспінальний

D. Руброспінальний

Е. Передній спіноцеребелярний

6. У чоловіка внаслідок спинномозкової травми відсутні больова та температурна чутливість. Які провідникові шляхи спинного мозку пошкоджені у хворого?

A. Спіноталамічні

B. Медіальний спінокортикальний

C. Передній спінокортикальний

D. Задній спінокортикальний

E. Передній спіноцеребелярний

7. У спінальної жаби при перерізці сідничного нерва на лівій кінцівці її довжина дещо більша в порівняні з правою. Чи зміниться тонус м’язів на ураженій кінцівці та який рефлекс його забезпечує?

A. Не зміниться; тонічний

B. Не зміниться; фазичний

C. Посилиться; фазичний

D. Послабиться; фазичний

Е. Послабиться; тонічний

8. При обстеженні у хворого досліджують колінний сухожилковий рефлекс. В якому з відділів спинного мозку розташований рефлекторний центр цього рефлексу?

A. Поперековий

B. Шийний

C. Грудний

D. Куприковий

E. Крижовий

9. У відповідь на сильне, швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. Подразнення яких рецепторів призводить до такої рефлекторної реакції?

A. М’язові веретена

B. Сухожилкові рецептори Гольджі

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори

10. В експерименті на тварині застосували препарат, що активує впливи у-мотонейронів на м’язові веретена. Як і чому буде змінюватись сила спінальних міотатичних рефлексів?

A. Збільшиться; скорочення інтрафузальних волокон

B. Зменшиться; розслаблення інтрафузальних волокон

C. Збільшиться; скорочення екстрафузальних волокон

D. Зменшиться; розслаблення екстрафузальних волокон

Е. Не зміниться; розслаблення інтрафузальних волокон

Відповіді на запитання

1. Впливаючи у разі посередництва низхідних шляхів і «ключових» інтернейронів на спінальні рухові центри, рухові центри головного мозку можуть викликати або припиняти, посилювати або послаблювати різні спінальні рефлекси, формувати з них складніші рефлекторні реакції організму.

2. Пірамідні, руброспінальні і ретикулоспінальні шляхи активізують переважно флексорні, а вестибулоспінальні шляхи — переважно екстензорні мотонейрони спинного мозку. Флексорні рухові реакції є основними робочими руховими реакціями організму. Вони потребують тоншої, точнішої активізації. Ось чому в процесі еволюції більшість низхідних шляхів активізує саме флексорні, а не екстензорні мотонейрони.

3. Спінальний шок триває довше у тварин, що перебувають на вищому ступені еволюційного розвитку; це свідчить про те, що у вигцих тварин рефлекторна діяльність спинного мозку більшою мірою залежить від діяльності рухових центрів головного мозку (явище енцефалізації функцій).

4. У разі видалення головного мозку тонус м’язів у тварин знизиться. Основною причиною цього явища є послаблення міотатичних рефлексів. Унаслідок цього спінальні тварини втрачають здатність підтримувати антигравітаційну позу.

Відповіді на тестові завдання.

1. А

2.D

3. А

4. А

5. В

6. А

7. Е

8. А

9. В

10. А
До інструкції №7 Завдання для самостійної праці і самоконтролю

Дослідження ролі заднього і середнього мозку в регуляції рухових функцій організму
Дайте відповідь на запитання:

1) Як довести, що децеребраційна ригідність обумовлена надмірним у-посиленням спінальних міотатичних рефлексів?

2) На якому рівні ЦНС розташовані центри, що забезпечують підтримання антигравітаційної стандартної пози стояння у ссавців? Яке явище це підтверджує?

3) На якому рівні ЦНС розташовані центри, які забезпечують підтримання рівноваги тіла у кішок та собак? Яке явище про це свідчить?

4) Яким чином статокінетичні рефлекси забезпечують підтримання сталої рівноваги тіла?

5) Яким буде тонус м’язів-розгиначів у «мезенцефалічної» кішки порівняно з інтактною і децереброваною? Чим зумовлено порушення екс-тензорного тонусу, що спостерігається у «мезенцефалічної» тварини?

5.2. Виберіть правильну відповідь:

1. У пасажира під час морської подорожі виникли ознаки морської хвороби (нудота, блювота). Які з нижченаведених структур подразнюються найбільше?

A. Вестибулярні рецептори

B. Слухові рецептори

С Ядра блукаючих нервів

D. Пропріорецептори м’язів голови

Е. Екстерорецептори шкіри голови

2. У жаби зруйнували вестибулярний апарат з правого боку. До яких змін тонусу м’язів це призвело?

A. Послаблення тонусу м’язів-розгиначів з правої сторони

B. Підвищення тонусу м’язів-розгиначів з правої сторони

C. Послаблення тонусу м’язів-згиначів з правої сторони

D. Послаблення тонусу м’язів-згиначів з лівої сторони

Е. Послаблення тонусу м’язів-розгиначів з лівої сторони

3. У тварини зруйнували червоні ядра. Які з наведених рефлексів вона втратить в наслідок руйнування?

A. Статокінетичні

B. Черевні

C. Шийні тонічні

О. Міотатичні

Е. Сухожилкові

4. Проводять дослідження з децереброваною твариною. Які структури мозку треба у неї зруйнувати, щоб зникло явище децеребраційної ригідності?

A. Вестибулярні ядра

B. Червоні ядра

C. Чорну речовину

D. Медіальні ретикулярні ядра

Е. Латеральні ретикулярні ядра

5. Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?

A. Передні горбки чотиригорбкового тіла

B. Задні горбки чотиригорбкового тіла

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

Е. Чорну речовину

6. У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вказати, який відділ мозку постраждав?

A. Довгастий мозок

B. Шийний відділ спинного мозку

C. Мозочок

D. Проміжний мозок

Е. Чорна речовина

7. У людини під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс порушиться у цього хворого?

A. Орієнтувальний на звукові сигнали

B. Орієнтувальний на світлові сигнали

C. Орієнтувальний на тактильні подразники

D. Сухожилковий колінний

E. Статокінетичний — очний ністагм

8. Після припинення обертання у кріслі Барані у досліджуваного з’явився ністагм. В якому з відділів ЦНС знаходиться нервовий центр цього рефлексу?

A. В спинному мозку

B. В середньому мозку

C. В передньому мозку

D. В мозочку

Е. В проміжному мозку

9. Децеребровану кішку поставили на стіл, але вона не може утримувати рівновагу при нахилах поверхні, на якій вона стоїть. Які рефлекси відсутні у децереброваної кішки?

A. Статичні вестибулярні рефлекси пози

B. Статичні шийні рефлекси пози

C. Статокінетичні рефлекси

D. Міотатичні тонічні рефлекси

Е. Фазичні рухові рефлекси

10. В експерименті на тварині,жу опускали спиною донизу, а ногами догори, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення нормального положення у просторі. В яких із нижчевказаних структур виникає подразнення, що забезпечує вказаний рефлекс?

A. Вестибулорецептори переддвір’я

B. Пропріорецептори м’язів-згиначів

C. Пропріорецептори м’язів-розгиначів

D. Вестибулорецептори півколових каналів

Е. Тактильні рецептори шкіри кінцівок

Відповіді на запитання

1. Щоб довести зв’язок децеребраційної ригідності з γ-посиленням спінальних міотатичних рефлексів, треба перерізати задні корінці спинного мозку, тобто порушити цілісність γ-петлі.

2. Центри, за рахунок яких підтримується антигравітаційна стандартна поза стояння у ссавців, розташовані на рівні заднього мозку. Підтвердженням цього є явище децеребраційної ригідності.

3. Центри, за рахунок яких підтримується повна рівновага у кішок і собак, лежать на рівні середнього мозку. Про це свідчить той факт, що мезенцефалічні собаки та кішки зберігають позу стояння, хоча на організм постійно діють різні сили, які намагаються цю позу порушити.

4. Як тільки під впливом тих чи інших чинників тіло людини або тварини починає відхилятися від вихідного положення, виникають статокінетичш рефлекси, що забезпечують повернення тіла в це положення.

5. У мезенцефалічної кішки, порівняно з інтактною, тонус м’язів-розгиначів буде посиленим, але значно меншою мірою, ніж у децереброваної тварини. Це посилення є наслідком перерізки у мезенцефалічної тварини пірамідних шляхів, що гальмують спінальні екстензори α-мотонейрони.

Відповіді на тестові завдання.

1. А 6. А

2. А 7. А

3. А 8. В

4. А 9. С

5. В 10.А

Дослідження ролі переднього мозку та мозочка в регуляції рухових функцій організму

Дайте відповіді на запитання:

1. У людини спостерігаються астенія, м’язова дистонія і порушення рівноваги. Який із відділів ЦНС уражений? Які ще симптоми можна виявити у людини, якщо це припущення правильне?

2. У людини спостерігаються гіпокінезія і тремор у стані спокою. Про ураження якого відділу ЦНС це свідчить? Які ще симптоми можна виявити у людини, якщо це припущення правильне?

3. Які рефлекторні реакції на звук і світло можна додатково виявити у собаки і кішки? Порівняти з реакціями, які спостерігаються у мезенцефалічних тварин. Чому?

4. Які рухові рефлекторні реакції можна додатково виявити у стріарних собаки і кішки, мавпи? Порівняти з реакціями, які спостерігаються у таламічних тварин. Чому?

Виберіть правильну відповідь:

1. Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячі з заплющеними очима він похитується і втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів послаблений. Яка з наведених структур мозку найбільш імовірно пошкоджена у цієї людини?

A. Лімбічна система

B. Таламус

C. Мозочок

D. Базальні ганглії

Е. Кора великих півкуль

2. У хворої, за професією друкарки, втрачені професійні навички, спостерігається спонтанне тремтіння різних частин тіла у спокої і при виконанні довільних рухів. Яка із наведених структур мозку найбільш імовірно пошкоджена у неї?

A. Хвостате ядро

B. Шкаралупа

C. Бліда куля

D. Мозочок

Е. Червоні ядра

3. Під час нейрохірургічної операції з приводу видалення пухлини у пацієнта подразнювали верхню частину первинної моторної кори зліва. Якою буде відповідь зі сторони кінцівок?

A. Розслаблення м’язів лівої ноги

B. Скорочення м’язів лівої ноги

C. Розслаблення м’язів правої ноги

D. Скорочення м’язів правої ноги

Е. Тремор правої ноги

4. Хворий ходить хитаючись і відхиляючись вправо, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів правої руки і ноги. В якому відділі ЦНС найбільш імовірно відбулося ураження?

A. Права півкуля мозочку

B. Ліва півкуля мозочку

C. Шкаралупа

D. Хвостате ядро

Е. Червоне ядро

5. У собаки в ході експерименту видалили кору великих півкуль. Які рухові реакції у нього зникнуть?

A. Довільні рухи

B. Статокінетичні рефлекси

C. Випрямні рефлекси

D. Орієнтувальні рефлекси

Е. Статичні рефлекси

6. Видалення пухлини мозочку у хворого призвело до порушення рухових функцій, але через деякий час порушення зникли. Який відділ мозку забезпечив компенсаторні реакції відновлення?

A. Кора великих півкуль головного мозку

B. Проміжний мозок

C. Середній мозок

D. Задній мозок

Е. Спинний мозок

7. У хворого спостерігається сповільнення рухів, маскоподібне обличчя, тремор спокою, що є наслідком послаблення впливу чорної речовини на смугасте тіло. Порушення яких медіаторних систем мозку викликає ці зміни?

A. Серотонінергічних

B. Адренергічних

C. Холінергічних

D. Пептидергічних

Е. Дофамінергічних

8. У людини внаслідок травми виникло ушкодження верхньої частини первинної моторної кори справа. Які зміни зі сторони нижніх кінцівок будуть спостерігатися?

A. Параліч лівої ноги

B. Параліч правої ноги

C. Скорочення м’язів лівої ноги

D. Скорочення м’язів правої ноги

Е. Розслаблення м’язів правої ноги

9. У хворого втрачена здатність до виконання складних поведінкових реакцій, зменшена швидкість і амплітуда рухів. Про ураження якої з нижченаведених структур мозку свідчать ці зміни?

A. Хвостате ядро

B. Вестибулярне ядро

C. Червоне ядро

D. Рухові ядра ретикулярної формації

Е. Мозочок

10. Внаслідок крововиливу в мозок у хворого порушена діяльність базальних ядер. Які функції будуть у нього втрачені?

A. Регуляція пози, синтез гормонів

B. Регуляція пози, складання програм рухів, допоміжних рухів

C. Регуляція тонусу, пози

D. Регуляція допоміжних рухів, синтез гормонів

Е. Програмування рухів, синтез гормонів

Відповіді на запитання

1. У людини порушена функція мозочка. Крім зазначених симптомів, можна виявити атаксію і асинергію.

2. У людини уражені бліда куля і функціонально зв’язана з нею чорна субстанція (палідо-нігральний синдром). Крім вказаних симптомів, у хворого можна виявити восковидний гіпертонус м’язів.

3. У таламічних тварин можна виявити тільки первинні орієнтувальні реакції. Це обумовлено тим, що сенсорні центри таламуса ефективно функціонують лише у взаємодії з корою великих півкуль.

4. Стріарним собакам, кішкам і мавпам властиві ті ж самі рухові реакції, що й таламічним тваринам. Це обумовлено тим, що базальні ядра у цих тварин втрачають свою самостійність і функціонують як єдине ціле з моторною корою.

Відповіді на тестові завдання.

1. С

2. В

3. D

4. А

5. А

6. Е

7. А

8. А

9. А

10. В
До інструкції №8 Завдання для самостійної праці і самоконтролю

Дослідження нервової регуляції вісцеральних функцій організму

Дайте відповіді на питання:

1) Хлібні злаки можуть уражатись матковими ріжками. Яку клініку має отруєння хлібом, спеченим з борошна, що містить домішки маткових ріжків?

2) Поясніть механізм розширення зіниць у людини, що спостерігається при сильному болі та гіпоксії.

3) Яким чином за допомогою фармакологічних засобів можна виключити вплив як симпатичної, так і парасимпатичної систем на всі органи та структури організму?

4) Які фармакологічні засоби й чому можна використати для пригнічення моторики травного каналу?

5) У чому полягає основна відмінність ролі спінальних і стовбурових центрів від ролі центрів переднього мозку в регуляції автономних функцій організму?

Виберіть правильну відповідь:

1. Під час експерименту з гострому досліді на собаці виникла необхідність фармакологічного виключення впливів усіх відділів автономної нервової системи. Вказати, що можна застосувати із нижче приведеного:

A. Атропін

B. Бензогексоній

C. Фентоламін

D. Обзидан

E. Аміназин

2. У потерпілого, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і ледь залишився живим та неушкодженим, при обстеженні виявлено збільшення частоти серцевих скорочень, значне збільшення артеріального тиску, розширення зіниць, сухість слизової оболонки ротової порожнини. Вказати, за участю яких систем регуляції відбулися ці зміни:

A. Ваго-інсулярної

B. Парасимпатичної

С. Симпато-адреналової

В. Ппоталамо-гіпофізарно-наднирникової

Е. Метасимпатичної

3. На собаці під час гострого досліду подразнюють постійним електричним струмом периферичний кінець правого перерізаного блукаючого нерва. Вказати, які із наведених змін будуть спостерігатися в діяльності вісцеральних органів:

A. Збільшення частоти дихальних рухів

B. Збільшення частоти серцевих скорочень

C. Збільшення просвіту бронхів

В. Зменшення частоти серцевих скорочень

Е. Гальмування моторики кишечника

4. У праве око кроля закапали дві краплі розчину атропіну і через півгодини спостерігали за розширенням зіниці цього ока. Це сталося внаслідок впливу атропіну на:

A. М-холінорецептори гангліонарних синапсів

B. М-холінорецептори нервово-органних синапсів

C. Н-холінорецептори гангліонарних синапсів

D. β-адренорецептори нервово-органних синапсів

Е. α-адренорецептори нервово-органних синапсів

5. Серед грибів, принесених із стихійного ринку, були і неїстівні, зокрема, бліда поганка, що містить яд мускарин, який стимулює М-холінорецептори. При їх споживанні людина отруїлася. За якою найбільш вірогідною ознакою у цієї людини можна встановити отруєння в перші години після споживання грибів:

A. Розширення зіниць

B. Різке звуження зіниць

C. Бронходилатація

D. Гіпертензія

Е. Тахікардія

6. В гострому досліді на собаці провели денервацію кишечника і спостерігали за його моторикою, яка через деякий час відновилася. За рахунок яких рефлексів це стало можливим:

A. Симпатичних

B. Парасимпатичних

C. Метасимпатичних

D. Соматичних

Е. Вісцеро-вісцеральних

7. На волонтерах провели дослідження впливу аміназину як седативного засобу, але після його прийняття всім було запропоновано деякий час полежати, аби уникнути різкого зменшення артеріального тиску при перебуванні у вертикальному положенні. Який вірогідніше всього механізм впливу аміназину відразу після його введення:

A. Стимулює β-адренорецептори

B. Блокує α-адренорецептори

C. Стимулює α-адренорецептори

D. Блокує М-холінорецептори

Е. Блокує β-адренорецептори

8. В гострому досліді на собаці при двосторонній вагоектомії зафіксували різке зростання артеріального тиску, збільшення глибини і тривалості дихальних рухів та зростання частоти серцевих скорочень, зменшення секреторної та моторної функції шлунка. Вказати можливий механізм зміни в діяльності вісцеральних систем:

A. Активація соматичної нервової системи

B. Активація метасимпатичної нервової системи

C. Активація симпатичної нервової системи

D. Активація ваго-інсулярної системи

Е. Стимуляція вісцеро-вісцеральних рефлексів

9. В хронічному досліді на собаці, використовуючи мікроелектродну техніку подразнень первинних центрів автономної нервової системи, спостерігали миттєві реакції в діяльності вісцеральних систем як результат активації нижчих центрів симпатичної нервової системи. Вказати місце розташування цих центрів у межах ЦНС:

A. Довгастий мозок і крижовий відділ спинного мозку

B. Середній мозок і крижовий відділ спинного мозку

C. Передні роги грудного і поперекового відділів спинного мозку

D. Бокові роги грудного і поперекового відділів спинного мозку

Е. Стовбур головного мозку і крижовий відділ спинного мозку

10. Експериментальним шляхом на тваринах, використовуючи мікроелектродну техніку подразнень первинних центрів автономної нервової системи, спостерігали зміну в діяльності вісцеральних систем — брадикардію, посилення секреторної і моторної функції шлунка, значний прилив крові до судин тазових органів та ін. як результат активації нижчих центрів парасимпатичної нервової системи. Вказати місце розташування цих центрів у межах ЦНС:

А. Стовбур головного мозку і бокові роги крижового відділу

спинного мозку

B. Середній мозок і бокові роги грудного і поперекових відділів спинного мозку

C. Бокові роги грудного і поперекового відділів спинного мозку

D. Довгастий мозок і передні роги спинного мозку

Е. Довгастий і середній мозок

Відповіді на питання

1. Похідні маткових ріжків є блокаторами α-адренорецепторів. Тому при отруєнні спостерігатимуться симптоми, пов’язані з виключенням симпатичної нервової системи, а саме: звуження зіниць, брадикардія, слинотеча, холодний піт та ін.

2. При цих станах у людини підвищується тонус симпатичної нервової системи, що призводить до розширення зіниць.

3. Для фармакологічного виключення обох відділів автономної нервової системи використовують гангліоблокатори типу бензогексонію.

4. Моторику травного каналу посилюють парасимпатичні нервові волокна. Тому для її ослаблення можна використати речовини групи беладони, які є блокаторами нервово-органних парасимпатичних синапсів.

5. Спінальні і стовбурові («командні») центри автономної нервової системи регулюють суворо визначені автономні функції організму, а прозенцефалічні («інтегративні») центри автономної нервової системи забезпечують узгодження між собою автономних та соматичних функцій організму.

Відповіді на тестові завдання

1. В 6. С

2. С 7. В

3.D 8. С

4. В 9.D

5. В 10. А

До інструкції №9 Завдання для самостійної праці і самоконтролю

Дослідження гуморальної регуляції вісцеральних функцій

Дайте відповіді на питання:

1. Чи може гуморальний сигнал при здійсненні рефлексу брати участь у передачі інформації від рефлекторного центра до виконавчого органа?

2. При внутрішньошкірному введенні розчину адреналіну спостерігається звуження судин шкіри. Чи можна виявити в експерименті, через адренорецептори якого виду реалізується судинозвужувальна дія адреналіну?

3. Чи впливатиме на свої клітини-мішені кортизол, якщо блокувати всі мембранні рецептори цих клітин?

4. У клітині блоковано всі її мембранні рецептори. Дія яких гормонів на клітину залишається можливою і чому?

Виберіть правильну відповідь:

1. До факторів гуморальної регуляції, що секретуються спеціалізованими і неспеціалізованими клітинами та здійснюють переважно дистантний або місцевий характер дії, належать всі перелічені, крім:

A. Гастрину

B. Простагландинів

C. Гістаміну

D. Інсуліну

Е. Соматостатину

2. В гострому досліді на кішці при подразненні еферентного нерва, що іннервує одну з ендокринних залоз, зареєстрували зростання числа серцевих скорочень, збільшення частоти дихальних рухів, підвищення артеріального тиску та зростання діурезу. Вказати причетність цих змін до діяльності перелічених залоз внутрішньої секреції:

A. Епіфіза

B. Кіркового шару наднирників

C. Яєчників

D. Мозкового шару наднирників

Е. Щитоподібної залози

3. При обстеженні новонародженої здорової дитини частота сечовиділень досягає 15-20 разів на добу, при цьому питома вага сечі низька -1,004-1,008, кількість цукру у крові становить 4,5 ммоль/л. Вказати, за рахунок яких гормонів створюється цей стан у новонародженого:

A. Надмірне виділення альдостерону

B. Надмірне виділення вазопресину

C. Недостатнє виділення вазопресину

D. Надмірне виділення реніну

Е. Недостатнє виділення натрійуретичного фактора

4. Вказати, який із перелічених гормонів взаємодіє з цитомембранними рецепторами:

A. Тироксин

B. Кортизол

C. Альдостерон

D. Адреналін

Е. Тестостерон

5. Вказати, через які посередники реалізує свій вплив на клітини-мішені вазопресин:

A. Діацилгліцерол

B. Інозитол-трифосфат

C. 3′,5’цАМФ

D. ФосфоліпазаС

Е. 3′,5’цГМФ

6. Жителям гірських районів рекомендованно вживати з їжею йодовану сіль або морепродукти, що багаті на йод. Мета цих рекомендацій -запобігти:

A. Гіперфункції щитоподібної залози

B. Гіперфункціїнаднирників

C. Гіпофункції щитоподібної залози

D. Гіперфункціїаденогіпофіза

Е. Гіпофункції нейрогіпофіза

7. Який із перелічених гормонів збільшує в клітинах-мішенях концентрацію 3 ‘,5’ цАМФ як вторинного посередника:

A. Альдостерон

B. Тестостерон

C. Естрадіол

D. Глюкагон

Е. Кортизол

8. При обстеженні 10-річної дитини виявлено ознаки затримки фізичного і психічного розвитку. Вказати, з дефіцитом якого гормону це пов’язано:

A. Кальцитоніну

B. Тироксину

C. Інсуліну

D. Паратгормону

Е. Гонадотропіну

9. Після споживання їжі, багатої на вуглеводи, проведено біохімічний аналіз крові у здорової людини на наявніть глюкози, рівень якої становив 8,0 ммоль/л. Вказати, секреція якого гормону буде збільшена в даному випадку:

A. Глюкагону

B. Адреналіну

C. Вазопресину

D. Інсуліну

Е. Кортизолу

10. Вказати, який з перелічених гормонів взаємодіє з цитоплазматичними рецепторами:

A. Адреналін

B. Вазопресин

C. Кортизол

D. Глюкагон

Е. Тироксин

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий