2014 р Змістовий модуль Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій Конкретні цілі

Змістовий модуль Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій
2014 р Змістовий модуль Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій Конкретні цілі

Скачати 211.42 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 211.42 Kb. 2014 р

Змістовий модуль 4. Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій

Конкретні цілі:

 • Пояснювати механізми впливу автономної нервової системи на вісцеральні функції організму
 • Аналізувати зміни вісцеральних функцій при активації симпатичної або парасимпатичної нервової системи
 • Інтерпретувати механізми зміни вісцеральних функцій після блокади передачі інформації в гангліонарних і нейроорганних синапсах автономної нервової системи

Тема 16. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи, її роль у регуляції вісцеральних функцій

1. Теоретичні питання до заняття

  1. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи. Симпатичний, парасимпатичний та метасимпатичний відділи, їх роль у регуляції вісцеральних функцій.
  2. Автономні рефлекси, особливості будови еферентної ланки їх рефлекторних дуг. Автономні ганглії, їх функції.
  3. Механізми передачі збудження у гангліонарних і нервовоорганних синапсах симпатичної і парасимпатичної систем.
  4. Нейромедіатори автономної нервової системи. Види циторецепторів (холінергічні, адренергічні, пуринергічні, серотонінергічні та інші).
  5. Блокатори передачі збудження в синапсах.
  6. Впливи симпатичного, парасимпатичного та метасимпатичного відділів на функції органів.
  7. Центральне регулювання вісцеральних функцій. Інтегративні центри регуляції вісцеральних функцій. Роль стовбура мозку.
  8. Гіпоталамус, його аферентні й еферентні зв’язки. Функції гіпоталамуса у регуляції вісцеральних функцій.

2. Практична робота

Тема: Визначення тонусу автономної нервової системи.

Мета роботи: внаслiдок проведення даної роботи студент повинен вмiти: досліджувати зіничний рефлекс, дермографізм, рефлекс Даніні-Ашнера; визначити індекс Керд’ю.

Обладнання: Захисний екран, апарати для вимірювання артеріального тиску, дерев’яні палички (сірники).

Порядок виконання роботи.

Зіничний рефлекс. Обидва ока досліджуваного закривають екраном, потім швидко забирають екран і спостерігають звуження зіниць при дії на очі світла електричної лампи. Для дослідження співдружньої реакції зіниць на світло одне око залишають відкритим і на ньому спостерігають зміну ширини зіниці при відкриванні другого ока, яке спочатку було закрите екраном. Дослідження діаметру зіниці: рівномірно розширені зіниці спостерігаються при збільшенні тонусу симпатичної нервової системи, звуження – парасимпатичної.

Індекс Керд’ю. Вимірюють діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) і визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС) за частотою пульсу. За формулою (1-ДАТ/ЧСС)100 визначають показник тонусу вегетативної нервової системи. Позитивне значення вказує на перевагу тонусу симпатичної нервової системи, а негативне — парасимпатичної.

Око-серцевий рефлекс Даніні-Ашнера. В стані спокою визначити частоту серцевих скорочень 1 хвилину. При ЧСС 60 за 1 хвилину та менше рефлекс не проводити. Далі натиснути великими пальцями на передньо-бокові поверхні очних яблук досліджуваного протягом 20 секунд і відразу підрахувати пульс.

Розрізняють наступні типи око-серцевої проби:

 1. Нормальний – сповільнення пульсу на 4-5 ударів за хвилину
 2. Ваготонічний – сповільнення пульсу більше ніж на 10 ударів
 3. Симпатикотонічний – пришвидшення пульсу.

Місцевий дермографізм (реакція шкіри на подразнення у вигляді пополотніння або почервоніння) викликається штриховим подразненням шкіри передньої поверхні передпліччя тупим предметом (дерев’яною паличкою). «Білий» дермографізм вказує на підвищення тонусу симпатичної нервової системи, «червоний» дермографізм — на підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи. Характер місцевого дермографізму може залежати від ступеня тиску.

Рекомендації до оформлення результатів практичної роботи.

Результати досліджень записати в протокол у вигляді таблиці. Зробити висновки про особистий показник вегетативного тонусу.

№ Назва тесту Симп. н.с. Парасимп. н.с.

Дослідження діаметру зіниці

Індекс Керд’ю

3 Місцевий дермографізм

. Рефлекс Даніні-Ашнера

Висновок:

1. Переважає тонус симпатичної нервової системи.

2. Переважає тонус парасимпатичної нервової системи.

3. Нормотонік.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1. Намалювати рефлекторну дугу симпатичної нервової системи. Вказати медіатори та рецептори.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.Намалювати рефлекторну дугу парасимпатичної нервової системи. Вказати медіатори та рецептори.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Тестові завдання:

1. Де розташований ефекторний нейрон еферентного вiддiлу рефлекторної дуги автономної нервової системи (ВНС)?

 1. В одному з вузлiв ВНС поза межами ЦНС
 2. У бокових рогах спинного мозку
 3. У довгастому мозку
 4. У довгастому мозку та бокових рогах спинного мозку
 5. У спинальних вузлах

2. Якi структурнi елементи мiстяться в метасимпатичнному вiддiлi автономної нервової системи?

 1. Еферентнi та аферентнi нейрони
 2. Еферентнi та аферентнi волокна
 3. Аферентнi нейрони
 4. Вставнi нейрони
 5. Аферентнi, вставнi та еферентнi нейрони

3. Якi з наведених особливостей вiдрiзняють автономну нервову систему вiд соматичної?

 1. Функцiї не контролюються свiдомiстю; еферентний вiддiл рефлекторної дуги має два нейрони — ефекторний i вставний
 2. Еферентнi волокна на шляху до органа перериваються в ганглiях
 3. Центральнi й периферичнi вiддiли розташовані нерiвномiрно; немає сегментарностi; має велику територiю iнервацiї
 4. Медiаторами є ацетилхолiн, адреналiн, норадреналiн
 5. Усi перерахованi

4. Що є складовими симпатичної частини автономної нервової системи?

 1. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII, паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів
 2. Вегетативнi ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв
 3. Вегетативнi вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв
 4. Нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку
 5. Усi перерахованi структури

5. Що є складовими парасимпатичної частини автономної нервової системи?

 1. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII
 2. Вегетативнi ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв; нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку; вегетативнi вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв
 3. Паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів
 4. Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СІ до СVIII
 5. Усi перерахованi структури

5.Ситуаційні задачі:

1.У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “дошкоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є наслідком активації в організмі якої системи регуляції функцій?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Змістовий модуль 5. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій

Конкретні цілі:

 • Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми регуляції функцій ендокринних залоз
 • Робити висновки про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів при зміні концентрації гормонів в організмі
 • Аналізувати вікові особливості функцій організму, що пов’язані з діяльністю ендокринних залоз
 • Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про стан механізмів регуляції процесів лінійного росту тіла, фізичного, психічного й статевого розвитку за участю гормонів
 • Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про стан механізмів регуляції сталості внутрішнього середовища за участю гормонів
 • Пояснювати механізми регуляції неспецифічної адаптації організму за участю гормонів

Тема 17. Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії гормонів на клітини-мішені, регуляція секреції гормонів

1.Теоретичні питання до заняття

  1. Фактори гуморальної регуляції, їх характеристика та класифікація.
  2. Контур гуморальної регуляції, роль зворотного зв’язку в регуляції. Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції.
  3. Структурно-функціональна організація ендокринної системи. Ендокринні залози, ендокринні клітини, їх гормони.
  4. Основні механізми дії гормонів. Рецептори мембран та внутрішньоклітинні рецептори, G-білки, вторинні посередники (цАМФ, цГМФ, Са2+, NO та ін.), їх роль.
  5. Регуляція секреції гормонів.
  6. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Функціональний зв’язок гіпоталамуса з гіпофізом.
  7. Нейросекрети гіпоталамуса. Роль ліберинів і статинів.

2. Графічно зобразити основні механізми дії гормонів різної хімічної будови (білкові, стероїдні, тиреоїдні) на клітини-мішені

3. Виберіть біологічно активні речовини, які відносять до:

групи „справжні гормони”:__________________________________________

групи „тканинні гормони”:___________________________________________

до групи „метаболіти”:______________________________________________

Фактори гуморальної регуляції: гормони гіпофіза, гістамін, серотонін, молочна кислота, простагландини, гормони щитоподібної залози, Са2+, СО2, гормони надниркових залоз.

4. Тестові завдання:

1.Патологічним процесом пошкоджені аксони нейронів, які входять до складу ніжки гіпофіза. Це призведе до порушення секреції такого гіпофізарного гормону:

 1. Вазопресин
 2. Тиреотропний
 3. Меланотропний
 4. Пролактин
 5. Фолікулостимулюючий

2.В експерименті вивчали механізм дії біологічно високоактивної речовини. Було встановлено, що ця речовина циркулює в рідких середовищах організму в комплексі з переносником, вільно проникає через мембрани клітин і взаємодіє в цитозолі із специфічними рецепторами, транспортуючись до ядра, де активує процес транскрипції. Яка ця речовина?

 1. Метаболіт
 2. Медіатор
 3. Гормон стероїдної природи
 4. Гормон білкової природи
 5. Нейромодулятор

3.Який з перелічених гормонів реалізує свій вплив через рецептори клітинної мембрани:

 1. Альдостерон
 2. Простагландин Е2
 3. Кортизол
 4. Тироксин
 5. Вазопресин

5.Ситуаційні задачі:

1. Яким з гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів? Де синтезується цей гормон?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію і здатні знімати больові відчуття. Що це за речовини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 18. Роль гормонів у регуляції процесів, психічного, фізичного розвитку, лінійного росту тіла

1.Теоретичні питання заняття

  1. Аденогіпофіз, його гормони, їх впливи.
  2. Роль соматотропіну (СТГ) та соматомедінів (інсуліноподібний фактор росту I: ІФР- I, інсуліноподібний фактор росту II: ІФР- II).у забезпеченні процесів росту та розвитку. Контур регуляції синтезу й секреції соматотропіну, циркадні ритми. Метаболічні впливи соматотропіну.
  3. Щитоподібна залоза, її гормони (йодтироніни). Механізми дії йодтиронінів на клітини-мішені, психічні функції, процеси росту та розвитку, метаболічні процеси, стан вісцеральних систем. Контур регуляції синтезу й секреції тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3).
  4. Роль інших гормонів, що впливають на процеси росту (інсулін, стероїдні гормони гонад, кортизол).
  5. Епіфіз, його гормони, їх функції.
  6. Функції гормону підгрудинної залози.

2. Графічно зобразити схему гіпоталамо-гіпофізарної системи

3. Графічно зобразити контур регуляції секреції соматотропного гормону

4. Графічно зобразити контур регуляції секреції йодовмісних гормонів

5. Тестові завдання:

1. Після пологів у породілі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

 1. Аденогіпофізу
 2. Нейрогіпофізу
 3. Щитоподібної залози
 4. Підшлункової залози
 5. Надниркових залоз.

2. При клiнiчному обстеженнi встановлено: пiдвищення основного обмiну на 40%, пiдсилене потовидiлення, тахiкардiю, худорлявiсть. Функцiї якої з ендокринних залоз порушено i в якому напрямку?

А. Задньої долi гiпофiзу, гiперфункцiя.

В. Щитоподібної залози, гіперфункція.

С. Гiпофункцiя щитоподібної залози.

Д. Прищитоподібних залоз, гіпофункція.

Е. Пiдгрудинної залози (тимусу), гіперплазія.

3. Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла й нормальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону в дитячому віці характерні вказані ознаки?

A. Соматотропного

B. Гонадотропного

C. Адренокортикотропного

D. Тиреотропного

E. Тироксину

4.При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м’яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш вірогідні?

 1. Збільшена секреція соматотропного гормону
 2. Зменшена секреція соматотропного гормону
 3. Збільшена секреція інсуліну
 4. Зменшена секреція тироксину
 5. Збільшена секреція вазопресину

5. В експерименті тварині видалили аденогіпофіз. При цьому виникла атрофія щитовидної залози і кори наднирників внаслідок дефіциту:

 1. Тиреоїдних гормонів
 2. Тироксину
 3. Соматотропну
 4. Тропних гормонів

Кортизолу

6. Ситуаційні задачі:

1. Яким чином інсулін може стимулювати ростові процеси в організмі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 19. Роль гормонів у регуляції гомеостазу

1.Теоретичні питання до заняття

  1. Гормони підшлункової залози (інсулін, глюкагон, соматостатин) їх впливи на метаболізм (вуглеводний, жировий, білковий) та підтримання сталості концентрації глюкози в крові.
  2. Контур гормональної регуляції підтримання сталості концентрації глюкози в крові.
  3. Баланс кальцію в організмі та гормони, які регулюють кальцієвий і фосфатний гомеостаз: паратгормон, кальцитонін, кальцітріол чи 1,25 (ОН)2 Д3.
  4. Вплив інших гормонів на метаболізм кальцію (глюкокортикоїди, СТГ та ІФР-I, тиреоїдні гормони, естрогени, інсулін).
  5. Роль вазопресину, окситоцину.

2. Практична робота

Тема: Дослідження впливу інсуліну на білих мишей

Мета роботи: дослідити вплив великої дози інсуліну на загальний стан мишей.

Обладнання: 2 скляні банки, 10 % розчин глюкози, 2 білі миші однакової маси (краще менше 20 г), які голодували 24 години, шприц місткістю 1 мл, лоток, інсуліновий шприц.

Порядок виконання роботи.

Інсулін виробляється В-клітинами підшлункової залози (острівці Лангерганса). Одним із фізіологічних ефектів інсуліну є підтримка концентрації цукру в крові на певному рівні. В організмі людини та інших хребетних інсулін є єдиним гормоном, який знижує рівень цукру в крові. Якщо після введення дуже високої дози інсуліну рівень цукру в крові падає нижче 2,250 ммоль/л, то порушується постачання глюкозою головного мозку і розвивається гіпоглікемічний шок.

Експеримент проводять на 2 мишах, які голодували протягом 24 годин. Кожній миші під шкіру вводять 1 ОД інсуліну і поміщають її в окрему скляну банку. Одній миші одразу ж після введення інсуліну вводять внутрішньочеревинно 1 мл 10 % розчину глюкози. Спостерігають за станом та поведінкою тварин. Через 40-60 хв. у миші, яка отримала інсулін без глюкози, з’являються ознаки гіпоглікемічного шоку (незвичайна поза, прискорення дихання, здіймання шерсті, порушення координації рухів, клонічні судоми). Чим вища температура, при якій утримують мишей, тим дія інсуліну розвивається швидше. Напад судом може продовжуватися біля 20 с і більше та призвести до загибелі тварини. Внутрішньочеревне введення такій тварині 1 мл 10 % розчину глюкози через кілька хвилин призводить до відновлення нормального стану. У миші, якій розчин глюкози ввели одразу ж після ін’єкції інсуліну, судом та інших ознак гіпоглікемічного стану не спостерігається.

3. Рекомендації до оформлення протоколу практичної роботи.

У висновках відповісти на такі запитання: як впливає інсулін на рівень цукру в крові тварини: чому розвивається гіпоглікемічний шок?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Завдання для самостійної перевірки рівня підготовки до практичного заняття.

4.1. Тестові завдання:

1. У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

A. тиреокальцитоніну

B. тироксину

C. інсуліну

D. альдостерону

E. паратгормону

2. У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A. Прищитоподібних залоз

B. Гіпофізу

C. Кори наднирників

D. Шишкоподібної залози

E. Тимусу

3.У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

 1. Кортизол
 2. Інсулін
 3. Соматоліберин
 4. Глюкагон
 5. Соматотропін

4.Яку реакцію в організмі людини викликають процеси, що різко знижують концентрацію глюкози в крові?

 1. Зниження синтезу глюкагону альфа-клітинами підшлункової залози
 2. Підвищення синтезу глюкагону альфа-клітинами підшлункової залози
 3. Підвищення синтезу соматостатину дельта-клітинами підшлункової залози
 4. Зниження синтезу соматостатину дельта-клітинами підшлункової залози
 5. Підвищення синтезу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози

4.2. Ситуаційні задачі:

1. У хворого в сечі знайдено цукор. Як називається встановлене явище і яка його безпосередня причина? Який регуляторний механізм найчастіше при цьому порушений? Як в такому випадку виключити втрату цукру організмом?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 20. Роль гормонів у неспецифічній адаптації організму та регуляції статевих функцій

1.Теоретичні питання заняття

  1. Гормони мозкової речовини наднирникових залоз (катехоламіни), їх роль в організмі, регулювання секреції.
  2. Гормони кори наднирникових залоз, контури регуляції їх секреції, циркадні ритми секреції гдюкокортикоїдів, їх впливи та механізми дії на клітини-мішені.
  3. Види адаптації організму. Поняття про стрес і стресові фактори. Загальний адаптаційний синдром (Г.Сельє). Роль симпато-адреналової системи в адаптації.
  4. Роль гормонів кори наднирникових залоз (глюкортикоїдів, мінералокортикоїдів), гіпоталамуса, гіпофіза, тиреоїдних гормонів (тироксину, трийодтироніну), ваго-інсулярної системи у забезпеченні неспецифічної адаптації організму до стресових факторів.
  5. Статеві залози. Статева диференціація, розвиток і функції репродуктивної системи. Період статевого дозрівання.
  6. Чоловіча статева система, її структура й функції. Контур регуляції за участі гіпоталамо-гіпофізарної системи.
  7. Жіноча статева система, її структура й функції. Гормони яєчників, їх роль, регулювання функції яєчників. Місячний цикл. Вагітність. Гормони плаценти. Лактація.
  8. Вікові особливості функцій ендокринних залоз.

2. Практична робота

Тема: Дослідження впливу фізичного навантаження як стресового фактора на стан організму

Мета роботи: встановити як змінюється частота серцевих скорочень після фізичного навантаження порівняно зі станом спокою.

Обладнання: секундомір.

Порядок виконання роботи.

В стані спокою порахувати в себе ЧСС за 1 хвилину. 20 разів присісти протягом 30 с і зразу ж порахувати пульс за 1-у, 2-у та 3-ю хвилини відпочинку.

Рекомендації до оформлення протоколу практичної роботи.

Отримані результати занести в таблицю.

ЧСС В стані спокою Після фізичного навантаження 1-ша хв. 2-га хв. 3-я хв

Зробити висновок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Тестові завдання:

1. Вкажiть вiрну послiдовнiсть стадiй загального адаптацiйного синдрому за Г.Сельє. Стадiї:

 1. Резистентностi, виснаження, тривоги
 2. Тривоги, резистентностi, виснаження
 3. Виснаження, резистентностi, тривоги
 4. Тривоги, виснаження, резистентностi
 5. Резистентностi, тривоги, виснаження

2. У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові

A. Адреналіну.

B. Тироксину.

C. Соматотропіну.

D. Кортизолу.

E. Плазмінів.

3. У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?

А. Гіпофункція кори надниркових залоз.

В. Гіперфункція кори надниркових залоз.

С. Гіперфункція щитоподібної залози.

Д. Гіпофункція щитоподібної залози.

Е. Гіперфункція підгрудинної залози.

4. Якi ефекти гормонiв статевих залоз вiднесено до вторинних статевих ознак?

 1. Особливостi енергетичного обмiну
 2. Особливостi психомоторної сфери
 3. Особливостi скелету
 4. Особливостi розподiлу волосяного покрову i пiдшкiрної жирової основи
 5. Усi вiдповiдi вiрнi

5. Яку дію статевих гормонів віднесено до забезпечення первинних статевих ознак?

 1. Диференціювання статі в ембріональному періоді
 2. Розвиток зовнішніх статевих органів
 3. Місячні циклічні зміни в статевому апараті
 4. Вироблення статевих клітин
 5. Усі відповіді вірні

4.2. Ситуаційна задача:

1. У трансплантології, після пересадки органів, обов’язковим є проведення курсу гормонотерапії. Які гормони потрібні і з якою метою?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Гормони якої із залоз внутрішньої секреції мають значення для розвитку статевих органів у ранньому дитячому віці і появи вторинних статевих ознак у той період, коли внутрішньосекреторна функція статевих ознак іще незначна?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 22. Узагальнююче заняття з фізіології нервової й гуморальної регуляції вісцеральних функцій, ролі гормонів у регуляції

Практичні навички:

Малювати схеми та пояснювати будову і механізми рефлекторних дуг автономних рефлексів, роль інтегративних центрів у регуляції вісцеральних функцій.

Графічно зображувати схеми та пояснювати механізми дії різних гормонів на клітини-мішені, малювати схеми контурів регуляції секреції гормонів ендокринними залозами, малювати схеми контурів регуляції підтримання параметрів гомеостазу за участю гормонів

Теоретичні питання

  1. Загальний план будови автономної нервової системи. Автономні рефлекси, їх рефлекторні дуги.
  2. Синапси автономної нервової системи, їх медіатори, циторецептори та блокатори передачі збудження в синапсах..
  3. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції.
  4. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції.
  5. Роль метасимпатичної системи в регуляції вісцеральних функцій
  6. Єдність симпатичної й парасимпатичної систем в регуляції функцій
  7. Гуморальна регуляція, її відмінності від нервової.
  8. Характеристика факторів гуморальної регуляції.
  9. Властивості гормонів, їх основні впливи.
  10. Механізм дії гормонів на клітини-мішені.
  11. Контур гуморальної регуляції. Регуляція секреції гормонів ендокринними залозами.
  12. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції функцій ендокринних залоз.
  13. Роль соматотропіну, тироксину та трийодтироніну, інсуліну в регуляції лінійного росту тіла, процесів фізичного, психічного розвитку організму.
  14. Роль кальцитоніну, паратгормону, кальцітріолу у регуляції сталості концентрації іонів кальцію та фосфатів у крові.
  15. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції функцій організму.
  16. Роль гормонів щитоподібної залози (Т3, Т4) в регуляції функцій організму.
  17. Фізіологія жіночої статевої системи, її функції, роль статевих гормонів.
  18. Фізіологія чоловічої статевої системи, роль статевих гормонів.
  19. Загальне уявлення про неспецифічну адаптацію організму до стресової ситуації. Роль гормонів у неспецифічній адаптації.
  20. Роль симпато-адреналової системи в регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.
  21. Роль гіпофізарно-наднирникової системи в регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.
  22. Основні впливи глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів на організм.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий