1. При бактеріологічному дослідженні харкотиння дитини із задушливим кашлем і високою температурою на казеїново-вугільному агарі виросли блискучі гладенькі колонії

Що нагадують краплинки ртуті. Під мікроскопом виявлено короткі грам негативні палички. Який мікроорганізм виділено з харкотиння?
1. При бактеріологічному дослідженні харкотиння дитини із задушливим кашлем і високою температурою на казеїново-вугільному агарі виросли блискучі гладенькі колонії

Скачати 0.58 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.58 Mb.

  1   2   3   4

1. При бактеріологічному дослідженні харкотиння дитини із задушливим кашлем і високою температурою на казеїново-вугільному агарі виросли блискучі гладенькі колонії, що нагадують краплинки ртуті. Під мікроскопом виявлено короткі грам негативні палички. Який мікроорганізм виділено з харкотиння?

 1. Klebsiella pneumoniae

 1. Corynebacterium dyphtheriae

2. Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хвилин у місці введення з’явилися гіперемія та набряк. До якого типу, за класифікацією Кумбса та Джелла, відноситься ця реакція?

 1. Гіперчутливість сповільненого типу
 2. Цитотоксична реакція
 3. Туберкулінова реакція
 4. Анафілактична реакція
 5. Реакція типу феномена Борде

3. Потрапляння поживних речовин до бактеріальної клітини відбувається за допомогою різних механізмів. Одним з яких є полегшена дифузія, котра здійснюється особливими мембраними білками-переносниками. Як вони називаються?

 1. Ліази
 2. Лігaзи
 3. Ізомерази
 4. Пермеази
 5. Оксидоредуктаз

4. Який метод забезпечує надійну стерилізацію біологічних рідин (сироваток, розчинів ферментів, вітамінів то що), які не витримують високих температур?

 1. Сухий жар
 2. Обпалювання в полум’ї (фламбування)
 3. Тиндалізація
 4. Волога пара під тиском
 5. Текуча пара

5. На плантації лікарських рослин поширилося захворювання, при якому на листі утворюються жовті плями і ділянки некрозу. Сік хворих рослин зберігає інфекційність при проходженні через бактеріальний фільтр, але при його посіві на поживні середовища ріст не виявляється. До якої групи фітопатогенних мікроорганізмів найбільш вірогідно належить збудник цього захворювання?

 1. Грибки
 2. Актиноміцети
 3. Бактерії
 4. Мікоплазми
 5. Віруси

6. Наявність патогенних мікроорганізмів у повітрі можна передбачити за присутністю санітарно-показових бактерій. Оберіть серед перерахованих бактерій ті, які є показниками безпосередньої епідеміологічної небезпеки:

 1. Сарцини
 2. Гемолітичні стрептококи
 3. Дріжджеві гриби
 4. Плісняві гриби
 5. Мікрококи

7. Згідно до вимог ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах нестерильних препаратів допускається певна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату, гарантує його безпеку?

 1. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
 2. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
 3. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
 4. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
 5. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів

8. При бактеріологічному дослідженні розчинів, виготовлених в аптеці, на cередовищі Ендо виросли червоні колонії з металевим блиском. Які це можуть бути мікроорганізми?

 1. Шигели
 2. Стафілококи
 3. Ешерихії
 4. Сальмонели
 5. Стрептококи

9. Виникла підозра, що серед працівників підприємства з виготовлення сироваткових препаратів обласної станції переливання крові поширене носійство патогенного золотистого стафілококу. На яке середовище слід висіяти матеріал з носоглотки працівників для виявлення стафілококового носійства?

 1. Cередовище Ресселя
 2. Середовище Ендо
 3. М’ясопептонний бульйон
 4. Кров’яний агар
 5. Жовточно-сольовий агар


10. У відповідності до цільового призначення та принципам виготовлення, бактерійні препарати розподіляються за групами. До якої групи належать препарати, що сприяють формуванню активного імунітету?

 1. Імуноглобуліни
 2. Моноклональні антитіла
 3. Вакцини
 4. Бактеріофаги
 5. Імунні сироватки

11. На фармацевтичне підприємство надійшла партія сировини рослинного походження для виготовлення фітопрепаратів. Який мікробіологічний тест слід використати для оцінки якості цієї сировини?

 1. Колі-індекс
 2. Антимікробна активність
 3. Піроген
 4. Колі-титр
 5. Загальна кількість мікроорганізмів в 1 г сировин

12. До інфекційного відділення госпіталізовано хворого з попереднім діагнозом «гострий гастроентерит». При посіві випорожнень на вісмуту сульфітний агар виросли чорні колонії з металевим блиском. Який збудник висіяний ?

 1. Сальмонели
 2. Ешерихії
 3. Ієрсинії
 4. Бруцели
 5. Шигели

13. Щоб зберегти життєздатність та стабільність еубіотиків, мікроорганізми висушують із заморожуваного стану під глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

 1. Тиндалізація
 2. Інактивація
 3. Гібридизація
 4. Пастеризація
 5. Ліофілізація

14. У мазку пінисто-гнійних виділень з піхви 42-х річної жінки, після його фарбування за методом Романовського-Гімзи, виявили мікроорганізми з класу джгутикових. Які мікроорганізми, найбільш вірогідно, виявив лікар?

 1. Leishmania donovani
 2. Lamblia intestinalis
 3. Trihomonas hominis
 4. Trypanosoma gambiense
 5. Triсhomonas vaginalis

15. Антибіотики класифікують за джерелами отримання. Вкажіть антибіотик бактеріального походження:

 1. Гентаміцин
 2. Граміцидин
 3. Тетрациклін
 4. Лізоцим
 5. Пеніцилін

16. Бактеріологічний контроль нестерильних лікарських засобів передбачає можливість присутності незначної кількості груп мікроорганізмів. Яких саме?

 1. Гемолітичний стрептокок
 2. Кишкова паличка
 3. Золотистий стафілокок
 4. Сарцини
 5. Синьогнійна паличка

17. Згідно до фармакопейних вимог лікарські препарати для місцевого застосування повинні досліджуватись на «мікробіологічну чистоту». Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про непридатність цієї групи препаратів у медичній практиці?

 1. Дріжджові гриби
 2. Мікрококи
 3. Сапрофітні стафілококи
 4. Плісняві гриби
 5. Золотисті стафілококи

18.При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

 1. Аспергіли
 2. Пеніцили
 3. Кандиди
 4. Актиноміцети
 5. Мукор

19. Під час санітарно-бактеріологічного дослідження повітря в приміщенні аптеки встановлено підвищений вміст санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?

 1. Ентерококи та цитробактер
 2. Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок
 3. Епідермальний стафілокок та сар­цини
 4. Дифтерійна та туберкульозна палички
 5. Кишкова та синьогнійна палички

20. Один з препаратів для масового застосування одержують способом інактивації бактеріального екзотоксину формаліном. З якою метою використовують цей препарат?

 1. Для імунокорекції
 2. Для лікування токсинемій
 3. Для активної імунізації
 4. Для серодіагностики
 5. Для пасивної імунізації

21. Спектр протимікробної дії фенолів охоплює грампозитивні і грамнегативні бактерії, мікобактерії, гриби, найпростіші, рикетсії, віруси. Яким механізмом дії володіють феноли? В чому полягає механізм протимікробної дії фенолів?

 1. Руйнуванні спори
 2. Порушенні цілісності клітинної стінки та денатурації білків
 3. Руйнуванні капсули
 4. Руйнуванні джгутиків
 5. Порушення синтезу нуклеїнових кислот

22. Які з нижче перерахованих методів стерилізації при одноразовій термічній обробці об’єкта забезпечують повну загибель мікроорганізмів і їх спор?

 1. Автоклавування
 2. Кохування
 3. Пастеризація
 4. Тиндалізація
 5. Кип’ятіння

23. При бактеріологічному обстеженні працівників аптеки на бактеріоносійство у одного із провізорів з носоглотки були виділені бактерії роду Staphylococcus. Які морфологічні особливості розташування мікробних клітин притаманні цьому роду?

 1. Попарно
 2. У вигляді грона винограду
 3. Тетрадами
 4. У вигляді ланцюжка
 5. Поодиноко

24. Класифікація антибіотиків здійснюється за різними принципами. До якої з перерахованих груп, за механізмом дії, відносяться цефалоспорини?

 1. Інгібітори процесів дихання
 2. Інгібітори синтезу білків
 3. Інгібітори окисного фосфорилювання
 4. Інгібітори синтезу цитоплазматичної мембрани
 5. Інгібітори синтезу клітинної стінки

25. Мікроорганізми є небезпечними не тільки для людей і тварин, але і для рослин. Самою поширеною групою фітопатогенів є:

 1. Віруси
 2. Бактерії
 3. Гриби
 4. Найпростіші
 5. Мікоплазми

26. Після тривалого лікування антибіотиками у хворої в мазках із вагінального секрету виявлено клітини овальної форми, деякі клітини брунькуються. Які препарати слід застосувати для лікування у випадку підтвердження діагнозу кандидоз?

 1. Антипротозойні
 2. Антибактеріальні
 3. Антихламідійні
 4. Протигрибкові
 5. Противірусні

27. Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод використали для виявлення капсули?

 1. Грама
 2. Буррі-Гінса
 3. Ціля-Нільсена
 4. Нейсера
 5. Ожешко

28. При перевірці стану повітря в аптечному приміщенні, де виготовляються ін’єкційні форми ліків, седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко видно зону гемолізу. На яке середовище зроблено по­сіви?

 1. Середовище Лєвіна
 2. Середовище Ендо
 3. Кров’яний агар
 4. МПА
 5. Жовточно-сольовий агар

29. Зараження курячих ембріонів є основним методом виділення вірусу грипу. Для пригнічення супутньої бактеріальної флори у досліджуваному матеріалі (змиві з носоглотки) до нього попередньо додають:

  1. Антибіотики
  2. Флуоресцентну сироватку
  3. Лейкоцитарний інтерферон
  4. Еубіотики
  5. Протигрипозний гамаглобулін

30. Після повторного введення хворому пеніциліну через декілька хвилин у нього з’явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

 1. Гемолітична анемія
 2. Анафілактичний шок
 3. Гострий гломерулонефрит
 4. Сироваткова хвороба
 5. Бронхіальна астма

31. При вивченні будови бактеріальної клітини студенту було задане питання: «Яка сполука завжди присутня у складі клітинної стінки Гр+ бактерій і відсутня у Гр–?». Якою буде правильна відповідь студента?

 1. Пептидоглікани
 2. Ліпополісахариди
 3. Тейхоєва кислота
 4. Міколова кислота
 5. Ліпопротеїди

32. Рослинну сировину слід обстежити на наявність в ній дріжджоподібних грибів. Яке середовище слід використати для того, щоб забезпечити розвиток даного виду мікроорганізму, але щоб при цьому супутня мікрофлора не виростала або росла дуже повільно?

 1. М’ясо-пептонний агар
 2. Агар Ендо
 3. Агар Сабуро
 4. Молочно-сольовий агар
 5. Кров’яний агар

33. Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам E.coli, який містить ген, що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні штаму-продуцента є застосування вектора, який може спричинити руйнування клітини E.coli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

A. Плазміда

B. Бактеріофаг

C. Ізольований фрагмент РНК

D. Ізольований фрагнмент ДНК

E. Транспозон

34. У відповідності з вимогами ВООЗ та Фармакопеї України у вушних краплях кількість мікроорганізмів в 1 мл препарату не повинна перевищувати такої кількості мікробних клітин (бактерій та грибів):

 1. 10
 2. 10 000
 3. 100
 4. 1000
 5. 100 000

35. Відомо, що інфекційний гепатит В системне захворювання, викликане вірусом гепатиту В, яке характеризується переважним ураженням печінки. З запропонованого нижче переліку оберіть препарат для етіотропної терапії цієї інфекції:

 1. Тетрациклін
 2. Фторхінолони
 3. Сульфаніламіди
 4. Ацикловір
 5. Пеніцилін

36. Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути мікроорганізми з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп мікробів належать до еукаріот?

 1. Скотобактерії
 2. Пріони
 3. Віроїди
 4. Віруси
 5. Найпростіші

37. У відповідності з вимогами Державної Фармакопеї України стерильними мають бути засоби: очні, для парентерального застосування, а також субстанції і допоміжні речовини, що використовуються для їх виготовлення. Який метод використовують для контролю їх стерильності?

 1. Двофазний бродильний
 2. Паперових дисків
 3. Мембранної фільтрації
 4. Серійних розведень
 5. Дифузії в агар

38. У Фармацевтичній практиці при виготовленні ряду препаратів необхідний стерильний ізотонічний розчин. Оберіть оптимальний метод для його стерилізації:

 1. Стерилізація парою під тиском
 2. Кип ятіння
 3. Пастеризація
 4. Стерилізація сухим жаром
 5. Прожарювання над полум’ям

39. Лікар запідозрив у пацієнта черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики найбільш доцільно використати для підтвердження діагнозу у перший у тиждень захворювання?

 1. Виділення копрокультури
 2. Виділення білі культури
 3. Виділення урино культури
 4. Виділення гемо культури
 5. Виділення мієлокультури

40. Слизова структура, яка щільно пов’язана з клітинною стінкою бактерій і має чітко відокремлену зовнішню межу, може бути виявлена під час забарвлення мазка за методом Бурі-Гінса. Як називається цей елемент бактеріальної клітини?

 1. Джгутики
 2. Спора
 3. Капсула
 4. Епісоми
 5. Рибосоми

41. При дослідженні антибіотикограми чистої культури сальмонел виявлено множинну резистентність до антибіотиків. Який фактор міг спричинити це явище?

 1. F-плазміди
 2. Помірні фаги
 3. Транспозони
 4. Мутації в хромосомі
 5. R-плазміди

42. Бактерії можуть містити поряд з хромосомними також позахромосомні спадкові елементи — плазміди. Наявність плазмідних генів може проявлятися:

 1. Стійкістю до барвників
 2. Множинною лікарською стійкістю
 3. Здатністю до спороутворення
 4. Стійкістю до фізичних факторів
 5. Здатністю до рухливості

43. У пологовому будинку новонародженим для профілактики туберкульозу ввели вакцину. Яка вакцина була використана?

 1. БЦЖ
 2. Анатоксин
 3. Себіна
 4. АКДП
 5. Манту

44. 3 лікарської рослини виділений фітопатогенний мікроорганізм, що утворює на поживному середовищі колонії у вигляді «яєчні». Вкажіть найбільш імовірного збудника:

 1. Актиноміцети
 2. Псевдомонади
 3. Мікоплазми
 4. Нокардії
 5. Дріжджові гриби

45. Дитині 6-ти місяців лікар призначив лікарський препарат для прийому всередину. Яка максимальна кількість бактерій і грибів допустима у 1 г цього препарату у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї України?

 1. Не більше 500 бактерій і 50 грибів
 2. Не більше 50 бактерій і грибів сумарно
 3. Не більше 1000 бактерій і грибів сумарно
 4. Не більше 500 бактерій і грибів сумарно
 5. Не більші 1000 бактерій і 100 грибів

46. З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?

 1. Бруцельоз
 2. Лептоспіроз
 3. Чума
 4. Токсоплазмоз
 5. Туберкульоз

47. Дитина 5-ти років, повернувшись з дитячого садочку, відчула слабкість, головний біль; підвищилась температура до 37,5°С. Який це період розвитку хвороби?

 1. Продромальний
 2. Бактеріоносійство
 3. Розпалу хвороби
 4. Одужання
 5. Латентний

48. Якість лікарських препаратів оцінюють за рядом показників, включаючи «мікробіологічну чистоту». Вкажіть лікарські форми, в яких допускається значно більша, у порівнянні з іншими формами, кількість сапрофітних бактерій: ,

 1. Настої
 2. Очні краплі
 3. Аерозолі
 4. Супозиторії
 5. Ін’єкційні розчини

49. Для лікування виразкового процесу рогівки хворому призначили антибіотик тваринного походження. Як називається цей препарат?

 1. Іманін
 2. Граміцидин
 3. Ністатин
 4. Лізоцим
 5. Хлорофіліпт

50. Результати мікробіологічних досліджень настою із листя м’яти перцевої встановили його невідповідність вимогам Фармакопеї України — виявлена патогенна мікрофлора. Вкажіть, наявність якої мікрофлори є підставою для такого висновку?

 1. Мікрококи
 2. Синьогнійна паличка
 3. Епідермальний стафілокок
 4. Дріжджеподібні гриби
 5. Плісняві гриби

51. Згідно до вимог Фармакопеї України лікарські препарати для місцевого застосування повинні контролюватися на «мікробіологічну чистоту». Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про непридатність цієї групи препаратів у медичній практиці?

 1. Сапрофітні стафілококи
 2. Золотисті стафілококи
 3. Дріжджові гриби
 4. Сарцини
 5. Плісняві гриби

52. Від хворого на сепсис виділена чиста культура стафілококів, що продукують бета-лактамазу. При яких обставинах слід враховувати цю властивість?

 1. При визначенні патогенності штаму
 2. При визначенні біохімічних властивостей
 3. При виборі антибіотика для лікування
 4. При диференціації окремих видів стафілококів
 5. При виборі оптимальних умов культивування

53. До хірургічного кабінету звернулася потерпіла, яку покусав невідомий собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?

 1. Розпочати імунізацію антирабічною вакциною
 2. Терміново ввести вакцину АКДП
 3. Терміново ввести нормальний гаммаглобулін
 4. Госпіталізувати хворого під нагляд лікаря
 5. Призначити комбіновану антибіотико-терапію

54. Таблетований лікарський препарат після бактеріологічного дослідження був визнаний непридатним для використання, хоча його загальне мікробне обсіменіння не перевищувало норму. Виявлення яких мікроорганізмів у препараті дозволило зробити такий висновок?

 1. Сарцини
 2. Ентеробактерії
 3. Актиноміцети
 4. Плісняві грибки
 5. Мікрококи

55. У хворого з ознаками гострого менінгіту для дослідження було взято спинно-мозкову рідину. В мазках з неї виявлені грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш вірогідно є причиною захворювання?

 1. Neisseria meningitidis
 2. Candida albicans
 3. Escherichia coli
 4. Streptococcus pneumoniae
 5. Haemophilus influenzae

56. При перевірці стану повітря в аптечному приміщенні, де виготовляються ін’єкційні форми ліків, седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко видно зону гемолізу. На яке середовище зроблено посіви?

 1. МПА
 2. Кров’яний агар
 3. Жовточно-сольовий агар
 4. Середовище Лєвіна
 5. Середовище Ендо

57. Під час огляду у доярки виявлено ураження опорно-рухового апарату, порушення зору, нервової та інших систем. Для підтвердження діагнозу призначено серологічне обстеження — реакція Райта і постановка шкірно-алергічної проби Бюрне. Який попередній діагноз встановив лікар?

 1. Лептоспіроз
 2. Ревматизм
 3. Бруцельоз
 4. Туляремія
 5. Сибірка

58. Під час збору лікарської сировини на плантаціях виявлено велику кількість рослин із мозаїчним забарвленням листя. Який імовірний агент спричинив таке ураження рослин?

 1. Фітопатогенні віруси
 2. Нематоди
 3. Токсичні речовини ґрунту
 4. Мікроскопічні кліщі
 5. Фітопатогенні бактерії

59. У мокротинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи, трохи подовжені, з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у мокротинні?

 1. Klebsiella pneumoniae
 2. Neisseria meningitidis
 3. Streptococcus pneumoniae
 4. Staphylococcus aureus

Е. Streptococcus pyogenes

60. При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним показникам?

 1. Відповідає за колі-індексом
 2. Відповідає за обома показниками
 3. Не відповідає за колі-індексом але відповідає за мікробним числом
 4. Не відповідає за обома показниками
 5. Не відповідає за мікробним числом

61. При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизисті колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?

 1. V.cholerae
 2. E. coli
 3. P.mirabilis
 4. K.pneumonia
 5. P.aeruginosa

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий