1. у трьохрічного хлопчика ущільнені литки, він часто падає, бігає навшпиньки. Яке обстеження уточнить діагноз

У п’ятирічного хлопчика на основі типових змін діагностовано міодистрофію Дюшена. В яких мязах будуть найбільш виражені ознаки псевдогіпертрофій
1. у трьохрічного хлопчика ущільнені литки, він часто падає, бігає навшпиньки. Яке обстеження уточнить діагноз

Скачати 244.96 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 244.96 Kb. 1. У трьохрічного хлопчика ущільнені литки, він часто падає, бігає навшпиньки. Яке обстеження уточнить діагноз:

A. активність креатинфосфокінази

B. комп’ютерна томографія головного мозку

C. біопсія м’язів

D. електроміографія

E. електрокардіографія

Answer: a
2. У п’ятирічного хлопчика на основі типових змін діагностовано міодистрофію Дюшена. В яких мязах будуть найбільш виражені ознаки псевдогіпертрофій:

A. дельтоподібних

B. сідничних

C. колового рота

D. язика

E. литкових

Answer: e
3. У хворої у віці 19 років поступово з’явилась м’язова слабість у дистальних відділах нижніх кінцівок, звисання ступнів та перонеальна хода (степаж). Для якої патології не характерні вказані симптоми?

A. невральної аміотрофії Шарко-Марі-Тутта

B. поліомієліту

C. прогресуючої спінальної м’язової атрофії

D. компресії корінця L5

E. гепатовентикулярної дегенерації

Answer: e
4. У жінки, 42 років, з’явилися порушення рухів у лівій руці, загальна скутість. Об’єктивно: гіпомімія, брадикінезія, флексорна поза, пластичний гіпертонус. Вкажіть хворобу:

A. енцефаломієліт

B. хорея Гентінгтона

C. хвороба Паркінсона

D. летаргічний енцефаліт

E. розсіяний склероз

Answer: c
5. У хворої з’явились напади посмикувань правої стопи, що поширювались на всю ногу і тривали по декілька хвилин. Свідомість хвора не втрачала. При огляді: парез правої стопи після нападу, глибокі рефлекси на правій нозі підвищені, симптом Бабінського справа. Вкажіть тип нападу:

A. абсанс

B. кожевніковська епілепсія

C. міоклонія

D. генералізований тоніко-клонічний напад

E. джексонівська епілепсія

Answer: e
6. Діагностична ознака невральної аміотрофії Шарко-Марі:

A. атрофія перонеальної групи м’язів

B. парез кінцівок за периферичним типом

C. зниження або відсутність сухожилкових рефлексів

D. хода типу “степаж”

E. пониження чутливості за поліневритичним типом

Answer: a
7. Діагностичними критеріями спастичної параплегії Штрюмпеля є все, окрім:

A. спадкового характеру

B. спастичної гіпертонії

C. нижнього парапарезу

D. тазових розладів

E. прогресуючого перебігу

Answer: d
8. Найбільш поширені прояви м’язової слабкості при міастенії:

A. слабкість діафрагми

B. звисаючі кисті

C. звисаючі ступні

D. слабкість окорухових мязів

E. дисфагія

Answer: d
9. Вкажіть особливості патологічного процесу при міастенії:

A. порушення нервово-м’язової передачі на рівні синапсів

B. демієлінізація пірамідних шляхів

C. дегенерація клітин передніх рогів спинного мозку

D. деструктивні зміни в периферичних нервах

E. атрофія клітин прецентральної звивини

Answer: a
10. Назвіть основну клінічну форму міастенії:

A. спинальна

B. кіркова

C. очна

D. псевдогіпертрофічна

E. стовбурова

Answer: c
11. Назвіть ознаку початкової стадії очної форми міастенії:

A. атрофія м’язів

B. амбліопітя

C. наростання очних симптомів під вечір

D. порушення сечовипускання

E. амавроз

Answer: c
12. Відмітьте метод дослідження, що підтверджує діагноз міастенії:

A. електроенцефалографія

B. спонділографія

C. краніографія

D. прозеринова проба

E. допплерографія

Answer: d
13. Вкажіть симптом, властивий сімейній спастичній параплегії Штрюмпеля:

A. в’ялий нижній парапарез

B. порушення чутливості

C. центральний нижній парапарез

D. тазові розлади

E. м’язові атрофії

Answer: c

14. Назвіть спадкове захворювання, пов’язане з ураженням екстрапірамідної системи:

A. міопатія

B. хорея Гентінгтона

C. атаксія Фрідрейха

D. параплегія Штрюмпеля

E. атаксія П’єра-Марі

Answer: b

15. Вкажіть, який симптом характерний для первинної прогресуючої м’язової дистрофії (міопатії):

A. фібрилярні посмикування

B. біль

C. наявність патологічних рефлексів

D. розлади чутливості

E. „качина” хода

Answer: e
16. Який з перелічених симптомів можні виявити у хворого з невралгією?

A. арефлексія

B. атрофія м’язів

C. гіпеспезія

D. приступоподібний біль

E. слабкість м’язів

ANSWER: D
17. Який з перелічених симптомів можні виявити у хворого з невралгією?

A. арефлексія

B. атрофія м’язів

C. гіпестезія

D. гіперестезія поверхневих видів чутливості

E. слабкість м’язів

ANSWER: D
18. Який з перелічених симптомів можні виявити у хворого з невралгією?

A. арефлексія

B. парестезія

C. гіпестезія

D. атрофія м’язів

E. слабкість м’язів

ANSWER: B
19. У хворого діагностовано невропатію променевого нерва. Вкажіть наявну у нього симптоматику:

A. відсутність згинально-ліктьового рефлексу

B. парез розгиначів передпліччя, кисті і пальців

C. „кігтиста” кисть

D. дисоційований розлад чутливості в зоні іннервації

E. герпетичні висипання в зоні іннервації

ANSWER: B
20. У хворого діагностовано невропатію променевого нерва. Вкажіть наявну у нього симптоматику:

A. відсутність згинально-ліктьового рефлексу

B. відсутність розгинально-ліктьового рефлексу

C. „когтиста” кисть

D. дисоційований розлад чутливості в зоні іннервації

E. герпетичні висипання в зоні іннервації

ANSWER: B
21. У хворого діагностовано невропатію променевого нерва. Вкажіть наявну у нього симптоматику:

A. „звисаюча” кисть

B. відсутність згинально-ліктьового рефлексу

C. „когтиста” кисть

D. дисоційований розлад чутливості в зоні іннервації

E. герпетичні висипання в зоні іннервації

ANSWER: A
22. У хворого діагностовано невропатію променевого нерва. Вкажіть наявну у нього симптоматику:

A. відсутність згинально-ліктьового рефлексу

B. гіпалгезія в зоні іннервації

C. „когтиста” кисть

D. дисоційований розлад чутливості в зоні іннервації

E. герпетичні висипання в зоні іннервації

ANSWER: B
23. У хворого паралічу Дежеріна-Клюмпке. Вкажіть, які з нижче вказаних симптомів характерні для нього

A. біль в плечовому суглобі

B. підвищення рефлексів на руці

C. парез м’язів проксимального відділу руки

D. парез м’язів дистального відділу руки

E. розлад чутливості за провідниковим типом

ANSWER: D.
24. У хворого невропатія стегнового нерва. Вкажіть, який симптом модна у нього виявити:

A. симптоми Ласега

B. відсутність підошовного рефлексу

C. відсутність колінного рефлексу

D. параліч литкового м’язу

E. парез розгинача І пальця стопи

ANSWER: C
25. У хворого невропатія великогомілкового нерва. Вкажіть, який симптом можна у нього виявити:

A. гіпестезія на тильній поверхні стопи

B. парез згиначів стопи

C. відсутність колінного рефлексу

D. параліч розгиначів стопи

E. парез розгинача І пальця стопи

ANSWER: B
26. У хворого невропатія малогомілкового нерва. Вкажіть, який симптом можна у нього виявити:

A. гіпестезія на підошовній поверхні стопи

B. відсутність колінного рефлексу

C. відсутність ахілового рефлексу

D. параліч розгиначів стопи

E. парез згинача І пальця стопи

ANSWER: D
27. У хворого нейропатія сідничного нерва. Для ураження цього нерва характерні всі нижче перераховані симптоми, крім:

A. парез стопи

B. неможливість розігнути ногу в колінному суглобі

C. неможливість зігнути ногу в колінному суглобі

D. знижений ахілів рефлекс

E. виражені болі у нозі

ANSWER: B
28. У хворого виставлено діагноз: „Миш`якова полінейропатія. Для цієї полінейропатії характерні всі нижче перераховані симптоми, крім:

A. сенситивна атаксія

B. болі у м`язах, кістках

C. ураження ІІ, УІІІ пар черепно-мозкових нервів

D. парез згиначів та розгиначів стоп

E. виражені вегетативно-трофічні розлади

ANSWER: D
29. У хворого при нахилі голови допереду вигикає біль у поперековій ділянці. Це –

A. симптом Ласега

B. симптом Дежеріна

C. симптом Сікара

D. симптом Васермана

E. симптом Нері

ANSWER: e
30. У хворого гіпестезія по зовнішній поверхні стегна, гомілки, стопи, мізинця Який корінець уражений у хворого?

A. корінець

B. корінець

C. корінець

D. корінець

E. жоден із названих

ANSWER: с
31. У хворого на фоні зловживання алкоголем розвинулася полінейропатія.

Вкажіть, які симптоми можна у нього виявити:

A. гіперестезія з гіперпатією в кистях і стопах

B. провідникові розлади чутливості

C. порушення функції тазових органів

D. проксимальні парези кінцівок

E. сегментарні розлади чутливості

ANSWER: A

32. У хворого невропатії стегнового нерва. Вкажіть, який з перелічених симптомів можна у нього виявити:

A. симптоми Лассега

B. симптоми Вассермана і Мацкевича

C. відсутність підошовного рефлексу

D. параліч литкового м’язу

E. парез розгинача І пальця стопи

ANSWER: B

33. Назвіть симптоми ІІ рентгенологічної стадії остеохондрозу.

A. наявність крайових остеофітів

B. наявність спондилоартрозу

C. зниження висоти міжребцевого диску та склероз замикальних пластинок

D. сколіоз хребта

E. зниження висоти міжхребцевого диску

ANSWER: e

34. Який з перелічених препаратів використовують з дегідратуючою метою?

A. дексаметазон

B. платифілін

C. курантил

D. дексалгін

E. кеторолак

ANSWER: a
35. Які корінці найчастіше вражаються при вертеброгенних компресіях на поперековому рівні ?

A. L5-S1

B. S1-S2

C. L4-L5

D. L3-L4

E. L4-S2

ANSWER: a
36. При компресії корінців L5 –найбільш вираженим буде симптом натягу

A. симптом Ласега

B. симптом Боне-Бобровнікової

C. симптом Мацкевича

D. симптом Вассермана

E. симптом Дежеріна

ANSWER: a
37. Найбільш інформативний метод додаткового обстеження при попереково-крижових компресійних синдромах є:

A. рентгенографія хребта

B. мієлографія з позитивним контрастом

C. комп’ютерна томографія спинного мозку

D. магнітно-резонансна томографія спинного мозку

E. електронейроміографія

ANSWER: d
38. Найчастіша причина розвитку корінцевих болів на попереково-крижовому рівні:

A. остеохондроз хребта

B. спондилолістез

C. первинні пухлини кісток хребта

D. метастатичні пухлини

E. спінальний арахноїдит.

ANSWER: A
39. У хворого Т., 24 років відмічається стійка ремісія розсіяного склерозу. Препарат вибору превентивного лікування для даного пацієнта.

A. метилпреднізолон

B. дексаметазон

C. імуноглобулін

D. плазмофорез

E. бетаферон

ANSWER: E
40. У хворого Л., 47 років із сірингомієлією діагностовано сегментарні розлади у вигляді

A. центрального парезу рук

B. периферичного парезу рук

C. тазових розладів

D. мозочкової атаксії

E. сенситивної атаксії

ANSWER: B
41. У хворого Л., 47 років із сірингомієлією діагностовано сегментарні розлади у вигляді

A. центрального парезу рук

B. центрального парезу ніг

C. синдрому Горнера

D. тазових розладів

E. сенситивної атаксії

ANSWER: C
42. У хворого Л., 47 років із сірингомієлією діагностовано сегментарні розлади у вигляді

A. центрального парезу рук

B. розладів чутливості на обличчі в чутливих зонах Зельдера

C. тазових розладів

D. центрального парезу ніг

E. сенситивної атаксії

ANSWER: B
43. У хворого на розсіяний склероз діагностовано загострення захворювання. Назвіть дозу метилпреднізолону для проведення пульс-терапії у даного пацієнта.

A. 1 мг/кг

B. 7 мг/кг

C. 5 мг/кг

D. 2-3 мг/кг

E. 10-15 мг/кг

ANSWER: E
44. У хворого Т., 45 років діагностовано гострий розсіяний енцефаломієліт. Назвіть раннє ускладнення даного захворювання

A. отит

B. пієлонефрит

C. тазові розлади

D. атрофії м`язів

E. ураження ЧМН

ANSWER: B
45. Які клінічні форми розсіяного склерозу найчастіше зустрічаються:

A. бульбарна, мозочкова

B. стовбурово-мозочково-спінальна

C. очна, стовбурово-мозочкова

D. спінальна, стовбурово-мозочкова

E. мозочкова, спінальна

ANSWER: B
46. Найчастіший варіант клінічного перебігу розсіяного склерозу:

A. ремітуючий

B. стаціонарний

C. повільно прогресуючий

D. швидко прогресуючий

E. регресуючий

ANSWER: A
47. З якими з перелічених нозологій найчастіше потрібно диференціювати енцефаломієліт:

A. розсіяний склероз

B. кліщовий енцефаліт

C. боковий аміотрофічний склероз

D. параінфекційні енцефаліти

E. спінальна пухлина

ANSWER: A
48. Які з перерахованих клінічних симптомів не характерні для ГРЕМ:

A. гострий початок

B. підвищення температури тіла

C. багатовогнищевість

D. поява нових симптомів, їх нестійкість

E. ураження корінців та периферійних нервів.

ANSWER: D
49. Які з перерахованих клінічних симптомів не характерні для ГРЕМ:

A. гострий початок

B. підвищення температури тіла

C. багатовогнищевість

D. ураження корінців та периферійних нервів

E. неухильне прогресування захворювання

ANSWER: E
50. Найбільш широко визнана теорія патогенезу ГРЕМ:

A. автоімунна

B. вірусна

C. інфекційна

D. інтоксикаційна

E. спадкова

ANSWER: A
51. Які з перелічених клінічних форм найбільш часто зустрічаються при ГРЕМ:

A. міастенічний синдром

B. поліоенцефаломієліт

C. оптикомієліт

D. дисемінований мієліт

E. енцефаломієлополірадикулоневрит

ANSWER: E
52. Якій терапії слід надати перевагу в лікуванні загострення розсіяного склерозу:

A. імуномодулюючій

B. імуносупресивній

C. вітамінотерапії

D. фізіотерапії

E. симптоматичній

ANSWER: B
53. Якій терапії слід надати перевагу в лікуванні ремісії розсіяного склерозу:

A. імуномодулюючій

B. фізіотерапії

C. вітамінотерапії

D. антигенспецифічній

E. симптоматичній

ANSWER: D
54. Яка максимально допустима доза метилпреднізолону при пульс-терапії розсіяного склерозу:

A. 500 мг/добу

B. 600 мг/доб

C. 750 мг/добу

D. 800 мг/добу

E. 1000 мг/добу

ANSWER: E
55. Терапія першої черги в лікуванні гострої стадії ГРЕМ:

A. сечогінні

B. вітаміни групи

C. плазмаферез

D. антихолінестеразні

E. фізіотерапія

ANSWER: C
56. Які структури спинного мозку найбільше вражаються в атактичній стадії спинної сухотки?

A. задні стовпи

B. задні роги

C. задні корінці

D. бокові стовпи

E. передні роги

ANSWER: A
57. Які структури спинного мозку найбільше вражаються в невралгічній стадії спинної сухотки?

A. задні стовпи

B. задні роги

C. задні корінці

D. бокові стовпи

E. передні роги

ANSWER: B
58. Найчастіші клінічні прояви ураження нервової системи, які пов’язані з первинною дією ВІЛ.

A. синдром набутого імунодефіциту – деменція

B. гострий менінгоенцефаліт

C. атиповий асептичний менінгіт

D. міелопатія

E. сенсорна невропатія

ANSWER: A
59. Основний симптом прогресивного паралічу

A. повільно наростаючий нижній спастичний пара парез

B. повільно наростаючий нижній млявий пара парез

C. повільно нарастаюче порушення когнітивних функцій зі змінами особистості

D. повільно наростаюча сенситивна атаксія

E. повільно наростаюча сенситивна атаксія та нижній спастичний парапарез

ANSWER: C
60. Що таке табетичні кризи

A. приступи підвищення артеріального тиску та тахікардії

B. приступи різкого головного болю з блюванням

C. приступи різкого зниження зору

D. приступи різкого болю в черевній порожнині, що симулюють печінкову, ниркову коліки

E. приступи раптового зниження м`язового тонусу.

ANSWER: D
61. Доза пеніциліну для лікування нейросифілісу.

A. 2-4 млн. ОД 6 раз на добу

B. 1-2 млн. ОД 4 раз на добу

C. 8-10 млн. ОД 2 раз на добу

D. 0,5-1 млн ОД 6 раз на добу

E. 2-4 млн. ОД 2 раз на добу

ANSWER: A
62. Назвіть препарат, який використовують при прогресуючому перебігу розсіяного склерозу

A. метилпреднізолон

B. дексаметазон

C. циклофосфан

D. преднізолон

E. імуноглобулін

ANSWER: C
63. Протипокази до призначення бетаферону

A. фаза ремісії

B. фаза загострення

C. 1-2ст. важкості розсіяного склерозу

D. молодий вік пацієнтів

E. ремітуючий перебіг захворювання

ANSWER: B
64. Критерії постановки ІУ ступеня важкості розсіяного склерозу

A. хворий не ходить

B. хворий ходить без зупинки на відстань 200-300 метрів

C. хворий ходить без зупинки на відстань 1000 метрів

D. хворий ходить з сторонньою допомогою на відстань до 50 метрів

E. хода не порушена

ANSWER: D
65. Критерії постановки ІІІ ступеня важкості розсіяного склерозу

A. хворий самостійно не пересувається

B. хворий ходить без зупинки на відстань 200-300 метрів

C. хода не порушена

D. у хворого виражена атаксія

E. хворий ходить без зупинки на відстань 1000 метрів

66. Хворому з туберкульозом легень діагностовано наявність туберкульозного менінгіту. Які з перечислених ознак характерні для даної патології:

A. підгострий перебіг

B. нейтрофільний плеоцитоз

C. підвищення цукру в лікворі

D. білково – клітинна дисоціація

E. ксантохромія ліквору

ANSWER: A
67. На запитання екзаменатора про пізні ускладнення менінгококового менінгіту студент допустив одну помилку. Яка з відповідей хибна ?

A. лікворна гіпертензія

B. вогнищева симптоматика

C. інтелектуально-мнестичні розлади

D. судомний синдром

E. гострий набряк мозку

ANSWER: E
68. Пацієнту Л., 38 років виставлено діагноз менінгококового менінгіту. Яке з ускладнень є найважчим при даному захворюванні?

A. ураження черепномозкових нервів

B. водянка мозку

C. центральні парези

D. менінгококцемія

E. інфекційно-токсичний шок

ANSWER: E
69. Пацієнту Л., 38 років виставлено діагноз менінгококового менінгіту. Яка оптимальна добова доза пеніциліну із розрахунку на 1 кг маси тіла хворого?

A. 50 000 ОД.

B. 100 000 ОД.

C. 150 000 ОД.

D. 200 000 ОД.

E. 300 000 ОД.

ANSWER: E
70. У пацієнта Л., 38 років виставлено попередній діагноз менінгококовий менінгіт. Яка з ознак є найбільш інформативною для підтвердження даного діагнозу:

A. розширення вен сітківки

B. загальномозкові симптоми

C. лейкоцитоз крові і підвищення ШОЕ

D. оболонкові симптоми

E. нейтрофільний плеоцитоз ліквору.

ANSWER: E
71. Пацієнту П. виставлено діагноз конвекситальний арахноїдит. Для клінічної картини даного захворювання характерно все, за винятком:

A. гемі-, монопарезу

B. гемігіпестезії

C. джексонівських нападів

D. геміанопсії

E. головного болю

ANSWER: A
72. У хворого Ф., діагностовано оптико-хіазмальний арахноїдит. Для клінічної картини даного захворювання характерно все, за винятком:

A. амбліопії

B. анопсії

C. атрофії зорового нерва

D. гіпакузісу

E. скотом

ANSWER: D
73. Пацієнту П. виставлено діагноз арахноїдит мосто-мозочкового кута. Для клінічної картини даного захворювання характерно все, за винятком:

A. шуму у вусі

B. гіпакузіс

C. запаморочення

D. гіпосмії

E. прозоплегії

ANSWER: D
74. Санітарно-епідеміологічною службою з метою попередження захворювання на кліщовий енцефаліт рекомендовано наступний превентивний захід (найбільш доцільний у даному випадку):

А інсектофунгіциди

B. вакцинація

C. індивідуальні засоби захисту

D. репіленти

E. пошук кліщів на шкірі

ANSWER: B
75. У хворого з підозрою на менігіт проведено люмбальну пункцію. Для якого менінгіту характерним є гнійні зміни ліквору?

A. туберкульозний

B. сифілітичний

C. менінгококовий

D. грипозний

E. герпетичний

ANSWER: C
76. У хворого з підозрою на менігіт проведено люмбальну пункцію. Для якого менінгіту характерними є серозні зміни спинномозкової рідини?

A. менінгококовий

B. стафілококовий

C. пневмококовий

D. туберкульозний

E. стрептококовий

ANSWER: D
77. У хворого діагностовано первинний гнійний менінгіт. Який із збудників викликає дане захворювання:

A. стафілокок

B. менінгокок

C. стрептокок

D. бацила Коха

E. бліда спірохета

ANSWER: B
78. Лікар виставив попередній діагноз туберкульозний менінгіт. Які з ознак характерні длясаме для даного захворювання?

A. підгострий перебіг

B. нейтрофільний плеоцитоз

C. підвищення цукру в лікворі

D. білково – клітинна дисоціація

E. ксантохромія ліквору

ANSWER: A
79. Хворий переніс менінгококовий менінгіт. Що з нижче вказаного не відноситься до пізніх ускладнень даного захворювання:

A. лікворна гіпертензія

B. вогнищева симптоматика

C. інтелектуально-мнестичні розлади

D. судомний синдром

E. гострий набряк мозку

ANSWER: E
80. Виберіть, які напади за класифікацією належать до простих з порушенням психічної діяльності:

 1. афатичні
 2. дигестивні
 3. адверсивні
 4. постуральні
 5. елементарні нюхові

ANSWER: A
81. Простий типовий абсанс супроводжується

 1. виключенням свідомості до 2-15 сек
 2. виключенням свідомості до 2-3 хв
 3. виключеннямсвідомості до 2-15 сек та посмикуванням мязів обличчя
 4. виключенням свідомості до 2-3 хв та посмикуванням мязів обличчя
 5. виключеннямсвідомості до 2-15 сек та закочуванням очей

ANSWER: A
82. Яка фаза генералізованого судомного нападу може вказати на локалізацію патологічного вогнища?

 1. тонічна
 2. клонічна
 3. аура
 4. постіктальна
 5. тоніко-клонічна

ANSWER: C
83. В якому відділі головного мозку найчастіше локалізується фокус судомної активності?

 1. лобній частці
 2. потиличній частці
 3. скроневій частці
 4. тімяній частці
 5. стовбурі

ANSWER: C
84. Який метод дослідження може підтвердити наявність вогнища патологічної активності в головному мозку?

 1. реоенцефалографія
 2. електроенцефалографія
 3. ехо-енцефалоскопія
 4. компютерна томографія
 5. рентгенографія черепа

ANSWER: B
85. Назвіть проти епілептичний препарат нової генерації.

 1. вальпроком
 2. топомакс
 3. карбамазепін
 4. етосуксемід
 5. клоназепам

ANSWER: B
86. Яка ознака найпереконливіша в диференціальній діагностиці епілептичного та істеричного надів.

 1. «рука акушера»
 2. прикус язика
 3. гіперемія обличчя
 4. відсутні фотореакції
 5. тахіпное

ANSWER: D
87. За клінічними ознаками прогресування дисциркуляційної енцефалопатії, в першу чергу, обумовлене:

 1. цефалгічним синдромом
 2. пірамідним синдромом
 3. атактичним синдромом
 4. когнітивними розладами
 5. розладами чутливості

ANSWER: D
88. Скільки часу триває гострий період ішемічного інсульту.

 1. 3 доби
 2. 21 добу
 3. 14 діб
 4. 28 діб
 5. 1 доба

ANSWER: B
89. Протягом якого часу після розвитку вогнищевої симптоматики є правомірним діагноз «Гостре порушення мозкового кровообігу”.

 1. до 12 годин
 2. до 48 годин
 3. до 36 годин
 4. до 6 годин
 5. до 24 годин

ANSWER: E
90. Скільки часу триває ранній відновний період ішемічного інсульту.

 1. від 3 діб до 1 місяця
 2. від 21 доби до 4 місяців
 3. від 21 доби до 6 місяців
 4. від 1 доби до 3 місяців
 5. від 1 доби до 6 місяців

ANSWER: C
91. Скільки часу триває пізній відновний період ішемічного інсульту.

 1. від 1 місяця до 6 місяців
 2. від 6 місяців до 12 місяців
 3. від 21 доби до 6 місяців
 4. від 3 місяців до 6 місяців
 5. від 3 місяців до 9 місяців

ANSWER: B
92. Який метод дослідження є найпереконливішим в диференціальній діагностиці епілептичної хвороби та епілептичного синдрому.

 1. магнітно-резонансна томографія
 2. електроенцефалографія
 3. ехо-енцефалоскопія
 4. компютерна томографія
 5. реоенцефалографія

ANSWER: A
93. Що з переліченого нижче належить до проминущих порушень мозкового кровообігу.

 1. транзиторна ішемічна атака
 2. дисциркуляційна енцефалопатія
 3. ішемічний інсульт
 4. геморагічний інсульт
 5. гостра гіпертонічна енцефалопатія

ANSWER: A
94. Що з переліченого нижче належить до проминущих порушень мозкового кровообігу.

 1. дисциркуляційна енцефалопатія
 2. церебрально-судинний гіпертонічний криз
 3. ішемічний інсульт
 4. геморагічний інсульт
 5. гостра гіпертонічна енцефалопатія

ANSWER: B
95. Яким сучасним методом дослідження доцільніше підтвердити наявність у хворого внутрішньо мозкової гематоми:

 1. електроенцефалографією
 2. ангіографією
 3. комп’ютерною томографією
 4. ехоенцефалографією
 5. клінічним

ANSWER: C
96. Яка з перелічених нижче ознак спостерігається на боці вогнища інсульту у хворого в стадії апоплектичного удару.

 1. параліч кінцівок
 2. параліч погляду
 3. симптом Бабінського
 4. м’язова гіпотонія
 5. парез мімічної мускулатури

ANSWER: B
97. Який етіологічний чинник займає домінуюче положення у розвитку субарахноїдального крововиливу.

 1. травматичний
 2. аневризматичний
 3. гіпертонічний
 4. атеросклеротичний
 5. бластоматозний

ANSWER: B
98. Вкажіть пухлину черепних і спинальних нервів

 1. аденома
 2. невринома
 3. епендимома
 4. менінгіома
 5. астроцитома

ANSWER: B
99. Вкажіть пухлину оболонок мозку

 1. аденома
 2. невринома
 3. епендимома
 4. менінгіома
 5. астроцитома

ANSWER: D

100. Яка з пухлин росте в ділянці шлуночків

 1. аденома
 2. невринома
 3. епендимома
 4. менінгіома
 5. астроцитома

ANSWER: C

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий