1. Під час рентгенологічного дослідження органів грудної клітки у пацієнта 62 років у проекції кореня правої легені виявлено тінь у вигляді поліциклічного утворення, деформуючий верхньочастковий бронх, а також ателектаз верхньої частки

З анамнезу з'ясовано, що пацієнт перебував на диспансерному спостереженні у фтізіатра
1. Під час рентгенологічного дослідження органів грудної клітки у пацієнта 62 років у проекції кореня правої легені виявлено тінь у вигляді поліциклічного утворення, деформуючий верхньочастковий бронх, а також ателектаз верхньої частки

Скачати 247.32 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 247.32 Kb. Захворювання легенів і плеври

1.Під час рентгенологічного дослідження органів грудної клітки у пацієнта 62 років у проекції кореня правої легені виявлено тінь у вигляді поліциклічного утворення, деформуючий верхньочастковий бронх, а також ателектаз верхньої частки. З анамнезу з’ясовано, що пацієнт перебував на диспансерному спостереженні у фтізіатра.

Який з методів дослідження дасть змогу реально віддиференціювати центральний рак легені від туберкульозу:
A. аналіз харкотиння на БК
B. бронхоскопія, морфологічне дослідження
C. КТ
D. тест на онкомаркери
E. клінічний аналіз крові

2.У хворої Т., 42 років, яка лікується з приводу позашпитальної правобічної нижньочасткової пневмонії, посилився біль в грудній клітці, підвищилася температура тіла до 39°С. При аускультації нижче кута лопатки дихання різко послаблене, перкуторно – тупість. При яке ускладнення можна думати ?
A. Піддіафрагмальний абсцес
B. Інфаркт міокарда
C. Емпієма плеври
D. Піопневмоторакс
E. Абсцес легені

3.Хворий К., 42 роки, після перенесеної простуди відзначив кашель з виділенням гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 38°С, задишку. Вчора раптово виник сильний біль у правій половині грудної клітки, задишка. Пульс 108 за хв., артерійний тиск – 90/55 мм рт. ст. Виражений акроціаноз. Частота дихання – 40 разів на 1 хв. При огляді – відставання правої половини грудної клітки в акті дихання. При перкусії – притуплення легеневого звуку над нижніми відділами, у вертикальному положенні тіла – коробковий відтінок над верхніми відділами правої легені. При аускультації – дихання над правою легенею не вислуховується. Який з перелічених діагнозів відповідає клінічній картині?
A. Абцедивна пневмонія
B. Емпієма плеври
C. Крупозна пневмонія
D. Піопневмоторакс
E. Гострий абсцес легені

4.Хворому П., 50 років, проведено 2 дні тому оперативне втручання: правосторонню нижньочасткову лобектомію. Стан хворого покращився, протипоказань до призначення ЛФК немає.

Для розправлення частини легені, яка залишилась, варто виконувати:
A. в положенні лежачи на лівому боці спеціальні дихальні вправи з поглибленим диханням
B. динамічні дихальні вправи в положенні лежачи на правому боці
C. спеціальні дихальні вправи в положенні лежачи на спині, використовуючи діафрагмовий тип дихання
D. спеціальні дихальні вправи в положенні лежачи на правому боці, використовуючи діафрагмовий тип дихання
E. кругові рухи в плечових суглобах

5.Пацієнт К., 56 років, скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння в кількості 50-70 мл на добу, задишку при незначному фізичному напруженні, підйом температури тіла до 38,5°С. Пульс – 92 за 1 хв., АТ – 110/60 мм рт.ст. Відставання правої легені в акті дихання. При перкусії легеневий звук над правою легенею притуплений. Аускультативно справа – вологі різнокаліберні хрипи над верхньою часткою. Зліва патологічних змін не виявлено. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлено виражену інфільтрацію верхньої частки правої легені з дрібними множинними порожнинами в центрі розмірами від 0,4 до 0,8 см в діаметрі. Який ваш діагноз?
A. Гостра правобічна вогнищева пневмонія
B. Гострий абсцес правої легені
C. Нагноєна кіста правої легені
D. Гангренозний абсцес правої легені
E. Абсцедуюча пневмонія

6.До лікаря поліклініки звернувся хворий Р., 58 років, зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки постійного характеру. На рентгенографії органів грудної клітки знайдена субплевральна тінь до 5 см у найбільшому вимірі, яка зливається з грудною стінкою і має з нею тупий кут. Хворий за фахом покривальник, часто працював з шифером та плитами з азбесту. Ваш попередній діагноз?
A. Актиномікоз легені
B. Еозінофільна пневмонія
C. Вузлова мезотеліома плеври
D. Вогнищевий туберкульоз
E. Периферичний рак легені

7.Хворий Р., 42 років, переведений до хірургічної клініки з терапевтичного відділення, де лікувався протягом 4 днів з приводу зливної пневмонії зліва. Температура тіла 39°С. Виражені ознаки гнійної інтоксикації та дихальної недостатності. Дихання над правою легенею різко послаблене, виражене притуплення перкуторного звуку. Харкотиння гнійне, брудно-сірого кольору, з неприємним запахом. Рентгенологічно на фоні масивного затемнення, яке охоплює верхню, середню й верхівковий сегмент нижньої частки лівої легені видно множинні, різних розмірів, з горизонтальними рівнями та без них порожнини деструкції. Ваш діагноз ?
A. Абсцедивна пневмонія
B. Гангрена легені
C. Бронхоектатична хвороба
D. Емпієма плеври
E. Гангренозний абсцес легені

8.Хвора В., 56 років, під час їжі смаженого гороху розмовляла і закашлялася. Безперервний кашель зменшився через 2 години, однак періодично приступоподібно спостерігався протягом першої доби. На 2-гу добу з’явився біль у правій половині грудної клітки, виникла дихальна недостатність. При аускультації не вислуховується дихання над правою легенею. Яке ускладнення виникло?
A. Емфізема легені
B. Медіастиніт
C. Нижньочасткова пневмонія
D. Бронхіектазія
E. Ателектаз легені

9.У працівника тваринницької ферми два місяці тому назад з’явився кашель з густою мокротою, підвищення температури тіла до 37,6-37,8°С щоденно, слабість, задишка при фізичних навантаженнях. При рентгенологічному дослідженні: у верхній долі правої легені знайдено кулясту тінь з рівними, круглими, чіткими контурами без перифокального запалення легеневої тканини. При дослідженні мокроти знайдено нитки фібрину, хітину. Сформулюйте попередній діагноз.
A. Бронхогенна кіста правої легені
B. Рак правої легені
C. Абсцес правої легені
D. Кавернозний туберкульоз правої легені
E. Ехінококова кіста правої легені

10.У працівника скотарні протягом 2 міс зберігаються кашель с густим харкотинням, підвищення температури тіла до 37,6-37,8 °С щодня, слабість, задишка під час фізичного навантаження. Під час рентгенологічного дослідження у верхній частці правої легені виявлено округлу тінь з рівними круглими чіткими контурами без перифокального запалення легеневої тканини. Під час дослідження харкотиння виявлено нитки фібрину, хітину.

Сформулюйте попередній діагноз:
A. кіста правої легені
B. ехінокок правої легені
C. кавернозний туберкульоз правої легені
D. рак правої легені
E. абсцес правої легені

11.Хворий С., 54 роки, поступив зі скаргами на задишку, високу температуру тіла, періодичне кровохаркання. Хворіє протягом 6 тижнів. Дихання над правою легенею різко послаблене, виражене притуплення перкуторного звуку. Харкотиння гнійне, сірого кольору, з неприємним запахом. Рентгенологічно на фоні масивного затемнення, яке охоплює майже всю праву легеню видно множинні, різних розмірів порожнини деструкції. На фоні інтенсивної терапії та санації трахеобронхіального дерева в хворого розпочалася масивна легенева кровотеча, яку вдалося зупинити ендоскопічною обтурацією правого головного бронха. Яке подальше лікування хворого ?
A. Пневмотомія
B. Ендоскопічна гемостатична терапія
C. Селективна емболізація бронхіальних артерій
D. Торакоабсцесостомія
E. Правобічна пневмонектомія

12.До лікаря поліклініки звернувся хворий Ш., 57 років, зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки постійного характеру. На рентгенографії органів грудної клітки знайдена субплевральна тінь до 5 см у найбільшому вимірі, яка зливається з грудною стінкою і має з нею тупий кут. Хворий за фахом покривальник, працював з плитами з азбесту. Ваш попередній діагноз?
A. Периферичний рак легені
B. Еозінофільна пневмонія
C. Вузлова мезотеліома плеври
D. Актиномікоз легені
E. Вогнищевий туберкульоз

13.У хворого 32 років із закритою травмою грудної клітки з’явилася підшкірна емфізема в ділянці яремної ямки, яка швидко поширилася на шию, обличчя, верхню частину тулуба.

Укажіть механізм такого розвитку підшкірної емфіземи:
A. закритий пневмоторакс
B. розрив діафрагми
C. перелом ребер
D. забій серця
E. ушкодження дихальних шляхів з розвитком емфіземи середостіння

14.У хворого Г., 46 років, на 7 добу після лівобічної пневмонектомії з приводу центрального раку верхньочасткового бронху з’явилися болі в лівій половині грудної клітки, підвищилася температура тіла до 38°С, наросла задишка. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки – горизонтальний рівень рідини до 4-го ребра зліва. Що є найбільш ймовірною причиною цього ускладнення ?
A. Неспроможність кукси головного бронху
B. Неправильне післяопераційне лікування
C. Інфікування залишкової порожнини
D. Медіастиніт
E. Пневмонія єдиної легені

15.У хворого 45 років після тупої травми грудної клітки з переломом груднини виникли слабість, гіпотонія, ціаноз верхньої половини тулуба, надимання вен шиї. Під час плевральної пункції вмісту не отримано. Пульс – 120 за 1 хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Який діагноз найбільш вірогідний:
A. тромбоемболія легеневої артерії
B. тампонада серця
C. гострий інфаркт міокарда
D. струс серця
E. згорнутий гемоперикард

16.У хворого Д., 56 років, на 7 добу після лівобічної пневмонектомії з приводу центрального раку верхньочасткового бронху з’явилися болі в лівій половині грудної клітки, підвищилася температура тіла до 38°С, наросла задишка. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки – горизонтальний рівень рідини до 4-го ребра зліва. Що є найбільш ймовірною причиною цього ускладнення?
A. Пневмонія єдиної легені
B. Неспроможність кукси головного бронху. Емпієма плеври
C. Інфікування залишкової порожнини
D. Медіастиніт
E. Неправильне післяопераційне лікування

17.Чоловік 40 років після алкогольного сп’яніння 4-5 год проспав на вулиці. Через 2 дні в нього підвищилась температура тіла до 39 °С, з’явився біль у грудній клітці. Через 2 тиж раптово під час кашлю відійшло близько 200 мл харкотиння з неприємним запахом.

Визначіть попередній діагноз:
A. плеврит
B. загострення хронічного бронхіту
C. рак легені з розвитком пневмоніту
D. гострий гнояк легені
E. бронхоектатична хвороба

18.Хворий П., 48 років, звернувся до чергового хірурга зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, задуху, кашель, запаморочення. З анамнезу: годину тому упав з мотоцикла та вдарився правою частиною грудної клітки об край тротуару. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові бліді, свідомість затьмарена, АТ – 90/60 мм рт. ст., пульс – 100 за 1 хв, у грудній клітці справа дихання ослаблене, перкуторно – тупість у нижніх відділах.

Який патологічний процес можна запідозрити
A. правобічний гемоторакс
B. правобічний піопневмоторакс
C. перелом ребер справа
D. правобічний напружений пневмоторакс
E. правобічний закритий пневмоторакс

19.Хворий В., 30 років, скаржиться на нездужання, задишку, дрощі, підвищення температури до 39°С. Хворіє п’ять днів. Дихання не прослуховується над всією поверхнею правої легені. На рентгенограмі грудної клітки справа косий рівень рідини, що досягає ІІ ребра. Встановіть попередній діагноз.
A. Гострий абсцес правої легені
B. Гангрена правої легені
C. Піопневмоторакс справа
D. Гостра тотальна емпієма плеври справа
E. Гостра тотальна пневмонія справа

20.Хворий Л., 45 років, доставлений у клініку в тяжкому стані. До госпіталізації хворів на протязі трьох тижнів пневмонією. Об’єктивно: шкіра та слизові темно-землистого кольору, температура тіла 38°С, задишка у стані спокою, дихання зліва різко послаблене. Відзначається кашель з виділенням значної кількості слизисто-гнійного харкотиння. Рентгенологічно – інтенсивне гомогенне затемнення лівого геміторакса із косим верхнім контуром. Який діагноз найбільш ймовірний?
A. Абсцедивна пневмонія
B. Гангрена легені
C. Піопневмоторакс
D. Сухий плеврит
E. Емпієма плеври

21.Пацієнт О., 33 років, під час фізичних вправ зненацька почув нестачу дихання, загальну слабість, біль у правій половині грудної клітки з ірадіацією в праве плече, задишку, серцебиття. Стан на момент огляду тяжкий, тахікардія до 100 ударів в 1 хв. Дихання – 28 разів за 1 хв., права половина грудної клітки відстає при диханні. Перкуторно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не прослуховуються. Температура тіла – нормальна. Ваш попередній діагноз ?
A. Медіастиніт
B. Інфаркт міокарду
C. Спонтаний пневмоторакс
D. Емпієма плеври
E. Абсцес легені

22.У хворого П., 67 років, що зловживає тютюнопалінням і часто хворіє пневмоніями, при оглядовій рентгенографії грудної клітки в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до кореня легені і зміщення тіні серця те середостіння в бік ураження. Який з нижче перелічених діагнозів найбільш ймовірний ?
A. Туберкульоз легені
B. Абсцес легені
C. Центральний рак легені
D. Периферичний рак легені
E. Кіста легені

23.Хворого 28 років госпіталізовано в стаціонар зі скаргами на біль у лівій половині грудної клітки, задуху. Травму заперечує. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пневмоторакс зліва. До цього моменту вважав себе здоровим, служив в армії.

Яка найбільш ймовірна причина виникнення спонтанного пневмотораксу:
A. тромбоемболія легеневої артерії
B. наявність злук у плевральній порожнині
C. хронічний бронхіт
D. булльозна емфізема
E. бронхіальна астма

24.У хворого після пункції та катетеризації підключичної вени погіршився загальний стан: виражена тахікардія, АТ – 80/40 мм рт. ст., ціаноз. Найінформативнішим рентгенологічним симптомом, що підтверджує діагноз пневмотораксу, є:
A. зниження прозорості легеневого поля
B. наявність повітря в плевральній порожнині
C. підвищення прозорості легеневого поля
D. зсув середостіння в хворий бік
E. колапс легенів

25.Хворий Г., 45 років, після перенесеної 2,5 тижні тому простуди відзначив кашель з виділенням гнійного харкотиння, кількість якого зросла за цей час до 100-200 мл за добу, підвищення температури тіла до 38°С, задишку. Вчора раптово виник сильний біль в правій половині грудної клітки, різка задишка. Пульс 112 за 1 хв., артеріальний тиск – 90/55 мм рт. ст. Виражений акроціаноз. Частота дихання – 42 рази на 1 хв. При огляді – відставання правої половини грудної клітки в акті дихання. При перкусії – притуплення легеневого звуку над нижніми відділами, у вертикальному положенні тіла – коробковий відтінок над верхніми відділами правої легені. При аускультації – дихання над правою легенею не вислуховується. Який з перелічених діагнозів відповідає даній клінічній картині?
A. Піопневмоторакс
B. Емпієма плеври
C. Абцедивна пневмонія
D. Гострий абсцес легені
E. Крупозна пневмонія

26.Хворий Б., 44 років, поступив до хірургічної клініки зі скаргами на задишку, високу температуру тіла, періодичне кровохаркання. Хворіє протягом 6 тижнів. Дихання над правою легенею різко послаблене, виражене притуплення перкуторного звуку. Харкотиння гнійне, брудно-сірого кольору, з неприємним запахом. Рентгенологічно на фоні масивного затемнення, яке охоплює верхню, середню й верхівковий сегмент нижньої частки правої легені видно множинні, різних розмірів, з горизонтальними рівнями та без них порожнини деструкції. На фоні інтенсивної терапії та санації трахеобронхіального дерева в хворого розпочалася масивна легенева кровотеча, яку вдалося зупинити ендоскопічною обтурацією правого головного бронха. Яке подальше лікування хворого?
A. Ендоскопічна гемостатична терапія
B. Правобічна пневмонектомія
C. Селективна емболізація бронхіальних артерій
D. Пневмотомія
E. Торакоабсцесостомія

27.У хворого 48 років на 7-му добу після появи помірного болю в грудях, надсадного кашлю, підвищення температури тіла до 39 °С з’явилося харкотиння з неприємним запахом. Стан хворого залишається тяжким, за добу він виділяє понад 600 мл сіро-зеленого харкотиння, зберігаються гектичні перепади температури тіла. На рентгенограмі – на тілі негомогенного затемнення нижньої частки правої легені виявляється порожнина з горизонтальним рівнем рідини.

Який діагноз, на Вашу думку, найбільш вірогідний:
A. нагноєна туберкульозна каверна
B. гангрена правої легені
C. гострий абсцес правої легені
D. нагноєна кіста правої легені
E. гангренозний абсцес правої легені

28.Хворий Й., 37 років, поступив через 6 годин з моменту захворювання з попереднім діагнозом – спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомогою пасивного дренування плевральної порожнини на протязі 3 діб ефекту не дало. Яке дослідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування ?
A. УЗД плевральних порожнин
B. Бронхографія
C. Поліпозиційна рентгеноскопія органів грудної клітки
D. Бронхоскопія
E. Торакоскопія

29.У працівниці тваринницької ферми місяць тому з’явився кашель з густою мокротою, субфебрильна температура тіла, слабість, задишка при фізичних навантаженнях. При рентгенологічному дослідженні: у верхній долі лівої легені знайдено круглу тінь з рівними, чіткими контурами без перифокального запалення легеневої тканини. При дослідженні мокроти знайдено нитки фібрину, хітину. Сформулюйте попередній діагноз.
A. Рак лівої легені
B. Бронхогенна кіста правої легені
C. Абсцес правої легені
D. Кавернозний туберкульоз правої легені
E. Ехінококова кіста правої легені

30.Здоровий до цього часу чоловік Р., 32 років, під час фізичних вправ зненацька почув нестачу дихання, загальну слабість, біль у правій половині грудної клітки з ірадіацією в праве плече, задишку, серцебиття. Стан на момент огляду тяжкий, тахікардія до 100 ударів в 1 хв. Дихання – 28 разів за 1 хв., права половина грудної клітки відстає при диханні. Перкуторно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не прослуховуються. Температура тіла – нормальна. Ваш попередній діагноз?
A. Емпієма плеври
B. Медіастиніт
C. Спонтаний пневмоторакс
D. Інфаркт міокарду
E. Абсцес легені

31.Чоловік 32 років під час фізичного навантаження зненацька відчув задуху, біль у лівій половині грудної клітки, серцебиття. Об’єктивно: стан тяжкий, АТ 100/70 мм рт. ст., пульс — 100 за 1 хв, ЧД — 28 за 1 хв, ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно – зліва високий тимпаніт.

Причиною зазначеного стану може бути:
A. тромбоемболія легеневої артерії
B. спонтанний пневмоторакс
C. гіпотонічний криз
D. міжреберна невралгія
E. інфаркт міокарда

32.У хворого Г., 23 років, під час чихання з’явився різкий біль у грудній клітці та розвинулася клініка гострої дихальної недостатності. Доставлений через 3 години від початку захворювання. Стан важкий. Шкірні покриви землистого відтінку, губи ціанотичні. Дихання часте, 36 разів у хвилину. Праворуч дихання не прослухується, перкуторно – тимпаніт. Пульс 110 у хвилину. АТ = 120/85 мм рт.ст. Гематокрит – 0,46. Ваш попередній діагноз?
A. Приступ бронхіальної астми
B. Тромбоемболія легеневої артерії
C. Деструктивна пневмонія
D. Аспірація стороннього тіла
E. Спонтанний пневмоторакс

33.Хворий З., 40 років, скаржиться на нездужання, задишку, дрощі, підвищення температури до 39°С. Хворіє п’ять днів. Дихання не прослуховується над всією поверхнею правої легені. На рентгенограмі грудної клітки справа косий рівень рідини, що досягає ІІ ребра. Встановіть попередній діагноз.
A. Гостра емпієма плеври справа
B. Піопневмоторакс справа
C. Гангрена правої легені
D. Гострий абсцес правої легені
E. Гостра тотальна пневмонія справа

34.Хворий К., 47 років, доставлений у важкому стані. До госпіталізації хворів два тижні пневмонією. Об’єктивно: шкіра та слизові темно-землистого кольору, температура тіла 38°С, задишка у стані спокою, дихання справа різко послаблене. Відзначається кашель з виділенням значної кількості слизисто-гнійного харкотиння. Рентгенологічно – інтенсивне гомогенне затемнення лівого геміторакса із косим верхнім контуром. Який діагноз найбільш ймовірний ?
A. Емпієма плеври
B. Сухий плеврит
C. Піопневмоторакс
D. Абсцедивна пневмонія
E. Гангрена легені

35.21. Хворий Р., 35 років, після переохолодження відзначив кашель з виділенням слизистого харкотиння, підвищення температури тіла до 37,5°С, біль у лівій половині грудної клітки. Стан хворого протягом наступних 8 днів прогресивно погіршився: посилився біль у грудній клітці, зросла задишка, відзначено підвищення температури тіла до 39,5°С. Частота дихання – 32 за хв. При об’єктивному обстеженні – відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання. Голосове тремтіння не проводиться, наявне притуплення легеневого звуку зліва від кута лопатки донизу та різко ослаблене дихання над цією ділянкою. Який з попередніх діагнозів є найбільш ймовірний ?
A. Піопневмоторакс
B. Емпієма плеври
C. Абсцедивна пневмонія
D. Гострий абсцес легені
E. Крупозна пневмонія

36.У хворого 45 років з гострим абсцесом лівої легені під час кашлю раптово виник сильний біль у грудній клітці, задуха, посилилася тахікардія. Під час рентгенологічного обстеження зліва виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини.

Укажіть механізм виникнення зазначеного ускладнення:
A. ателектаз лівої легені
B. гостра серцево-легенева недостатність
C. перехід запалення на нутрощеву плевру
D. розрив були лівої легені
E. прорив гнояка в плевральну порожнину

37.Хворого 35 років госпіталізовано в районну лікарню через тиждень після дорожньо-транспортної пригоди з клінікою згорнутого гемотораксу.

Яка лікувальна тактика буде ефективною для профілактики розвитку гострої емпієми плеври:
A. плевральні пункції
B. дренування плевральної порожнини активним дренажем
C. хірургічне усунення згорнутого гемотораксу
D. дренування плевральної порожнини пасивним дренажем
E. комплексна консервативна терапія

38.Гострий респіраторний дистрес-синдром:
A. запальний несерцевий набряк легенів
B. буває лише в немовлят
C. різновид пневмонії
D. виникає лише за умови інфекційних захворювань легенів
E. в його основі – недостатність сурфактанту

39.Хворий Д., 38 років, скаржиться на кашель з виділенням незначної кількості слизисто-гнійного харкотиння, задишку, підвищення температури тіла до 38,5°С, слабість. Захворів 5 днів тому, після переохолодження. Об’єктивно: над легенями – притуплення перкуторного звуку під лопаткою і в аксилярній зоні зліва, там же – послаблене везикулярне дихання, на фоні якого вислуховуються вологі, звучні дрібнопухирцеві хрипи. Який діагноз у хворого ?
A. Хронічний обструктивний бронхіт
B. Позашпитальна правобічна пневмонія
C. Ексудативний правобічний плеврит
D. Гострий бронхіт
E. Правобічний пневмоторакс

40.У хворого М., 38 років, який лікується з приводу позашпитальної лівобічної нижньочасткової пневмонії, посилився біль в грудній клітці, підвищилася температура тіла до 39°С. При аускультації нижче кута лопатки дихання різко послаблене, перкуторно – тупість. При яке ускладнення може йти мова?
A. Піддіафрагмальний абсцес
B. Піопневмоторакс
C. Абсцес легені
D. Емпієма плеври
E. Інфаркт міокарда

41.У хворого Н., 62 років, що зловживає тютюнопалінням і часто хворіє пневмоніями, при оглядовій рентгенографії грудної клітки в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до кореня легені і зміщення тіні серця те середостіння в бік ураження. Який з нижче перелічених діагнозів найбільш ймовірний?
A. Кіста легені
B. Туберкульоз легені
C. Центральний рак легені
D. Периферичний рак легені
E. Абсцес легені

42.Хворий Ш., 32 років, поступив у хірургічне відділення через 6 годин з моменту захворювання з попереднім діагнозом – спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомогою пасивного дренування плевральної порожнини на протязі 3 діб ефекту не дало. Яке дослідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування?
A. УЗД плевральних порожнин
B. Поліпозиційна рентгеноскопія органів грудної клітки
C. Бронхографія
D. Торакоскопія
E. Бронхоскопія

43.Хворий Н., 26 років, поступив у відділення зі скаргами на кашель з виділенням гнійного харкотиння до 200 мл на добу. Основна кількість харкотиння виділяється вранці, періодично наявне підвищення температури тіла до 37,5°С, є зниження апетиту, загальна слабість. Хворіє протягом шести років. Загострення захворювання відбувається, переважно, в осінньо-зимовий період. Об’єктивно: легкий акроціаноз, потовщення нігтьових фаланг пальців. Аускультативно: вологі хрипи під лівою лопаткою. На рентгенограмах органів грудної клітки – тяжистість і комірчастість легеневого рисунку зліва. Який метод дослідження найбільш достовірний для уточнення діагнозу ?
A. Торакоскопія
B. Бронхографія
C. Поліпозиційна рентгеноскопія
D. Бронхоскопія
E. Ангіопульмонографія

44.Пацієнт В., 48 років, скаржиться на кашель з виділенням помірної кількості гнійного харкотиння, задишку при незначному фізичному напруженні, підйом температури тіла до 38,5°С. Пульс – 92 за 1 хв., АТ – 110/60 мм рт.ст. Відставання правої легені в акті дихання. При перкусії легеневий звук над правою легенею притуплений. Аускультативно справа – вологі різнокаліберні хрипи над верхньою часткою. Зліва патологічних змін не виявлено. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлено виражену інфільтрацію верхньої частки правої легені з дрібними множинними порожнинами в центрі 0,4 — 0,6 см в діаметрі. Який ваш діагноз ?
A. Гостра правобічна вогнищева пневмонія
B. Абцедивна пневмонія
C. Нагноєна кіста правої легені
D. Гострий абсцес правої легені
E. Гангренозний абсцес правої легені

45.Хворий Т., 39 років, переведений до хірургічної клініки з терапевтичного відділення, де лікувався протягом 4 днів з приводу зливної пневмонії справа, у важкому стані. Температура тіла 39,6°С. Виражені ознаки гнійної інтоксикації та дихальної недостатності. Дихання над правою легенею різко послаблене, виражене притуплення перкуторного звуку. Харкотиння гнійне, брудно-сірого кольору, з неприємним запахом. Рентгенологічно на фоні масивного затемнення, яке охоплює верхню, середню й верхівковий сегмент нижньої частки правої легені видно множинні, різних розмірів, з горизонтальними рівнями та без них порожнини деструкції. Ваш діагноз?
A. Гангрена легені
B. Бронхоектатична хвороба
C. Емпієма плеври
D. Абсцедивна пневмонія
E. Гангренозний абсцес легені

46.У хворого Ю., 34 років, під час фізичного навантаження з’явився різкий біль у грудній клітці та розвинулася клініка гострої дихальної недостатності. Доставлений через 4 години від початку захворювання. Стан важкий. Шкірні покриви землистого відтінку, губи ціанотичні. Дихання 38 у хвилину. Праворуч дихання не прослухується, перкуторно – тимпаніт. Пульс 110 у хвилину. АТ = 120/85 мм рт.ст. Гематокрит – 0,46. Ваш попередній діагноз ?
A. Деструктивна пневмонія
B. Спонтанний пневмоторакс
C. Приступ бронхіальної астми
D. Абсцес правої легені
E. Тромбоемболія легеневої артерії

47.Пацієнт А., 50 років, госпіталізований після перенесеної простуди зі скаргами на кашель з виділенням незначної кількості слизистого харкотиння. Через 2 дні одноразово виділилось біля 250 мл гнійного харкотиння з прожилками крові. Стан хворого середньої важкості. Частота дихання – 28 за 1 хв. Пульс – 96 за 1 хв., АТ – 120/70 мм рт. ст. Дихання над лівою легенею везикулярне, над правою – послаблене, вологі хрипи над нижньою часткою та амфоричне дихання біля кута лопатки. Попередній діагноз ?
A. Гострий абсцес легені
B. Гостра вогнищева пневмонія
C. Піопневмоторакс
D. Емпієма плеври
E. Ексудативний плеврит

48.Хворий М., 22 років, поступив у відділення зі скаргами на кашель з виділенням гнійного харкотиння до 150 мл на добу. Основна кількість харкотиння виділяється вранці, періодично наявне підвищення температури тіла до 37,6°С, відзначає зниження апетиту, загальну слабість. Хворіє протягом шести років. Загострення захворювання відбувається, переважно, в осінньо-зимовий період. Об’єктивно: легкий акроціаноз, потовщення нігтьових фаланг пальців. Аускультативно: вологі хрипи під лівою лопаткою. На рентгенограмах органів грудної клітки – тяжистість і комірчастість легеневого рисунку зліва. Який метод дослідження найбільш достовірний для уточнення діагнозу?
A. Торакоскопія
B. Бронхографія
C. Бронхоскопія
D. Ангіопульмонографія
E. Поліпозиційна рентгеноскопія

49.У хворої Я., 34 років, діагностовано бронхоектази нижньої частки та язичкового сегменту верхньої частки правої легені. Є часті загострення і ознаки помірної інтоксикації в періоди затихання. Яка тактика подальшого лікування ?
A. Кліматотерапія в умовах ПБК
B. Планова лівобічна пневмонектомія
C. Санація бронхіального дерева з ендотрахеальним введенням антибіотиків
D. Планова лівобічна нижня лобектомія з резекцією язичкових сегментів
E. Курс антибактеріальної терапії після дослідження чутливості мікрофлори

50.Після перенесеної простуди через 4 дні госпіталізований пацієнт О., 54 років, зі скаргами на кашель з виділенням незначної кількості слизистого харкотиння. Через 2 дні одноразово виділилось біля 250 мл гнійного харкотиння з прожилками крові, після чого стан хворої покращився. Стан хворого середньої важкості. Частота дихання – 28-30 разів за 1 хв. Пульс – 96 за 1 хв., АТ – 110/70 мм рт. ст. Дихання над лівою легенею везикулярне, над правою – послаблене, вологі хрипи над нижньою часткою та амфоричне дихання біля кута лопатки. Попередній діагноз?
A. Піопневмоторакс
B. Гостра вогнищева пневмонія
C. Емпієма плеври
D. Гострий абсцес легені
E. Ексудативний плеврит

51.У хворої Ю., 24 років, діагностовано бронхоектази нижньої частки та язичкового сегменту верхньої частки лівої легені. Мають місце часті загострення і ознаки помірної інтоксикації в періоди затихання. Яка тактика подальшого лікування?
A. Санація бронхіального дерева з ендотрахеальним введенням антибіотиків
B. Планова лівобічна пневмонектомія
C. Кліматотерапія в умовах ПБК
D. Планова лівобічна нижня лобектомія з резекцією язичкових сегментів
E. Курс антибактеріальної терапії після дослідження чутливості мікрофлори

52.Який з нижченаведених видів пневмотораксу особливо небезпечний для життя:
A. напружений
B. відкритий
C. закритий
D. не може бути небезпечним для життя
E. всі однаково небезпечні

53.Хворий 48 років скаржиться на кашель з іржавим харкотинням, біль у правій половині грудної клітки під час дихання, задуху, підвищення температури тіла до 39,8 °С. Об’єктивно: ЧД – 28 за 1 хв, притуплення легеневого звуку в нижній частці лівої легені, різко ослаблене везикулярне дихання в нижній частці правої легені, дрібнопухирчасті хрипи. Діагноз: «Правобічна крупозна пневмонія». Що привело до розвитку захворювання:
A. запалення в альвеолах, сенсибілізація до інфекційних агентів, гіперергічна реакція
B. підвищення проникності кровоносних судин, розвиток місцевих та алергійних реакцій
C. розпирання бронхів накопиченим секретом
D. порушення функції лівого епітелію та зниження активності бета2-адреноблокаторів
E. зниження функції миготливого епітелію, зменшення активності антитрипсину, лізоциму та ін.

54.Хворий М., 59 років, під час їжі закашлявся. Безперервний кашель зменшився через 2 години, однак періодично приступоподібно спостерігався протягом першої доби. На 2-гу добу з’явився біль у лівій половині грудної клітки, виникла дихальна недостатність. При аускультації не вислуховується дихання над лівою легенею. Яке ускладнення виникло ?
A. Медіастиніт
B. Бронхіектазія
C. Нижньочасткова пневмонія
D. Ателектаз легені
E. Емфізема легені

55.Хвора С., 22 роки, скаржиться на іржаве харкотиння, біль у правому боці під час дихання, задишку, підвищення температури тіла до 40 °С. ЧД – 36 за 1 хв. Пульс – 120 за 1 хв. Тони серця ослаблені. Легені – справа тупість з IV ребра, крепітація, бронхіальне дихання, бронхофонія. Печінка – +2 см. ЗАК: лейкоцити — 15х109/л, ШОЕ – 21 мм/год. Rо-графія: справа зниження прозорості нижньої частки легень.

Сформулюйте попередній діагноз:
A. інфаркт нижньої частки правої легені
B. гострий абсцес правої легені
C. казеозна пневмонія справа
D. пневмонія правобічна часткова (крупозна)
E. правобічний ексудативний плеврит

56.Хворий П., 38 років, після переохолодження відзначив кашель з виділенням незначної кількості слизистого харкотиння, підвищення температури тіла до 37,5°С, болі в лівій половині грудної клітки. Стан хворого протягом наступних 7-10 днів прогресивно погіршився: посилились болі в грудній клітці, зросла задишка, відзначено підвищення температури тіла до 39°С. Частота дихання – 30-34 рази за 1 хв. При об’єктивному обстеженні – відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання. Голосове тремтіння не проводиться, наявне притуплення легеневого звуку зліва від кута лопатки донизу та різко ослаблене дихання над цією ділянкою. Який з попередніх діагнозів є найбільш ймовірний?
A. Емпієма плеври
B. Крупозна пневмонія
C. Абцедивна пневмонія
D. Гострий абсцес легені
E. Піопневмоторакс

57.Хворий К., 25 років, скаржиться на кашель з виділенням незначної кількості слизисто-гнійного харкотиння, задишку, підвищення температури тіла до 38,5°С, кволість. Хворіє протягом 7 днів, після переохолодження. Об’єктивно: над легенями – притуплення перкуторного звуку під лопаткою і в аксилярній зоні справа, там же – послаблене везикулярне дихання, на фоні якого вислуховуються вологі, звучні дрібнопухирцеві хрипи. Який діагноз у хворого?
A. Ексудативний правобічний плеврит
B. Правобічний пневмоторакс
C. Гострий бронхіт
D. Позашпитальна правобічна пневмонія
E. Хронічний обструктивний бронхіт

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий