Цель: Получение слушателями знаний и практических навыков, необходимых для работы в качестве диспетчера, оператора дежурно-диспетчерской службы (ддс) системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру

Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом, стали болючі перейми

При нарушении обмена каких солей в организме развивается заболевание, называемое рахитом?

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 060108. 65 фармация

Основной целью курса «Анатомии и физиологи» является овладение студентами системой знаний по анатомии и физиологии, необходимых для изучения специальных клинических дисциплин с учетом интегрированного подхода к преподаванию

Вміння вчитися: організовувати свою навчальну діяльність у взаємодії з учителем, інформаційними засобами; виробляти навички дослідницької роботи та спостереження

Мета: закріпити знання учнів про основні принципи безпеки під час користування газовим обладнанням та іншими газонебезпечними опалювальними приладами; про небезпечні ситуації; пов’язані з отруєнням газом і шляхи запобігання їм

Мета уроку: ознайомити учнів з впливом загартовування на організм, про заходи і засоби загартовування; дати дітям елементарні поради загартовування; зміцнювати бажання щоденно піклуватися про своє здоров’я

Частота остеоартроза прогрессирующе увеличивается с возрастом. В связи с существенным постарением населения, в том числе и украинской популяции, вопросы профилактики и лечения этого заболевания приобретают особую актуальность

Документом, в якому наведений перелік офіційно прийнятих в Україні нозологічних