11-а клас Завдання для самостійної роботи Алгебра Вчитель: Жемчужкіна Г. В

Підручник: Шкіль М.І., Слепкань З.І., Дубинчук О. С. Алгебра і початки аналізу. 11 клас
11-а клас Завдання для самостійної роботи Алгебра Вчитель: Жемчужкіна Г. В

Скачати 62.42 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 62.42 Kb. 11-А клас

Завдання для самостійної роботи
Алгебра

Вчитель: Жемчужкіна Г.В.

Дослідження функції за допомогою похідної

Підручник: Шкіль М.І., Слепкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу. 11 клас.

§ 15, 16, 17, 18.

№ 47, 48, 49, 50.

Геометрія

Вчитель: Жемчужкіна Г.В.

Піраміда

Підручник: Погорєлов О.В. Геометрія. 10-11 клас.

§ 5, п.47-51;

№№ 42, 45, 49, 53-55, 63, 77, 78.

Фізика

Вчитель: Павленко Н.Г.

04.11.09.Тема. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Завдання: параграфи 20-21,переписати табл. на стор.63 (підручник С.У.Генчаренко), вивчити формули, впр.6(3,4).

05.11.09.Тема. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Завдання: параграф 25, впр.7(1-3)

11.11.09.Тема. Електричний резонанс. Трансформатор. Завдання: параграфи 28,29, впр.8 (1-3).

12.11.09.Тема. Будова і принцип дії генератора змінного струму. Завдання: параграф26 (для бажаючих параграф 27)

18.11.09.Тема. Передача електроенергії на відстань та її раціональне використання. Завдання: реферати «Проблеми пошуку та використання нових, екологічно чистих джерел енергії», «Розвиток енергетики в Україні»,параграфи 30,31.

19.11.09.Тема. Забруднення навколишнього середовища, можливі способи захисту середовища. Завдання: параграфи 30,31.
Астрономія

Вчитель: Красовська Н.В.

2.11.2009-6.11.2009

§10

9.11.2009-13.11.2009

§11

16.11.2009-20.11.2009

§12
Англійська мова

Вчителі: Шкоропатенко Н.В., Богомазова І.А.

Just for the fun of it! (Unit 9)

I Тиждень (02.11.-06.11)

Vocabulary: Ex.2 p.134 (S.B.)

Ex.1, Ex.2,Ex.3 p.62 (W.B.)

Reading Ex.5, p.135 (S.B.)

II Тиждень (09.11.-13.11)

Vocabulary Ex.7, Ex.8 p.136 (S.B.)

Ex.5, p.63 (W.B.)

Speaking: Ex.11, p.137 (S.B.)

Ex.6, p.63 (W.B.)

III Тиждень (16.11.-20.11)

Communication Ex.12(a,b) p.65 (W.B.)

Idioms and Fixed Phrases

Ex.12, p.138 (S.B.)

Ex.9 p.64 (W.B.)

Phrasal verbs Ex.25, p.140 (S.B.)

Ex.8, p.64 (W.B.)
Українська мова

Вчитель: Тимченко Н.І.
І тиждень (05.11. – 06.11.)

Тема: Речення з однорідними членами речення.

Завдання: 1) повторити правила; 2) скласти по 2 речення за схемами: УС: ОЧР. ОЧР – УС. 3) зошит ЗНО – варіант 3( №1 – 4 письмово).

ІІ тиждень (09.11. – 13.11.)

Тема: Звертання. Вставні слова, словосполучення і речення.

Завдання: 1) підручник – с.320 В.137 (І, ІІ, ІІІ); 2) зошит ЗНО – варіант 3 (№5 – 7).

ІІІ тиждень (16.11. – 12.11.)

Тема: Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами.

Завдання: 1) підручник – с.320-В.136, с.317-В.127; 2) зошит ЗНО – варіант 3(скласти власне висловлювання «Терпіння – шлях до перемоги».
Українська література

Вчитель: Тимченко Н.І.
І тиждень (05.11. – 06.11.)

Тема: Ю.Яновський. Роман «Вершники».

Завдання:1) скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ю.Яновського (підручник с.116 – 117); 2) читати новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі», «Лист у вічність».

ІІ тиждень (09.11. – 13.11.)

Тема: М.Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло».

Завдання: 1) скласти хронологічну таблицю життя і творчості М.Куліша (підручник с.132 – 135); 2) читати комедію «Мина Мазайло» (хрестоматія – с.296 – 317); 3) конспект статті підручника – с.138 – 143.

ІІІ тиждень (16.11. – 12.11.)

Тема: І.Кочерга. Драма «Ярослав Мудрий».

Завдання: 1) скласти хронологічну таблицю життя і творчості І.Кочерги (підручник с.152 – 154); 2) скласти конспект статті підручника – с.158 – 164; 3) читати драму «Ярослав Мудрий» (хрестоматія – с.346 – 376).

Зарубіжна література

І тиждень (2.10-6.10)

Тема: Художні відкриття «срібного століття» російської літератури. Розквіт релігійно-філософської думки на межі XIX-XXст.

Завдання:підготувати доповіді за даними темами.

ІІ тиждень(9.10-13.10)

Тема: О.Блок. Найвідоміші поетичні цикли. «Про доблесті, про подвиги, про славу…».

Завдання: хронологічна таблиця життя та діяльності,вивчити напам’ять «Про доблесті, про подвиги, про славу…».

ІІІ тиждень(16.10-20.10)

Тема: Анна Ахматова «Реквієм».

Завдання: хронологічна таблиця життя та діяльності,вивчити напам’ять уривок з поеми «Реквієм».
Російська мова

І тиждень(2.10-6.10)

Тема: Простое предложение.

Задание: стр.121,упр.1(IV) 4,V-(1)

ІІ тиждень(9.10-13.10)

Тема: Анализ текста.

Задание: стр.122,упр.I (1)

ІІІ тиждень(16.10-20.10)

Тема: Односоставное предложение.

Задание: стр.129,упр.1(IV).
Історія України

Вчитель: Демочко Г.Л.

I тиждень

Тема1: Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х років

Завдання: §16, пит. 1-4 письмово

Тема 2: Розвиток літератури і мистецтва

Завдання: §16, записати визначення поняття «космополітизм»

II тиждень

Тема1: Україна в першій половині50-х років

Завдання: §17, пит.1-4 письмово

Тема 2: Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні

Завдання: §18, знайти відомості про політичні реабілітації початку 50-х років

III тиждень

Тема1: Розширення повноважень України у складі СРСР

Завдання: §20, дайте оцінку політиці М.Хрущова

Тема 2: Стан економіки України наприкінці 50-х-у першій половині 60-х років

Завдання: §21, поясніть вислів «гігантоманія у промисловості»

Всесвітня історія

Вчитель: Демочко Г.Л.

I тиждень

Тема1: США у 1945-1960-х роках

Завдання: : § 7, знайти біографічні відомості про Дуайта Ейзенхауера

II тиждень

Тема1: США у 1960-1970х роках

Завдання: : § 8-9, порівняти політику Д. Кеннеді та Л.Джонсона (скласти таблицю в зошиті)

III тиждень

Тема1: США у 1980-2001х роках

Завдання: : § 10, дайте визначення політиці Рейгана, чому вона мала позитивні наслідки для економіки США (твір-роздум в зошиті)
Інформатика

Вчитель: Матюхін В.П.

I Тиждень (02.11.-06.11)

Тема: Основні етапи розв’зування прикладної задачі з використанням комп’ютера

Глава 9 §1, §2

Тема: Поняття інформаційної моделі

Глава 9 §3

II Тиждень (09.11.-13.11)

Тема: Побудова інформаційної моделі

Глава 9 §3, §4

Тема: Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Базові структури алгоритмів.

Глава 10 §1.1, §1.2

III Тиждень (16.11.-20.11)

Тема: Метод покрокової деталізації

Глава 10 §1.3

Тема: Навчальна алгоритмічна мова. Основні правила опису алгоритмів

Глава 10 §1.3

Біологія

Тема: Спадковість і мінливість організмів.

1 тиждень: Написати генетичну карту свого роду.

2, 3 тижні: Написати реферат за темою(теми за вибором).

Теми рефератів:

1.Основні напрямки сучасної біотехнології. 2.Клонування «за» і «проти».

3.Досягнення українських селекціонерів.

4.Селекція мікроорганізмів.

5.Видатні генетики світу та їх відкриття.

6.Генетично модифіковані продукти харчування «за» і «проти».

7.Хромосомні хвороби людини.

8.Мутагени та їх вплив на живі організми.

9.Основні напрямки генної інженерії та клітинної інженерії.
ОБЖ

Вчитель: Авєріна Г.В.

2-20.11

Тема: Професійні захворювання.

Завдання: Творчий проект за темою: Мій професійний вибір.

(Знайомство з професією, її характеристика, позитивні та негативні особливості, власні висновки).

Фізична культура

Вчитель: Яловнича О.Л.

Тема: Гімнастика.

Завдання:

І тиждень. Ранкова гімнастика. Нахил тулуба уперед з положення сидячи ( см .).Прогулянки на свіжому повітрі. Вправи з гантелями.

ІІ тиждень. Комплекс загальнорозвиваючих вправ. Піднімання тулуба в сід за 30 сек.. Прогулянки на свіжому повітрі.(не більше 1 години). Стрибки через скакалку.

ІІІ тиждень. Комплекс загальнорозвиваючих вправ. Вправи зі скакалкою.

Спортивна ходьба на свіжому повітрі. Індивідуальні заняття на спортивному майданчику: вправи на перекладині, гімнастичній стінці. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий