1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу

Мета: Удосконалити вміння лікарів-інтернів діагностувати і лікувати хворих з пошкодженнями плечового поясу і верхньої кінцівки, систематизувати і поглибити спеціальні знання з даної патології
1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу

Скачати 0.69 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.69 Mb.

  1   2   3   4   5

Методична вказівка

до практичного заняття для лікарів-інтернів 1-го року навчання

зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»

Тема 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу

Мета: Удосконалити вміння лікарів-інтернів діагностувати і лікувати хворих з пошкодженнями плечового поясу і верхньої кінцівки, систематизувати і поглибити спеціальні знання з даної патології.

Знати:

 • патогенез змін при переломах великих трубчастих кісток

 • симптоми переломів та вивихів верхньої кінцівки
 • основні методи транспортних іммобілізацій при травмах опорно-рухового апарату
 • основні принципи надання невідкладної допомоги при переломах і вивихах верхньої кінцівки.

Вміти:

 • за клінічними схемами діагностувати переломи та вивихи кісток верхньої кінцівки
 • за результатами даних об’єктивного обстеження поставити попередній діагноз;
 • виконати транспортну іммобілізацію з використанням підручних і табельних засобів;
 • призначити медикаментозне лікування пошкодження на догоспітальному етапі;
 • визначити доцільність цілеспрямованої госпіталізації у профільні клініки при масових поступленнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ТЕМИ:

  1. Вивихи ключиці – симптоматика, лікування.
  2. Варіанти зміщення головки плечової кістки при вивихах плечового суглобу. Методи вправлення
  3. Основні причини звичного вивиху плеча. Методи лікування
  4. Вивихи кісток передпліччя та вивих пів місяцевої кістки – клініка, діагностика та лікування.
  5. Переломи ключиці — клініка, діагностика та лікування
  6. Переломи проксимального кінця плечової кістки та діалізу плечової кістки. Клініка, діагностика та лікування
  7. Переломи дистального кінця плечової кістки. Клініка, діагностика та лікування.
  8. Переломи кісток передпліччя. Клініка, діагностика та лікування.
  9. Переломи човникоподібної кісточки та переломи п’ясних кісток. Сучасні методи лікування.
  10. Можливі ускладнення оперативного лікування

План і організаційна структура практичного заняття

№ з/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Матеріали методичного забезпечення Тривалість (год., хв.) 1. Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал
Фронтальне експрес опитування

Методичні матеріали

Питання за темою заняття. 5 хв.

20 хв.

2. Основний етап.

Клінічний розбір, курація тематичного хворого в стаціонарі

Розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу

Історії хвороби, демонстрація хворих, рентгенограми, схема клінічного розбору.

4 год.

3. Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття

Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання теми

Рентгенограми.

Література, календарно-тематичні плани

15 хв.

5 хв.

Загалом 5год.

Матеріали методичного забезпечення.

 1. Матеріали підготовчого етапу.

а/ питання за темою заняття.

 1. Матеріали основного етапу.

а/ тези або текст лекції,

б/ історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору.

Схема клінічного розбору:

 • Паспортна частина
 • Скарги хворого.
 • Анамнез захворювання.
 • Анамнез життя.
 • Загальний стан хворого.
 • Результати об’єктивного обстеження.
 • Результати додаткових методів обстеження.
 • Кінцевий діагноз.
 • Тактика лікування.
 • Прогноз.
 1. Матеріали заключного етапу.

а/аналіз результатів лікування хворих, рівня засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

 1. Іванов В.І., Корчиков Д.Г. Про класифікацію множинних пошкоджень опорно-рухового апарату // Ортопед. травматол. — 1978.- №8.- С. 46-52.
 1. Кисельов В.П., Самойлович Е.Ф. Множинні і поєднані травми у дітей. — Л.: Медицина, 1985.- 231с
 2. Медицина транспортних катастроф/За ред. А.О.Лобенка, П.М.Чуєва. — Одеса: Одес.
  держ. мед. ун-т, 2000. -192 с.
 3. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. Київ, «Вища школа «, 1993. — 511 с.
 4. Ревенко Т.А., Ефимов И.С., Лыба Р.М. Множественные и сочетанные повреждения опорно-двигательного аппарата // Ортопед. травматол.- 1981.- №7. — С. 59-65.
 5. Трубников В.Ф., Лихачев В. А. Военно-полевая хирургия. — Харьков, -1990. — 296 с.
 6. Швидка медична допомога: Навч. посібник / Л.П.Чепкий, О.Ф.Возіанов, О.Й.Грицюк та ін.; За ред. Б.Г.Апанасенка, Л.П.Чепкого. – К.: Вища школа, 1992. – 311 с.
  ДОДАТКОВА:
  1. Игнатьев А.И., Другак Д.Л. Алгоритм диагностики и оказания медицинской помощи пострадавшим на транспорте// Актуальные проблемы дорожной медицины. — Одесса, 1997. с. 35-36.
  2. Анкин Л.Н. Политравма (организационные, тактические и методологические проблемы).-Москва. «Медпресс-информ», 2004.-173 с.
  3. Цодыкс В.М. Основные принципи диагностики множественных и сочетанных повреждений // Ортопед. травматол. — 1977.- №9.- С. 14-17.

Методична вказівка

до семінарського заняття для лікарів-інтернів 1-го року навчання

зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»

Тема 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
Мета: Удосконалити вміння лікарів-інтернів діагностувати і лікувати хворих з пошкодженнями плечового поясу і верхньої кінцівки, систематизувати і поглибити спеціальні знання з даної патології.

Знати:

 • патогенез змін при переломах великих трубчастих кісток

 • с-ми травм
 • основні методи транспортних іммобілізацій при травмах опорно-рухового апарату
 • основні принципи надання невідкладної допомоги при переломах і вивихах верхньої кінцівки.

Вміти:

 • за клінічними схемами діагностувати переломи та вивихи кісток верхньої кінцівки
 • за результатами даних об’єктивного обстеження поставити попередній діагноз;
 • виконати транспортну іммобілізацію з використанням підручних і табельних засобів;
 • призначити медикаментозне лікування пошкодження на догоспітальному етапі;
 • визначити доцільність цілеспрямованої госпіталізації у профільні клініки при масових поступленнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ТЕМИ:

 1. Вивихи ключиці – симптоматика, лікування.
 2. Варіанти зміщення головки плечової кістки при вивихах плечового суглобу. Методи вправлення
 3. Основні причини звичного вивиху плеча. Методи лікування
 4. Вивихи кісток передпліччя та вивих пів місяцевої кістки – клініка, діагностика та лікування.
 5. Переломи ключиці — клініка, діагностика та лікування
 6. Переломи проксимального кінця плечової кістки та діалізу плечової кістки. Клініка, діагностика та лікування
 7. Переломи дистального кінця плечової кістки. Клініка, діагностика та лікування.
 8. Переломи кісток передпліччя. Клініка, діагностика та лікування.
 9. Переломи човникоподібної кісточки та переломи п’ясних кісток. Сучасні методи лікування.
 10. Можливі ускладнення оперативного лікування

План і організаційна структура семінарського заняття

№ з/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Матеріали методичного забезпечення Тривалість (год., хв.) 1. Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал
Тестовий контроль Фронтальне експрес опитування

Методичні матеріали

Тестові завдання Питання за темою заняття.

5 хв.
5 хв.

10 хв.

2. Основний етап.

Семінар. Реферати за темою заняття.

Клінічний розбір тематичного хворого в стаціонарі

Обговорення рефератів, дискусія.

Доповідь інтерна, розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу

Теми рефератів

Таблиці, слайди

Історії хвороби, демонстрація хворого, рентгенограми, схема клінічного розбору.

1 год.

15 хв.

3. Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття

Результати тестового контролю.Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання теми

Еталони відповідей до тестового контролю.

Література, календарно-тематичні плани

5 хв.

5 хв.

Загалом 2 год. .

Матеріали методичного забезпечення.

Матеріали підготовчого етапу.

а/ тестові завдання контролю вихідного рівня знань (Додаток 1);

б/ питання за темою заняття.

Матеріали основного етапу.

а/ теми рефератів до семінару:

 • Відмінні симптоми перелому хірургічної шийки плеча та вивиху плеча.
 • Особливості транспортної іммобілізації при вивихах та переломах верхньої кінцівки.
 • Симптоми ускладнених переломів та вивихів верхньої кінцівки.

б/ тези або текст лекції,

б/ історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору.

Схема клінічного розбору:

 • Паспортна частина
 • Скарги хворого.
 • Анамнез захворювання.
 • Анамнез життя.
 • Загальний стан хворого.
 • Результати об’єктивного обстеження.
 • Результати додаткових методів обстеження.
 • Кінцевий діагноз.
 • Тактика лікування.
 • Прогноз.

Матеріали заключного етапу.

а/ аналіз результатів тестового контролю, лікування хворих, рівня засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

 1. Іванов В.І., Корчиков Д.Г. Про класифікацію множинних пошкоджень опорно-рухового апарату // Ортопед. травматол. — 1978.- №8.- С. 46-52.

 2. Кисельов В.П., Самойлович Е.Ф. Множинні і поєднані травми у дітей. — Л.: Медицина, 1985.- 231с
 3. Медицина транспортних катастроф/За ред. А.О.Лобенка, П.М.Чуєва. — Одеса: Одес.
  держ. мед. ун-т, 2000. -192 с.
 4. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. Київ, «Вища школа «, 1993. — 511 с.
 5. Ревенко Т.А., Ефимов И.С., Лыба Р.М. Множественные и сочетанные повреждения опорно-двигательного аппарата // Ортопед. травматол.- 1981.- №7. — С. 59-65.
 6. Трубников В.Ф., Лихачев В. А. Военно-полевая хирургия. — Харьков, -1990. — 296 с.
 7. Швидка медична допомога: Навч. посібник / Л.П.Чепкий, О.Ф.Возіанов, О.Й.Грицюк та ін.; За ред. Б.Г.Апанасенка, Л.П.Чепкого. – К.: Вища школа, 1992. – 311 с.
  ДОДАТКОВА:
  1. Игнатьев А.И., Другак Д.Л. Алгоритм диагностики и оказания медицинской помощи пострадавшим на транспорте// Актуальные проблемы дорожной медицины. — Одесса, 1997. с. 35-36.
  2. Анкин Л.Н. Политравма (организационные, тактические и методологические проблемы).-Москва. «Медпресс-информ», 2004.-173 с.
  3. Цодыкс В.М. Основные принципи диагностики множественных и сочетанных повреждений // Ортопед. травматол. — 1977.- №9.- С. 14-17.

Методична вказівка

до практичного заняття для лікарів-інтернів 1-го року навчання

зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»

Тема 2: Переломи і вивихи нижньої кінцівки.
Мета: Використовуючи знання механогенезу ушкоджень при травмах нижніх кінцівок та діагностики і клінічного перебігу навчитись надавати невідкладну допомогу та першу лікарську допомогу, а також знати основні методи консервативного і оперативного лікування при переломах і вивихах нижньої кінцівки

Знати: відповіді на основні питання теми

 • патогенез змін при переломах великих трубчастих кісток
 • с-ми травм
 • основні методи транспортних іммобілізацій при травмах опорно-рухового апарату
 • основні принципи надання невідкладної допомоги при переломах і вивихах нижньої кінцівки.

Вміти:

 • за клінічними схемами діагностувати переломи та вивихи кісток нижньої кінцівки
 • за результатами даних об’єктивного обстеження поставити попередній діагноз;
 • виконати транспортну іммобілізацію з використанням підручних і табельних засобів;
 • призначити медикаментозне лікування пошкодження на догоспітальному етапі;
 • визначити доцільність цілеспрямованої госпіталізації у профільні клініки при масових поступленнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ТЕМИ:

 1. Переломи проксимального кінця стегнової кістки – клініка діагностика.
 2. Діафізарні переломи стегнової кістки та переломи дистального кінця стегнової кістки – клініка, діагностика
 3. Сучасні методи лікування переломів стегнової кістки.
 4. Переломи проксимального кінця кісток гомілки – клініка, діагностика.
 5. Діафізарні переломи великогомілкової кістки – клініка, діагностика.
 6. Сучасні методи лікування.
 7. Переломи кісточок гомілково-ступневого суглобу – клініка, діагностика, оперативне та консервативне лікування.
 8. Переломи кісток стопи, — клініка, діагностика, лікування.
 9. Травматичний вивих стегнової кістки, симптоматика і діагностика. Способи вправлення вивиху стегна.
 10. Вивих наколінника та гомілки. Діагностика та лікування.
 11. Вивих кісток стопи (вивихи у суглобі Шопара, Лісфранка та піднадпятковий вивих стопи). Клініка, діагностика, лікування.
 12. Можливі помилки та ускладнення при переломах та вивихах нижніх кінцівок.

План і організаційна структура практичного заняття

№ з/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Матеріали методичного забезпечення Тривалість (год., хв.) 1. Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал
Фронтальне експрес опитування

Методичні матеріали

Питання за темою заняття. 5 хв.

20 хв.

2. Основний етап.

Клінічний розбір, курація тематичного хворого в стаціонарі

Розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу

Історії хвороби, демонстрація хворих, рентгенограми, схема клінічного розбору.

4 год.

3. Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття

Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання теми

Рентгенограми.

Література, календарно-тематичні плани

15 хв.

5 хв.

Загалом 5год.

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий