1 Прізвище, ім’я, по-батькові

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник»
1 Прізвище, ім’я, по-батькові

Скачати 405.33 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 405.33 Kb.
І. Анкетні дані співавторів

1 Прізвище, ім’я, по-батькові:

Потоцька

Ірина

Володимирівна Ванжула

Тетяна

Дмитрівна Троценко Світлана Анатоліївна 2

Місце роботи:

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник» 3

Досвід роботи:

25 років 32 роки 9 років 4

Контактні дані:

50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Співдружності, 97А, тел. (0564) 65-33-43, email: mandrivnik_2011@mail.ru_20011@mail.ru

ІІ. Основна частина

Назва роботи «Особливості організації роботи з обдарованими дітьми в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник» .

Номінація «Школа батьківства (батьківські лекторії, тематичні батьківські збори); педагогічна рада, семінари.
Коротка анотація

На сьогодні актуальною проблемою суспільства є збереження інтелектуальної еліти країни. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини-дослідника здатної до творчого мислення в розв’язуванні актуальних проблем. Усе це зумовлює необхідність відповідних змін у діяльності позашкільного навчального закладу, вимагає перегляду підходів до визначення мети та завдань позашкільної освіти, формування її змісту, організації навчально-виховного процесу. Тому педагогічний колектив поставив перед собою такі завдання: впровадження інноваційних педагогічних технологій в діяльність закладу та співпраця всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Поважати будь-яку особистість, не обходити увагою дитячих обдарувань – пріоритети діяльності педагогічного колективу центру туризму.

У конкурсній роботі описано особливості організації роботи з обдарованими вихованцями нашого закладу.

Рекомендовано використовувати на практиці заступникам директорів з навчально-виховної роботи, методистам, керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів.

Опис роботи

Вступ

«Від творчого вчителя – до творчого учня» — така цільова  установка науково-методичної роботи нашого  навчального закладу. 

Педагог плекає особистість. Але особистість може бути сформована лише особистістю. Модернізація національної освіти відповідно до потреб сучасності, інтегрування в світовий освітній простір збіглися з перехідним періодом, що характеризується низкою протиріч. Сучасна освіта має відповісти на запитання: кого ми вчимо? Навіщо? До чого прагнемо?

Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість традиційно займає одне з провідних місць. Проблеми її діагностики та розвитку хвилюють педагогів протягом багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, що легко може бути пояснено громадськими потребами. Традиційно цілям суспільного прогресу приділялося досить значне місце. Наприклад, у нашій країні протистояння капіталістичної і соціалістичної систем вимагало значного напруження сил і максимального використання інтелектуальних ресурсів, особливо в сфері фізики і математики. У зв’язку з цим функціонувала досить ефективна система виявлення і навчання високо обдарованих дітей. Сучасна особистісно-орієнтована тенденція пов’язана з виходом на перший план цінності особистісного розвитку і самореалізації. Так, високі індивідуальні досягнення зазвичай сприяють самореалізації особистості і рухають суспільство вперед.  

Останнім часом термін «обдарованість» отримав знову громадське визнання, так само як і соціальна значимість проблеми навчання обдарованих дітей, що є важливим кроком до її вирішення. 

Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особи на індивідуальність. А так як школа виявляється не дуже добре пристосованої для тих, хто сильно відрізняється від середнього рівня у бік великих здібностей, тому що складно перебудувати систему навчання, змінити ставлення вчителів до «нестандартним» дітям, школа відчуває особливі потреби в підручниках і програмах, у яких враховувалися б індивідуальні запити та інтереси обдарованих дітей, то це право роботи з обдарованими дітьми взяла на себе система додаткової освіти. В умовах установи додаткової освіти цього домогтися реально, тому що, саме додаткова освіта розширює сферу творчості обдарованої дитини. Отже, саме високо обдаровані люди здатні внести свій найбільший внесок у розвиток суспільства. 

Розбудова  державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах. Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей — стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім’ї та навчальних закладів. 

І. Організація інноваційного навчально-виховного процесу: особливості роботи з обдарованими дітьми Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник»
Поважати будь-яку особистість, не обходити увагою дитячих обдарувань – пріоритети діяльності Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник». Мета кожного заняття, кожного виховного заходу – гармонійний розвиток дитини та зміцнення її віри у власні можливості.

На сьогодні актуальною проблемою суспільства є збереження інтелектуальної еліти країни. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини-дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем. 

Усе це зумовлює необхідність відповідних змін у діяльності позашкільного навчального закладу, вимагає перегляду підходів до визначення мети та завдань позашкільної освіти, формування її змісту, організації навчально-виховного процесу. Тому педагогічний колектив поставив перед собою такі завдання: впровадження інноваційних педагогічних технологій в діяльність закладу та творча співпраця всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

У контексті зазначеного педагоги закладу працюють над створенням таких умов для практичної діяльності, щоб кожна особистість могла виявити свої інтереси, оцінити свої можливості, зробити усвідомлений професійний вибір. Позашкільний навчальний заклад дає змогу дитині розширити коло спілкування, знайти однодумців. Отже, дитина має право і можливості вибору найприязнішого середовища для розвитку.

Тому система роботи з розвитку дитячих обдарувань, сформована у Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник», органічно увібрала в себе все найкраще з того, що витримало випробування часом і базується на сучасних підходах до розвитку обдарованої особистості (Схема 1).

Вектор позашкільної освіти, спрямований у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності, також зумовлює необхідність переосмислення факторів, від яких залежить гармонійний розвиток обдарованої особистості.

Саме тому науково-методичним проектом закладу є «Розвиток творчих здібностей через креативну освіту». Діяльність закладу над даним проектом спрямована на розроблення нових програм, навчальних планів і стратегії навчально-виховної діяльності з метою створення психолого-педагогічних умов для гармонійного розвитку обдарованої дитини.

Головною метою діяльності щодо впровадження програми є розвиток обдарованої особистості, здатної до життєвого, зокрема професійно-освітнього самовизначення, саморозвитку та самореалізації в різних сферах життєдіяльності.

Основними напрямами освітньо-виховного процесу в роботі з обдарованими дітьми є організаційно-методичне та наукове забезпечення програми; створення оптимальних умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного розвитку дітей у закладі; робота з родинами обдарованих дітей.

Одним із напрямів роботи педагогічного колективу центру є створення умов для повної реалізації дитиною власних здібностей. Усі навчально-виховні програми розроблені з урахуванням принципу наступності – переходу вихованця з одного навчально-організаційного рівня на інший. Тому навчально-виховний процес у закладі організований за трирівневим принципом.

Основою діяльності закладу є комплексна програма «Обдарована дитина», розроблена колективом Центру з урахуванням наукових досягнень у сфері психології обдарованості та педагогіки творчості. Вона охоплює різноманітні сфери обдарованості та забезпечує взаємодію різних методів і форм роботи з обдарованими дітьми на різних етапах вікового розвитку вихованців. 

Залежно від освітніх потреб кожної дитини, її пізнавальних можливостей та мотивів, здібностей і нахилів вибудовується особистісна освітня траєкторія одержання позашкільної освіти. У цьому контексті збільшується питома вага індивідуалізованих форм роботи з дітьми в поєднанні з груповими і колективними. Педагог обирає форму та структуру навчальних занять, методи навчання, керуючись їх педагогічною доцільністю (Додаток 1-3).

Широкого використання набувають інформаційні технології та інтерактивні методи навчання: «Перше знайомство», «Ділова гра», «Інтерв’ю», «Самооцінка», «Мозковий штурм» та інші. 

Працюючи над реалізацією завдань Національної доктрини розвитку освіти України, Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, Комплексної програми «Обдарована дитина», педагогічний колектив у центр уваги поставив проблему формування активної, творчої особистості шляхом діалогу, взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Високий рівень досягнень вихованців підтверджується результатами участі гуртківців у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках, акціях, експедиціях (Додаток 4).

Найбільш важливим завданням педагогічний колектив закладу вважає оптимізацію системи навчально-виховної роботи, її спрямування на забезпечення потреб обдарованої дитини в розкритті власних здібностей, самореалізації в навчально-творчій діяльності за інтересами.

Система роботи з обдарованою дитиною, що успішно діє в Центрі туризму, є ефективною й перспективною, адже навчально-виховний процес спрямовано на виховання обдарованих дітей – успішного майбутнього України. 

  1. Рекомендації педагогам щодо роботи

з обдарованими дітьми

 1. Кожному керівнику гуртка постійно працювати над розвитком творчої компетентності вихованців, для чого:
 • вивчити аспекти та показники творчої активності;
 • використовувати складові творчої активності розвивати творчі вміння;
 • скласти плани розвитку творчих здібностей дітей кожного віку;
 • створити скарбничку творчих завдань;
 • заохочувати дитячі «фантазії», «відкриття», варіативність у рішенні однієї проблеми.
 1. Постійно працювати над пошуком творчо розвинених і обдарованих гуртківців для чого:
 • використовувати тренінги;
 • організовувати інтелектуальні змагання;
 • проводити не традиційні заняття та дослідження.
 1. Створювати умови для розвитку творчої компетенції особистості, використовуючи головні стратегії навчання здібних дітей:
 • прискорення
 • поглиблення
 • збагачення
 • проб лематизація

 1. Вивчити основні вимоги до педагогів, які працюють зі здібними дітьми, та в ході самоосвітньої діяльності прагнути досягти таких показників:

Педагог є визначальним чинником у системі навчання

творчо розвинених дітей

До педагогів, що працюють з творчо розвиненими дітьми,

Висуваються підвищені вимоги

Позитивна «Я – концепція» складає одну з найважливіших

характеристик педагога, що працює з творчо розвиненими дітьми. Педагог, що відрізняється низькою самооцінкою, як правило, відчуває почуття тривоги перед своїми талановитими вихованцями, а отже, не може викликати в них поваги

Серед інших важливих якостей педагога можна виділити зрілість, успішний досвід педагогічної роботи, емоційну стабільність, цілеспрямованість і креативність

Професійна компетентність педагога, що навчає творчо розвинених дітей, ґрунтується на його спеціальній теоретичній підготовці, тісно пов’язаній з досвідом практичної роботи

Теоретична підготовка і практична діяльність педагога повинні включати роботу з різними категоріями дітей, як здоровими (у тому числі творчо розвиненими), так і з дітьми, що мають сенсорні або фізичні недоліки (у тому числі творчо розвиненими), через те, що звичайно творчо розвинені та талановиті діти навчаються в одній групі разом з усіма іншими дітьми, які володіють різними здібностями й особливостями

Педагоги повинні ознайомлюватися з відповідними концептуальними моделями, що використовуються в навчанні для різного віку творчо розвинених дітей, і уміти вибирати й застосовувати ті моделі, що близькі їх власним педагогічним принципам

Правильний вибір навчального матеріалу так само характеризує рівень педагога, що працює з творчо розвиненими дітьми
 1. Враховувати в педагогічній діяльності рекомендації психологів щодо розвитку творчих здібностей вихованців на заняттях:

Рекомендації керівника РМО щодо підготовки

моніторингу розвитку творчих здібностей особистості

На засіданнях РМО приділити увагу питанням:

ретельного аналізу результатів моніторингу

визначення провідних тенденцій розвитку творчих здібностей дітей

методичного забезпечення продовження моніторингових досліджень

розробки коригувальних заходів за результатами моніторингу

прогнозування подальшої педагогічної діяльності

за результатами моніторингу

представлення та захисту проектів планів розвитку

творчих здібностей, обдарованості особистості й освітньої

моделі випускника позашкільного закладу

компьютерізації моніторингових досліджень, моніторингу

Як вчити обдарованих?

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

 • своїм основним завданням – наданню допомоги обдарованим дітям в отриманні знань, умінь, навичок;
 • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, виявленню основного та послідовного варіанту розвитку здібностей дитини;
 • переходу від перцептивного рівня дізнання до вищих понятійних рівнів.

Творчі методи під час викладання націлені на:

 • визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;
 • повагу до бажання дітей самостійно працювати;
 • вміння стримуватися від втручання в процес творчої діяльності;
 • надання дитині свободи вибору;
 • створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;
 • заохочення роботи над проектом, пропозиції самих дітей;
 • уникання будь якого тиску на дітей;
 • надання можливості загального внеску в роботи групи;
 • повагу потенційних можливостей вихованців, які відстають;
 • демонстрацію ентузіазму;
 • надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу думку;
 • організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей із обдарованими;
 • отримання максимальної користі від захоплення дітей;
 • терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;
 • вміння переконувати та пропагувати;
 • здібність до самоаналізу.

Керівник гуртка повинен:

 • бути доброзичливим і чуйним;
 • знайти психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їхні потреби та інтереси;
 • мати високий рівень інтелектуального розвитку;
 • мати широке коло інтересів і вмінь;
 • бути готовим до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;
 • володіти почуттям гумору (але без нахилу до висміювання);
 • бути самокритичним, готовим до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення;
 • мати творчий особистий світогляд;
 • мати добре здоров’я і життєздатність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

по формуванню творчо працюючого керівника гуртка

 1. Перейти від „об’єктивно-суб’єктивних” стосунків на „суб’єктивно-об’єктивні”, що дасть змогу формувати особистість вихованця, здатну бути суб’єктом стосунків, суб’єктом спілкування.
 2. Систему умов навчання реалізувати через диференційований підхід, який має забезпечити індивідуальний розвиток кожної дитини з урахуванням її психіко-фізіологічних особливостей, здібностей, нахилів, а також інтересів і побажань.
 3. Сприймати усе те, що відбувається в Центрі, як педагогу-професіоналу.
 4. Головне – не боротися з дитиною, а йти шляхом більш надійним – гуманним і демократичним – домовлятися.
 5. Забезпечити провідну ідею – доступність, відповідність кількості і якості навчального матеріалу можливостям дітей.
 6. Ставитися до гуртківця як до особистості, поважати і підтримувати найбільш цінні його особистісні якості, усіма способами сприяти їхньому розвитку.
 7. Любити дітей, бути уважним до кожної дитини, ставитися до її думок і вчинків як до значимих фактів.
 8. Постійно вивчати внутрішній світ своїх учнів, а також умови їхнього життя з тим, щоб мати можливість розуміти кожного вихованця і приймати правильні рішення.
 9. Бути вимогливим до дітей, бачити у мірах вимогливості міру поваги до них. Вимогливість має бути педагогічно і соціально доцільною, такою, яка відповідала б всебічному розвитку дитини.

ПАМ’ЯТКА

керівнику гуртка в роботи з здібними

та обдарованими дітьми
У роботі із здібними та обдарованими дітьми рекомендується:

 1. Проявляти індивідуальній підхід до вихованця.
 2. Під час занять чітко контролювати досягнуті результати та давати завдання підвищеної складності, створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.
 3. Залучати до роботи по розробці та впровадженню власних творчих задумів та ініціатив, створювати ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.
 4. Постійно розширювати коло пізнавальних інтересів, збагачувати особистий досвід дитини.
 5. Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.
 6. Під час опрацювання програмного матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.
 7. Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
 8. Відзначати досягнення вихованців, підтримувати та стимулювати активність, ініціативу, пошук.
 9. Пропагувати творчі здобутки гуртківців на сторінках стінгазети, преси, радіо.
 10. Пам’ятати, що „… учень — не посудина, яку слід наповнити, а факел, який треба запалити» (К.Ушинський).

  1. Критерії за якими можна визначити

обдарованість дитини
Види обдарованих дітей – це довготривалий процес. Пов’язаний з моніторингом та аналізом розвитку конкретної дитини або підлітка. Ефективна ідентифікація на основі одноразової процедури, тестування неможлива. Пошук та визначення обдарованих дітей є тривалим і поетапним та виконується в процесі навчання та практичної діяльності беручи до уваги те, що високі показники не завжди є свідченням обдарованості. Найбільш адекватною формою є психолого-педагогічний моніторинг.

При виявленні обдарованих дітей необхідно диференціювати:

 • актуальний рівень розвитку обдарованості, досягнутий на даному віковому етапі;
 • особливості конкретних проявів обдарованості, пов’язані з намаганнями їх реалізації в різних видах діяльності;
 • потенційна здатність дитини до розвитку.

Критерії обдарованості

Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей вважають:

 1. Властивість «перескакувати» через послідовні етапи свого розвитку.
 2. Гарну пам’ять, швидке та міцне запам’ятовування.
 3. Здатність до класифікування, систематизації, диференціювання інформації, що надходить до них, її реорганізації. Здатність швидко та правильно простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки. Здатність до прогнозування.
 4. Інтенсивний мовний розвиток, мають великий словниковий запас, читають різноманітну літературу науково-пізнавального характеру, здатні до словотворення та вироблення нових понять, їх відрізняє швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій.
 5. Відзначаються різноманітністю інтересів, здатністю займатися кількома справами відразу та великою наполегливістю у їх реалізації.
 6. Здатність тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, «занурюючись» в своє заняття, якщо воно їм цікаве.
 7. Постійні прояви цікавості та бажання пізнати оточуюче. Допитливість, активне дослідження навколишнього світу, н створюючи обмежувальних рамок своїх досліджень.
 8. Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу.
 9. Мають розвинену емоційність, наприклад, сильно розвинуте почуття гумору, властива емпатія (співпереживання).
 10. Їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.
 11. Уміння працювати в нестандартних ситуаціях, творчо розв’язувати проблемні ситуації, оригінальність, критичність мислення, уміння робити правильний, раціональний або нестандартний вибір у різних ситуаціях – виражена установка на творче виконання завдань.
 12. Ініціювання ним самих форм та методів діяльності.
 13. Відрізняються продуктивним та творчим мисленням, схильністю до творчої праці, як вияву обдарованості.

Важливою характеристикою обдарованості є креативність – здатність до творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.

Творчість визначається, як розвиток будь-якого виду діяльності за ініціативою самої дитини, як вихід за межі заданих вимог.

Пропонуємо вашій увазі примірну програму виявлення особистості вихованця.

Примірна програма вивчення особистості дитини
І. Історія життя і формування особистості дитини

 1. Сім’я, в якій живе дитина, її матеріальні і культурні умови.
 2. Взаємини між членами сім’ї та їх вплив на вихованця.
 3. Морально-психологічна атмосфера в сім’ї (моральні судження і стосунки в сім’ї).
 4. Між сімейні зв’язки і їх вплив на дитину.
 5. Взаємовідношення позашкільного закладу і сім’ї та їх вплив на вихованця.
 6. Спосіб життя дитини в умовах сім’ї (характер домашньої праці, відпочинку, взаємодопомоги і взаємоповаги в сім’ї, контроль і допомога в навчанні, у виборі змісту і форм проведення вільного часу і т.д.).

ІІ. Вихованець і колектив групи

 1. Колектив групи і його структура 9формальний і реальний актив групи, згуртованість, дисциплінованість, ставлення до навчання, суспільно-корисної і громадської діяльності).
 2. Морально-психологічна атмосфера в житті колективу (моральні судження. Суспільна думка).
 3. Становище дитини в колективі (в активі чи пасиві, його референтна група, його товариші, друзі по групі, його авторитет серед однолітків, його ставлення до колективу в цілому).
 4. Ставлення керівника гуртка та інших педагогів до вихованця, критерії цих ставлень.
 5. Ставлення дитини до керівника гуртка і інших педагогів, мотиви цих ставлень.

ІІІ. Направленість дитини (особиста, суспільна чи ділова направленість)

Характеристика усвідомлених мотивів і структура інтересів, їх глибина і дійовість. Найбільш виражені пізнавальні інтереси: художні, мистецькі, спортивні, читацькі. Погляди і моральні переконання. Прагнення дитини, його наміри, ідеали, мрії. Хто є зразком для вихованця в навчанні, житті, поведінці?

IV. Рівень домагань і самооцінки вихованця

Характеристика рівня домагань дитини: занижена, адекватна чи підвищена. Співвідношення самооцінки і рівня домагань. Вимогливість до себе. Ставлення до критичних зауважень педагогів і товаришів.

V. Вихованець у різних видах діяльності

Ступінь сформованості навчальних навичок. Ставлення до трудової діяльності. Співвідношення учбової, трудової та ігрової діяльності дитини. Побутова праця. Громадська активність вихованця.

VІ. Характеристика пізнавальної діяльності дитини

Особливості сприймання, спостережливість. Особливості пам’яті: тип пам’яті, якість (точність, міцність, легкість, швидкість, запам’ятання). Характеристика уваги: тип пам’яті, якість переключення, розподіл відволікання. Особливості уяви, мрії дитини. Ступінь розвитку мислення дитини, якості розуму: глибина, критичність, гнучкість, самостійність. Ступінь розвитку усної і писемної мови: активний і пасивний словниковий склад мови, емоційність і логічність мови.

VІІ. Особливості емоційно-вольової сфери дитини

Ступінь емоційної збудливості, стійкість емоційних станів, зовнішній їх вияв. Характер емоційних реакцій на педагогічні впливи. Зміст і рівень розвитку моральних, інтелектуальних та естетичних почуттів. Заходи щодо розвитку в дитини моральних почуттів. Вольові особливості: цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучисть, настирливість, уміння володіти собою.

VІІІ. Здібності дитини

Ступінь розвитку загальних і спеціальних здібностей, домінуючі здібності (інтелектуальні, математичні, технічні, художні, організаторські, спортивні і інші).

ІХ. Темперамент дитини

Прояви типу вищої нервової діяльності: сили, урівноваженості і рухливості нервових процесів. Прояви деяких властивостей темпераменту (сенситивності, екстраінтравертированості, імпульсивності, ригідності і інші).

Співвідношення між успіхами першосигнальної і другосигнальної діяльності (художній, мислительський чи середній тип темпераменту, за Павловим І.П.). Як проявляється темперамент у поведінці дитини. Його зовнішності?
Х. Характер дитини

Слід детально охарактеризувати найбільш яскраво виражені як позитивні, так і негативні риси характеру, що виявляються у ставленні дитини до навчання, групи, закладу, суспільних обов’язків праці, товаришів, до самого себе, суспільства в цілому.

Риси характеру дитини, що виявляються у ставленні до навчання (сумлінність, активність, дисциплінованість і показники його ставлення). Причини виявленого ставлення дитини до навчання.

Риси характеру, що виявляються по відношенню до групи, центру туризму (переживання успіху і невдач своєї групи і закладу, ставлення до заходів, що проводяться в групі і закладі. Пояснити причини того чи іншого ставлення.

Риси характеру, що виявляються у ставленні дитини до громадських обов’язків і доручень (ініціатива, чуття обов’язків, відповідальності перед колективом за виконану роботу).

Риси характеру, що виявляються в ставленні до праці (працьовитість, ініціативність, наполегливість у подоланні труднощів та інше).

Риси характеру, що виявляються у ставленні до товаришів, педагогів, дорослих, батьків і т.п. (доброта, щедрість, чуйність, конформізм, колективізм, егоїзм, грубість та інші).

Риси характеру, що виявляються у ставленні до самого себе (чуття власної гідності, скромність, вмінь володіти собою, гордість та інші).

Вольові риси характеру (наполегливість, рішучість, сміливість, настирливість та інші).

Як проявляється характер дитини в різних видах діяльності (ігровій, навчальній, трудовій), у різних життєвих ситуаціях (конфліктних, комічних та інші)?

  1. Перелік орієнтовних заходів щодо планування

роботи з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми вимагає насамперед змістовного, грамотного планування.

В нашому закладі розроблено програму «Обдарована дитина» до 2015 року, на основі якої щорічно планується робота зі здібними та обдарованими вихованцями (Додаток 6).

Крім того, в Центрі туризму проводяться різноманітні заходи, а саме:

 1. Створено інформаційний банк даних «Обдарованість».
 2. Систематизацуються матеріали періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості.       
 3. Проведяться проблемні та навчальні семінари з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
 4. Проводяться учнівські науково-практичні конференції, конкурси, акції, змагання.
 5. Організовуються і проведяться районні змагання, конкурси, зльоти.
 6. Розробляються екскурсійні маршрути.
 7. Проводяться творчі звіти за результатами пошуково-дослідницької роботи.
 8. Забезпечується участь обдарованих дітей у міських, районних, Всеукраїнських конкурсах туристсько-краєзнавчого напряму.
 9. Проводиться діагностика рівня професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.
 10. Обговорюються проблеми організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об’єднань.
 11. Оформлено стенд «Організація роботи з обдарованими дітьми».
 12. Проводяться творчі звіти керівників гуртків, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами:
 • краєзнавчим;
 • туристичним;
 • вжитково-декоративним
  1. Поради батькам від Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

 1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно, серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.
 2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.
 3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.
 4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.
 5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
 6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.
 7. Показуйте дитині цікаві місця.
 8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї  оселі.
 9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.
 10. Ніколи не карайте дитину приниженням.
 11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.
 12. Привчайте дитину самостійно мислити.
 13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
 14. Пробуджуйтеуяву та фантазію дитини.
 15. Уважно ставтеся до потреб дитини.
 16. Щодня знаходьте час, щобпобути з дитиною наодинці.
 17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.
 18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
 19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
 20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
 21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
 22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.
 23. Допомагайте дитині бути особистістю.
 24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.
 25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
 26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.
 27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.

  1. Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім’ї
Повага до бажання дітей самостійно працювати Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів Надання дитині свободи вибору Надання авторитетної допомоги Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї Терпимість до безладдя Заохочення обдарованої дитини Здібність до самоаналізу Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів Мати творчий особистий світогляд Володіння почуттям гумору Взаємозв’язок сім’ї і навчального закладу  Застосування форм і методів народної педагогіки  Виховання культури мовлення Створення затишних і безпечних умов для розвитку

ІІ. Програма «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді «Мандрівник»

 1. Загальні положення

Програма “Обдарована дитина ” до 2015 року розроблена з метою створення у закладі пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення вихованців, самореалізації у сучасному суспільстві.

 1. Мета та основні завдання програми

Метою програми є визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, науково-практичних заходів щодо розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку,навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для творчого розвитку особистості.

 

Основні завдання :

 • розробка нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми, складання програм навчання та розвитку обдарованих дітей;
 • створення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;
 • створення умов у закладі для роботи з обдарованими дітьми.

Реалізація Програми передбачає здійснення наступних заходів:

з/п Найменування завдання Найменування заходу Виконвець 1 Удосконалення нормативно-правової бази
  1. Вивчати нормативно-правові документи з питань організації роботи з обдарованими дітьми.
Заступник директора з НВР
  1. Проводитиінструктивно-методичнунарадуізкерівникамигуртківщодоорганізаціїроботи з обдарованими дітьми згідно Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю до 2014 року.
Директор
  1. Забезпечити ознайомлення усіма педагогічними працівниками з календарем районних, міських, обласних масових та методичних заходів, з положеннями конкурсів, змагань.
Методисти
  1. Продовжити практику морального стимулювання учнів, які стали переможцями конкурсів, змагань, різних рівнів, а також педагогічних працівників, яких підготували.
Директор 2 Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
  1. Поновити анотований каталог літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.
Заступник директора з НВР
  1. Провести психолого-педагогічний семінар «Пошук інноваційних методичних підходів у організації роботи з творчо обдарованими дітьми.
Заступник директора з НВР 3 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти
  1. Створити банк даних «Обдарованість». Систематично поповнювати його творчо обдарованими дітьми.
Заступник директора з НВР
  1. Оздоровлювати творчо обдарованих дітей у літньому таборі «Слава».
Директор
  1. Організувати участь обдарованих дітей у міській та районній новорічній ялинці.
Директор
  1. Залучати зацікавлених осіб, спонсорів, меценатів до створення умов для розвитку обдарованості учнів.
Директор
  1. Обговорити проблеми організації роботи з обдарованими дітьми і визначити подальші перспективи на засіданні методичної ради, на педраді.
Директор
  1. Провести круглий стіл по обміну досвідом з питань результативної роботи з обдарованими дітьми за участі керівників гуртків.
Заступник директора з НВР
  1. Організувати участь обдарований дітей ЦТКЕУМ «Мандрівник» у туристсько-краєзнавчих заходах районного, міського, обласного рівнів (за окремим планом).
Директор,

методисти

  1. Організувати написання пошуково-дослідницьких робіт обдарованих дітей в межах районних, міських, обласних туристсько-краєзнавчих конкурсів та акцій.
Методисти
  1. Залучити обдарованих дітей до організації і проведення пошукової роботи пошукових та волонтерських загонів.
Методист з ТКР
  1. Провести педагогічну раду з питання «Практичне впровадження новітніх технологій продуктивного навчання та виховання в туристсько-краєзнавчій діяльності».
Директор 4 Модернізаціяматеріально-технічної базинавчальних закладів
  1. Забезпечити Центр туризму навчально-методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю.
Директор
  1. Підготувати методичні розробки для педагогічних працівників навчальних закладів «Методичне оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості», «Творча обдарованість учнів: характери і особливості»
Директор 5 Кадровез абезпечення
  1. Направляти на курси підвищення кваліфікації керівників гуртків. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати ППД з питання розвитку обдарованої особистості.
Директор 6 Посилення соціального захисту
  1. Підготувати подання на отримання міської премії «Обдаровані діти – надія Криворіжжя».
Директор
  1. Організувати оздоровлення обдарованих учнів під час канікул.
Директор 7 Співпраця з громадськими організаціями
  1. Координувати діяльність Центру туризму у співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді.
Директор

ІІІ. КАЛЕЙДОСКОП ТЛУМАЧЕНЬ
Індивідуальність –неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від інших людей.

Задатки – природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі.

Здібності – стійкі індивідуальні психічні властивості людини, базуються на основі задатків, зумовлюють успішність її діяльності в певному напрямі й не зводяться до знань, умінь та навичок, які вона має. (Психологічний словник)

Здібності людини – під здібностями розуміються як властивості чи якості індивіда, що обумовлюють успішність діяльності чи оволодіння нею, як індивідуальні якості, що відрізняють однієї людини від іншого і, що виявляються в успішності діяльності.
Найбільш загальною класифікацією здібностей є розподіл на дві групи: загальні і спеціальні.

Загальні здібності – система індивідуально-вольових властивостей особистості, що забезпечує відносну легкість і продуктивність в оволодінні знаннями і здійсненні різних видів діяльності. Загальні здібності є наслідок як багатого природного дарування, так і всебічного розвитку особистості.

Елементарні загальні здібності, властиві усім людям, хоча й у різному ступені їх виразності – це основні форми психічного відображення: здібність відчувати, сприймати, мислити, переживати, приймати і здійснювати рішення і запам’ятовувати. Адже кожен елементарний прояв цих здібностей є відповідна дія, виконувана з різним успіхом: сенсорне, розумове, вольове – і навіть може стати відповідною навичкою.

Спеціальні здібності – система властивостей особистості, що допомагає досягти високих результатів у якій-небудь

спеціальній області діяльності, наприклад літературної, образотворчої. Музичної, сценічної і т.п.

Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, геніальність.

Обдарований – який має великі природні здібності (Великий тлумачний словник української мови, 2002 р.)

Обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, мотивації, що дозволяє виконувати певну діяльність на якісно вищому рівні, відмінному від умовного «середнього рівня».

Обдарованість – поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання завдання; видатних розумових здібностей і креативності. (Дж.Рензуллі)

Обдарованість – це працелюбство. (Н.Лейтес)

Обдарованість – це системна, така, що розвивається протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних) результатів у оному чи декількох видах діяльності поріняно з іншими людьми. (Д.Богоявленська, В.Шадриков)

Обдарованість – завжди унікальна (Р.Стернберг)

Обдарованість є наслідком розвитку вроджених задатків під дією як внутрішніх, суб’єктивних, так і зовнішніх, стосовно особистості, соціальних вчинків. (О.Музика)

Обдарованими – ми вважаємо наших дітей і підлітків, рівень інтелекту, практичних умінь, навичок яких і мотивація, що склалася, дозволяє їм досягти в майбутньому високих професійних і творчих досягнень.

Обдарованими – називають тих, хто показує значні, якісні результати або високий рівень розвитку здібностей в одній чи декількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні здібності, психомоторні здібності. (МануелаДа Сільва)

Обдарованими – є ті учні, які за оцінкою професіоналів, внаслідок значних здібностей володіють потенціалом до високих досягнень. (Держвідділ освіти США)

Розумово обдаровані діти – це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, який є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. (Ю.Гільбух)

Талановитість – вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини.

Геніальність – найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини.

Творчість – продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення.

Схему розвитку творчої особистості можна зобразити у вигляді формули:

здібності – обдарованість – талант

Список використаних джерел

 1. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? — К.: Знання 2006. 
 2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. — М.: Издат. центр Академия 1998.
 3. Брюно Ж. Молей Р. Назарет Л. Одаренные дети: психолого-педагогическое исследование и практика. // Психологический журнал. — 2008. — № 4. — С.73-78.
 4. Ванбреннер С. Методи навчання обдарованих дітей в американській школі. // Обдарована дитина. — 2008. — №1. — С.29-33.
 5. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина.Сімя.Школа. — 2007. — №4. — С.11-15.
 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Мысль 2009.
 7. Гильбух Ю.3. Внимание: одаренные дети. — М.: Классика 2009.
 8. Гільбух Ю.3. Розумово обдарована дитина. — К.: Либідь 2006.
 9. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників. // Обдарована дитина. — 2008. — №1. — С.25-28.
 10. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. — 2008. — №8. — С.5-12.
 11. Коваль Л. Г. Зверева I. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. — 2008. — №5-6. — С.3-9.
 12. Красноголов В.О. Визначення поняття обдарованість у зарубіжній психолого-педагогічнійлітературі. // Обдарована дитина. — 2008. — №5-6 — С.13-18.
 13. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. — М.: Знание 1984.
 14. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. — 2009. — № 6. — С.2.
 15. Матюшкин А.М. Яковлева Е.Л. Учитель для одаренных. — М.: Общественные движения и социальная активность молодежи 2009.
 16. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. — 2007. — №1. — С.3-5.
 17. Одаренные дети. / Под ред. Бурменской Г.В. Слуцкого В.М. — М.: Малыш 2006.
 18. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. — М.: Малыш 2007.
 19. Развитие и диагностика способностей / Под ред. Алексеевой Л.Г. — М.: Мысль 2005.
 20. Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. //Обдарвана дитина. 2008. №3.
 21. Сущенко А. Проблема шкільного навчання обдарованих дітей. // Шкільний психолог. — 2002. — №8.
 22. Теплов Б.М. Способности и одаренность. — В кн.: Теплов Б.М. Избранные труды. Т.1. — М.:Просвещение 2006.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий