1. Який колір шкіри у хворого на хронічний лейкоз

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю засвоєння модуля 2 «Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів»
1. Який колір шкіри у хворого на хронічний лейкоз

Скачати 1.05 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.05 Mb.

  1   2   3   4   5

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю засвоєння модуля 2 «Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів».
1. Який колір шкіри у хворого на хронічний лейкоз:

1) блідий;

2) землисто-сірий;

3) жовтяничний;

4) рожевий;
2. Клінічними ознаками, які свідчать про наявність бронхіальної обструкції є всі перераховані нижче, окрім:

1) клінічних ознак емфіземи легень;

2) подовження фази видиху при спокійному диханні;

3) свистячих хрипів на видосі;

4) вкорочення фази видиху при форсованому диханні;

5) свистячих хрипів при форсованому диханні;

3. Які симптоми характерні для гіпертензивного синдрому:

1) запаморочення, шум у вухах;

2) зниження зору;

3) біль у ділянці серця, серцебиття;

4) головний біль, який інколи супроводжується блюванням та парестезіями;

5) усе перелічене;

4. Підвищення кон’югованого білірубіну спостерігають у разі:

1) перніціозної анемії;

2) гемолітичної анемії;

3) механічної жовтяниці;

4) гемолітичної жовтяниці;
5. За рахунок яких елементів, харкотиння при бронхіальній астмі має скловидний характер?

1) за рахунок великої кількості лізоциму та інтерферону;

2) за рахунок великої кількості лімфоцитів;

3) за рахунок великої кількості нейтрофілів;

4) за рахунок великої кількості еозинофілів;

5) за рахунок великої кількості фібрину;

6. На що вказує стійка гіпостенурія при проведенні проби зі сухоїдженням:

1) підвищення концентраційної функції;

2) підвищення реабсорбційної функції;

3) зниження концентраційної функції;

4) зниження реабсорбційної функції;
7. Для механічної жовтяниці найбільш характерно:

1) збільшення розмірів печінки;

2) відсутність уробіліногену в сечі;

3) жовтяничність шкірних покривів;

4) підвищення рівня білірубіну в крові;
8. Які основні ознаки дифузних захворювань сполучної тканини:

1) усе перелічене;

2) залучення в патологічний процес багатьох органів і систем;

3) прогресуюче ураження сполучної тканини з явищами системного васкуліту;

9. Як речовину вводять для вивчення рухової функції жовчного міхура:

1) воду;

2) сирий яєчний жовток;

3) Ва SO4;

4) Аu;
10. Аускультація при недостатності двостулкового клапана (мітрального):

1) всі перераховані відповіді;

2) грубий систолічний шум на аорті з проведенням на сонні артерії, у міжлопаткову область і яремну ямку;

3) діастолічний шум на верхівці, “ритм перепилки” I ляскаючий тон на верхівці, акцент II тону над легеневою артерією;

4) діастолічний шум з епіцентром у II-му м/р праворуч від грудини і у точці Боткіна, ослаблення II тону на аорті;

5) систолічний шум на верхівці, що спадає чи наростає до II тону;

11. Яку пробу використовують для визначення джерела гематурії:

1) пробу Фольгарда;

2) пробу Мак-Клюр-Олдріча;

3) пробу Реберга;

4) пробу з трьома склянками;
12. Швидкість осідання еритроцитів ( ШОЕ ) у хворих на лейкоз:

1) різко збільшена;

2) сповільнена;

3) не змінена;

4) дещо збільшена;
13. Що таке геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Геноха):

1) системний некротуючий васкуліт артерій середнього і дрібного калібру з утворенням аневризм і вторинним ураженням органів і систем;

2) алергічне або інфекційно-алергічне захворювання, в основі якого — множинні мікротромбоваскуліт, що уражає судини шкіри та внутрішніх органів;

3) облітеруючий тромбангіїт судин кінцівок;

14. Тривалість кровотечі за Дюне залежить від:

1) збільшення ШОЕ;

2) кількості лейкоцитів;

3) наявності плазмових факторів згортання;

4) кількості тромбоцитів;
15. Для хронічного холециститу характерне:

1) симптом Щоткіна-Блюмберга;

2) симптом Менделя;

3) симптом Кера;

4) болючість у зоні Шоффара;
16. Які ознаки свідчать про наближення ниркової еклампсії?

1) потьмарення свідомості;

2) збудження;

3) в’ялість і сонливість;

17. Які причини набряків при захворюваннях нирок?

1) гостра затримка виділення сечі нирками;

2) усе перелічене;

3) затримка в крові і тканинах іонів натрію;

4) підвищення проникності стінки капілярів;

5) зменшення онкотичного тиску плазми крові;

18. Які зміни очного дна характерні для гіпертонічної хвороби II стадії:

1) гіпертензійна ангіопатія сітківки;

2) крововиливи в сітківку;

3) відсутність змін на очному дні;

4) атрофія диску зорового нерва;
19. Співвідношення клітинних елементів пунктату кісткового мозку називається:

1) лейкограма;

2) мієлограма;

3) лімфограма;

4) нормограма;
20. Яке небезпечне для життя ускладнення може виникнути у хворих з портальною гіпертензією:

1) кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу;

2) гіперспленізм та ДВЗ-синндром;

3) енцефалопатія з можливим розвитком коми;

21. Яка особливість пульсу на променевій артерії характерна для гіпертонічної хвороби:

1) ниткоподібний;

2) парадоксальний;

3) твердий;

4) низький;
22. Який аускультативний феномен виникає на початку гострого бронхіту?

1) везикулобронхіальне дихання;

2) вологі дрібнопухирчасті хрипи;

3) жорстке везикулярне дихання;

4) крепітація;

5) вологі середньопухирчасті хрипи;

23. Поява зубця QS є ознакою якого за глибиною інфаркту міокарда:

1) субендокардіального;

2) субепікардіального;

3) інтрамурального;

4) трансмурального;
24. Перкуторний звук під час перкусії живота здорової людини буває:

1) притуплено-тимпанічним;

2) тупим;

3) притупленим;

4) тимпанічним;
25. При якому синдромі спостерігається ослаблення голосового тремтіння?

1) збільшення повітряності легеневої тканини;

2) у випадку компресійного ателектазу;

3) ущільнення легеневої тканини;

4) пневмосклерозі;

5) за наявності порожнини в легені, з’єднаної з бронхом;

26. Який зубець може залишатись на все життя на ЕКГ як ознака рубцевих змін після перенесеного інфаркту міокарда:

1) патологічний Р;

2) ішемічна депресія сегменту S-T;

3) дуга Парді;

4) патологічний Q;
27. Про який синдром свідчить збільшення вмісту в крові лужної фосфатази:

1) запальне ураження печінки;

2) недостатність гепатоцитів;

3) цироз печінки;

4) холестаз;
28. Який пальпаторний симптом характерний для артеріальної гіпертензії:

1) верхівковий поштовх розлитий, зміщений вправо;

2) верхівковий поштовх не визначається;

3) верхівковий поштовх розлитий, зміщений вліво;

29. Для якого типу жовтяниць характерне підвищення білірубіну в крові:

1) гемолітичної;

2) механічної;

3) усіх типів жовтяниць;

4) паренхіматозної;
30. Який біль характерний для виразкової хвороби шлунка з локалізацією виразки в кардії:

1) постійні;

2) нічні;

3) після їди;

4) голодні;
31. Гіпертензійна ангіопатія сітківки це:

1) звуження вен очного дна;

2) розширення артерій очного дна;

3) загальна блідість очного дна, звуження артерій, розширення вен, симптом Салюса;

4) гіперемія очного дна, розширення артерій,звуження вен;
32. Для якого виду жовтяниці характерні збільшення в крові зв’язаного білірубіну, холестерину, жовчних кислот :

1) механічна;

2) гемолітична;

3) паренхіматозна;

33. Про яку функцію шлунка можна судити за кількістю пепсину в шлунковому вмісті:

1) кислототворну;

2) моторно-евакуаторну;

3) ферментотворну;

4) гемостатичну;
34. Спленомегалія характерна для:

1) туберкульозу;

2) В12,фолієво-дефіцитної анемії;

3) гемофілії;

4) хронічного мієлолейкозу;
35. Наявність зубця p-mitrale на ЕКГ свідчить про:

1) збільшення (гіпертрофію) правого передсердя;

2) дилятацію аорти;

3) збільшення (гіпертрофію) лівого передсердя;

4) збільшення лівого шлуночка;

5) збільшення правого шлуночка;

36. Над трикутником Грокко-Раухфуса вислуховується:

1) жорстке везикулярне дихання;

2) амфоричне дихання;

3) патологічне бронхіальне дихання;

4) посилене везикулярне дихання;

5) везикулярне дихання не прослуховується або ослаблене;

37. Інфаркт задньої стінки лівого шлуночка відображається в яких відведеннях?

1) V1, V2, V3;

2) V4;

3) V5-V6;

4) Ш, aVF;

5) I, aVL;

38. Що виявляють у хворого з I ступенем дихальної недостатності?

1) задишку в стані спокою, ціаноз, ЧД-26 і більше за одну хвилину; в акті дихання беруть участь додаткові м’язи;

2) задишку при ходінні по рівній поверхні; ЧД в спокої -21-25 за одну хвилину; ЖЄЛ зменшуєтся на 50%;

3) задишку при помірних фізичних навантаженнях ; незначні відхилення від норми функціональних легеневих проб;

39. Для якого захворювання характерна наявність у сечі клітин Штейнгеймера-Малбіна?

1) пієлонефрит;

2) нефроз;

3) цистит;

4) нефрит;
40. Свербіж шкіри характерний:

1) хвороба Верльгофа;

2) еритремії;

3) гемофілії;

4) Fe-дефіцитної анемії;
41. Чим небезпечна гіпертонічна хвороба (morbus hypertonicus):

1) ураженням судин сітківки зі зниженням і втратою зору;

2) ураженням аорти з формуванням розшаровуючої аневризми;

3) ураженням вінцевих судин з виникненням інфаркту міокарда;

4) всі перераховані відповіді;
42. Які розрізняють основні вісцеральні ознаки системної склеродермії:

1) усе перелічене;

2) істинна склеродермічна нирка;

3) склеродермічне ураження травного тракту;

4) крупновогнищевий кардіосклероз;

5) базальний пневмосклероз;

43. Який метод обстеження має найбільше значення у діагностиці жовчекам’яної хвороби:

1) дуоденальне зондування;

2) опитування;

3) холецистографія;

4) іригоскопія;
44. Який орган черевної порожнини часто збільшується у разі захворювань кровотворної системи:

1) шлунок;

2) селезінка;

3) ліва нирка;

4) підшлункова залоза;
45. Голосове тремтіння зникає або ослаблюється при:

1) ексудативному плевриті над рідиною;

2) крупозній пневмонії в стадії опечінкування;

3) інфаркті легені;

4) над лінією Соколова-Еліс-Дамуазо;

5) сухому плевриті;

46. Вкажіть синдром, при якому на симетричних ділянках грудної клітки визначаються: ослаблення голосового тремтіння, коробковий звук, ослаблене везикулярне дихання.

1) наявність в легенях порожнини, що з’єднюється з бронхом;

2) накопичення рідини в плевральній порожнині;

3) ущільнення легеневої тканини;

4) накопичення повітря в плевральній порожнині;

5) збільшення повітряності легеневої тканини;

47. Гіперспленізм:

1) збільшення лімфрвузлів;

2) посилення функції селезінки;

3) зменшення селезінки;

4) збільшення селезінки;
48. Де пальпується селезінка у здорової людини:

1) на рівні пупка;

2) на 2 см нижче від реберної дуги;

3) на рівні лівої реберної дуги;

4) не пальпується;
49. Тривалість больового синдрому при стенокардії:

1) біль триває 8 діб;

2) біль триває 16 діб;

3) всі перераховані варіанти;

4) тривалість больового синдрому від декількох хвилин до 20-30 хвилин;

5) біль досягає максимуму протягом 20-30 хвилин, може тривати біля доби;

50. Рентгенодіагностика при синдромі артеріальної гіпертензії виявляє:

1) напружену пульсацію лівого шлуночка;

2) всі перераховані відповіді;

3) збільшення лівого шлуночка;

4) аортальну конфігурацію серця;

5) розширення висхідної аорти;

51. Час згортання за крові за Лі-Вайтом значно подовжується у хворих із:

1) тромбоцитозом;

2) тромбоцитопенією;

3) зниженням плазмових факторів;

4) збільшенням ШОЕ;
52. Для якого типу жовтяниці характерна холемія-поява в крові жовчних кислот:

1) паренхіматозної;

2) усіх видів жовтяниць;

3) механічної;

4) гемолітичної;
53. Які дані аускультації серця під час нападу бронхіальної астми?

1) тони серця ослаблені, тахікардія, акцент II тону над легеневою артерією;

2) I тон ослаблений або зникає, поява патологічного III тону на верхівці, розщеплення або роздвоєння II тону над легеневою артерією;

3) тони серця посилені, брадикардія, акцент II тону над аортою;

4) тони серця аритмічні, тахікардія, систолічний шум над верхівкою серця;
54. Для якого захворювання травної системи найбільш характерний сезонний біль:

1) холангіту;

2) виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки;

3) гепатиту;

4) коліту;
55. Геморагічний васкуліт це:

1) коагулопатія;

2) вазопатія;

3) тромбоцитопатія;

56. Основна причина уремії:

1) збільшення в крові глюкози;

2) накопичення в крові азотистих продуктів білкового обміну;

3) накопичення в крові електролітів;

4) порушення кислотно-лужної рівноваги;
57. При якій комбінації патологій не буде спостерігатись патологічного бронхіального дихання?

1) вогнищева пневмонія і бронхіт;

2) пухлина легенів і відсутність прохідності бронхів;

3) крупозна пневмонія і сухий плеврит;

4) крупозна пневмонія і нормальна прохідність бронхів;

5) крупозна пневмонія в стадії опечінкування і ексудативний плеврит;

58. Який пульс характерий для стенозу гирла аорти:

1) pulsus alternans;

2) pulsus tardus et parvus;

3) pulsus celer et altus;

4) pulsus dicroticus;

5) pulsus paradoxus;

59. Про що свідчить вип’ячування поперекової ділянки:

1) туберкульоз нирок;

2) нефроптоз;

3) паранефрит;

4) радикуліт;
60. Висока температура тіла може бути проявом:

1) калькульозного холециститу;

2) виразкової хвороби шлунка;

3) хронічного персистуючого гепатиту;

4) хронічного гастриту;
61. Нормальний артеріальний тиск (категорії АТ — за даними ВООЗ):

1) систолічний <160-179; діастолічний <100-109;

2) систолічний <130-139; діастолічний <85-89;

3) систолічний <120; діастолічний <80;

4) систолічний <130; діастолічний <85;

5) систолічний <140-159; діастолічний <90-99;

62. Порушення яких функцій печінки найважливіші для розвитку печінкової недостатності та печінкової коми і визначають тяжкість стану хворого:

1) вуглеводної, пігментної;

2) білковосинтетичної, вуглеводної, пігментної;

3) знешкоджувальної та білковосинтетичної;

63. Асцит є наслідком:

1) вздуття кишківника;

2) печінкової коліки;

3) порушення портального кровоплину;

4) непрохідності кишківника;
64. Плоский епітелій присутній у значній кількості в осаді сечі при:

1) патології серцево-судинної системи;

2) запальних захворюваннях нирок;

3) захворюваннях сечовидільних шляхів;

4) нефроптозі;
65. Які особливості блискавичного перебігу печінкової коми:

1) продромальний період може тривати кілька днів або тижнів;

2) смерть може настати через декілька годин;

3) прекома починається з наростаючого головного болю, психомоторного збудження, маячіння;

66. При якій ваді серця спостерігається найбільша ступінь гіпертрофії лівого шлуночка:

1) стеноз мітрального клапану;

2) недостатність клапанів аорти;

3) недостатність мітрального клапану;

4) комбінована мітральна вада;

5) стеноз гирла аорти;

67. Довжина селезінки у здорової людини:

1) 6-8 см.;

2) 10 см.;

3) 12 см;

4) 4-6 см.;
68. Вирішальні симптоми, що дозволяють вважати діагноз стенокардії достовірним:

1) коронарографія: звуження (оклюзія) вінцевих артерій;

2) періодичне виникнення приступів болю, характер яких у кожного хворого дуже постійний;

3) всі перераховані відповіді;

4) приступи болю добре знімаються нітрогліцерином і валідолом;

5) ішемічна депресія S-T під час приступу на ЕКГ;

69. Що означає термін “мітралізація аортальної вади”:

1) всі перераховані відповіді;

2) виникнення дилятації правого передсердя;

3) виникнення дилятації правого шлуночка;

4) виникнення легеневої гіпертензії;

5) виникнення відносної недостатності мітрального клапану;

70. За якими клінічними синдромами здебільшого відрізняють гострий і хронічний гепатит від цирозу печінки:

1) за синдромом жовтяниці;

2) за геморагічним синдромом;

3) за синдромом портальної гіпертензії;

4) за нейропсихічним синдромом;

5) за гепатолієнальним синдромом;

71. Для якого захворювання найбільш характерна гіперсекреція:

1) гастриту;

2) холециститу;

3) раку шлунка;

4) виразкової хвороби 12-палої кишки;
72. Для лімфогранулематозу характерні:

1) клітини Березовського-Штернберга;

2) мегалобласти;

3) клітинни Кебота;

4) макрофаги;
73. Які кістки пунктують для отримання кісткового мозку:

1) гомілкову;

2) ребра;

3) лобову;

4) грудинну;
74. Які основні ознаки поліартриту бувають у хворих на системну склеродермію:

1) больовий синдром, стійкі запальні контрактури з розвитком значної деформації (кисті по типу “пташиної лапки”);

2) мігруючі асиметричні поліартралгії з незначними об’єктивними проявами;

3) ревматоїдні вузлики над ураженими суглобами, формування фіброзно-кісткових анкілозів, ульнарної дивіації кисті;

75. При якому із захворювань спостерігається лише сухий кашель і ніколи не буває вологого?

1) сухому плевриті;

2) бронхіті;

3) бронхоектатичній хворобі;

4) кавернозному туберкульозі легень;

5) бронхопневмонії;

76. Характер болю у разі збільшення печінки:

1) нападоподібний, довготривалий;

2) оперізувальний;

3) постійний тупий;

4) нападоподібний, короткочасний;
77. Основним симптомокомплексом гострого пієлонефриту є:

1) набряки, гіпертензія, гематурія, протеїнурія, циліндрурія;

2) генералізовані набряки, гіпертензія, виражена протеїнурія (більше 3,5 г/л на добу), гематурія, циліндрурія; гіпо- і диспротеїнемія, гіперліпідемія, ліпідурія, гіперазотемія, поліурія або оліго-анурія;

3) озноби, висока t тіла, болі в попереку; лейкоцитоз із зсувом лейкоформули вліво, прискорена ШОЕ; протеїнурія, циліндрурія, бактеріурія, лейкоцитурія;

78. Ознака загального процесу в жовчному міхурі:

1) наявність лейкоцитів у жовчі під час 1 фази фракційного дуоденального зондування;

2) підвищення кількості лейкоцитів у жовчі порції „С”;

3) підвищення кількості лейкоцитів у жовчі порції „А”;

4) підвищення кількості лейкоцитів у жовчі порції „В”;
79. Про що свідчить вип’ячування поперекової ділянки:

1) нефроптоз;

2) туберкульоз нирок;

3) паранефрит;

4) радикуліт;
80. Який клінічний синдром характерний для передастми?

1) ущільнення легеневої тканини;

2) бронхообструктивний;

3) мукоциліарної недостатності;

4) пневмотораксу;

5) бронхоектазійний;

81. Які дихальні шуми можуть вислуховуватись при синдромі скупчення рідини в плевральній порожнині ?

1) шум тертя плеври;

2) дихання не вислуховується;

3) жорстке дихання;

4) бронхіальне дихання;

5) дихання везикулярне посилене;

82. Можлива симптоматика при синдромі артеріальної гіпертензії:

1) оперізуючий біль в епігастрії;

2) болі в правому підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку;

3) головні болі, важкість в голові, запаморочення, “завіса” перед очима;

4) “голодні” болі;
83. Позитивний симптом Квінке при недостатності клапанів аорти — це:

1) анізокорія;

2) ритмічне похитування голови в такт пульсу;

3) пульсуючі зіниці;

4) різний по наповненню пульс на променевих артеріях (зменшення наповнення лівої променевої артерії);

5) позитивний капілярний пульс;

84. Плеторичний синдром характерний для:

1) лімфогранулематозу;

2) еритремії;

3) Fe- дефіцитної анемії;

4) анемії Аддісона-Бірмера;
85. Як називаються клітини, що беруть участь у згортанні крові:

1) лімфоцити;

2) базофіли;

3) еритроцити;

4) тромбоцити;
86. Конфігурація серця при недостатності мітрального клапана:

1) аортальна;

2) “крапельне” серце;

3) нормальна;

4) у формі “даху з комином”;

5) мітральна;

87. Назвіть синдром, при якому в ділянці проекції нижньої долі легені вивляють: різко ослаблене голосове тремтіння, тупий звук, дихальні шуми не вислуховуются.

1) ущільнення легеневої тканини;

2) скупчення повітря в плевральній порожнині;

3) збільшення повітряності легеневої тканини;

4) скупчення рідини в плевральній порожнині;

5) порушення прохідності бронхів;

88. Де передовсім з’являється жовте забарвлення:

1) на долонях та стопах;

2) на обличчі, шиї, плечовому поясі;

3) на склерах, слизовій оболонці м’якого піднебіння, під язиком;

89. При синдромі артеріальної гіпертензії з наявністю гіпертрофії лівого шлуночка на ЕКГ виявляється в грудних відведеннях:

1) зміщення перехідної зони вправо до V1;

2) перехідна зона V3;

3) зміщення перехідної зони вліво до V6;

90. Вигляд язика у хворого з анемією Аддісона-Бірмера:

1) сосочки виражені, бліді;

2) сухий язик;

3) сосочки згладжені, малиновий;

4) сосочки згладжені, вкриті білим нальотом;
91. Для якого захворювання характерна наявність у сечі клітин Штейнгеймера-Малбіна:

1) нефриту;

2) пієлонефриту;

3) циститу;

4) нефрозу;
92. Які симптоми виникають у хворого під час холемії:

1) нейропсихічний синдром із депресивними проявами, порушенням інтелекту, свідомості, неврологічними розладами;

2) виражений свербіж шкіри, що посилюється вночі, розширення порто-кавальних анастомозів;

3) асцит, спленомегалія, розширення порто-кавальних анастомозів;

93. Ознакою якого системного захворювання сполучної тканини є симптом окулярів (периорбітальний дерматит з набряком і пігментацією шкіри навколо очей):

1) системної склеродермії;

2) системного червоного вовчака;

3) дерматоміозиту;

94. Симптом Салюса:

1) розширення артерій очного дна;

2) гіперемія очного дна, розширення артерій, звуження вен;

3) феномен перехрестя (вени сітківки після перехрестя з артерією перериваються);

95. Характерні ознаки ексудату:

1) питома вага 1,010;

2) питома вага більша, ніж 1,015; білок 3-8%; проба Рівальта (+); визначається лінія Соколова-Еліс-Дамуазо;

3) питома вага менша, ніж 1,015; білок 3%; проба Рівальта (-);

4) концентрація білка до 1%;

5) відсутня лінія Соколова-Еліс-Дамуазо;

96. У хворих на лейкоз кількість лейкоцитів:

1) знижується;

2) не змінюється;

3) збільшується кількість паличкоядерних форм;

4) підвищується;
97. Які зміни, характерні для обструктивного типу дихальної недостатності, виявляють під час спірографічного обстеження хворого?

1) збільшується життєва ємність легень та зменшується резервний об’єм видиху та хвилинний об’єм дихання;

2) зниження максимальної вентиляції легень та об’єму форсованого видиху при незначному зниженні ЖЄЛ;

3) обмеження глибини максимально можливого вдиху, зменшуєтся життєва ємність легень та максимальна вентиляція легень;

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий